فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 28 (بهار 1392)
 • پیاپی 28 (بهار 1392)
 • 122 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/02/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • طراحی و معماری داخلی
 • طراحی داخلی معاصر در جهان؛ فضاهای مسکونی
  صفحه 2
 • خانه ی لایه ای/ هیروآکی اوهتانی
  صفحه 14
 • خانه ی استرنگ (رای هاوس)/ شرکت معماری مکس استرنگ
  صفحه 20
 • خانه ی ابو سمرا/ شرکت سیمبایوسیس دیزاینز
  صفحه 26
 • معماری
 • معماری با خاک کوبیده
  ترجمه: ساناز جعفری صفحه 36
 • خانه ی خیابان الیمنگ
  لوییجی روسلی صفحه 42
 • خانه ی زمینی/ شرکت معماری داخلی جولسون
  صفحه 48
 • خانه ی کوهستان تاکسون
  ریک جوی صفحه 54
 • گزارش هنر معماری از داوری مسابقه ی مجموعه ی مسکونی شار
  صفحه 60
 • نظرات هیئت داوران درباره ی مجموعه ی طرح ها
  صفحه 62
 • مراسم اهدای جوایز مسابقه ی مجموعه ی مسکونی شار
  صفحه 70
 • طرح برنده ی جایزه ی اول مسابقه ی شار
  صفحه 72
 • طرح برنده جایزه ی دوم مسابقه ی شار (شرکت هسته ی طراحی و شرکت مشاور لوتوس)
  صفحه 80
 • طرح برنده ی جایزه ی سوم مسابقه ی شار (دفتر معماری دیگر)
  صفحه 86
 • طرح برنده جایزه ی چهارم مسابقه ی شار (رنا دیزاین)
  صفحه 90
 • طرح برنده جایزه ی پنجم مسابقه ی شار (هوبا طرح)
  صفحه 94
 • پنج طرح راه یافته به مرحله ی نیمه نهایی مسابقه ی شار
  صفحه 98
 • از طرح های شرکت کننده در مسابقه ی شار
  صفحه 108
 • طراحی
 • بررسی نورپردازی یک پروژه (هتل یاس)
  صفحه 116
 • موروسو/ شرکت ساخت مبلمان
  صفحه 118
 • مبل راحتی الساندرا (از مجموعه ی لوس موبلس آموروسوس)
  خاویر ماریسکال صفحه 119
 • جایزه ی بین المللی معماری شیکاگو
  صفحه 120