فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 35 (تابستان 1391)
 • پیاپی 35 (تابستان 1391)
 • ویژه حدیث
 • تاریخ انتشار: 1391/06/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • علی اکبر کلانتری صفحه 12
  آشنایی با طبقات راویان و آگاهی از عصر و زمانی که ایشان در آن می زیسته اند و به طور کلی، وقوف بر هرگونه قراین و شواهد تاریخی مرتبط به آنان، تاثیر بسزایی در ارزیابی احادیث و چگونگی نقد و بررسی آنها دارد و می توان بدین وسیله، به آگاهی از وجود ارسال و تدلیس در اسناد آنها و نیز تمییز راویان مورد وثوق از غیر آنان و همچنین فواید دیگر نایل آمد
  کلیدواژگان: حدیث، تاریخ، نقد، راویان
 • مجید معارف، مهین خمارلو صفحه 33
  شیعیان در تعیین امام، قائل به «نص» از جانب خدا و رسول 9اند و عمده ترین راه دستیابی به نص را حدیث می دانند که اگر به صدور آن علم حاصل شود، حجیت آن پذیرفته خواهد بود. یکی از نصوص امامت حدیث قدسی «لوح» است که در آن، به نام اوصیای رسول خدا9 تصریح شده است. این حدیث که با الفاظی گوناگون و با چند سند روایت شده، حدیثی متواتر یا دست کم خبر واحد محفوف به قرائن و دارای حجیت و اعتبار لازم است. تعدد طرق، موافقت متن حدیث با عقل، آیات قرآن، اخبار متواتر و واقعیت خارجی از قرائنی اند که علم به صدور این حدیث را محرز می سازند. در نوشتار حاضر، ضمن گزارش اجمالی از اسناد این حدیث، به تحلیل موضوعی آن و کشف حقایق بیشتری از مندرجاتش پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: امامت، نص، حدیث لوح، فاطمه 3، جابر انصاری
 • سید مهدی قریشی صفحه 74
  فدک دهی یهودی نشین بود که در سال هفت هجری بنابر مصالحه اهل آن با پیامبر اسلام 9 نصف آن در اختیار آن حضرت قرار گرفت و چون از موارد فیء محسوب می شد، رسول خدا آن را به فاطمه زهرا 8 بخشیدند و تا زمان خلیفه اول در تصرف ایشان بود.
  پس از رحلت پیامبر 9 با تمسک به خبر «نحن معاشرالانبیاء لانورث ما ترکناه صدقه» (ما پیامبران ارثی نمی گذاریم؛ هر چه ترک کرده ایم، صدقه است)، آن را از فاطمه 8 گرفته و جزء بیت المال قرارش دادند. به نظر می رسد، تمسک به این خبر و محروم کردن دختر پیامبر از ارث پدر از چند جهت مخدوش و مردود می باشد. با آیات صریح قرآن منافات دارد؛ سند این روایت که راوی آن تنها خلیفه اول است قابل اعتماد نیست؛ احتمالهایی در خصوص متن خبر مطرح است که از تمسک به آن بر عدم توریث انبیاء: ممانعت می کند.
  کلیدواژگان: فدک، توریث انبیاء، ارث، فاطمه زهرا
 • حسین خاکپور، احمد عابدی صفحه 87
  روش شناسی تفسیر امام باقر 7 وقتی ضرورت و اهمیت دارد که بدانیم عصر این بزرگوار دوران فرازها و فرودهای فرقه های مذهبی و غیر مذهبی است. تلاشهای فکری و فرهنگی معتزله، مرجئه، اهل قیاس، غلات، همراه خوارج و اهل کتاب، از ویژگیهای عصر امام باقر 7 است که به کارگیری روش های مختلف تفسیر قرآن از سوی امام گویای حضور فرهنگی و فکری فرقه های مذکور است.
  مقاله حاضر با روش توصیفی اسنادی، با تتبع در روایات تفسیری این امام همام در مصادر روایی فریقین به ویژه اهل سنت به دنبال شناخت روش ایشان در تفسیر قرآن است و بیان می دارد که امام، زمانی قرآن را به نطق درآورده، از آن برای تفسیر کلام الهی استفاده نموده اند و گاهی در حوزه معناشناسی به تبیین واژگان آیات الهی پرداخته اند، جری و تطبیق، استفاده از عقل و برهان، بهره گیری از اسباب نزول و... از دیگر روش های تفسیری امام است که مطرح می شود.
  کلیدواژگان: روشهای تفسیری، تفسیر، روایت تفسیری، شیعه، اهل سنت
 • مریم ایمانی خوشخو، فاطمه شکوهی اصل صفحه 108
  علی اکبر غفاری یکی از پیشگامان تصحیح و نشر آثار اسلامی در دوره معاصر است. او علاوه بر تصحیح اشتباهات ناسخان و کاتبان، به مشکلات متون حدیثی نیز توجه کرده و به نقد سندی و متنی آنها نیز پرداخته است. در این مقاله، جایگاه نقد حدیث در دیدگاه وی به همراه معیارهای آن مشخص گردیده و در نهایت او را حدیث پژوهی متن گرا دانسته است. به این معنا که وی در نقد احادیث به هر دو شیوه نقد متن و سند توجه کرده است، با این تفاوت که ملاک و مبنای اعتبار آنها را متن دانسته و سند را شاهدی بر تقویت یا تضعیف آن قرار داده است.
