فهرست مطالب

پژوهش نامه علوی - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1389)

پژوهش نامه ی علوی
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار صفحات 1-20
  یکی از ویژگی های بارز و وظیفه مهم حکومت، رعایت اصل مسئولیت پذیری در ازای حقوق دیگران است، و در اندیشه و سلوک علوی مسئولیت پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. از دیدگاه امام علی (ع)، مسئولیت مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم، وظیفه ای بسیار مهم و آزمایش سختی برای آنان است و کسی می تواند موفق تر باشد و گوی سبقت را در عرصه خدمت رسانی از دیگران برباید که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه و مردم کوتاهی نکند و کارها را به نحو نیکو انجام دهد.
  در مسئله مسئولیت پذیری کارگزاران حکومت، فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی که بر عهده کارگزاران است، مطرح می شود و عنصر اصلی مسئولیت پذیری، پاسخگویی یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران است به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف دارم». حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعدد به این نوع از مسئولیت اشاره کرده است. در این مقاله، پیرامون اصل مسئولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از منظر امام علی (ع) بحث و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: اصل مسئولیت پذیری، مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی، اخلاق حرفه ای، ارتباط متقابل
 • سیاوش پورطهماسبی، آذر تاجور صفحات 21-42
  در این تحقیق نشان داده شده است که حضرت علی(ع) پس از انتخاب کارگزاران خود، مستقیم و بلاواسطه بر آنها نظارت می کردند و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر حذر می داشتند. به نظر آن حضرت، بی توجهی در امور سبب می شود که حکومت ها پس از مدتی به واسطه فسادهای مالی، اداری، اخلاقی،... در سراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند. در نگاه ایشان، اهمیت کارگزاران حکومتی چنان است که هر جامعه ای برای آنکه بتواند روی سعادت ببیند و امور آن اصلاح شود، باید از کارگزاران لایق و متعهد بهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام همین بس که ضعف کارگزاران آن نظام سیاسی حتی در مواردی که مشروعیت اولیه داشته است همانند کشورهایی که با رای مردم بر سرکار آمده اند موجب زوال آن مشروعیت شده است؛ برعکس، گاه یک نظام فاقد مشروعیت اولیه همانند کشورهایی که با کودتا روی کار آمده اند توانسته است به دلیل توانمندی کارگزاران و مدیران به مرور زمان مقبولیت و مشروعیت مردمی کسب کند. بنابراین، دوام و قوام حکومت ها قبل از هر چیز به نقش کارگزاران حکومتی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: کارگزاران، مدیریت، نهج البلاغه، حکومت علوی
 • بهرام جبارلوی شبستری، حسین علی افخمی صفحات 43-57
  اندیشمندان تاکید دارند و مطالعات متعدد نیز نشان داده است که حکومت ها برای برقراری تعامل بین عناصر سازنده هر ساختار سیاسی که قانون، مقامات و مردم را شامل می شود نیازمند و موظف به تهیه و تنظیم خط مشی های ارتباطی اند. در این راستا، بررسی فرمان حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر، با روش تحقیق اسنادی و در چهارچوب زبان و ادبیات علوم ارتباطات اجتماعی، بیانگر این مهم است که آن حضرت(ع)، به نوعی تإکید دارند که هیچ حکومتی نمی تواند بدون ارتباط با شهروندان خود عمل کند و باید بین حکومت (حاکم، نهادها و دستگاه های حکومتی) با مردم و برعکس، جریان مداوم اطلاعات، دستورالعمل ها، عقاید و... برقرار باشد. در این حوزه می توان در بخش هایی از محتوای عهدنامه مالک اشتر، رهیافت هایی برای تمامی جوامع بشری مشاهده کرد، از جمله: توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان، مشخص کردن گروه های اجتماعی که شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهم سازی امکان تعامل بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه، فراهم کردن فرصت هایی برای برقراری ارتباط مستقیم، مباحثه و گفت وگوی عموم شهروندان با بالاترین مقامات حکومتی، فراهم کردن زمینه هایی برای دسترسی گروه های اجتماعی ضعیف تر به مراکز قدرت و نیز انتقال نیازهای آنان به حکومت، بدون آنکه این طبقه از شهروندان در بیان تقاضاها و انتظارات خود پیش قدم باشند، و فراهم کردن فرصت های متنوع ارتباطی برای بیان انتقادها و ارائه نظرات شهروندان و یا گروه های اجتماعی به مقامات حکومتی.
