فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علی بلادپس صفحه 1
  حوادث و رخدادهای طبیعی مانند زلزله، سیل، ناپایداری دامنه ها، بارها زندگی را در روستاهای منطقه دشت هالاکو در شمال غرب استان آذربایجان شرقی تحت تاثیر خود قرار داده و خسارات و تلفات جانی زیادی به بار آورده است. اصولا همه مناطق طبیعی زمین برای استقرار سکونتگاه های روستایی مناسب نیستند و اکثر روستاها در معرض تهدید جدی عوامل مختلف طبیعی و ژئومورفولوژیکی هستند و آسایش زیستی مردم را سلب کرده اند. شرایط توپوگرافی به عنوان عامل فیزیکی، بستر و پهنه استقرار و توسعه کالبدی روستاها تفاوت آشکاری از جهت، شیب، لیتولوژی، ساختارهای زمین شناسی، مورفولوژی دامنه ها، عناصر اقلیمی و وضعیت پوشش گیاهی دارند. تعدادی از روستاها در کوهستان های خشن قرار دارند و بعضی در کوهپایه ها و دشت ها واقع شده اند. در این مقاله مطالعات میدانی اساس کار بوده و هدف آشکار کردن تنگناهای ژئومورفولوژیکی روستاها است. مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی در دو گروه درون زاد (آندوژنیک) و برون زاد (اگزوژنیک) مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه از نظر فعالیت های دورن زاد بویژه زلزله مورد تهدید جدی قرار دارد و به عنوان پرخطرترین عامل به حساب می آید و از جهت مخاطرات برون زاد، ناپایداری دامنه ها و سیل روستاها را تهدید می کند. بحرانی ترین و مخاطره آمیزترین وضعیت را در روستاهای مرتفع کوهستانی بویژه روستای هرزند عتیق می توان مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: مخاطرات ژئومورفولوژیکی، سکونتگاه های روستایی، ناپایداری دامنه ها، دشت هالاکو
 • مسعود تقوایی، هادی کریمی صفحه 25
  نگرش سنتی در زمینه مدیریت بحران آتش سوزی، بر این باور بود که مدیریت بحران یعنی فرونشاندن آتش، به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می نشینند و پس از بروز ویرانی سعی می کنند تا ضرر ناشی از خرابی ها را محدود سازند، ولی به تازگی نگرش به این موضوع عوض شده است. بر اساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه ای از طرح ها و برنامه های عملی، برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمان ها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی نشده را کسب کنند. یکی از این طرح ها و برنامه های عملی، آموزش و مشارکت شهروندان در برنامه های مختلف ایمنی شهری است. این طرح با توجه به بررسی نمونه های اقدامات صورت گرفته در کشورهای پیشرفته، از جمله اقدامات کم هزینه با بازدهی بسیار بالا و موثر محسوب می شود. با توجه به اینکه این امر در کشور ایران به عنوان یکی از کم رنگ ترین مسایل در تصمیم گیری ها مدنظر است و نتیجه این امر وجود ضعف فرهنگ ایمنی در بین شهروندان ایرانی است، ضرورتا به بررسی نقش آموزش و به دنبال آن مشارکت شهروندان در پیشگیری از حریق های احتمالی می پردازد. بر اساس ابعاد و اهداف، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و با توجه به ماهیت موضوع، روش انجام پژوهش، توصیفی و تحلیلی می باشد. در پایان، نتایج این بررسی نشان می دهد که آموزش عمومی و افزایش آگاهی جامعه با شیوه های مختلف از مهم ترین جنبه ی فعالیت های پیشگیرانه برای تامین ایمنی در شهرها می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت شهروندی، آموزش، کنترل حریق، پیشگیری، فرهنگ ایمنی
 • داود ستارزاده، سیده زینب تقوی صفحه 47
