فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • معصومه شبستری، احمدرضا صاعدی صفحه 1
  تهدف هذه المقاله الی إبراز النواحی الفنیه فی خماسیه «مدن الملح» الروائیه لعبدالرحمن منیف مثل: الاسلوب، و اللغه، و بناء الشخصیات، و البعدین المکانی و الزمانی؛ و الی بعض القضایا الفنیه التی اعتمدها منیف فی بناء خماسیته نحو: إتمام المعنی الروائی فی کل جزء، تسلسل اجزاء الخماسیه، و التفاوت فی المستوی الروائی بین اجزاء الخماسیه و علاقته بالواقع، و عناوین الاجزاء و مدلولاتها
  کلیدواژگان: خماسیه مدن الملح، عبدالرحمن منیف، الروایه الادبیه
 • غلام عباس رضایی هفتادر، جواد گرجامی صفحه 29
  پیدایش شعر سپید در عصر حاضر نقطه عطفی در تاریخ زبان و ادبیات عربی بشمار می-رود. با تولد این پدیده نوین شعری مفهوم کلی شعر و به ویژه موسیقی شعری دگرگون شد. بدین ترتیب در راستای فرآیند مذکور ساختار موسیقایی شعر معاصر عربی از بافت سنتی و کهن خود خارج شد و معماری کاملا متفاوتی پیدا کرد. معماری مذکور که در شکل گیری آن علاوه بر شاخص های کمی، شاخص های کیفی نیز به کار گرفته شده بود، بیشتر در فضای درونی شعر تحقق می یافت. امری که به نوبه خود کارکرد موسیقایی شعر معاصر عربی را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. از این رو موسیقی شعری نه تنها یک پدیده صرف-آوایی (phonetical henomenon)‎ بلکه یک عنصر فراگیر و همه جانبه ای بود که در سایه آن روابط گفتمانی و دیالکتیکی (Discursive & Dialectical relations)‎ بین کنش های فکری و عاطفی و ساختهای زبانی متن شعری ایجاد شده بود. امری که در نهایت گواهی بر غنا و ژرفای موسیقایی در شعر سپید بود.
  کلیدواژگان: شعر سپید عربی، ایقاع، دگرگونی، ساختار موسیقایی
 • علی پیرانی شال صفحه 51
  شعر آزاد به عنوان راهکاری نوین برای به تصویرکشیدن احساسات شعرا از اهمیت به سزایی برخوردار است. میان ناقدان، اختلاف دیدگاه فراوانی درباره تاریخ دقیق پیدایش آن و عیب ها و برتری های آن در مقایسه با شعر سنتی وجود دارد. برخی عقیده دارند شعر آزاد زبان عربی ریشه در موشح- نوعی شعر عامیانه که در آندلس پیدا شد- دارد. عده ای دیگر معتقدند ریشه شعر آزاد به «بند»- اگرچه پیدایش دقیق بند نیز مشخص نیست- می رسد، چون شاعر هم در بند و هم در شعر آزاد اختیار دارد که تفعیله های شعر را برحسب مفهوم مورد نظر خویش کم و زیاد کند. دسته سوم ناقدان بر این عقیده اند که شاعران مهجر منادی تغییر و تحول در شعر عرب از لحاظ مفهوم و وزن و بحرهای عروضی می باشند. به هرحال همه تلاش ها به شعر مشهور «الکولیرا» خانم دکتر نازک الملائکه شاعره معاصر عراقی و یا قصیده «هل کان حبا» دیگر شاعر معاصر عراقی یعنی بدر شاکر السیاب منتهی می شود و این دو به عنوان پیشگامان شعر آزاد عربی مطرح می شوند، برخی نازک الملائکه را به عنوان نخستین پیشگام و دسته ای دیگر بدر را اولین سراینده شعر آزاد عربی به شمار می آورند. از مهم ترین ویژگی های شعر آزاد عربی می توان به موارد زیر اشاره کرد: قدرت شاعر در کوتاه و بلندی مصراع ها و آزادی خیال، وحدت و هماهنگی ساختمان، شایستگی برای نقل آثار عربی.
