فهرست مطالب

لسان مبین (پژوهش ادب عرب) - سال سوم شماره 8 (تابستان 1391)
 • سال سوم شماره 8 (تابستان 1391)
 • 278 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/02/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0
 • حمید احمدیان، فهیمه میرزایی جابری صفحات 1-18
  در این نوشتار به روانکاوی شخصیت بشا ر بن برد، شاعر نابینا و پرآوازه عصر عباسی اول می پردازیم. تلاش ما این است که با به کارگیری نظریات روانشناسانی چون آدلر، رانک و فروید با تکیه بر زندگی و پاره ای از آثار وی، انگیزه ها و روحیات شاعر که در آفرینش شعری او موثر بوده، کشف و درک کنیم. در این جستار، محیط اجتماعی شاعر به عنوان عامل شکل دهنده شخصیت او یاد شده، سپس تیپ شخصیتی روان نژند (نروتیک) بشا ر بن برد از دیدگاه رانک تبیین گردید و عقده حقارت او با توجه به دیدگاه آدلر ارائه شد و سرانجام از اختلال شخصیتی که بشار از آن رنج می برده است (اختلال شخصیت ضد اجتماعی) و احتمالا منشا بسیاری از هجو های اوست، سخن گفته شد. مکانیسم دفاعی جبران که بشار از آن به عنوان سپری برای سرپوش گذاشتن بر معایب خود از جمله نابینایی اش استفاده کرده، از دیدگاه فروید بررسی شده است.
  کلیدواژگان: رواکاوی شخصیت، بشاربن برد، روان نژند، مکانیسم جبران
 • احمد امیدعلی، خلیل پروینی، عیسی متقی زاده، ابوالحسن امین مقدسی صفحات 19-39
  تصاویر شاعرانه محصول تجربیات عاطفی و فکری شاعر است. نقش تصاویر شاعرانه در انتقال تجربیات (افکار و احساسات) و تامل در عناصر آن، بازتابی از جهان بینی شاعر محسوب می شود؛ چنانکه نمی توان از نقش آن در بازنمایی کیفیت اثر ادبی و همچنین میزان و سطح تاثیر آن بر مخاطب غافل ماند. بررسی این خصیصه و کارکرد آن در شعر شاعران شیعی در ادبیات عرب به عنوان شاخه ای از ادبیات اسلامی- که دربردارنده بخشی عظیم از اشعار عربی است- مساله ای است که این پژوهش با تلفیق شیوه توصیفی با تحلیل استقرایی به ترسیم آن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارکرد تصویر در شعر شاعران شیعی، همچون سلاحی برای مبارزه با حاکمان و مسوولان وقت خویش است. شاعران شیعی با صدق عاطفی و درونی در به کارگیری تصاویر برای اثر گذاری بر جان مخاطبان، به اشعارشان شکوه و کمالی خاص بخشیده اند.
  کلیدواژگان: تصویر هنری، شعر شیعی، ابوفراس حمدانی، شریف رضی، مهیار دیلمی
 • دکتر عبدالغنی ایروانی زاده، دکتر مهدی عابدی صفحات 40-57
  توقیعات، فن نثری متداول در دوره های گوناگون است که در صدر اسلام زایش، و در عصر اموی انتشار یافت و در عصر عباسی به شکوفایی رسید، به اندلس انتقال یافت و سپس در گستره گیتی پراکنده شد و در فرجام کار، پس از تهاجم سراسر خونبار مغول همچون سایر انواع ادبی، رو به اضمحلال نهاد و اثری از آن باقی نماند؛ اما در زمان حکومت مملوکیان و عثمانیها جامه ای نو بر تن کرد و با نام نگارش انشایی، رویشی دوباره یافت.
  توقیعات در عصر عباسی در اسلوب، چندان تفاوتی با توقیعات عصر اموی ندارد؛ چرا که در اسلوب، مبتنی بر تمرکز و وضوح تفکر، ایجاز، کوتاه گویی در شکل و زیبایی تصویر و لطافت اشاره است. با وجود شکوفایی توقیعات در عصر عباسی، اواخر این دوران، نثر فنی به آرایه های ادبی و درازگویی متمایل شد؛ اگرچه پایه و شالوده توقیعات، ایجاز و تمرکز بود.