  در مجموعه نیازهای اولیه انسان، اسکان دومین نیاز حیثیتی او پس از پوشاک قرار می گیرد و اگر توسعه یافتگی یک جامعه روستایی را منوط به تامین و افزایش عزت نفس عقلانی آن بدانیم، کیفیت و تداوم دسترسی افراد را به مسکن روستایی می توان یکی از ارکان توسعه روستایی دانست. در این مقاله سعی شده است شاخص درجه رفاه سکونتی خانوار برای مناطق روستایی استان های کشور در سال 1382 محاسبه شود، زیرا این شاخص یکی از شاخص های اساسی رفاه اجتماعی محسوب می گردد. تکنیک های مورد استفاده در این تحقیق، روش های تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه بوده است. در این محاسبه شاخص های اقتصادی، کالبدی و اجتماعی مرتبط با مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفته اند. استان های مازندران، ایلام، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و کرمانشاه در بدترین وضعیت از نظر شاخص درجه رفاه سکونتی خانوار قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: رفاه اجتماعی، مسکن، واحد مسکونی، درجه رفاه سکونتی خانوار، مناطق روستایی کشور
 • جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی صفحه 65
  یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، نفت و گاز است. بعد از پیدایی نفت در ایران به مرور این ماده خام به عنوان مهم ترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و به طور کلی امنیت ایران ایفای نقش کرده است. با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، نفت به عنوان خون صنعت مدرن در مقایسه با سایر عوامل قدرت از جایگاه بالاتری برخوردار شده است. در این میان ایران از دو جنبه تولید و مصرف انرژی در کانون توجه و تعاملات بین المللی واقع شده است. از طرفی این کشور در مرکز بیضی انرژی جهانی با 56 درصد ذخایر نفت در خلیج فارس و 39/10 درصد در حوزه خزر واقع شده است که با تپش آن صنعت و اقتصاد جهانی به حرکت افتاده و حیات خویش را تداوم می بخشد. مضافا اینکه این سرزمین قلب سه حوزه بزرگ ذخایر گازی جهان یعنی خلیج فارس، سیبری غربی و آسیای مرکزی با 2/70 درصد ذخایر گازی جهان را بهم ارتباط می دهد. از طرف دیگر ایران با داشتن 3/10 درصد از ذخایر نفت و 8/15 درصد از ذخایر گاز جهان در جایگاه دوم دنیا قرار دارد. از جنبه مصرف انرژی نیز ایران محل اتصال دو حوزه بزرگ مصرف انرژی یعنی هند و چین در شرق و اروپا در غرب واقع شده است. این ویژگی های دوگانه باعث گردیده که امنیت ایران و محیط پیرامونش برای نظام بین المللی اهمیت مضاعفی پیدا کند. بنابراین به نظر می رسد در دوره حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک ایران باید با استفاده از دیپلماسی انرژی با اتخاذ رویکرد تعاملی و پرهیز از اتخاذ مواضع تقابلی از انرژی به عنوان یک فرصت برای تعامل با نظام بین الملل و ارتقاء امنیت ملی استفاده نماید.
  کلیدواژگان: ایران، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، نفت، امنیت ملی
 • سعید ملکی صفحه 103
  شاخص های مسکن شاید مهم ترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشند. بررسی شاخص های اجتماعی مسکن یکی از وسائل و شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در خصوص مسکن را تسهیل نمود. هدف این مقاله بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مربوط به ازدحام جمعیت یا کمیت مسکن، کیفیت وضع مسکن، خدمات اساسی و مالکیت و نحوه تصرف مسکن در شهرستان اهواز می باشد. روش تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و موردی- میدانی یا موردی- ژرفانگر است. بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی مسکن در شهرستان اهواز طی سال های 1345 الی 1385 نشان می دهد که در اکثر این شاخص ها روند روبه رشدی (بهبودی نسبی) داشته اند. از این رو برنامه ریزان و مدیران مسکن باید از یک سو به اهمیت شاخص های اجتماعی در بهبود کیفیت مسکن توجه نموده و از سوی دیگر مساله مسکن را در ارتباط با کلیه عوامل مربوطه اعم از کمی و کیفی مورد بررسی و امعان نظر قرار دهند، همچنین با دیدی جامع و همه سو نگر و به طور اساسی و جدی تر نقش شاخص های اجتماعی را در برنامه های توسعه مسکن لحاظ کنند.