  کلیدواژگان: شعر آزاد، شعرا، ادبیات معاصر عرب، نوآوری
 • حجت رسولی صفحه 63
  در قرن های نخست دوره اسلامی زبان عربی با سرعت زیادی در ایران گسترش یافت و به مرور زمان به زبان سیاسی و علمی و ادبی ایران در حوزه تمدن اسلامی تبدیل شد. در این میان عده زیادی از ایرانیان اهل ذوق و ادب به آفریدن آثار ادبی به زبان عربی پرداختند. به طوری که بازار شعر عربی در ایران به ویژه در قرن چهارم و پنجم رونقی تام و تمام گرفت. حمله مغولان به سرزمین ایران و بروز تحولات و نابسامانی های اجتماعی و سیاسی تاثیری شگرف بر جوانب مختلف جامعه و فرهنگ و ادبیات ایران گذاشت. این که یورش مغول و نابسامانی ها و تحولات اجتماعی ناشی از آن، چه پیامدهایی برای زبان و ادب عربی در ایران داشت مسئله ای است که این مقاله بدان پرداخته است و با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران و تحقیقات معاصران کوشیده است آن را تبیین نماید. بررسی انجام شده این واقعیت را مسجل ساخت که به همان میزان که تا پیش از حمله مغول بازار فرهنگ و دانش و ادب و از جمله ادب عربی در ایران گرم بود پس از حمله مغول به سردی گرایید؛ اما درخت ادب عربی در این مرز و بوم به کلی نخشکید، بلکه با جان گرفتن دوباره ادب فارسی، زبان عربی نیز به ضرورت به حیات خود ادامه داد و شاعران ایرانی که البته عمده آنان در اصل فارسی سرای بودند آثار فراوانی را به زبان عربی از خویش بر جای گذاشتند
  کلیدواژگان: عربی سرایان، مغولان، ایرانیان، ایلخانان، شعر عربی و فارسی
 • احسان اسماعیلی طاهری صفحه 83
  در حوزه دستور مقابله ای فارسی و عربی و از مقایسه مباحث عدد و معدود در هر دو زبان معلوم می شود که یک ترکیب عددی، یا دو رکنی (بسیط) است یا سه رکنی (دارای رابط شمارشی یا واحد شمارش در فارسی و اسم مقدار در عربی). این تقسیم خود، باب اقسام تازه ای را می گشاید و به طرح مباحثی تازه و اصلاح پاره ای اهمال های دستوری در هر دو زبان می انجامد که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اسم مقدار، معدود، رابط شمارشی، ترکیب عددی اصلی، واحد شمارش، عدد
 • محمد دزفولی، علی صیادانی، رسول بازیار صفحه 99
  مدح پیامبر از جمله موضوعاتی است که از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه شاعران بوده و در این باره اشعار زیادی سروده اند. آغاز آن با قصیده شاعرانی چون کعب بن زهیر، کعب بن مالک و حسان و دیگر شاعران دوره اسلامی است. این نوع شعر با رکودی که در دوره های اموی و عباسی بر آن عارض شد، دوباره از عصر انحطاط اوج گرفت. برای مثال می توان قصیده برده بوصیری را نام برد یا بدیعیات که در این دوره برای اولین بار ظهور کرد.
  کلیدواژگان: مدح پیامبر، بدیعیه، برده، تطور
 • عزت ملا ابراهیمی صفحه 119
  بعد حلول نکبه عام 1948م و وقوع الاراضی العربیه فی قبضه العصابات الصهیونیه و تشکیل الکیان الإسرائیلی الغاصب، حدثت حرکه نزوح واسعه للاجئین الفلسطینیین نحو البلدان العربیه و کذلک داخل الاراضی الفلسطینیه فی الضفه الغربیه و قطاع غزه، و منذ ذلک الحین لم ینعم هولاء اللاجئین بالامن و الاستقرار السیاسی طیله حیاتهم، و ما من شک فإن هذه الاوضاع المضطربه قد انسحبت آثارها علی مقولات الشعر الفلسطینی الذی عاش فتره مظلمه حالکه مزقتها حوادث التشرید و النفی و القتل و السلب و النهب و مصادره الاراضی و الاملاک و التخریب و الدمار علاوه علی معاناه سیاسیه مولمه، و قد اتاحت هذه الاحداث للشاعر الفلسطینی ان یکون شاهدا علی محنه ابناء جلدته و آلامهم، فسجلها فی اعماله الشعریه، و هو ما یفسر الرابطه العضویه التی تولدت بین الشعر _ بشقیه فی-داخل الاراضی المحتله و فی المهجر_ و بین الجماهیر، فالهب اجساد الفدائیین الفلسطینیین بروح النضال و نخوه تحریر الوطن من براثن الاحتلال، و عزز خطواتهم علی طریق ترسیخ الحرکه الوطنیه
  کلیدواژگان: الشعر المعاصر، فلسطین، إسرائیل، النکبه، الیاس
 • حمیدرضا میرحاجی، جلال مرامی، رضا امانی * صفحه 137

  به جرات می توان گفت مهم ترین مساله و مشکل در ترجمه، رعایت اصل«تعادل ترجمه-ای» است؛ به طوری که متن ترجمه برابر و همسنگ و آیینه تمام نمای متن مبدا باشد. جهت دستیابی به این هدف توجه به لایه های مختلف معنایی، از معنای ارجاعی گرفته تا معناهای تجربی، تقابلی، ضمنی، آحاد معنایی، همایشی، سبکی، صرفی و آوایی واژگان در فرایند معادل یابی امری کاملا ضروری است.