  دلایلی که به رواج و تداوم این فن در عصر عباسی منجر گردید، به طور خلاصه، عبارت است از تنوع امور حکومتی و نیاز شدید مردم و درخواستهای آنان از حاکمان و طبیعت تظلم خواهی هایی که متضمن پاسخ سریع و دقت نظر رهبران و گستره فرهنگ آنان بود.
  این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به ارائه تاریخچه مختصری از سیر تحولات توقیعات و میزان تاثیر گذاری آن در پیشرفت و شکوفایی ادب عربی می پردازد.
  کلیدواژگان: عصر عباسی، آرایه های ادبی، ایجاز، توقیعات
 • مریم حکمت نیا، دکتر جعفر دلشاد صفحات 58-79
  آثار ادبی پرشماری از سپیده دم ولادت علی بن ابی طالب(ع) تاکنون در مدح و شرح حوادث زندگی و کمالات وجودی آن حضرت پدید آمده است که بسیاری از این آثار نه تنها در عرصه نثر و نظم شیعی، حتی در ادبیات عرب مسیحی برجسته و درخشان و از نظر لطافتهای معنایی و زیباییهای لفظی قابل توجهند. این مقاله با پژوهش در آثار ادیبان معاصر مسیحی نظیر جورج جرداق، عبد المسیح انطاکی، جوزیف الهاشم، نصری سهلب، بولس سلامه و... پیرامون ولادت آن حضرت، برخی از این آثار را بررسی نموده و با نظم و دسته بندی برخی از سرفصلها، نقاط عطف این حادثه حیرت انگیز را برگزیده و در تماشاگه نگاه این ادیبان تحلیل نموده است. برخی از ابعاد حادثه ولادت آن حضرت نظیر چگونگی و چرایی شکافته شدن دیوار کعبه، ساطع شدن انوار و برخی دیگر از اسرار و مقارنات آن ولادت مبارک از جمله مواردی است که در این مقاله با توجه به ادبیات عرب مسیحی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: ولادت حضرت علی (ع)، خانه خدا، ادبیات معاصر عرب، شاعران مسیحی
 • عبدالله رادمرد، هما رحمانی صفحات 80-113
  التفات یکی از فنون و آرایه های ادبی است که در بیشتر کتابهای بلاغی عربی و فارسی به معنای تغییر زاویه سخن آمده و انواع محدودی از تغییرات اسلوبی و معنایی برای آن بر شمرده شده است. اگرچه توجه به التفات و نشانه ها یی مبنی بر وجود آن در تمامی ادوار بلاغت عربی و فارسی به چشم می خورد، بی تردید، رشد و تکامل این صنعت ادبی، مدیون و مرهون پژوهشهای بلاغی ادیبان مسلمان در اثبات وجوه اعجاز قرآن است.
  این مقاله سعی دارد، کاربرد التفات را در قالب انواع تغییرات اسلوبی همچون؛ تغییر در ضمایر، اعداد، حروف اضافه، زمان افعال، تغییر جهت خطاب، کاربرد اسم به جای ضمیر و... در قرآن بررسی کند و با ذکر نمونه و اشاره به دیدگاه های مفسر ان قرآن، به توضیح هر یک بپردازد. پژوهش حاضر نشان از آن دارد که التفات یکی از بارز ترین مشخصه های سبکی قرآن است و کاربرد انواع آن در قرآن، بسیار چشمگیر تر و فراتر از به کار گیری آن در آثار ادبی نوابغ عرب و سخنور ان فارسی است.
  کلیدواژگان: قرآن، التفات، انواع التفات، تغییرات اسلوبی
 • کبری روشنفکر، عیسی متقی زاده، پوران رضایی، مرتضی زارع برمی صفحات 114-139
  داستانی که برای کودک نوشته می شود، نقشی بسیار مهم در تکوین شخصیت وی دارد. از طریق خواندن داستانهای خوب و آموزنده، کودک به بسیاری از ارزشهای اخلاقی پی می برد. شجاعت، نوع دوستی، امیدواری، آزادی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزشهایی هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه ها و داستانهای کودکان را شکل می دهند و باعث رشد مهارتهای شناختی، عاطفی و اجتماعی در کودکان می شوند. این نوع ادبیات اگر چه دارای سابقه ای طولانی است، نگاه علمی به آن پس از قرنها صورت پذیرفت.
