فهرست مطالب

چاپ و تبلیغات - پیاپی 46 (فروردین 1392)
 • پیاپی 46 (فروردین 1392)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/02/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پنج روش برای شرکت در بوجه بازاریابی
  صفحه 4
 • تبلیغات چیست؟
  صفحه 8
 • مهندسی فروش چیست؟ و یک مهندس فروش چگونه در بازاریابی و فروش می تواند موثر باشد؟
  صفحه 14
 • 4 گام به سوی داشتن برندی ماندگار
  صفحه 16
 • 7 کید موفقیت در فعالیت کاری شما
  صفحه 18
 • اصول چاپ دیجیتال
  صفحه 20
 • اسرار رنگ
  صفحه 26
 • مبانی رسانه چاپ
  صفحه 32
 • فرم بندی دیجیتالی
  صفحه 38
 • ترفندهای فتوشاپ
  صفحه 46
 • اخبار
  صفحه 58
 • نمایشگاه های جهان
  صفحه 62