فهرست مطالب

نیم رخ - پیاپی 9 (اردیبهشت و خرداد 1380)
 • پیاپی 9 (اردیبهشت و خرداد 1380)
 • 42 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/03/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اخبار
  صفحه 2
 • ترکیب آنالیز ارزشی و مدیریت کیفیت جامع
  صفحه 7
 • روش های طراحی سیستم های کنترل تولید
  صفحه 10
 • اینترنت و تجارت الکترونیک
  صفحه 16
 • مالیات و اختلال در فعالیتهای اقتصادی
  صفحه 18
 • بانک خصوصی در پیچ و خم مقررات
  صفحه 22
 • فناوری
  صفحه 26
 • روش استاندارد برای آزمون Eddy-Current لوله های فولادی
  صفحه 29
 • نرم افزارهای شبیه سازی، طراحی و شکل دهی لوله
  صفحه 34
 • طرح آزاد
  صفحه 39
 • معرفی اعضا
  صفحه 40