  کلیدواژگان: مسکن، شاخص های کمی و کیفی، خدمات اساسی، شهرستان اهواز
 • حسن هوشیار صفحه 131
  رشد شهرها یکی از پدیده های مهم جهانی می باشد که تحت تاثیر عوامل محیطی، انسانی، اقتصادی و سیاسی روی می دهد و ارائه خدمات به شهروندان و دسترسی آنان به امکانات شهر از اولویت های برنامه ریزان و مدیران شهری است. برای تحقق این امر از تکنیک ها و روش های گوناگون اعم از کلاسیک و نوین استفاده گشته است. از دهه 1970 استفاده از روش های کمی در مسائل مکانیابی خدمات شهری زیاد شده و هرکدام از این روش ها علاوه بر معایب و مزایای خاص خود در این زمینه به کار می روند. اما در این تحقیق از تکنیک AHP که مزایای بیشتری نسبت به دیگر تکنیک های مکانیابی دارد، استفاده شد. چون در فرایند مکانیابی سنجشی کمی، برای انتخاب فاکتورها در دسترس نبوده به همین دلیل تعیین وزن ها و ارزیابی دشوار می باشد (Jianguo، 2005، 594). در این پژوهش از روش AHP که تکنیکی ریاضی برای مباحث چند فاکتوره بوده و به جنبه های کمی و کیفی بحث، کمک می کند و به عنوان ابزاری قوی و ساده برای انتخاب وزن و کاهش-دهنده اریبی وزن ها بوده، استفاده شد. هدف از انجام این تحقیق بکارگیری روش AHP در مکانیابی ها و مسائل برنامه ریزی شهری و معرفی یک روش نوین به همراه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و عملی کردن آن در مکانیابی درمانگاه های شهر مهاباد، تحلیل توزیع مکانی مراکز درمانی در شهر مورد مطالعه و تشخیص و تبیین نقاط ضعف در استقرار کاربری های درمانی در وضع موجود با توجه به معیارهای تعیین شده می باشد و برای رسیدن به اهداف فوق از روش تحقیق ترکیبی AHP در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی، نرم افزارهای Arcgis و Matlab و همچنین مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مکانیابی، درمانگاه، برنامه ریزی شهری، مهاباد، AHP، GIS
 • اسماعیل کاوسی، فریده اسدیان، سحر شاهپری صفحه 151
  در این مقاله پس از تعریف مدل مفهومی، ضوابط موثر در مکانیابی مدارس مشخص شده و اطلاعات مرتبط با هر یک از آنها آماده سازی و سپس اطلاعات نقشه ها و اطلاعات توصیفی در نرم افزار ArcGIS وارد گردیده است. در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی وضع موجود به وسیله نرم افزار ArcGIS و با استفاده از امکاناتی چون Spatial Analysis، Buffering و... پرداخته شده است. با استفاده از منطق بولین و فازی مکان مدارس ابتدایی مورد تحلیل قرارگرفته و مشخص گردیده که کدامیک از این مدارس بر خلاف ضوابط مکانیابی واقع شده و یا در حریم کاربری های ناسازگار قرار دارد. با توجه به بررسی ها و نتایج به دست آمده، توصیه های کاربردی برای بهبود وضعیت مدارس ابتدایی این دو منطقه گردیده است.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • کریم حسین زاده دلیر، میرستار صدرموسوی، رحیم حیدری چیانه، سیده خدیجه رضاطبع صفحه 173
  در دهه های اخیر مکاتب و پارادایم های متعددی در حوزه ادبیات شهری شکل گرفته اند که برخی از آنها تاثیرات عمیقی بر فضاهای شهری نهاده اند، در این میان رویکرد «استراتژی توسعه شهری» (CDS) که یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین آنها محسوب شده و در چند سال اخیر نیز توجه بسیاری از محافل علمی- حرفه ای ایران را نیز به خود معطوف کرده است. هر چند حیات CDS به شکل گیری رسمی سازمان «ائتلاف شهرها» به سال 1999 بر می گردد، اما این سازمان در سال های بعد با مشارکت «بانک جهانی» و مرکز سکونتگاه های انسانی وابسته به سازمان ملل متحد (HABITAT) اسناد رسمی آن را منتشر کرده و در حال حاضر نیز تریبون و متولی رسمی اجرایی CDS در سطح جهانی به شمار می رود. امروزه بسیاری از مدیران، برنامه ریزان و نظریه پردازان شهری سعی در بسط این موضوع دارند که با استناد به تجارب موفق CDS، این رهیافت چگونه و با کدام مکانیسم ها قادر است در انتظام فضایی شهرها، ایجاد تغییرات مثبت در زندگی عادی شهروندان و کاهش فقر شهری، نقش خود را توسعه دهد. مروری بر اجرای CDS در بیش از 250 شهر جهان سومی در کمتر از یک دهه، تاکیدی است این بر نکته که رویکرد بیش از آنچه به دنبال