فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 34 (بهار 1391)
 • پیاپی 34 (بهار 1391)
 • ویژه آیت الله شیخ علی نمازی
 • 216 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/02/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدحسین شهری صفحه 5
 • مقالات
 • محمد نمازی صفحه 8
  شیخ علی نمازی شاهرودی (1333 قمری شاهرود، 1405 مشهد) که از او به عنوان مجلسی زمان یاد می شود از علمای بزرگ شیعه بود. در زمینه های فقه، اصول، حدیث، رجال، معارف، عقاید، عبادات، تاریخ، طب، گیاه شناسی صاحب تالیف است. در کودکی حافظ کل قرآن شد، تدوین فقه استدلالی را در سن 22 سالگی آغاز کرد. مستدرک سفینه البحار و مستدرکات علم رجال الحدیث حاصل بخشی از تلاشهای علمی و تحقیقاتی ایشان است. وی، از شاگردان دوره دوم معارف مرحوم میرزا مهدی اصفهانی به شمار می رود که به مدت 15 سال، دروس فقه، اصول و معارف را در محضر استاد تلمذ نمود. از جمله سجایای اخلاقی وی تقید به نوافل، انجام مستحبات، زهد، تقوا و فروتنی بود. در نقل احادیث اهل بیت: و نشر معارف حقه و اقامه مجالس عزاداری و توسل به اهل بیت: سعی بلیغ داشت.
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی علی، سرگذشت نامه، کتاب شناسی، تالیفات، اساتید، خاطرات، اخلاق، اجتهاد
 • علی اکبر تلافی داریانی صفحه 31
  شیخ علی نمازی شاهرودی چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی دروس فقهی اصولی و معارفی را تلمذ نموده است. دیدگاه وی در برخی معارف دینی الگویی صحیح برای طالبان معارف دینی به شمار می آید.برخی از نظریات ایشان: بداء به معنی حدوث رای و ظهور امر و مشیت جدید خداوند است.
  - علم خداوند دو قسم است: استقلالی که مخصوص خداست، غیر استقلالی و وهبی که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه ای که بخواهد، می دهد.
  خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و برای اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است.
  کتب اربعه حدیثی شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح می باشد.
  تمسک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است.
  خداوند متعال به معرفت فطری خودش را به مردم معرفی کرده و اگر این معرفی نبود کسی خالق و رازق خود را نمی شناخت.
  علم نوری الهی است که در قلب مقدس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی علی، آراء و نظریه ها، بداء، علم غیب، خطابه قدیر، کتب اربعه شیعه، حدیث ثقلین، معرفت فطری، نور علم، نور ولایت
 • محمد بیابانی اسکویی صفحه 40
  بداء به معنای آغاز و ظهور رای امری است که اصل همه ادیان الهی است و بر آن اساس خداوند را به قدرت، سلطنت، اختیار، صاحب امر بودن، و مالکیت تام توصیف کردند.
  احادیثی در باب عظمت و اهمیت بداء ذکر شده است. بدای خداوند در این است که او در کارهای خویش آزاد است و هیچ اضطرار و لزومی برای خداوند نیست، مشیت و رای و امر او حادث است و تحت سلطنت و اقتدار اوست. ابقای موجودات و افنای آنها نیز برای خداوند هیچ لزوم و اضطراری ندارد و او می تواند امری را مشیت کند، آن را از بین ببرد و امر دیگری جای آن قرار دهد و این ناشی از حریت و سلطنت خداست.
  بر اساس احادیث، بداء مسبوق به علم است. علامه نمازی شاهرودی معتقد است بداء در علم مکنون خدا راه ندارد و در علم محمول غیرحتمی خداست.
  اثبات بداء برای خدا، رد دیدگاه علوم بشری است که نظام موجود را بر اساس نظام علی و معلولی، نظام تام و اتم می دانند که در آن هیچ تغییر و تبدیلی امکان ندارد.
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی علی، بداء، آراء و نظریه ها، علم خدا، مشیت، مشیت ازلی، علیت نظام تام امکانی، احادیث
 • السید محمدرضا الحسینی الجلالی صفحه 67
  علم رجال از مهم ترین و مشهورترین علوم حدیث است. حدیث مهم ترین منبع معارف دینی بعد از قرآن کریم محسوب می شود که از پیامبر 9 و ائمه معصومین صادر شده است. راویان، نقش بزرگی در حفظ این میراث ارزشمند داشته اند. برخی از علما و مولفین، اسامی راویان واحوال ایشان را در ضمن آثار و تالیفات و یا به صورت کتابهای مستقل آورده اند که در پاره ای موارد چند جلدی و در حد دائره المعارف بزرگ عرضه شده است. سهم شیعه در تالیف کتب رجالی ده ها عنوان است و معجم رجال الحدیث آیت الله سید ابوالقاسم خویی از آن جمله است.