  هرچند ایجاد تعادل و برابری در تمام سطوح و لایه های معنایی ذکرشده بسیار دشوار و گاهی ناممکن می نماید، اما به منظور ارائه ترجمه ای معادل، وفادار، دقیق و مطابق با متن مبدا، مترجم می بایست نهایت تلاش خود را در معادل یابی به کار گیرد.
  بررسی ترجمه های ارائه شده از قرآن کریم بیانگر عدم توجه و عنایت لازم و کافی مترجمان محترم به اصل «تعادل ترجمه ای» است. به گونه ای که مترجمان، از میان انواع معانی واژگان، که بر اساس آن انواع معادل نیز شکل می گیرد، به طور عموم به انتقال معنای ارجاعی آنها یعنی معنای معجمی و اولیه واژه پرداخته، و از دیگر لایه ها و طبقات معنایی الفاظ، معمولا غافل بوده اند.

  کلیدواژگان: واژه، معنا، تعادل ترجمه ای، نقد، قرآن کریم
 • فاطمه قادری صفحه 165
  مسئله فلسطین نه یک مسئله محلی و نه یک مسئله عربی بلکه یک مسئله اسلامی است و تمام مسلمانان جهان در برابر آن احساس مسوولیت می کنند. حوادث فلسطین قلب تمام مسلمانان جهان را به درد آورده است. سرزمینی از صاحبانش غصب شده و وطن افرادی گردیده که از نواحی مختلف جهان به آنجا آمده و علی رغم میل صاحبان آن سرزمین و میلیونها مسلمان دیگر در آنجا دولتی بر سر کار آورده اند.
  در این میان شاید بتوان گفت که درک الجزایری ها نسبت به این مسئله بیشتر و عمیق تر از سایرین است؛ چراکه خود طعم اشغال و تجاوز و چپاول و غارت را چشیده اند. آنها سالها تحت سلطه استعماری بودند که قصد از بین بردن هویت و قومیت آنها را داشت. بنابراین بهتر از دیگران به توطئه های انگلیس و یهود برای غصب سرزمین فلسطین پی می برند. آنها که خود قربانی توطئه های استعمار بودند، دست انگلیس را برای کمک به ایجاد دولتی یهودی در این سرزمین درخفا می بینند.
  این مسئله را می توان در آثار ادبای الجزایری بخوبی لمس نمود. اشعار زیادی در دیوانها و کتب ادبی یافت می شود که از جنبه های مختلف به این مسئله پرداخته است که نشان دهنده درک عمیق و علاقه شدید آنها نسبت به این بخش از سرزمین اسلامی و قدس شریف است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، فلسطین، الجزایر
 • فرهاد رجبی صفحه 185
  دیدگاه های مختلفی همواره درباره مرگ، در جامعه انسانی ارائه شده است. برخی از آن متنفر بوده و برخی نیز به گونه ای آن را پذیرفته اند. اما آنچه قابل توجه است ارتباط این دیدگاه ها با مقوله زندگی است.