تهیه طرح باشد، مبتنی اجرا و عمل است. این در حالی است که اغلب شهرهای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، هم از نظر تهیه و تدوین و هم از بعد اجرا، شرایط دشواری را تجربه می کنند، چرا که رویکرد عمده در مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران متاثر از مکتب برنامه ریزی کلاسیک با محوریت طرح جامع است که غالبا در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهرها بر ابعاد اجتماعی- شهروندی تقدم دارد. با اینکه طرح های جامع در ایران با هدف زمینه سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین می شوند، اما عملا نه تنها انرژی و هزینه های بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل می کنند، بلکه اغلب بخش عمده ای از اهداف آنها هرگز محقق نمی شوند. از دلایل اصلی شکل گیری روند حاضر، می توان به عدم توجه و کاربرد روش ها و نگرش های جدید در حوزه برنامه ریزی شهری نظیر راهبرد توسعه شهری اشاره کرد. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل چالش های فرا روی برنامه ریزی شهری در ایران، به جایگاه رهیافت CDS در این مقوله و نقش آن در انتظام فضایی شهرها بپردازد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، استراتژی توسعه شهری (CDS)، طرح جامع، شهرهای ایران
 • رضا خوش رفتار صفحه 211
  زمین شناسی و پیکرشناسی زمین بر جامعه، تمدن و تنوع فرهنگی تاثیر داشته اند. این تاثیر با توجه به میزان توسعه در هر جامعه ای متفاوت خواهد بود. در گذشته، انسان ها روابط نزدیکی با محیط طبیعی خود داشتند و در راه تلاش برای شناخت و درک چشم اندازها و فرایندها از اسطوره، داستان و افسانه ها کمک گرفته اند. استفاده از اسامی مانند شیطان، اژدها و جن برای دره ها، کوه ها و غارها را می توان در نقاط متفاوت کره زمین و در فرهنگ های مختلف مشاهده کرد. علاوه بر این انسان سعی کرده است فرایندها و فرم ها را بر اساس درک خود از طبیعت، تشریح کنند. اسامی به کار رفته برای عناصر غیر زنده ی طبیعت، در چهارچوب زمین شناسی فرهنگی قرار می گیرد. بخشی از فرهنگ مربوط به پدیده های زمین شناسی با اعتقادات مذهبی مردم و متافیزیک ارتباط دارد. بعضی از این اسامی برای عناصر نسبتا استاتیک (مانند کوه ها)، فرایندهای دینامیک (مانند چشمه های تراورتن ساز) و فسیل ها استفاده شده اند. تعدادی از این اسامی اسطوره ها و داستان ها، اطلاعات با ارزشی را درباره زلزله ها، سونمی، سیل ها و غیره ارایه می دهند و داده های مهمی را برای درک تاریخ زمین شناسی، روند تحولات پیکرشناسی و تغییرات اقلیمی را فراهم می کند. در این تحقیق، ارزش های ژئومیتولوژیکی سه چشمه دارای املاح آهکی در شمال غرب ایران (تکاب، زنجان و قروه) مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از نام اژدها برای پشته های سنگی نشان دهنه ی آن است که در این مناطق در گذشته چشمه های پر آب و احتمالا آرتزین وجود داشته است. این گونه سایت ها، از دیدگاه جذب ژئوتوریست ها، بویژه در مناطق روستایی اهمیت زیادی دارند.
  کلیدواژگان: ژئومیتولوژی، علوم زمین، چشمه های تراورتن ساز، اژدها، اسطوره، ایران
 • علی غریبه صفحه 235
  محیط زیست کره زمین که یک کل واحد را تشکیل می دهد جزء لاینفک حیات انسان محسوب می شود و بقا و سلامت آن لازمه بقاء و سلامت انسان است و باید گفت که حفاظت از محیط زیست مساوی با حفاظت از بشریت می باشد که وظیفه اصلی هر دولتی را به خود اختصاص می دهد. دولت ها برای انجام این وظیفه و تنظیم روابط انسان با محیط زیست نیازمند یک سلسله مقررات و قواعد الزام آور هستند. از این رو در هر کشوری برای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن قواعد و مقرراتی وضع می شود که از مجموعه آن مقررات به «حقوق محیط زیست» تعبیر می شود. این رشته جدید از علم حقوق بر حسب دامنه شمول مقررات آن، به حقوق محیط زیست داخلی، حقوق محیط زیست بین المللی و حقوق بین الملل محیط زیست قابل تقسیم است. با توجه به اینکه محیط زیست قسمت عمده حاکمیت ملی هر کشوری را تشکیل می دهد، مقررات آن جنبه آمره داشته و هیچ کس حتی دولت ها حق عدول از آن قواعد و مقررات را ندارند.