  علامه نمازی شاهرودی کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث را مشتمل بر 18846 عنوان راوی تالیف نمود. در این کتاب در بیان فائده علم رجال و احتیاج فقیه به آن، موالید پیامبر 9 و ائمه: ، وفات، اسماء، القاب، و کنیه های آن بزرگواران، اصحاب اجماع، ممدوحین و مذمومین در روایات، اعتبار کتب اربعه و دفع شبهات مربوط، و برخی مطالب مرتبط با علم رجال نکاتی مطرح شده است. سپس اسامی راویان به ترتیب ابواب حروف تهجی ذکر شده و در خاتمه کنیه ها، القاب و اسامی زنان راوی آمده است
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی علی، مستدرکات رجال الحدیث، معجم رجال الحدیث، علم رجال، حدیث
 • محمد الهی خراسانی صفحه 86
  کتب اربعه در میان کتب حدیثی شیعه به جهت قدمت، شمول روایات و اعتبار مولفان جایگاه ویژه ای دارند و در این میان کتاب کافی از اعتبار خاصی برخوردار است و محدثان و فقیهان در موضوع میزان اعتبار روایات کافی در ضمن آثار خود بحثهایی مطرح و یا به صورت مستقل، کتابهایی را در این موضوع تالیف کرده اند.
  علامه نمازی شاهرودی کتاب الاعلام الهادیه الرفیعه فی اعتبار کتب الاربعه را در اثبات موثوق الصدور بودن تمام روایات کتب اربعه و صحت روایات آنها تالیف کرد. علامه نمازی شاهرودی دلایل اعتبار روایات کافی را چنین می شمارد: برگرفته شدن از اصول اربعماه موجود بودن تمام اصول حدیثی در زمان کلینی شهادت مولف بر صحت احادیث در خطبه کتاب دستور امامان به پذیرش روایات ثقات ستایش کافی از سوی عالمان شیعه.
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی علی، کتب اربعه شیعه، اعتبارسنجی، حدیث، الکافی، الاعلام الرفیعه فی اعتبار کتب الاربعه، اصول اربعماه
 • محمدعلی باقی صفحه 103
  یکی از شوون مقام امامت و ولایت، تفویض امر دین و مقام امر و نهی و تشریع است که به پیامبر 9 و امامان: اعطا شده است.
  دلایل علامه نمازی شاهرودی برای اعطای تفویض دین چنین است: تفویض امر دین، امکان عقلی دارد و خداوند امور دین را به بندگان برگزیده و معصوم سپرده است.
  با استناد به آیات و روایات، تفویض امور دین به پیامبر 9 و امامان: اثبات می شود.
  وجود ولایت تشریعی برای ائمه: همانند پیامبر 9 است که محدود به اموری است که موسع باشند یعنی حکم الزامی الهی در آن موارد نیامده باشد. احکام صادره از پیامبر 9 و ائمه: نشان دهنده آفاق دیگری از مقام والای ولایت ائمه: می باشد. برخی احکام الهی فقط ابلاغی است که فریضه یا فرض الهی نامیده می شود. و برخی احکام نیز امر آنها به پیامبر 9 و ائمه: واگذار شده است که همه این احکام در شوون ولایت تشریعی است.
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی علی، آراء و نظریه ها، تفویض امر دین، ولایت، امامت، ولایت تشریعی، آیات، احادیث، مروارید حسنعلی، احکام دین
 • اصغر غلامی صفحه 117
  علم خدا از صفات ذات خداست و در قرآن و روایات اهل بیت: بر معرفت علم خداوند تاکید شده است.
  مشیت و اراده خداوند از صفات فعل خداوند، و غیر از علم و قدرت اوست. فلاسفه اراده خداوند را همان علم او به نظام احسن تعریف کرده و علم خدا را علت صدور مخلوقات از ذات باری تعالی می دانند.
  علامه نمازی شاهرودی در کتاب مستدرک سفینه البحار ذیل ماده علم، به بررسی علم خداوند به عنوان صفت ذاتی، ازلی و ابدی بودن، با استناد به آیات و روایات پرداخته، و معتقد است خلقت بر اساس علم الهی است و به مشیت و اراده اوست وتحقق و عدم تحقق معلومات،تاثیری در علم خداوند ندارند و علم خداوند از معلوم بی نیاز است و تغییر و تبدیل و یا تعیین یک نظام تام امکانی در مخلوقات موجب تغیر در علم خدا نمی شود.