  کلیدواژگان: امام علی (ع)، عهدنامه مالک اشتر، شهروندان، حکومت، خط مشی های ارتباطی
 • رقیه صادقی نیری صفحات 59-74
  قرآن کریم، پس از نزول، تاثیر فراوانی بر ادبیات و فرهنگ ادبی عرب داشته است و میزان این تاثیر، معیاری برای ارزیابی متون محسوب می شود. این تاثیر از دو جنبه قابل بررسی است: 1. مفاهیم که موجب غنای معنا می شود 2. شکل و ساختار که موجب زیبایی متون می شود؛ و بی گمان به دلیل همراهی مداوم علی (ع) با پیامبر (ص)، اثر حقیقی قرآن در کلام عربی بر زبان و کلام علی (ع) بوده وآنچه از مجموع کلام ایشان در نهج البلاغه به ما رسیده، از بارزترین تجلیات قرآن در ادب عربی هم در مفهوم و هم در ساختار است و این امر موجب شده که علی (ع) امام و پیشوای فصیحان و سرور بلیغان و کلامش (نهج البلاغه) پایین تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوق باشد.
  در این مقاله با مقایسه نمونه هایی از آیات قرآن و کلام علی (ع) تاثیر آیات قرآن از جنبه ساختاری به ویژه در گزینش مفردات و ساختار جملات بررسی شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، کلام علی، نهج البلاغه، گزینش واژه ها، ساختار جملات
 • مرتضی قائمی، زهرا طهماسبی صفحات 75-96
  تابلوهای زیبای تشبیهی نهج البلاغه، از طرح های ابتکاری، رنگ آمیزی متنوع، وسعت و عمق بینش، مناظر پویا و پرتحرک، دقت و ظرافت، هماهنگی و تناسب شگفت آور، موسیقی سحرانگیز، وحدت و انسجام فوق العاده ای تشکیل شده که از خیالی قوی و عمیق و عاطفه ای جوشان و صادق و اندیشه ای غنی و خلاق سرچشمه گرفته است. از مهم ترین زوایای هنر امام(ع) در استفاده از تشبیه این است که ایشان مفاهیم مهم و اندرزهای انسانی را با استفاده از تشبیه در اختیار درک و فهم مخاطب قرار می دهد. قرآن کریم، اهل بیت، اسلام، دنیا و متعلقاتش، تقوا و طاعت الهی، موضوعاتی هستند که بیشترین تشبی هات را به خود اختصاص داده اند. هنر و ادبیات امام(ع) و از جمله تصاویر ادبی وی برای خود هنر و ادبیات نیست و همه وجود ایشان در خدمت انسان سازی، هدایت گری و ارشاد و نجات مردم است.
  کلیدواژگان: تصویر، تشبیه، نهج البلاغه، امام علی(ع)
 • محمود مهرآوران صفحات 97-119
  یکی از کارهای مهم عالمان تصوف و عرفان اسلامی، تدوین و نوشتن کتاب هایی برای آموزش یا پاسخ به سوالات مریدان و رهروان و در مجموع برای راهنمایی اهل طریقت و جویندگان این راه بوده است. در این کتاب ها بنا به اعتقاد نویسنده و سلیقه او، مباحث مهم اصولی و عملی عرفان و نیز سرگذشت ها و سخنان بزرگان و پیشوایان طریقت گردآوری می شده است.
  کشف المحجوب هجویری غزنوی، نخستین متن تالیفی به زبان فارسی در زمینه های گوناگون عرفان است. این کتاب درواقع دائره المعارفی از مباحث، اصول، اندیشه ها و اصطلاحات عرفانی است که مولف در کتاب خود گرد آورده است. هجویری خود از عالمان و دانایان عامل بوده است. یکی از موضوعات و مبناهای مهم در کتاب، سیره و سخنان حضرت علی (ع) و ائمه اهل بیت(ع) است که همراه با توصیف سیمای نورانی آن بزرگان در متن آمده است. سیره علوی و زندگی و گفتار امیرالمومنین و فرزندان پاکش، منبع الهام بخش و اسوه کردار کسانی است که می خواهند دل از دنیا بکنند و تهذیب نفس و خدمت برای رضای حق را در پیش بگیرند. درواقع علمای عرفان و تصوف به پیروی از سنت حضرت رسول(ص) و صحابه، به ویژه اهل بیت(ع)، زندگی، سیره و سخنان آن بزرگان را سرمشق خود قرار می داده اند.
  در این مقاله، سیما، سیره و سخنان ائمه اهل بیت از امام علی(ع) تا امام صادق (ع) و نحوه پرداختن به آن و نیز بهره های معنوی آن و موضوعات مهمی چون نماز، ایثار، نحوه پوشش،... بررسی شده است.