  ادبیات کودکان از نیمه قرن نوزده حرکت روبه رشد خود را در سرزمینهای عربی با پیشگامی مصر آغاز کرد. نبیل سلیمان سلیمان خلف، نویسنده معاصر مصری با نگارش بیش از بیست عنوان کتاب برای کودکان، سهمی انکارناپذیر در بالندگی و گسترش این نوع ادبی دارد.
  پژوهش حاضر برآن است با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف؛ هدف نویسنده از کودکانه نویسی، زبان اثر و شخصیتهای داستان مذکور را بررسی و تحلیل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ نویسنده از نگارش داستان شاپرک قرمز به دنبال رشد خلاقیت، توانایی تصمیم گیری، پرورش قدرت تخیل و عقلانیت کودک و هدایت رفتاری اوست تا آمادگی ورود به جامعه را پیدا کند. کمبودهای عاطفی کودک و کاهش زمان گفتگو بین اعضای خانواده به سبب فعالیت زیاد والدین، بخشی دیگر از محتوای داستان را به خود اختصاص می دهد. از آن جایی که داستان برای کودکان نوشته شده است؛ نویسنده از زبان کودکان و با توجه به ظرفیتهای زبانی کودک می نویسد. نویسنده از خلال طرح شخصیتهای داستان به درونی کردن آموزه های اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و علمی در نسل نوپای مصر می پردازد.
  کلیدواژگان: ادبیات کودکان، داستان شاپرک قرمز، نبیل خلف، داستان نویسی مصر
 • محسن سیفی، فاطمه لطفی مفرد نیاسری صفحات 140-158
  یکی از اصولیترین بن مایه های عرفانی اعتقاد به اصل و منشا الهی و ملکوتی روح است که به سبب غفلت در عالم پست مادی هبوط کرده و زندانی گشته است و سالک می کوشد آن را از پلیدیها پاک سازد و با علم و معرفت رشد دهد، تا آن هنگام که زمان مرگ فرا رسد و بار دیگر نفس به جایگاه اصلی خویش بازگردد، درحالی که به همه امور نهانی آگاه است.
  ابن سینا در قصیده عرفانی «عینیه» این مساله را محور قرار داده و به تبیین مراحل سیر روح پرداخته است. نسیب عریضه، شاعر معاصر عربی، نیز در قصیده بلند و مشهور «علی طریق إرم» با الهام از «عینیه»، مراحل سیر نفس را در حرکت به سوی کمال به نظم کشیده است.
  نسیب عریضه، در قصیده «علی طریق ارم» تا حدودی زیاد، متاثر از «عینیه» ابن سیناست که نمود این تاثر، در کاربرد اصطلاحات و مضامین عرفانی همچون وصال، بکاء، بارقه، حجاب و نیز تقابل نور (ملکوت) و تاریکی (دنیای مادی) مشاهده نمود.
  این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی تطبیقی این دو قصیده و ذکر وجوه تشابه و اختلاف آنها، به تبیین تاثر نسیب عریضه از«عینیه» ابن سینا بپردازد.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، ابن سینا، قصیده عینیه، نسیب عریضه، قصیده علی طریق ارم
 • حامد صدقی، علی پیرانی شال، صغری فلاحتی، احمد امیدوار صفحات 159-177
  از جمله راه های مهم و ضروری برای رهایی از مشکلات نقد ادبی و افزودن بر گنجینه فضای نقد ادبی مراجعه به آرای دانشمندان قدیم و میراث گرانقدر آنهاست. به سخن دیگر، با «بازگشت به خویش» می توان تا حدی نیازهای فرا روی نقد ادبی را پاسخگو بود. البته به همین میراث نیز باید با دید دیگری نگریسته شود. علم بلاغت و آرای بزرگان آن در طرح مباحث گوناگون را می توان در دانشهای جدیدتر بویژه سبک شناسی یافت. گرچه برخی باور دارند که سبک شناسی دانشی جدید است، نخستین کسانی که به سبک توجه کردند، دانشمندان بلاغت بودند. از این رو، این جستار در پی آن است تا به کشف رابطه این دو علم بپردازد. بنابراین ابتدا به معرفی و طرح نظریات مکاتب مختلف سبک شناسی پرداخته شد و سپس قضایای علم معانی را با آن تطبیق داده شد. در پایان مشخص شد که اندیشه های مکاتب مختلف سبک شناسی از جمله سبک شناسی هنجارگریزی، آشنایی زدایی، سبک شناسی تکوینی، سبک شناسی ساختارگرا، سبک شناسی توصیفی و سبک شناسی آوایی در علم معانی خودنمایی می کند. این امر نشان دهنده پیوند نزدیک دانش سبک شناسی با علوم بلاغت بویژه علم معانی است. البته مسائل علم معانی به طور کامل با نظرات سبک شناسی مطابقت نمی کند، بلکه میان این دو علم علاوه بر ارتباط، تفاوتهایی نیز وجود دارد. همچنین شدت و ضعف ارتباط علم معانی با هریک از این مکاتب، مختلف است به گونه ای که با برخی ارتباط بیشتر و با برخی ارتباطی کمتر دارد.