  کلیدواژگان: حقوق محیط زیست، حقوق محیط زیست بین المللی، همبستگی حق حیات با محیط زیست، آلودگی محیط زیست، مسوولیت
 • حسین نگارش، منصوره شاه حسینی صفحه 255
  حوضه آبخیز تیغ آب، بین شهرستان های خاش و ایرانشهر قرار گرفته است. در این تحقیق پس از جمع آوری آمار دراز مدت (22 ساله) از دما، دبی و بارش حوضه، مطالعات در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی روش های مختلف در برآورد آبدهی سالانه حوضه و در بخش دوم به بررسی سیلاب و انتخاب بهترین و مناسب ترین روش در تخمین میزان آن، پرداخته شد. آزمون های مختلف آماری بر روی داده ها انجام گرفت تا از همگنی داده ها و پراکنش ایستگاه های منتخب، اطمینان حاصل شود. سپس با استفاده از روش های جاستین، رابطه کمیته تحقیقات کشاورزی هندوستان (ICAR)، موسسه تحقیقات آبیاری ایالتUP هندوستان و رابطه لیسی، ارتفاع رواناب سالانه محاسبه شد و بهترین روش جهت برآورد آبدهی سالانه انتخاب گردید. بر این اساس، از بین روش های مورد استفاده روش جاستین، به دلیل در نظر گرفتن پارامترهای اقلیمی و غیر اقلیمی فراوان و نیز ضریب منطقه ای، در برآورد میانگین آبدهی سالانه، نتیجه بهتری را ارائه داده و برای استفاده در حوضه آبخیز تیغ آب توصیه می شود. در مرحله بعدی سیلاب منطقه بررسی شد و پس از بر آورد دبی پیک سیلاب ایستگاه ها، به بررسی روش های مختلف تخمین سیلاب و انتخاب مناسب ترین روش جهت برآورد آن در دوره های بازگشت مختلف، اقدام گردید. بر اساس نتایج مشاهده شده، جهت بر آورد حداکثر دبی لحظه ای سیلاب، روش SCS از جامعیت بیشتری بر خوردار است.
  کلیدواژگان: روش های تجربی، جاستین، آب دهی، سیلاب، روش SCS
 • حیدر لطفی، مهتاب جعفری صفحه 283
  فرایند ایمن سازی شامل انواع اقداماتی است که پیش از وقوع حادثه برای کنترل و کاهش خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از سیل انجام می گیرد. توجه به این روش ها به لحاظ عدم کفایت روش های فیزیکی ضرورت دارد. روش تحقیق این مقاله توصیفی می باشد و به ارائه الگوی عملی ایمن سازی در راستای کاهش خسارات ناشی از سیلاب در شهر تهران پرداخته است. از مهم ترین روش های ایمن سازی می توان به اقدامات مدیرتی و عملیاتی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: مدیریت سیلاب، سیلاب شهری، شهر تهران
 • بررسی میزان تاثیرپذیری رویکرد برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید
  فیروز جمالی، کریم حسین زاده، ایرج حاتمی علمداری صفحه 297
|
 • Ali Beladpas Page 1
  The events and natural happenings like earthquakes, Flood, Slope unstability, during human life have affected the people in Halaku plain in Marand. They have caused a lot of human casualties. Principally all the natural areas on earth are not suitable for accommodation. Most of the villages are exposed to serious threats, such as different natural and geomorphological factors. Topographic conditions as physical factor in the development of villages have obvious difference considering slope, litology, geological structures, slope morphology, climatological elements and green coverage. In this analysis field studies have been the basis, and the aim was to reveal the geomorpholgic limitations villags. A number of villages are located in harsh mountains and some others in the slopes and in the plains. Environmental and geomorphological hazards including endogenic and exogenic are studied the area is of dangerous factor and considering tectonical Activities especially earthquake exogenic hazards, unstability of slopes and flood is threatening the villages. The most critical and the most threatening situation is the villages located in high mountainous areas such as harzand Atiq.
  Keywords: Geomorphological hazards, rural settlements, slope unstability, Halaku plain
 • Masood Taghvaei, Hadi Karimi Page 25
  Traditional approach in course of fire crisis management believed that crisis management meant the fire quench and the manager of crisis expected to destroy everything and after the destruction of everything tried to restrict the loss resulted from the destroy. But recently this approach is changing. Based on recent meaning, in order to encounter evolution, a set of plans and practiced programs should be set within the organization for dealing with possible future developments and managers should be prepared to encounter unexpected events. One of these plans and practiced programs is education and citizen partnership in different programs of urban security. This plan, with regard to evaluation of activities samples in developed countries, is low cost and very effective. This study, using descriptive and analytical approach, knows education and citizen partnership in urbansecurity plans as one of the most important ways of fire preventing. Considering the fact that this case is the least important one in decision making in Iran and it results in the infirmity of security culture between Iranian citizens, this study deals with the role of education and partnership in preventing probable fire and mention some activities done in terms of education and partnership in several developed countries and represents some suggestions for increasing the level of education and citizen partnership.
