فهرست مطالب

The Modares Journal of Electrical Engineering - Volume:11 Issue:1, 2011
 • Volume:11 Issue:1, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/02/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدآراسته، عبدالرضارحمتی، شاهرخ فرهنگی، سید ادیب ابریشمی فر صفحات 1-13
  دراین مقاله،راهبردکنترل مستقیم گشتاور بامحرکه پنج سطحی خازن شناور تحلیل شد هوجدول سوییچینگ 24 سکتوری مربوط ارائه شده است. الگوریتم تخمین شار توسط فیلتر پایین گذر با فرکانس متغیر ارائه شده و با توجه به کنترل توسط DSP، فیلتر پایین گذر توسط شکلz ذوزنقه ای به حوزه دیجیتال تبدیل و نحوه تعیین ضرایب فیلتر دیجیتال در فرکانس های مختلف مشخص شده است. برای اصلاح خطای فیلتر پایین گذر نسبت به انتگرالگیرایده ال، جبران دامنه و فاز صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی در سیمولینک نشان دهنده درستی تحلیل ها است. نتایج عملی برای نمونه ای در مقیاس کوچک با استفاده از نوعی موتور 400V،3kVA ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تخمینشار، فیلترپایینگذر، اینورتر چندسطحی خازن شناور، کنترل مستقیم گشتاور، جدول کلیدزنی
 • ابراهیم بابایی، محمد فرهادی کنگرلو صفحات 15-30
  کم بود ولتاژ رایج ترین پدیده در سیستم های توزیع برق می باشد. وقوع کم بود ولتاژ ممکن است باعث آسیب جدی برای مراکز بار حساس، صنایع با اتوماسیون و تجهیزات حساس بشود. جبران کننده دینامیکی کم بود ولتاژ وسیله ای است که می تواند با تزریق ولتاژ به صورت سری به شبکه، ولتاژ بار را جبران کرده و شرایط عمل کرد مناسبی را برای آن فراهم نماید. در این مقاله، ساختار جدیدی برای جبران کننده دینامیکی کم بود ولتاژ در شبکه های توزیع ارائه می شود. ساختار پیشنهادی مبتنی بر مبدل ولتاژ ac است که تبدیل ac/ac را به صورت مستقیم و بدون استفاده از لینک dc میانی و یا المان ذخیره کننده انرژی انجام می دهد. با توجه به این که لینک dc و المان ذخیره کننده انرژی گران ترین و حجیم ترین بخش یک مبدل ac/dc/ac مرسوم می باشد، حذف آن در ساختار پیشنهادی به کاهش قابل توجه در هزینه و اندازه فیزیکی جبران کننده دینامیکی کم بود ولتاژ می انجامد. ساختار و کنترل ساده جبران کننده پیشنهادی باعث می شود تا بتوان از آن در مراکز حساس مانند بیمارستان ها و کارخانجات تولید کننده قطعات الکترونیکی (که در آن ها سطح ولتاژ پایین می باشد) به عنوان یک وسیله کم هزینه برای جبران کم بود ولتاژ استفاده کرد. جبران کننده پیشنهادی به راحتی قادر به توسعه به سیستم های سه فاز می باشد. در صورت استفاده از ساختار پیشنهادی در سیستم های سه فاز، کم بود ولتاژ نامتقارن را نیز می توان به خوبی جبران کرد چرا که جبران کننده های فازهای مختلف عمل کرد و کنترل مستقلی دارند. نتایج شبیه سازی در محیط PSCAD/EMTDC و هم چنین نتایج آزمایشگاهی تایید کننده درستی و عملی بودن ساختار پیشنهادی و روش کنترلی استفاده شده می باشد.