  انسان اغلب از مرگ می گریزد و گاهی نیز به آن متمایل می شود. یکی از انگیزه های اصلی پذیرش مرگ، تداوم بخشیدن به زندگی است. اتخاذ چنین اصلی که ارتباطی عمیق با مسائل اجتماعی دارد در شعر معاصر عربی و فارسی، پژواک گسترده ای از خود بر جای نهاده است.
  شعر «بدرشاکر السیاب» و «نیما یوشیج» از جمله دستاوردهای ادبی روزگار ماست که تبلور این معانی به شکل قابل ملاحظه ای در آن به چشم می خورد. آنها زندگی توام با ذلت را مطلقا نمی پذیرند و مرگی را که باعث تداوم زندگی شود می-ستایند و تصویر جدیدی از مرگ ارائه می دهند که در این جستار با عنوان «زندگی-بخشی مرگ» به آن پرداخته می شود..
  کلیدواژگان: شعر معاصر، نیما یوشیج، اجتماع، _ مرگ، بدر شاکر السیاب، زندگی
 • نرگس گنجی صفحه 207
  سمیره عزام، نویسنده معاصر فلسطینی، یکی از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ادبیات عربی و فلسطینی به شمار می رود. مقاله حاضر - با شیوه تحلیل محتوا - به بررسی نگرش این نویسنده به «انسان» می پردازد و برای نیل به این هدف ضمن استناد یا انتقاد به آرای ناقدان عرب صاحب نظر در زمینه آثار سمیره عزام، نگرش نویسنده به انسان، در متن داستان ها و با تامل در کنش شخصیت ها بررسی می شود تا برخی از جنبه های اساسی این نگرش ازقبیل اعتقاد به کرامت و صفای گوهر انسانی، رویارویی خیر و شر اخلاقی و نقش تلاش و کار در به فعلیت رسیدن شخصیت انسان مطرح گردد. دقت نظر نویسنده در جزئیات زندگی و به تصویر کشیدن هم پیوندی انسان ها، از ویژگی های چشمگیر در آثار داستانی اوست.
  کلیدواژگان: انسان، داستان کوتاه، ادبیات فلسطین، سمیره عزام
|
 • Masoumeh Shabestari, Ahmad Reza Saedi Page 1
  Quintet novel “Cities of Salt” is considered as a turning point in Arabic story-writing literature. In this novel under the influence by story- writing modern stream, Munif (1933-2004) has tried to create neology and innovation in some story artistic elements by being committed to some of Arab story- writing principles. He tries in this novel to follow Russian structuralists, particularly Mikhail Bakhtin, by benefiting from polyphony in a narrative. And also, even in dialogue of his story characters, by a new initiative and effort for creation of a middle language between eloquent and vernacular speech, he has used Arabic different dialects. In this novel, he tries to remove linear and classic time dominance from face of his work, which governs over classic stories as well as predominance of single hero and instead of place (desert), to play role of story hero. Accordingly, or may be expressed explicitly that this 2500 page novel is assumed as a start point for revival of modern story- writing in Arabic literature. In this essay, it has been tried to discuss and analyze the most important aesthetic aspects of novel “Cities of Salt” by taking an analytical- descriptive approach.
  Keywords: Munif, story hero, story, writing literature
 • Gholam Abbas Rezaee Haftador, Javad Garjami Page 29
  At present, arising of blank verse is assumed as a turning point in Arabic language and literature. By birth of poetic modern phenomenon, verse total meaning and especially its poetic music were transformed. As a result, in the course of the given process, musical structure of contemporary Arabic verse exited from its traditional and ancient texture and reached to a completely different architecture. The aforesaid architecture, in which qualitative parameters have been adopted in its formation rather than quantitative ones, has been realized in verse internal space. This was, in turn, overshadowed musical performance of Arabic contemporary verse as well. Hence, musical verse was deemed not only as a Phonetic Phenomenon, but a broad- based and comprehensive element under its light the Discursive and Dialectical Relations have been established among intellectual, emotional actions and lingual structures in poetical text; the fact that was an evident for musical richness and depth in Blank Verse
  Keywords: Transformation, Musical Structure, Poetic Rhythm, Arabic Blank Verse
 • Ali Pirani Shal Page 51
  As a modern solution to portrait poets’ emotions, free verse is essentially important. There is a lot of difference in attitude toward the exact date of its arising and disadvantages and advantages in contrast to classic and traditional verse among critiques. Some of them believe that Arabic free verse is stemmed in Acrostic verse – a type of vernacular verse that was appeared in Andalusia. Other group believes in that free verse is originated from stanza- although history of arising poetic stanza is also not clear-; since in both stanza and free verse, poet has option to reduce and add free verses based on the given concept. Third category of critiques believes in that Immigrant Poets have heralded transformation in Arabic verse in terms of meaning, rhyme, and prosodic meters. Anyway, all the efforts are led to well-known verse called “Al- Kolera (Cholera)” versified by the late Dr. Nazik (Sadegh) Al-Malaika (1923-2007), Iraqi contemporary female poet and or the Ode of “Hal Kana Hobban (Was there any love?)” by other Iraqi poet called Badr Shakir Al Sayyab(1926-1964), and these two poets are purposed as pioneers of Arabic free verse. Some peoples consider Nazik Al- Malaika as the first pioneer while the other ones have believed in Badr as the primary poet of Arabic free verse. One may refer to the following cases as the foremost characteristics of Arabic free verse: Poet’s ability in versifying short and long hemistiches, freedom of imagination, unified and matched structure, and deserving for narration of Arabic works