  کلیدواژگان: غفاری، علی اکبر، حدیث، نقد متن، نقد سند
 • گزارش و معرفی
 • ترجمه: حسین متقی صفحه 153
  این متن شامل سه گفتار از دایره المعارف اسلام دیانت (به زبان ترکی چاپ آنکارا) است درباره کتب اربعه حدیثی امامیه، کتاب الکافی، و ثقه الاسلام محمدبن یعقوب کلینی. نویسندگان گفتارها، از زاویه نگاه خود، به این سه مطلب پرداخته و گزارش دایره المعارفی ارائه کرده اند.
  کلیدواژگان: حدیث شیعه، کتب اربعه، الکافی (کتاب)، کلینی، محمد بن یعقوب، دایره المعارف اسلام دیانت (کتاب)، اوزوم، الیاس، صوفو اوغلو، م.جمال، اوز، مصطفی
 • نکته پژوهشی
 • اصغر غلامی صفحه 172
  بحث بر سر حقانیت و نجات پیروان ادیان مختلف امروزه یکی از مباحث مورد توجه در دین پژوهشی و حوزه فلسفه دین است.
  برخی با نگاه پدیدارشناسانه و مشاهده تعدد و تعارض ادیان موجود دیدگاه های مختلفی درباره حقانیت و نجات پیروان ادیان مختلف ارائه کرده اند. برخی نیز معتقدند که بر اساس تعالیم قرآن و اهل بیت: دین خدا و محتوای رسالت همه رسولان آسمانی واحد است و عملکرد و سرانجام هر فرد مستقل از ادیان متنوع موجود قابل بررسی است. نگارنده ضمن طرح نظریه یکی از مفسران معاصر در این موضوع آراء ایشان را درباره موضوعات زیر بررسی کرده است: دین مورد قبول خداوند، علت بروز اختلاف میان امتهای پیامبران الهی، وحدت دین و اختلاف طرق و سنت انبیاء، شرط نجات بندگان و نتیجه اعمال نیک کافران.
  کلیدواژگان: دین خدا، اسلام، ایمان، نجات
 • صفحه 191
|
 • Aliakbar Kalantari Page 12
  Familiarizing with the tradition narrators, their lifetime, and their era and in general recognizing historical evidences related to them have a special role in evaluating traditions and the way of their reviewing. Thanks to this familiarity, it is feasible to recognize the authentic and credited ones from others or detect ersal or tadlis in their documents and so on.
 • Majid Maaref, Mahin Khomarloo Page 33
  Shias, in appointing of Imam, believe in wording of God (Nass) and traditions from Prophet Muhammad. They recognize traditions the most accessible way of comprehending wording of God, which are reliable and reasonable when they lead us to reach knowledge about words of God. One of the wording of God considering Imamt is Louh tradition in which the holy imams have been counted. This tradition which has been narrated in various wording and asserted by different documents, is a frequently narrated tradition or at least a message certified by various proofs and reasons: frequent narrators, compatibility between tradition and logic, Qurans verses, frequent reports. In the present study, in addition to a general report from sources of this tradition, a subject- analysis and exploring some other aspects of this tradition have been carried out.
 • Seyed Mahdi Ghoreishi Page 74
  Fadak was a village settled by Jews and a half of it was given to holy Prophet by a compromise between their residences with holy Prophet. It was considered as Fi so holy Prophet granted it to his daughter Fatemeh possessing it until the first caliph's era. After the demise of holy Prophet, governors revoking to this tradition“"we Prophets, never leave inheritance. Whatever we leave behind is Sadaghe (donation)", confiscated Fadak in favor of public treasury; though revoking to this verse to deprive Fatimeh from her right is debatable and questionable: it is against the clear and exact verses of Quran. The document of this tradition which is only narrated by the first Kaliph is not authentic, there are some possibilities about the content of the news which negate not to leave heritage by prophets.
 • Husain Khakpoor, Ahmad Abedi Page 87
  The importance of Quran interpreting methodology of Imam Bagher will show it's outstanding role when we become familiar with the anarchy resulted from different religious and non religious sects, such as Motazele, Morjae, Ghiyas, Ghollat, Khavarej,.. of his time.The present article by applying a descriptive documented methodology, through searching imam's traditions narrated by Farighin specially Sunnite aimed at clarifying his method in interpreting Quran. some of his methods are using Quran to interpret Quran's verses, working on words of Quran to transfer their meaning, revoking to reasoning and logic,. ..
 • Maryam Imani Khoshkho, Fatemah Shokohi Asl Page 108
  Aliakbar Ghaffari is one of the contemporary pioneers of editing and publishing Islamic works. in addition to correcting book's spelling errors, he paid attention to the content of traditions, reviewing their documents or contents. In the present study, the place of reviewing traditions in his ideas along with its criteria has been dealt with, eventually introduced him as a content-base tradition-researcher which means he paid attention to content and document of traditions while reviewing them. The difference is he put the authenticity of the traditions in their content and knew their document a weak evidence to credit them.
 • Page 153
  This article includes three sayings from Dianat Islamic encyclopedia (in Turkish, published in Ankara) about Kotob Arbaee, Alkafi, Kolaini. The authors of these sayings wrote about this book from their point of view.
 • Asghar Gholami Page 172
  One of the disputable issues among religious researchers and in philosophy of religion is about the rightness and saving power of various religions. some noticing various or apposing religions around the world offered different ideas about the rightness or power of these religions in saving their followers. some others believed that based on the teachings of Quran and Ahlul Bayt the religion of God and messages of all prophets are the same and actions or final of each individual can be studied independent of different present religions. In the present study, the author brought up a theory from one the contemporary interpreters regarding this issue, reviewed his ideas about these subjects: the religion accepted by God, the reason of controversy among Prophet's nations, the unity of religion and disagreement among ways and lifestyles of prophets, the condition of saving people and the feedback of good deeds of unfaithful.