  Keywords: citizen partnership, education, fire control, preventing, security culture
 • Davood Sattarzadeh, Seyyedeh Zeynab Taghavi Page 47
  Among the primary needs of human being, settlement is the second prestigious needs of him, after clothing. If development is considered as dependent to provision and increase of the rational self- respect, the quality and continuity of accessing of people to house can be determined as a basis for development which itself leads to a more and better access. In this study, we have tried to estimate the index of housing welfare degrees of family for rural areas in different provinces of the country in 1382, as, this index is considered as one of the major indices of social welfare. The methodological techniques used in this study are Factor analysis and one-way analysis of variance. In this calculation the qualitative and quantitative housing indexes have been explored, and scores for the rural areas of the province have been gained. Mazandaran and Ilam, Esfahan, Ghaharmahal and Bakhtiyari were in the best condition and Sistan va Baluchestan, Zanjan, Kermanshah and Kerman were in the worst, in terms of index of housing welfare degreesof family.
  Keywords: Social welfare, Housing, Housing welfare, Degree of families, rural areas
 • Javad Etaat, Hamid Reza Nosrati Page 65
  Oil and gas are among important factors affecting national security in countries producing or consuming energy. Since discovery of oil in Iran, this raw material has played a significant role in the country s policy, economy, and in general, in national security. With the transition from geostrategic to geo-economic discourse in the recent decades, oil has gained more importance in comparison to other factors, through improving the role of economy in global interactions which led to the introduction of oil as the essence of modern industry. Iran is regarded as a country of global importance for production and consumption of energy. On one hand, maintaining 56 percent of global oil reserves at Persian Gulf as well as 10. 39 percent at Caspian Sea, the country is centered at the oval of energy required for global economy and industry to continue their lives; on the other hand, Iran has located at the heart of three major gas zones in the world, namely Persian Gulf, West Siberia, and mid-Asia maintaining together 70. 2 percent of gas global resources. In addition, Iran holds the second position in global ranking both in gas resources (owning 15/8 percent of global gas resources) and oil reserves (oening 10. 3 percent of global gas resources). Regarding energy consumption, Iran links two major energy consumption markets: India and China at east and Europe at its west. These features have increased the importance of security for Iran and its surrounding areas in international system. Therefore, it seems that in the era of geo-economic discourses, Iran should employ its energy diplomacy and adapt interactional approaches, instead of oppositional ones, to create opportunities for interactions with international system and to improve its national security.
  Keywords: Iran, Geopolitics, Geo, economic, Oil, National Security
 • Saeed Maleki Page 103
  Housing indicators might be the most important and fundamental factor in housing planning. Consideration of housing social indicators in one of the approaches to understanding housing characteristics, with which we can discover the effective parameters in the housing issue and facilitate any decision making in housing planning. The aim this article is the study of housing position in quantitative and qualitative forms of social indicators of the township of Ahvaz. The methodology in this article is a combination of descriptive analysis and case study. The consideration and comparison was made about the housing social indicators in the township of Ahvaz and the results show that this township, has been exhibiting adeveloping trend in terms of social indicators since the years 1996-2006. In one hand housing planners should recognise the importance of social indicators in improving the citizen's housing quality and on the other hand, they should deal with the housing problem in connection with all the factors related to social indicators, whether quantitative or qualitative. Hence, it lays upon the housing planners and authoritives to consider the social indicators which are influential in housing development plan with regard to a comprehensive and overall view and more serious attention.
  Keywords: Housing, Quantitative, qualitative indicators, Basic services, Ownership, Social, Township of Ahvaz
 • Hassan Houshiar Page 131
  Urban growth is globally important phenomenon which is affected by environmental, humane, economic and political factors. Optimal provision of urban facilities to citizens is essential action for urban planners and managers. The various classic and modern approaches are used to get this aim. But using quantity methods in location of urban facilities has been increased since 1970. In this research, AHP method was applied, because it has more capabilities than the others. In point of view in the location trend, for factors choosing the quantification evaluation was not available. As a result distinguishing weigh's and the evaluation of it is difficult. Therefore, we used AHP method which is multi-criteria mathematical method that helps us in quality and quantity review. The aim of doing this research is applying AHP method in locations and urban planning problems and introducing new approach with GIS and applying in locations of clinics in Mahabad city. Spatial distribution analysis was used inclinical centers aiming at studying and assessing weakness points in setting of therapeutic land uses according to mentioned criteria. For acheiving these aims the sowftware such as arcgis, Matlab and documental methods have been used.
