فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - پیاپی 4-5 (پاییز و زمستان 1378)
 • پیاپی 4-5 (پاییز و زمستان 1378)
 • 42 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1378/12/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • توسعه پایدار و مدیریت منابع دریایی ساحلی در پاکستان
  امجمد، ش صفحه 1
 • نشانگرهای زیستی، ابزار بیوشیمیایی برای ارزیابی محیط زیست دریایی
  اقتصادی عراقی، پ، ریاضی، غ، شیخ الاسلامی، م، محبی، رعنایی سعادت، زمردیان، ح، شکری، م صفحه 2
 • مدیریت جامع ساحلی در سیستم خور پوتالام - ماندل و آبهای ساحلی مرتبط در سری لانکا
  جی ساری، ه صفحه 3
 • مشکل آلودگی در منطقه ساحلی بنگلادش
  منورحسین، م صفحه 4
 • بررسی پراکنش بار آلودگی در دریاچه سونگخلا با روش شبیه سازی
  سای چو، و صفحه 5