  مشیت، فعل خدا و حادث است و مخلوقات به مشیت او محقق می شوند. مشیت و اراده به لحاظ معنا تقریبا مترادف و به معنی طلب کردن و خواستن است. فلاسفه معتقد به ذاتی بودن اراده خداوند هستند
  کلیدواژگان: علم خدا، صفت فعل، نظام تام امکانی، مشیت خدا، اراده خدا، احادیث، مناظره سلیمان مروزی، نمازی شاهرودی، علی، آراء و نظریه ها، فلاسفه
 • حسن طارمی صفحه 145
  نگارنده سه معنا برای کلمه اخباری بیان می کند: یکی معنای قرن چهارم که تمام مورخان از جمله طبری سنی و برقی امامی را در برمی گیرد. دوم اطلاق کلی که هر محدثی را شامل می شود و مانند صدوق و مجلسی و حر عاملی. سوم جریانی که در برابر علم اصول فقه ایستاده که در طول قرن یازدهم تا سیزدهم بر حوزه های شیعی اثرگذار بودند. این دوره با مولی محمد امین استرآبادی آغاز شده و به شیخ یوسف بحرانی پایان می گیرد. نگارنده که آرای استرآبادی را بر اساس کتابش «الفوائد المدینه» بررسی و گزارش می کند، بر آن است که میرزا مهدی اصفهانی به عنوان شاگرد میرزا محمد حسین نایینی نظام معرفتی فقاهتی داشته و نمی توان او را اخباری به معنای سوم دانست.
  کلیدواژگان: اخباری، اصولی، استرآبادی، محمد امین، بحرانی یوسف، وحید بهبهانی، محمدباقر، اصفهانی، میرزامهدی
 • محمد اسماعیل مدرس غروی صفحه 170
 • اسناد و متون
 • محمدصادق امیدواری خراسانی صفحه 178
 • علی نمازی شاهرودی صفحه 181
 • حسن نمازی صفحه 184
  علامه نمازی شاهرودی، یک دوره فقه استدلالی به نام «الروضات النضرات» نوشته که تاکنون به چاپ نرسیده است. نگارنده بر اساس نسخه خطی، به معرفی فصول و روش تالیف و ویژگی های کتاب می پردازد.
  کلیدواژگان: نمازی شاهرودی، علی، کتاب شناسی، الروضات النضرات، فقه شیعه
 • گزارش و معرفی
 • مرتضی اعدادی صفحه 188
 • موجز المقالات
 • محمد حکمت صفحه 201
|
 • Mohammad Namazi Page 8
  Sheikh Namazi (1333 lunar calendar-1405 Mashhad) was one of the great scholars of his time. He wrote about various topics like figh (Islamic jurisprudence), Osul, Hadish, Rijal, Maaref, beliefs, worships, history, medicine, botany. He could memorize whole Quran in his childhood and started writing about fiqh in his 22 years old. He wrote 2 gracious books of Mostadrik Safinat Al-Bahar“and“Mostadrakat Elmul-Rijal. He was one of the Mirza Mahdi Esfahani's students. He was pious, humble, religious man. He tried hard to propagate religious thoughts, infallible's life style and their words.
 • Ali Akbar Talafi Daryani Page 31
  Sheikh Ali Namazi Shahroodi was a student of Mirza Mahdi Esfahani. His ideas regarding some religious matters are considered a good role model for researchers. Some of his ideas:_ "Beda" means the appearance of Gods new Will and Command. _ Gods Knowledge is of two kinds: Independent which is for God only and Dependent which God donates to whomever He desires. _ Ghadir sermon which is authentic and it is to prove unseen knowledge of Prophet and Amir Al- Mumenin. Shias 4 books”are authentic and their traditions are correct.Believing in and resorting to Quran and Etrat are obligatory.God introduces Himself to people through their inborn knowledge and awareness about Him; and if it was not this knowledge people would never get to know Him. _ Knowledge and wisdom are lights from God which have been placed in the heart of the Prophet and then from him they have been transferred to Amiral Momenin. These lights are called "Lights of Vilayah
 • Muhammad Biabani Oskouei Page 40
  Beda means advent of an order which is the base of all religions and according to that God is defined to possess Power, Rulership, Will, Some traditions have been mentioned regarding the greatness and significance of Beda. It means God is free in His works and there is no must for God, His Will and Desire will appear under His power. He can desire something to happen and it will happen.Allameh Shahroodi believed Beda could not be traced in Gods hidden Knowledge and is from Gods Potential and possible not fixed Knowledge. Proving Beda leads to declining this idea that the existing Cause and Effect system of the world is fixed and unchangeable
 • Page 67
  Elmul Rijal is of the greatest and the most famous branches of tradition sciences. Hadith is the most significant source of religious teachings after holy Quran. The narrators of hadith played a significant role in saving this asset. Some scholars or authors collected narrator's names and their biographies in separated books. Mojam al-Hadith by Ayatollah Khoei is one of them. Allameh Namazi Shahroodi collected 18846 narrators in his Mostadrakat Rijal al-Hadith. In this book, he wrote about the importance of this science and the need of religious scholars to it, about the offspring of holy Prophet and infallible Imams, about their demise, about ill-famed ones in traditions, and the authenticity of "kotob Arbae" (4 books) clarifying misconceptions about them.