  Keywords: Location, Clinics, Urban planning, Mahabad, AHP, GIS
 • Esmaeil Kavousy, Farideh Asadian, Sahar Shahpary Page 151
  This article defines the conceptual model and specifies effective regulations in locating specific schools and related information with each of those schools and their preparation. Then the map data and descriptive information have been compiled in ArcGIS software. In the next step, the existing information was analyzed and evaluated through ArcGIS software. Using Boolean and Fuzzy logic, primary schools were analyzed and the schools which were located against the criteria of locating or are in incompatible user privacy were recognized. The results from analysis show that practical recommendations for improving primary schools in these two regions have been provided.
  Keywords: Geographic Information Systems (GIS), Locating, elementary schools, Municipality, Tehran
 • Karim Hosseinzadeh Dalir, Mir Sattar Sadr Mousvai, Rahim Heydari Chianeh, Seyyedeh Khadijeh Rezatab Page 173
  In recent decades have been formed new schools and paradigms in the area of urban literature, some of which affected deeply the environment and urban spaces. The City Development Strategy (CDS) can be regarded as one of the most imperative of all. The introduction of CDS stems up from the official formation of City Alliance organization in 1999. However, its official documentaries were published in 2004 in a collaborative effort with "World Bank" and "Human Settlement Center" linking to the HABITAT of UN. This approach has been a focus of attention in Iran during the recent years. There has not only been more attention on CDS approach as one of the newest and most efficient urban paradigms, but on the other hand, many managers, policy makers and urban planners in various countries try to expand this idea questioning how and which mechanisms to use in order to make the CDS successful in spatial ordering of the cities, making positive changes in daily life of the citizens, and finally the reducing poverty. As the spatio-social forms of the current cities are the results of industrial revolution, therefore, they contain characteristics that require physical-social order, and also spatial pattern. In the meantime, the cities in developing world, including Iran challenge more difficult conditions, because the main approach in management and urban planning of Iran relies on Master Plan, derived from traditional planning (classic view) and emphasizing on development, patterns, and physical ordering of the cities, and through which the social dimensions of the city are thrown to the sidelines of urban planning. The preparation and implementation of city comprehensive plans in Iran's urban planning system aims at making the milieu for balanced and harmonic physical growth of the city. However, it practically spends high rates of cost and energy, and mainly does not result in efficient consequences, nor the goals are met. Of the reasons of the creation such trend is the lack of noticing and applying new methods and approaches adjustable to the city conditions in the realm of urban planning, the structural and strategic development of the cities are amongst them. The present article attempts to pay attention to the applications, roles, and the place of CDS in urban context and the process of compiling a Master Plan in Iran along with the review and analysis of urban policies in the country.
  Keywords: Urban Planning, City Development Strategy (CDS), Master Plans Iran
 • Reza Khoshraftar Page 211
  Geology and geomorphology have influenced society, civilization, and the cultural diversity of our planet. The influences in each community will be different based on the level of development. In the past, men had close relationships with their natural environment and in trying to identify and understand landscapes and processes. They have used myths, legends and stories. In fact, using names like Devil, Dragon and Chimney for, valleys, mountain and caves have seen in different parts of the planet and in different cultures. Moreover, men attempted to explain processes and forms based on their understanding of nature. In fact, the names used for non-living elements and processes, are in framework of geocultural contexts (cultural geology). Part of the folklore about geological phenomena and landforms, are related to religious beliefs and metaphysics. Some of these names use relative static structure (mountains), dynamic processes (travertine spring) and fossils. Sometimes this myths and stories give very valuable information about old earthquakes, tsunamis, floods, etc. and provide important data for for understanding the geological history, geomorphologic evolution trends and climate change. In this study,the geomythological values of three limestone springs in North West Iran (Takab, Zanjan and Qorveh cites) have been studied. Use of dragon name for Rocky Mountains revealed that in the past, in these areas have warm and cold springs existed some of which were probably Artesian. Such sites, especially in rural areas have important role in geotourist attraction.