  کلیدواژگان: علم معانی، سبک شناسی تکوینی، سبک شناسی ساختارگرا، سبک شناسی توصیفی، سبک شناسی آرایی
 • دکتر حمید طاهری، شهلا محمودی، سیده مهیلا حسینی صفحات 178-197
  تامل در ترجمه آیات قرآن بیان کننده این حقیقت است که مترجمان قدیم به سبب ایمان و اعتقاد به اسلام و کلام خدا کوشیده اند، امانتدار و راست گفتار باشند تا ازتهمت و شبهه موجود در قرن چهارم که از قبل برگرداندن قرآن به زبان غیرعربی در جامعه اسلامی وجود داشت، درامان باشند. «نوبه الاولی» تفسیر کشف الاسرار و عدهالابرار میبدی- که حاوی ترجمه تحت اللفظی آیات است- یکی از آثاری است که دقت و وسواس توام باذوق قوی در ترجمه آیات قران کریم داشته است و بررسی این نوبت از کشف الاسرار مارا با گنجینه گرانسنگی از واژه، ترکیب وتعبیرهای نو و زیبا و رسا آشنا می سازد.
  در این مقاله کوشیده ایم تا برابر نهاده های زیبا وتعبیرهای رسا وبدیع در ترجمه آیات به فارسی و توان زبان فارسی در بیان معانی گوناگون را نشان دهیم.
  کلیدواژگان: ویژگی های زبانی، ترجمه، تفسیر قرآن کریم، کشف الاسرار
 • دکتر عباس عرب، شیرین سالم صفحات 198-222
  شاعران اهل بیت در طول تاریخ به زیباترین وجه مناقب امامان معصوم را در قالب شعر بیان کرده و با شعر هدفدار خود حقانیت آنان را یادآور شده اند. سید حمیری از جمله همین شعرای اهل بیت است که گرایشهای سیاسی و عقیدتی در اشعارش هویداست. وی با استفاده از ذوق ادبی خود قصاید زیبا و ماندگاری در توصیف مقام شامخ و فضایل اخلاقی امام علی(ع) از خود به یادگار گذاشته است. این شاعر شیعی در ترسیم سیمای امام علی(ع)به مدح و ستایش خصال والای انسانی ایشان از تقوی، عدالت، شجاعت، علم، ایثار و... پرداخته و با توجه به احاطه کامل او بر اخبار و روایات در مورد اهل بیت و تسلطش بر قران کریم در اشعار خود از ظرفیتهای صنعت تلمیح و انواع آن استفاده فراوان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی برخی از فضایل امام علی(ع) را در خلال اشعار سید حمیری به تصویر کشیده و به این نکته دست یافته که جهان بینی شاعر و نگاه او به شان و منزلت امام علی بیش از هر چیز در دایره تلمیحات، گستره و نوآوری آن نهفته است. این شاعر اهل بیت در توصیف فضایل آن حضرت پاسخگوی ندای فطرت خود بوده است و اشعارش بیان کننده ایمان راسخ او به حقانیت خاندان رسول اکرم (ص) است.
  کلیدواژگان: شعر عربی، شعر شیعی، امام علی (ع)، سید حمیری
 • «پارسیهای تازی نما»: ریشه شناسی واژه های فارسی عربی نما
  صفحات 224-235
  این مقاله، برآن است تا نمونه هایی از واژه های فارسی پرکاربردی را که امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه عربی پنداشته می شوند و در گفتار و نوشتار بیشتر به شیوه واژگان تازی و ساختار آن زبان با آنها رفتار می شود بررسی، و اثبات کند که این واژه ها اگرچه به نظر عربی می آیند، ریشه فارسی یا غیرتازی دارند. همچنین علل و عواملی را که منجر به عربی دانستن این لغات شده، شناسایی می کند و از نظر می گذراند. این واژه ها را در متن مقاله به بخشهای گوناگون تقسیم کرده ایم و سپس با ذکر منابع تاریخی و ادبی و فرهنگهای معتبر فارسی که ریشه برخی از واژه ها در آنها نوشته شده به این نتیجه رسیدیم که ریشه بسیاری از این واژگان، فارسی یا غیرعربی است و سرانجام در می یابیم که اشتراکهای وزنی و لفظی ملاک تشخیص اصالت و ریشه واژه نیست و بهترین راه برای شناسایی آن شناخت و دستیابی به ریشه آنهاست.