  Keywords: Free Verse, Poets, Contemporary Arabic Literature, Neology
 • Hojjat Rasooli Page 63
  In the earliest centuries of Islamic period, Arabic language was spread in Iran by accelerated rate and over time it has been converted into Iranian political, scientific, and literary language in the field of Islamic civilization. Amidst, many of Iranian intellectual and literate people created some literary works in Arabic so that an all-out Arabic verse market was highly boosting in Iran, particularly at 4th and 5th Hegira centuries (11th and 16th AD). Mongol invasion to Iranian homeland and arising some sociopolitical developments and failures crucially influenced on different aspects of Iranian community, culture, and literature. The fact that what consequences were resulted from Mongol invasion and social failures and developments for Arabic language and literature in Iran is a subject that will be discussed in this essay and the present paper has tried to interpret it by reliance on experts’ views and studies by contemporary researchers. The conducted survey demonstrated this fact that to the same extent the culture, science and literature market, including Arabic literature had been prosper in Iran, after Mongol invasion it was vanished; but, Arabic literature tree was not totally withered, instead, by revival of Persian literature, Arabic language also resumed its life necessarily and a lot of works in Arabic were left from Iranian poets, who were mainly Persian versifiers, of course
  Keywords: Iranians, Ilkhanates, Arabic, Persian Poetry., Mongols, Arabic, versifiers
 • Ehsan Esmaelee Taheri Page 83
  The field of comparative analysis on Persian and Arabic grammars and in contrast to number and counted nouns discourses in both languages it is revealed that there is a numerical composition in either double-bases (simple) or triple- bases (it has counting conjunction or counting unit in Persian and quantifier in Arabic). This categorization may itself open some other new classes and lead to purposing of new topics and amendment of some grammatical functions in both languages where these subjects have been discussed in the present paper
  Keywords: quantifier, Number, counting unit, counting conjunction, main numerical composition, countednoun
 • Mohammad Dezfooli, Ali Sayadani, Rasool Bazyar Page 99
  Praising of Holy Prophet is of those topics, which have drawn the poets’ attention since early Islamic period and they have versified a lot of poems in this regard. This started with odes from some poets like Kaab Ibn Zohayr, Kaab Ibn Malek, Hassan (Ibn Sabet), and other versifiers of Islamic period. Despite of its dormancy which governed during Omayyad and Abbasid dynasties, it resumed moving toward climax away from age decadence. For instance one may refer to “Ode of Bordeh (robe of honor)” versified by Mohammad Ibn Saeed Boosiri or Kitsch (rhetoric) verses, which were appeared for the first time at this period
  Keywords: Kitsch verse, Bordeh (robe of honor), Transformation., Praise of Holy Prophet
 • Ezzati Molla Ebrahim Page 119
  After occupation of Palestine by Zionists in 1948, some of Palestinians became refugees to adjacent Arabic countries and some of other people were inhabited inside the occupied land, particularly in West Bank (of Jordan River) and Gaza Strip. Thence, Palestinians never saw political tranquility, stability, and equilibrium. Consequently, contemporary poetry was also affected by such chaotic circumstances. Vagrancy, exile, murder, pillage, confiscation of properties and lands, destruction and ruining and other political adverse events in this country caused Palestinian female poets to witness pain, passion and endless grief of their compatriots after “occupation” and to portrait incessantly their pains in their works. As a result, their verse was full of honest feelings and emotions and established infrangible link with mass of people; it inspired campaign- and freedom- seeking spirit for homeland into the body of sacrificed devotees and made their steps stronger in furtherance of the goals of Palestine National Movement.