  کلیدواژگان: کشف المحجوب، عرفان و تصوف، سیره، امام علی(ع)، ائمه اهل بیت(ع)
 • علیرضا میرزا محمد صفحات 121-150
  شورا از اصول بدیهی و ضروری اسلام است که در اداره امور جامعه و تحکیم روابط اجتماعی نقشی به سزا دارد. این امر مهم و حیاتی را ضوابط و معیارهایی است که رعایت آنها آدمی را در تصمیم گیری ها از خطا و لغزش مصون می دارد و تلاش وی را در دفع مضار و جلب منافع و مصالح عمومی به نتیجه می رساند. ازاین رو، هیچ کس از مشورت جویی و نظرخواهی و بهره گیری از آرا و افکار و تجارب مشاوران متعهد و متخصص بی نیاز نیست. علاوه بر آیات صریح قرآن کریم درباره شورا و مشورت و ترغیب بدان، در تعالیم پیشوایان معصوم، به ویژه امام علی (ع)، بدین مهم از زوایای گوناگون پرداخته شده و از اصول و آداب آن به طرزی بدیع سخن رفته که در خور مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه است. در این مقاله با تاکید بر عظمت اندیشه ملکوتی حضرت علی(ع) و تفوق آن بر افکار و آرای بشری تلاش شده است به مبانی شورا در اندیشه علوی، با محتوا و اهدافی متعالی، توجه شود. بدین منظور، طرحی در تطبیق نظریات امام(ع) با آیات شورا ارائه شده و در آن از اهمیت و ضرورت، فواید و آثار، اصالت و حجیت و نیز حدود و جایگاه مشورت سخن به میان آمده و سپس جنبه های ایجابی و سلبی آن در طیفی وسیع تبیین شده است که درواقع انسان شناسی شورا از دیدگاه امام علی (ع) را تداعی می کند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، امام علی (ع)، شورا و مشورت، احکام، موضوعات، اهل حل و عقد، آداب شورا، انسان شناسی شورا
|
 • Ali Akbar Izadifard, Hossein Kaviar Pages 1-20
  One of the obvious features and important tasks of any government is observing the principle of responsibility in exchange for the rights of others. Government''s concept of Alavi thought and behavior is to provide service to people. From Imam Ali''s (AS) point of view، responsibilities of government managers in accountability to people is a very important task and difficult test for them. Only the ones are more successful in providing service that do their best in terms of commitment in front of the society. The basic question in this paper considers the meaning of responsibility of managers and its main elements. In the issue of government authorities'' responsibility their submissions، obedience and compliance to the request of others stands against their duties. The main element of responsibility is accountability which means considering other people''s rights. This means that «you have a right and I have a duty». Imam Ali (AS) has mentioned this type of responsibility many times in Nahjolbalagheh. In this paper، we discuss the principle of responsibility of managers and its concept from Imam Ali''s (AS) point of view.
  Keywords: principle of responsibility, moral responsibility, accountability, professional ethics, mutual connection
 • Siavash Poortahmasbi Poortahmasbi, Azar Tajvar Tajvar Pages 21-42
  Nowadays، the importance of administrative system on the development and evolution of nations is known to everybody. Governments have always paid great attention to competent managers and officials، so that they could have stable and lasting rule. From a socio-political point of view، there are many factors affecting government''s stability، some of which are religious، ethical and financial health of officials، care to economical reforms، tackling peoples'' needs and avoiding cruelty and injustice. This study shows that Imam Ali (AS) had a close and direct inspection on his officials and warned them of neglecting their responsibilities. According to his views neglecting those guidelines leads to governments'' financial، administrative and ethical corruption leading to their fall. In his view، the importance of government officials is so much that any society needs committed and competent officials in order to reform and live in welfare. Agents and officials'' role is so vital that their weaknesses in a political system could lead to the downfall of those systems even in a legitimate system، like coup governments; with the help of competent managers and officials'' abilities could gain public legitimacy. Therefore، administrations and government stability depends primarily on the public officials'' roles.
  Keywords: Officials, Management, Nahjolbalageh, Alavi government
 • Bahram Jabarloui Shabestari, Hossein Ali Afkhami Pages 43-57
  According to quasi- experimental study، and as thinkers emphasize، each government is obliged to prepare and regulate its communicating policies in order to make interaction between its constructive elements of each political structure including law and rankings and its people. Thus، reviewing the command of Imam Ali (AS) to Malik al-Ashtar، through documentary research and the framework of social communication sciences literature، reveals that Imam Ali (AS) some how insisted that no fair government can act truly without having communication with its citizens and there should be continuous flow of information، guidelines، ideas، etc. between the government (governor، institutions and governmental systems) and its people and vice versa. Within this field، one can find some guidelines for all of the human societies in some parts of Malik al-Ashtar''s treaty. Such as equal care and respect for all citizens، clarifying the social groups and providing interaction between government and different social groups، providing chances for direct communication، discussion and dialogue of citizens with the highest government authorities، providing channels for the weaker social groups in order to access the power centers and also communicating their needs، and providing different communication chances in order to talk about the criticisms and citizen''s views toward the authorities.