  کلیدواژگان: جبران کننده دینامیکی کم بود ولتاژ در شبکه های توزیع برق با استفاده از مبدل ac، ac مستقیم
 • محمود رضا حقی فام، الهام اخوان رضایی، علیرضا فریدونیان صفحات 31-49
  ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق تصویر ارزشمندی از عملکرد سیستم در مقابل بهره برداران و صاحبان شرکت های توزیع قرار می دهد. به این ترتیب آنها قادر می شوند استراتژی های عملیاتی جهت مدیریت دارایی در شبکه خود را بر اساس آن استوار سازند. مدلسازی نرخ خطا از شیوه های سودمند جهت حرکت از ارزیابی قابلیت اطمینان به سمت اخذ استراتژی های مدیریت دارایی بهینه و توسعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور می باشد. این مقاله روشی مبتنی بر داده کاوی جهت مدلسازی نرخ خطای گذرا در خطوط هوایی شبکه توزیع ارائه می دهد، که در آن داده های خاموشی شبکه توزیع انرژی الکتریکی شهر تهران بزرگ برای ایجاد مدلسازی مورد استفاده قرار می گیرد. سه روش مدلسازی شامل رگرسیون چندمتغییره خطی به عنوان یک روش پارامتریک، روش درخت تصمیم و شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روش های غیر پارامتریک به داده های مسئله برازش می شوند. سپس، نتایج و کارایی سه مدل نسبت به یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدلسازی های این مطالعه بر کارایی بهتر مدل شبکه عصبی نسبت به رگرسیون چندمتغییره خطی و درخت تصمیم در تخمین نرخ خطای گذرا، تاکید دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی قابلیت اطمینان، تحلیل آماری خطا، داده کاوی، مدلسازی نرخ خطا، شبکه، های توزیع انرژی الکتریکی
 • یونس سنگ مفیدی، صالح ضیایی نژاد، علیرضا جلیلیان صفحات 51-63
  این مقاله، روش هایی برای تضعیف پدیده فلیکر و همچنین کاهش نوسان گشتاور و توان در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIGs) که روتورشان با استفاده از مبدل های تریستوری تغذیه می شود، ارائه می کند. ابتدا نحوه تاثیر هارمونیک های روتور در ایجاد میان هارمونیک ها در ولتاژ استاتور و همچنین نحوه ایجاد نوسان گشتاور بررسی شده و سپس روش هایی برای حذف انتخابی هارمونیک های تولیدی ارائه می شود. روش های ارائه شده شامل حذف انتخابی هارمونیک ها در مبدل های دو سطحی و چند سطحی با زوایای کلیدزنی کنترل شده، با دو رویکرد حذف زیرهارمونی های با فرکانس کمتر از 40 هرتز، به منظور کاهش پدیده فلیکر و حذف هارمونی های میانی با فرکانس کمتر از 120 هرتز به منظور بهبود کیفیت ولتاژ می باشد. شبیه سازی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در دو حالت مجزا از شبکه و متصل به شبکه انجام شده است که موثر بودن روش های پیشنهادی را نشان می دهد..
  کلیدواژگان: ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG)، میان هارمونیک، زیرهارمونیک، فلیکر، حذف انتخابی هارمونیک، اینورتر چند سطحی
 • حامد کمالی علائی، مرتضی خادمی صفحات 65-84
  شناسایی صورت از طریق تصاویر مادون قرمز حرارتی یکی از جدیدترین راهکارهای شناسایی صورت بوده و هم اکنون مورد توجه بسیاری از محققان می باشد. این شناسایی که از طریق ثبت ویژگیهای دمایی و چگونگی موقعیت رگهای صورت انسان انجام می شود دارای مزیتهای بسیاری نسبت به روش های مبتنی بر تصاویر مرئی متداول می باشد. دراین تصاویر اثر تغییرات نور محیط که یکی از مهمترین معضلات شناسایی صورت در تصاویر مرئی است مرتفع می شود. مهمترین مشکل شناسایی در تصاویر مادون قرمز حرارتی وجود موانع انتشار مانند عینک بوده که مانع استخراج دقیق موقعیت رگهای صورت می گردند. در این تحقیق، برای اولین بار الگوریتمی پیشنهاد شده است که این مشکل نیز تا حد زیادی برطرف می گردد. دراین مقاله جهت استخراج ویژگی صورت از موقعیت انشعاب رگها استفاده شده است. همچنین با انتخاب دسته بندی مناسب، رگهای تقلبی و انشعابات نادرست حذف شده اند. از طرفی با استفاده از الگوریتم تطبیق زمانی پویا بهترین بردارهای ویژگی استخراج می شوند. با بررسی نتایج شبیه سازی شده بر روی بانک داده UTK-IRIS نرخ شناسایی بر روی تصاویر با عینک 95٪ است که نسبت به بهترین نتایج بدست آمده قبلی در بانک داده یکسان، حدود 10٪ بهتر می باشد