 • Mohammad Elahi Khorasani Page 86
  The 4 books”among Shias tradition books enjoys a special place regarding its history, number of traditions and the authenticity of the authors. Among these 4 books Usul Al-Kafi”has a unique place. About the authenticity of the traditions mentioned in this book, tradition narrators and scholars wrote extensively. Allameh Namazi Shahroodi wrote a book proving the authenticity of the traditions of Usul Al-Kafi, counting the following factors in this regard: they have been gathered from "4 books", the existence of all principles of writing and choosing traditions in kolaninis time, authors promise about authenticity of traditions, Imam's advise about accepting seghat traditions, admiring Usul Al-Kafi by Shia scholars.
 • Mohammad Ali Baghi Page 103
  one of the aspects of imamate and vilayah is leaving religion to the Prophet and imams. He counted the following reasons to confirm his ideas about it:Referring to verses and traditions, receiving religion by Prophet and imams can be proved.Vilayah for imams is similar to Prophet's which is limited to the affairs which enjoy no firm or inflexible Decision from God. Some Decisions made by God are called “farizeh”(obligatory and not changeable) and some others are left to the Prophet and imams to adapt them to the need of society.
 • Asghar Gholami Page 117
  Gods Knowledge is of His attributes and it is asserted in Quran and traditions of Ahlul- Bayt. Gods Will is different from Gods Knowledge and Power. Philosophers recognize Gods Will as His Knowledge, believing His Knowledge to be the cause of creating creatures. Allameh Namazi in his Mostadrak Safinah Al-Bahar under the entry of Elm" introduced Gods Knowledge as His attribute, being internal and proved it by verses and traditions. He believed creation is based on Gods Knowledge and is based on His Will; fulfilling or unfulfilling things do not influence His Knowledge. Any change or modification among creatures will not cause any change in Gods Knowledge. Gods Decision is the Act of God and creatures appear upon His Decision. Will of God is already synonymous to willing and calling. Philosophers believe that Gods Will is His Attribute
 • Hasan Taromi Page 145
  There are numerous writings and works, especially during the last three decades, about Mirza Mahdi Gharavi Esfehani. There is no doubt or disagreement that he was the establisher of a school of thought which is generally known as Khorasan school of thought and Tafkik school of thought.But about his trend in terms of Islamic jurisprudence and his doctrine, considering the fact that he was a student of Naeeni, some questions have been raised. One of these questions focuses on his relationship with Akhbariyons school of thought. The question is if Mirza Esfehani should be counted from Akhbariyons or from Osulions. To this end and to have a clear understanding about Akhbariyons, the present article has been prepared. The original discussion has been addressed to a group of scholars which was recorded. This essay is the transcription of that tape. It worth mentioning that lake of a clear understanding of Akhbariyons obliges us to talk about this issue. According to this, first we studied different meanings and implications derived from Akhbari word and then after introducing its three different meanings, we expressed the way of forming Akhbarions school of thought and its direct or indirect teachings. Finally, the ideas of Mirza Esfehani about this school of thought has been introduced. The present article aims at reporting the formation of Akhbarions school of thought and also introducing their view points to be scrutinized.
 • Mohammad Esmael Modarres Gharavi Page 170
  dispute between Usuli scholars and Akhbari scholars had a long history and among them were some ignorant ones who tried to disregards other group. Differences among people in terms of their level of faith or piety is rooted from their nature. Religious scholars in the time of Imam Mahdi's disappearance come across problems like disorganized documents, …. Akhbari's scholars suffices to the traditions in terms of their original form but Usuli's scholars introduces some principles to reflect upon traditions and rules. The truth is this there is no difference between these two groups; though some scholars went to extremes.
 • Hasan Namzi Page 184
  Allameh Namazi Shahroodi wrote a series named "Al- Rozat Al Nazarat" about Fiqh, besides on reasoning which has not been published so far. In the present article, chapters, methods of writing this series, their features based on their manuscript are introduc