  Keywords: Contemporary Verse, Occupation, Women, Israel, Palestine
 • Hamid Reza Mirhaji, Jalal Marami, Reza Amani Page 137

  One may daresay that the foremost issue and problem in translation is to observe “Translation Equivalence Principle” so that the translated text to be the equivalent and all-out mirror against the original text. To obtain this goal, it is perfectly necessary to pay attention to semantic different layers, ranged from referential meaning to empirical, interactive, implicit, meanings, semantic units (sememe), conventional, stylistic, syntactic, and phonetic concepts of lexicons in equivalent- finding process. Although, it is very difficult and sometimes impossible to create equilibrium and equality at all the given semantic levels and layers, but in order to purpose an equivalent, loyal, exact and correspondent translation to the source text, translator should make his/ her every effort in finding equivalents. Review of purposed translations from Holy Quran denotes lack of the required and sufficient attention by the respected translators to Translation Equivalence Principle so that among types of lexicons meaning based on which kinds of equivalents may form, translators have generally transferred their referential meaning i.e. meaning in dictionary and lexical denotation while they have usually neglected other semantic layers and categories of lexicons.

  Keywords: Meaning, Translation Equivalence, Holy Quran, Lexicon (Term), Critique.
 • Fatemeh Ghaderi Page 165
  Subject of Palestine is neither a local nor an Arabic issue but it is an Islamic subject and all Muslims in the world assume themselves responsible for it. Disasters in Palestine have caused pain in heart of all Muslims throughout the world. This is a land that has been usurped from its owners and became a homeland for those ones who have come there from different points of the world and unlike the interest of proprietors of that land and other Muslims; they have established a government there. Amidst, it may be said that Algerians have comprehended this further and deeper than others, since they had exercised taste of occupation, transgression, pillage and plundering by foreigners. They have been under colonization hegemony for several years that was intended to eliminate their identity and ethnicity. Thus, they may comprehend better than others the Britain and Jewish plots for usurpation of Palestine land. They were victims of colonization as well while they may saw hidden hand of Britain to patronage for establishment of a Jewish government in this land. This may be well tangible in works of Algerian literati. A lot of verses may be found in literary collections and books, which have deal with this subject from different points of view and this reflects their deep comprehension and severe interest toward this part of Islamic land and Holy Qods.
  Keywords: Contemporary Verse, Palestine, Algeria
 • Farhad Rajabi Page 185
  Several attitudes have been always purposed about death in human community. Some people have disliked it while some others typically accepted it. However, what is noticeable is the relation of such views with subject of life. Human often escapes from death and sometime he may tend to it. One of the main motives for acceptance of death is resumption of life. Adoption of such principle that is deeply related to social issues has left widely reflection in Arabic and Persian contemporary verse itself. Verses of “Badr Shakir Al Sayyab” and “Nima Yushij” are some of literary achievements in our time in which manifestation of such concepts may be remarkably seen. They never tolerate life along with abasement and they praise a kind of death which leads to continuity of life while representing a new image of death that will be discussed in this exploration as “Reviving Death”.
  Keywords: Society, Death, Contemporary Verse, Badr Shakir Al Sayyab, Life, Nima Yushij
 • Narges Ganji Page 207
  Palestinian contemporary writer, Dr. Samira Azzam is one of the pioneers in short story- writing at Arabic and Palestinian literature. The present article deals with a survey on attitude of this writer toward human-by content analysis- and to achieve this objective, rather than documentation and criticism of Arab expert critiques’ comments about works of Samira Azzam, writer’s approach toward human and in stories will be investigated by pondering on characters’ actions in order to represent some of basic aspects of such attitude including belief in dignity and serenity of human’s essence, confrontation of moral good and evil and role of effort and work in realization of human personality. Writer’s sharp-edged precision in life details and portraying human’s correlation are some of noticeable characteristics in her story works.
  Keywords: Short Story, Palestinian Literature, Human, Samira Azzam