  کلیدواژگان: ریشه شناسی، واژگان، زبان فارسی، زبان عربی، معرب
 • دکتر محمدجواد مهدوی، ربابه یزدان نژاد صفحات 237-251
  نزار قبانی به باور بسیاری از منتقدان و صاحب نظران شعر عرب، یکی از پدیده های شعر نو چه به لحاظ اسلوب و چه از نظر محتوای شعری است. او با پرداختن به شعر عاشقانه محض و موضوع زن، توانسته، همه آنچه را بیان کند که در باور امروز مربوط به عشق زمینی است. به همین سبب، او را «شاعر زن و عشق» لقب داده اند؛ اما قبانی علاوه بر اشعار عاشقانه، مانند دیگر شاعران متعهد، به موضوعات سیاسی، وطنیات و مسائل قومی و ملیتی نیز پرداخته است. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش کرده است تا وجوه سیاسی و اجتماعی اشعار این شاعر زن عرب را بازنمایی کند و به این نتیجه پای بیفشارد که بررسی زندگی و تعمق در اشعار قبانی، نشان می دهد که بایست او را «شاعر متعهد وطن» نیز لقب داد.
  کلیدواژگان: نزار قبانی، شعر نو عرب، شعر سیاسی، شعر عاشقانه، وطن
|
 • Hamid Ahmadiyan, Fahimeh Mirzaie Jaberi Pages 1-18
  The present paper attempts to investigate a psychoanalytical study on Bashar Ibn Bord, a sightless and great poet of the Abbasid dynasty. This study employs psychoanalytical theories of Adler, Rank, and Freud in order to find out the poet's motives in creating his works. This paper first considers the social environment that has shaped the poet's personality; moreover, Ibn Bord's neurotic personality is studied according to Ranks. Then, his inferiority complex is discussed according to Adler's and finally, the poet's personality disorder, anti- socialism probably being the source of many of his attacks is taken into account. Ibn Bord's defense mechanism to cover his deficiencies such as sightlessness is examined from Freud's perspectives.
  Keywords: Psychoanalysis, Bashar Ibn Bord, Neurotic, Defense mechanism
 • Ahmad Omid Ali, Khalil Parvini, Isa Motaghi Zadeh, Abul, Hassan Amin Moghadasi Pages 19-39
  Poetic imagery is the result of poet's emotional and mental experiences. The role of poetic imagery in transferring the emotional and mental experiences and reflecting on its elements indicates the poet's worldview. This is to the point where the impact on the addressee and the quality of the literary work cannot be denied. Investigating this feature and its function in the poetry of Shia's Arabic poets, as a branch of Islamic Literature includes a great part of Arabic poetries, is an issue that a descriptive and analytical approach of the present paper deals with. The findings show that the use of poetic imagery by Shia's poets seems to act as a weapon against the rulers and authorities of the time. By using true emotional and mental poetic imagery, the Shia poets have impressed their readers and have given them certain grandeur and glory.
  Keywords: Artistic imagery, Shia poetry, Imagery function, Abu, Faras Hamdani, Sharif Razi, Mahyar Dailami
 • Abdul, Ghani Irvani Zadeh, Mahdi Abedi Pages 40-57
  Towqyat is the common art of prose of different eras that were produced in early Islam, published during the Umayyad period and flourished during Abbasid period. It was then transferred to Andalusia and finally scattered around the world. However, after the mortal invasion of Mogul, similar to other literary forms, it disappeared without any trace. Again at the time of Ottoman and Mamluk appeared in different form and regenerated with the name of writing composition. Towqyat during Abbasid dynasty is not very different in style form the time Umayyads. Style is based on, concentration, clarity of thinking, ellipses, and brevity in form. Despite effloresce of Towqyat during Abbasid period, the latter part of their dynasty, artistic prose went towards literary devices and verbosity; even though, the base of Towqyat was ellipses and concentration. Factors that led to the spread and persistence of this technique in can be summarize as variety of state's affairs, and urgent need of the people, and their applications from rulers, nature of the petition that demands rapid response and accuracy of the leader's thought and their cultural width.