  Keywords: Geomythology, Earth Sciences, Myths, Legends, Travertine springs, Dragon, Iran
 • Ali Gharibeh Page 235
  Environmental over earth constitute of as a whole, well integral part basis of human life and conservation this issue necessarily is the for human health and life must be emphasis to Environmental protection synonyms with was humanity protection and major responsibility ofstates has a particular function. However states for applicable this function and regulating human relation with environment oblige laid down hard law (binding rules) in scope of environment protection. Therefore every state shall be attempt environment protection and prevention in destruction and pollution laid down rules recognized the name "environment laws". This subject of law science in relation scope of rules divided to: internal environment law-international environmental lawinternational law of environment. However environment constitute a large of rang national sovereignty every state, therefore this rules have been imperative aspect and nobody even states havent right of denial in rules.
  Keywords: Environment law, International Environmental Law, Coexistence Life Right with Environment, Pollution Environment, Responsibility
 • Hossein Negharesh, Mansooreh Shah Hosseini Page 255
  Tighab catchment has located between Khash and Iranshahr Townships. In this survey after collecting long time temperature, discharge and precipitation statistics (22 years) for catchment, we carried the research in two parts. The first section has been allocated for evaluating different methods for estimation of annual discharge of catchment and the second one for evaluating flood-water and selecting the best and the most appropriate methodology to estimate its value. Different statistical tests have been done on the data to ensure data homogeneity and distribution of selected stations, Using Justin, Indian Committee Agriculture (ICAR), Institute Irrigation Investigation up state of Indian and Lisi methods, the height of annual run-off has been calculated and the best method for estimating annual discharge was selected. Therefore, among used methods, Justin method gave better results because of considering more climatic and non-climatic parameters and regional coefficients for estimation of annual discharge. It is thereby suggested to be used in the Tighab catchment. At the next step, the regional flood-water has been studied and after estimating flood-water discharge in station, and investigating of different methods of flood estimation and selecting the most appropriate method at different return periods was also done. According to observed results, in order to obtain maximum floodwater momentary discharge, the SCS method shows more generality. In this study, since there is a serious limitation of ground water in Tighab region and so with the purpose of collecting and haltering surface and groundwaters, the attempt was focused on estimating both the value of annual discharge and the sub-basin flood-water of the study region.
  Keywords: Experimental methods, Justin, Discharge, Flood, SCS methods
 • Heydar Lotfi, Mahtab Jafari Page 283
  The process of immunization consists of various types of implementations that can be carried out for controlling and mitigation of property and life losses of floods before the event occurs. The attention should be paid to such methods due to the deficiency of physical methods and techniques. The research methodology of this paper is descriptive, and we have presented an applicable pattern for immunization of the city of Tehran aiming at the reduction of damages resulting from floods. Of the most important techniques of immunization we can mention the managerial and practical implementations.
  Keywords: Flood Management, Urban flooding, Tehran, Immunization
 • Studying the Impressionability of Approach of Iran's Metropolises Regional and Urban Spatial Planning Based on Changes in Economic Structures of New Era (Case Study: Metropolis of Tabriz)
  Iraj Hatami Alamdari, Karim Hosseinzadeh Dalir, Firooz Jamali Page 297
  The purpose of this paper is to study the impressionability of approach of Iran's metropolises regional and urban spatial organization based on changes in economic structures of new era, putting emphasis on the metropolis of Tabriz. Since it seems that in case of inconsistency in spatial structure of metropolises, which are the contributing factors to the growth of national economies and elevating the international and global status, they will face physical paradoxical problems despite their role and function corresponding to changes in modern-day structures of global economy, and will confront obstacles on the road to globalization through large cities. In this paper, basic principles for urban and regional spatial planning have been pored over. Besides, the necessity of paying heed to the status of metropolises benefiting from the theorization of the scholars of this field including Daniel Bell, Fritz Machlup, Alvin Toffler, Frank Webster, Yoneji Masuda, Simon Nora, Allen Mank, Marc Uri Porat, and Manuel Castells, who hold views germane to information society, and theoretical basics of development plans for the metropolis of Tabriz have been scrutinized by means of comparative analysis. Methodologically compiling and analyzing data has been in explanatory and secondary analysis fashion, which has developed survey branch and case study of the research job. Furthermore, in analyzing this paper the method of content and comparative analysis and the t-test have been inspired by. Principal findings of the paper are as follows: Traits of spatial organization of metropolises based on the requirements of information society and the usage of information paradigms in collecting patterns and documents of urban and regional development plans of the metropolis of Tabriz that have been provided from year 1368 until today.
  Keywords: Metropolises, Spatial organization, Spatial planning, Information society, Globalization