فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 22 (فروردین 1383)
 • پیاپی 22 (فروردین 1383)
 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/01/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حرف اول
 • بم را از یاد نبریم
  صفحه 2
 • و اما بعد...
  صفحه 3
 • افسوس دکتر بهارلو را از دست دادیم
  محمدرضا طاهریان صفحه 5
 • دندانپزشکان در روایت بم
  صفحه 6
 • دنیای دانش
 • چسباندن مجدد قطعه شکسته شده دندان
  داود هدایتی ترجمه: دکتر داود هدایتی صفحه 8
 • ترمیم شکستگی بریج های چینی بعد از سمان دائم در دهان
  محمود عاقل صفحه 12
 • مروری بر پر کردن کانال ریشه
  ارکیده رادمهر صفحه 14
 • تشخیص اردتودنسی در کودکان
  شهلا قاهری ترجمه: دکتر شهلا قاهری صفحه 16
 • دستکش و دندانپزشکی
  علیرضا وفا کیش ترجمه: دکتر علیرضا وفا کیش صفحه 23
 • موفقیت پروتز کامل برای دندانپزشک و بیمار
  فخریه اقبالی ترجمه: دکتر فخریه اقبالی صفحه 25
 • نقش دندانپزشک در کشف آترواسکلروزیس قلبی (تصلب شرائین)
  مریم جوانشیر ترجمه: دکتر مریم جوانشیر صفحه 30
 • تاریخ مصور دندانپزشکی
 • پیروان دوکولیاک
  نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 34
 • گزارش و خبر
 • مصاحبه با معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون
  صفحه 36
 • نماینده تعاونی دندانپزشکان ایران در شورای مشورتی خبرگان بخش تعاون
  صفحه 38
 • در آینه ادبیات و هنر
 • غمخوار
  صفحه 39
 • آنچه داریم
  صفحه 40
 • فرم اشتراک
  صفحه 47
 • دنیای دندانپزشکی
 • تازه های تولید
  فرناز میر محمد علی صفحه 48
 • چکیده ها
  محمدرضا جلیلی صفحه 49
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 52