  Keywords: Imam Ali (AS), Malik al Ashtar's treaty, Citizens, government, Communication Policies
 • Roghayeh Sadeghiniri Pages 59-74
  The holy Quran had a great effect on Arab literature and culture. The amount of this impact is considered as a criterion for the evaluation of texts. This impact is considered in two aspects: concepts that make the meaning rich، and form and structure that make the text elegant. No doubt due to the constant company of Imam Ali (AS) with the Prophet (S)، the true impact of holy Quran''s language in Arabic was in Imam Ali''s (AS) language and word. Thus his language in Nahjolbalagheh is the manifestation of Quran in Arabic Literature both in concept and structure. This makes Imam Ali (AS) the Imam and leader of eloquent people and his speech (Nahjolbalagheh) below the word of creator and superior to the word of creature. No human text is comparable with his text. This article، through comparing samples of the Quran''s verses and Ali''s (AS) speech، surveys the effect of Quran''s verses in structural aspects in particular choosing caste and structure of sentences.
  Keywords: the holy Quran, Ali's (AS) speech, Nahjolbalagheh, choice of words, structure of sentences
 • Morteza Ghaemi, Zahra Tahmasebi Pages 75-96
  The beautiful similes of Nahjolbalagheh are made of innovational patterns، diverse coloration، deep sight، dynamic views، preciseness and delicacy، extraordinary symmetry and harmony، magical music، unity and extreme solidarity that comes from a deep and powerful sight and dynamic senses and rich and innovative thinking. One of the main artistic dimensions of Imam Ali (AS) in using simile is that he uses it to put the important concepts and human advises to heighten the understanding of the addressee. Quran، Ahlul Bayt، Islam، world، virtue and submission to God are among the subjects with the most number of similes. Imam''s art and literature and his literary images is not for art sake in his writings، all of his life is for serving humanity، guidance، direction and surviving human beings.
  Keywords: image, simile, Nahjolbalagheh, Imam Ali (AS)
 • Mahmoud Mehravaran Pages 97-119
  One of the important things carried out by the scholars in Sufism and Islamic mysticism was to write books in order to teach or to answer the questions raised by the disciples and، in general، to guide the researchers in the path of truth. In these books، the basic and practical discussions of mysticism as well as the life stories and the observations of the leaders in the path of truth would be compiled in accordance with interest of the respective authors. Kashful Mahjoub by Hajviri Ghaznavi is the first volume on various aspects of mysticism in Farsi. In fact، this book is an encyclopedia، including mystic discussions، basics، ideas، and terminology compiled by the author. Hajviri was a practicing scholar and a learned man. One of the important and underlying subjects in his book is the practices and statements of Imams that are provided along with the description of the holy character of those great people. In fact، the mystics would set the life، practices، and statements of the Prophet and the companions، especially Ahlul Bayt، as their model. This paper deals with the character، practices، and statements of Ahlul Bayt – from Imam Ali (AS) to Imam Sadigh (AS) – and the resultant spiritual benefits.
  Keywords: Kashful Mahjoub, mysticism, Sufism, practices, Imam Ali (AS), Imams of Ahlul Bayt
 • Alireza Mirza Mohammad Pages 121-150
  Council is one of the self-evident and necessary rules of Islam. It is an institution which has an important role in administrating a society and consolidating its social relations with other societies. In this regard، there are some rules and standards that prevent wrong decisions and lead one''s attempts to eliminate disadvantages and gain advantages and satisfy public interests. Therefore، there is nobody who doesn''t need to consult with other people or to ask their opinion or to refer to committed and expert counselors. Besides the clear-defined verses of Holy Qur''an about council and consulting، infallible Imams (AS)، especially Imam Ali (AS)، discussed this subject from different points and talked innovatively about its principles and rules، which needs to be studied carefully and extensively. This article tries to study the principles of council in Alavi thoughts and opinion with exalted content and emphasizes the greatness of Imam Ali''s (AS) thoughts and their supremacy over the thoughts of human beings. For this، the article begins with introducing a plan for comparing Imam Ali''s (AS) opinion with the verses about council in which there are some explanations about council and its importance، necessity، advantages and outcomes، authenticity، authoritativeness، domain، and position. Then the article states some of the positive and negative aspects of council in a broad spectrum which conveys the anthropology of council in Imam Ali''s (AS) point of view.
  Keywords: Holy Quran, Imam Ali (AS), council, consultation, decrees, subjects, people loosing, binding, rites of council, anthropology of council