فهرست مطالب

انجمن بتن ایران - پیاپی 12 (زمستان 1382)
 • پیاپی 12 (زمستان 1382)
 • 43 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/11/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تازه ها
 • پیام هیات مدیره
  صفحه 2
 • اخبار انجمن
  صفحه 3
 • مروری بر خبرها
  صفحه 4
 • گزارش مسابقات جهانی ACI / بهار 2004 - واشنگتن دی سی
  صفحه 6
 • خلاصه سخنرانی
  صفحه 8
 • مقالات علمی
 • تیغه بتن مسلح / روش اجرائی برای تحقیق پاره ای از ضوابط آئین نامه زلزله
  مهندس علی امین پور صفحه 9
 • آشنایی با پوشش های ضد حریق
  دکتر ابوالحسن رامین فر صفحه 13
 • محافظت از بتن در برابر اسیدها
  محمود ایراجیان، محمود اخلاقی صفحه 17
 • پراکنده
 • نامه های رسیده
  صفحه 22
 • فهرست مقالات علمی درج شده در 12 شماره نشریه انجمن بتن ایران
  صفحه 23
 • مقالات علمی
 • مدیریت محافظت بتن
  مهندس محمد کنگانی صفحه 24
 • محاسبه و بررسی ظرفیتی خمشی اعضای بتن مسلح تقویت شده با FRP
  سید رضا دریابیگی صفحه 27
 • معرفی اعضاء
 • اعضاء حقیقی
  صفحه 35
 • اعضاء دانشجویی
  صفحه 36
 • اعضاء حقوقی
  صفحه 37
 • بانیان خانه انجمن
  صفحه 44