فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 36 (بهار 1387)
 • پیاپی 36 (بهار 1387)
 • 32 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/03/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • کاربرد جدید الکترو پمپ شناور
  مهندس سید بهزاد مبین صفحه 4
 • آیا پوشش ها در مقابل خوردگی و سایش مقاومند؟
  مهندس مجتبی جباری مقدم صفحه 14
 • خرابی در اجزای یاتاقان های غلتشی پمپ های گریز از مرکز
  مهندس عادل عیوضیان صفحه 20
 • استفاده از شبیه سازی رایانه ای در طراحی پمپ های آب با کارایی بالا
  مهندس محمدرضا آذر نیایی صفحه 24
 • توزیع جریان و هد در محفظه حلزونی پمپ های گریز از مرکز و مقایسه آن با مشخصه های پروانه بدون محفظه
  مهندس علی پور عبدالله صفحه 28