 • Maryam Hekmat Niya, Jafar Delshad Pages 58-79
  Numerous literary works, since the birth of Imam Ali up to the present time, have been written to praise and describe the life of Imam Ali, many of which contain elegant semantics and beautiful words and expressions not only in Shia's prose and poetry but also in the works of Arab Christians. The present paper studies the contemporary works of literary Christians such as George Gordagh, Abdul-Masih Antaki, Josef Al-Hashem, Nasri Sahlab, Bols Salameh and others. Their works have been categorized and their turning points have been chosen and analyzed. Some events of the Imam's birth such as the crack of the Kaaba, emission of light, and many other secrets of his birth are studied under an analytical approach.
  Keywords: Imam Ali, Kaaba, Arab Contemporary Literature, Christian Scholars, Comparative Literature
 • Abdollah Radmard, Homa Rahmani Pages 80-113
  Apostrophe is a figure of speech that is in many books of Arabic rhetoric or Persian introduced as change of view and there are limited types of stylistic and semantic changes. Although apostrophe and its signs have not been ignored in eras of Persian and Arabic rhetoric, undoubtedly, the development of this figure of speech is indebted tothe researches by Muslim rhetoricians in proving the miracles of the Koran. This article attempts to examine the use of this literary technique in different types of stylistic changes in the cotext of the Koran; changes such as changing pronouns, numbers, prepositions, verb tense, the change of the audience, the use of noun instead of pronoun and so forth. These stylistic changes are explained with examples and reference to commentator's views. This research shows apostrophe as an important feature of the Koran and different kinds of it, are more remarkable than its application in the works of genius Arab and Persian rhetoricians.
  Keywords: The Koran, Apostrophe, Kinds of apostrophe, Stylistic changes
 • Kobra Roshanfekr, Essa Motaghizadeh, Pouran Rezaei, Morteza Zare Beromi Pages 114-139
  Stories written for children play an important role in developing their personalities. The child infers many of the moral values through reading good and instructive stories. Courage, altruism, hopefulness, freedom, advocating truth and standing against tyranny and violence are among the values that shape the central core ofmany children's stories. This causes the development of cognitive, emotional and social skills in children. Even if this kind of literature enjoys a long history but a scientific study of it took place after centuries. Children's literature developed during the mid-nineteenth century in Arabian countries and Egyptians were the pioneer. Nabil Soleiman Khalaf, the contemporary Egyptian writer has contributed to the development and growth of this kind of literature in Egypt and the world by writing more than twenty books for children. Based on the story, The Princess, The Red Butterfly, by Naabil Khalaf, the present study is intended to analyze writer's purpose of writing for children, the language and characters of his stories. The findings of the study indicate that the writer aims to improve creativity and imagination, decision making, and child reasoning to prepare them for social life. Emotional complexes and decreasing interaction among family members due to the busy schedules of parents are among other contents of the story. Since the stories are written for children, the author writes from a child's perspective and considers their language capacity; in other words he writes in a simple and comprehensive way. The author seeks the proper realization of social, instructive, moral, and scientific goals in the young generation of Egypt via the presentation of the characters of the story.
  Keywords: Children's literature, The Princess, The Red Butterfly, Nabil Khalaf, Story writing, Egypt story writing
 • Mohsen Saifi, Fatemeh Lotfi Mofrad Niyasary Pages 140-158
  The belief that the soul originates from the celestial world and it is imprisoned in the material world as a result of negligence is a fundamental belief in mysticism. Sophists try to purify the soul through knowledge and wisdom before it unites with the God in the afterworld. Avicenna focuses on this purification in his Ode, Einieh, and the contemporary Arab poet, Nasib Arizeh, in his long piece of poetry, Ala-Tarighe-Eram, follows the example of Einieh. Nasib Arizeh makes use of several terms and themes of Islamic mysticism including joiner, sorrow, spark and confrontation of light, celestial world, and darkness, the materialistic world. This paper explores the similarities and differences between the two odes and discusses the influence of Eineh on Ala-Tarighe-Eram.