  کلیدواژگان: شناسایی صورت، تصاویر مادون قرمز حرارتی، رگهای صورت، الگوریتم تطبیق زمانی پویا
 • الیپس مسیحی، هیوا صمدیان صفحات 85-101
  به موازات توسعه نسل روبات های هوشمند و گسترش کاربرد آنها در صنایع مختلف، حوزه برنامه ریزی حرکت روبات ها که زیر شاخه مهمی از علوم کامپیوتر و مهندسی کنترل می باشد بیش از پیش اهمیت و گسترش یافته است. در این حوزه اغلب به مسائل پرهیز از موانع یا الگوریتم های بهینه سازی مسیرهای حرکت روبات پرداخته می شود. در این مقاله روشی جدید برای حل مسئله برنامه ریزی حرکت چند روبات در شرایطی که روبات ها مجاز به حرکت یا توقف بر روی گره های یک گراف همبند و مسطح هستند ارائه شده است. همچنین، شرایط دیگری مانند ویژگی های گراف مسیر از لحاظ طول و ظرفیت یال ها و امکان حرکت همزمان روبات ها مد نظر قرار گرفته اند. چالش اساسی مسائل برنامه ریزی حرکت چند روباتی، وقوع حالات قفل شدگی (تمایل به اشغال یک مکان واحد در زمان واحد) می باشد که همین امر آنرا در دسته مسائل سخت (NP-complete) قرار داده است. روش ارائه شده ترکیبی ابتکاری از رویکردهای برنامه ریزی حرکت متمرکز و غیرمتمرکز است و بدین جهت از ویژگی های مثبت هر دو رویکرد بهره مند است. جهت سنجش کیفیت جواب های تولید شده از معیارهای کمینه سازی زمان حل و تعداد حرکات لازم به طور توام استفاده شده است. الگوریتم توسعه داده شده دارای پیچیدگی زمانی چندجمله ای بوده و به وسیله نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. نتایج حل مثال های متعدد با اندازه ها و پیچیدگی های مختلف نشان دادند که تحت روش ارائه شده، تعداد کل حرکات لازم جهت رفع قفل شدگی ها تفاوت کمی با حداقل تعداد ممکن حرکات بدون رفع قفل شدگی ها دارد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی حرکت چند روباتی، قفل شدگی، نظریه گراف
 • شقایق یوسفی، محسن پارسا مقدم، وحید جوهری مجد صفحات 102-118
  عملکرد هوشمندانه بازیگران هدفمند و تصمیم ساز بازار خرده فروشی انرژی الکتریکی که با انواعی از روابط تجاری، رقابت و همکاری به دنبال تامین منافع خود هستند، فضای بازار شبکه توزیع هوشمند را به یک سیستم چند عاملی متشکل از عاملهای هوشمند و نامتجانس نزدیک می کند. در این مقاله مدلی چند عاملی از بازار خرده فروشی ارائه گردیده و از قابلیت یادگیری عامل خرده فروش برای قیمت دهی زمان واقعی در بازار روز بعد استفاده شده است. عامل هوشمند خرده فروش با بهره گیری از گزینه های متنوع تامین انرژی از قبیل بازار عمده فروشی و مولدهای پراکنده، بخشی از تقاضای سه عامل مشتری منطبق بر سه روش قیمت دهی ثابت، زمان- استفاده و زمان واقعی را تامین می کند. این مقاله تابع جدیدی از تقاضای مشتریان بر حسب قیمت را با هدف مدلسازی پاسخ مشتریان به قیمتهای ساعتی روز بعد پیشنهاد می دهد که از تطبیق تابع سهم بازار با تغییرات ساعتی قیمت منابع انرژی بدست می آید. در اینجا طراحی سناریوی خرید و قیمت دهی بر اساس راهبرد تمرکز بر مشتریان فعال در بازار انجام می شود و تاثیر آن در خرده فروشی با نتایج اتخاذ راهبرد کسب بیشترین سود مقایسه می گردد. ارزیابی مدل پیشنهادی در مطالعات عددی با استفاده از داده های بازار نیوانگلند ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: راهبرد تمرکز، بازار خردهفروشی روز بعد، تابع پذیرش ساعتی، سیستمهای چند عاملی، قیمت دهی زمان واقعی، Q، learning