  Keywords: Islamic mysticism, Avicenna, Einieh, Nasib Arizah, Ala, Tarighe, Eram, ode
 • Hamed Sedghi, Ali Pirani Shal, Soghra Falahati, Ahmad Omidvar Pages 159-177
  Although some believe that stylistics is a new knowledge, but the first scientists who paid attention to style were rhetoricians. Stylistic deviation is clearly evident in the rhetoric. Some of its rules are based on semantic deviation and others are based on the verbal deviation. Semantics rhetoric does not often deal with issues based on defamiliarization. Genetic stylistics attempts to relate the writer's emotions to his style. In rhetoric the poet's mood is evident; however, it has not been dealt with as it should have. Structural stylistics examines a literary work as one piece and considers words and their meanings in relation to other. Semantics also deals withsome rules and issues in the same manner. Rhetoricians discussed composition only in one or a couple of sentences. Descriptive stylistics measures words and phrases with similar themes and talks about the different kinds of emotions that it creates. Semantics expresses some of its issues in the same way but to some extent, it becomes authoritative and dominant. In the phonetic stylistics, semantics has defined the condition of words and word fluency in relation to musical aspects, such as being devoid of cacophony, reluctant to listen, repetition, and so forth. The findings show that there is a close bond between stylistics and rhetorician especially that of semantics.
  Keywords: Chivalry, Antarah, Analyze, Age of Ignorance
 • Hamid Taheri, Shahla Mahmoodi, Seyedeh Mahila Hosseini Pages 178-197
  Meditating the Koran's translation indicates the faithfulness of senior translators to Islam and words of God. This way they save themselves from any kind of scandal they were accused of in translating Koran to non-Arabic languages. Kashful Asrar and Edato Al-abrar Meybodi contain literal translations. It has translated the Koran with care and virtuosity. Therefore, exploring this literary piece familiarizes the reader with beautiful and new words, expressions and compound words. In this article we have endeavored to show the Persian translation and the capacity of this language to convey various meanings.
  Keywords: Word, Translation, Pronouns, Interrogation, Be, Imperative
 • Abbas Arab, Shirin Salem Pages 198-222
  Prophet's poets have expressed virtues of the infallible Imams in their most beautiful mode reminding us of their legitimacy. Seyyed Homeyri is among the poets who has dedicated his poetries to Imam's family; political and ideological inclinations are manifested in his works. His literary enthusiasm led him to compose splendid and lasting odes on the greatness and ethical virtues of Imam Ali. To delineate the visage of the Imam Ali, Homeyri has described the lofty qualities of the Imam such as his piety, justice, courage, knowledge, and sacrifice. Homeyri's full conversance with the history and anecdotes of the Prophet's family along withhis proficiency in the contents of the Holy Koran have enabled him to make use of eloquent devices such as allusion, adaptation, pun and other literary elements in hispoetry. Based on a descriptive-analytical approach, the present paper studies the virtues of Imam Ali in Seyyed Homeyri's poetries and it indicates Homeyri as a true poet of the prophet's family who has responded to a call from inside. In describing the virtues of the Imam Ali, his poetry represents his strong faith in the legitimacy of the Prophet's family.
  Keywords: Shia poetry, Seyyed Homeyri, Imam Ali, Arabic poetry
 • Etymology of Persian-Arabic Words
  Pages 224-235
  This article aims to study some of the widely used Persian words that are considered, either consciously or unknowingly, Arabic. Both in spoken and written form, these words are dealt as though they are Arabic. The paper also endeavors to explain the factors that have led to identifying these Persian words as Arabic. Etymological approach proves that common rhyming and pronunciation cannot be the criterion for word root recognition and the best way is to find the root and origin of words.
  Keywords: Etymology, Words, Persian, Arabic, Arabized
 • Mohamad Javad Mahdavi, Robabeh Yazdan Nejad Pages 237-251
  According to many Arab critics Nizar Qabani is a phenomenon in the area of modern poem both in style and poetic content. He relates to pure love lyrics and women's issues. This way she has been able to express what is believed to be earthly love. She is therefore, named the 'poet of women and love'. Apart from lyric poems like other committed poets, she has discussed political, topical, ethnic and national issues. This paper investigates the politic and social aspects of this Arab poetess with a descriptive-analytical approach. In conclusion, studying Nizar's life and poems shows that in addition to other his titles, she should be considered a 'National committed poetess'.
  Keywords: Nizar Qabani, Modern Arabic poem, Political poem, Lyric poem, Home