فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1382)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1382)
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/01/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات پژوهشی
 • بررسی متابلیت های اکسیداسیون LDL در فرزندان 18-6 ساله خانواده های در معرض خطر از نظر بیماریهای قلبی عروقی زودرس
  دکتر رویا کلیشادی، دکتر صدیقه عسگری، دکتر غلامعلی نادری، دکتر نصرالله بشر دوست صفحات 3-11
  با توجه به اهمیت پیشگیری اولیه از بیماریهای قلبی عروقی بویژه در فرزندان خانواده های در معرض خطر و با توجه به نقش اساسی LDL اکساید (ox -LDL) در شروع روند آترواسکلروز، بر آن شدیم تا با اندازه گیری تا اندازه گیری متابلیتهای اصلی آن یعنی کنژو گتیددی ان (CDE) و مالون دی آلدهاید (MDA) وضعیت اکسیداسیون LDL را در فرزندان این خانواده ها بررسی کرده و با سایر کودکان و نوجوانان مقایسه می کنیم. از بین بیماران بستری به دلیل سکته قلبی زودرس، نمونه هایی به روش تصادفی ساده انتخاب شده و فرزندان 18-6 ساله ایشان بعنوان گروه مورد و فرزندان همسایگان ایشان که دارای گروه سنی و شرایط اقتصادی - اجتماعی یکسانی بودند ولی شرح فامیلی بیماری قلبی عروقی زودرس نداشتند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند...
  کلیدواژگان: LDL اکساید، کنژوگتیددی ان، مالون دی آلدهاید، آتراسکلروز، پیشگیری اولیه، بیماریهای قلبی عروقی زود رس، کودکان و نوجوانان
 • تاثیر بستری شدن زائو در مرحله نهفته زایمان بر میزان سزارین
  دکتر فاطه زارع، دکتر محمد علی کریم زاده میبدی صفحات 12-16
  در سالهای اخیر میزان عمل جراحی سزارین به دلایل متعدد رو به افزایش نهاده است که یکی از علل آن مواخله زود هنگام و نابجا در مسیر زایمان می باشد. این پژوهش که به روش تحلیلی آینده نگر انجام گردیده، تاثیر بستری شدن زائو در مرحله نهفته ی زایمان را بر میزان سزارین مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه بر روی 300 نفر خانم زائوی مراجعه کننده به بیمارستان بهمن یزد انجام شده است. در مورد تمام افراد تصمیم اولیه زایمان واژینال بوده است. گروه اول شامل 100 نفر خانم بودند که در مرحله نهفته زایمان بستری شدند...
  کلیدواژگان: فاز نهفته زایمان، فاز فعال زایمان، تنگی لگن، سزارین
 • بررسی میانگین حجم تبروئید افراد نرمال توسط سونوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن در افراد سالم شهر اصفهان
  دکتر علی حکمت نیا، دکتر علی پور مقدس، دکتر علی کچویی، دکتر منیژه نجفی صفحات 17-22
  تشخیص صحیح بزرگی تیروئید (گواتر) مستلزم دانستن حجم تیروئید نرمال در جامعه مورد نظر می باشد تا بتوان با توجه به طیف حجم تیروئید طبیعی در جامعه و تاثیر متغیرهای فیزیولوژیک بر آن، موارد طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص داد. هدف از مطالعه حاضر تعیین حجم تیرویئد در افراد سالم مورد مطالعه و شناخت تاثیر متغیرهای فیزیولوژیک شامل: جنس، سن، وزن بر حجم تیروئید است. از طرفی معاینه بالینی تیروئید برای تشخیص گواتر با خطای 30 درصد همراه است. بنابراین استفاده از اولترا سونوگرافی تیروئید به عنوان یک روش مطمئن و غیر تهاجمی و با دقت بالا برای اندازه گیری حجم تیروئید توصیه می شود...
  کلیدواژگان: میزان طبیعی حجم تیروئید، اولتروسونوگرافی
 • بررسی شیوع حملات پانیک در بیماران با پرولاپس دریچه میترال
  دکتر محمد گرگ یراقی، دکتر علی پور مقدس، دکتر بابک ثابت صفحات 23-27
  پرولاپس دریچه میترال و حملات پانیک باشیوع حدود 5-2 درصد که در جوانان و زنان رخداد بیشتری دارد، همواره مورد توجه بوده است. طیف وسیع علایم پروپلاس دریچه میترال و نزدیکی اتیولوژی ایجاد حملات پانیک با علایم ایجاد شده در بیماران دچار پروپلاس دریچه میترال بررسیهای متعددی را در پی داشت که تعدادی بر وجود ارتباط معنی دار آماری و شیوع بیشتر حملات پانیک در پروپلاس دریچه میترال معتقد و تعدادی وجود چنین رابطه ای را از نظر آماری تایید نمی کردند. در این مطالعه سعی شده است تا ارتباط این دو بیماری در بیماران که به درمان صحیح این بیماران کمک می کند مورد بررسی قرار گیرد...
  کلیدواژگان: پروپلاس دریچه میترال، حملات پانیک، شیوع
 • بررسی تاثیر فلوکستین بر کاهش وزن بیماران چاق
  دکتر محمد افخمی اردکانی، دکتر هاجر صدقی صفحات 28-33
  چاقی از شایعترین و قدیمی ترین اختلالات متابولیکی است که با ایندکس توده بدنی (BMI) بزرگتر از 30 تعریف می شود. چاقی به عنوان یک بیماری مزمن سبب ایجاد بسیاری از بیماریها و بعضی کانسرها می شود. فلوکستین یک داروی خوراکی ضد افسردگی با خاصیت مهار کنندگی باز جذب سروتونین است که با اثر بر روی مرکز اشتها باعث کاهش اشتها و کاهش وزن می گردد. این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی و به روش Cross - Sectional انجام شده است. 201 بیمار چاق (113 زن و 88 مرد) مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان افشار یزد در این مطالعه شرکت کردند...
  کلیدواژگان: فلوکستین، چاقی، BMI (Body Mass Index
 • اتیولوژی و پاتولوژی 93 بیمار دریچه ای قلبی عمل شده در بیمارستان افشار یزد
  دکتر سید خلیل فروزان نیا، دکتر محمد حسن عبدالهی صفحات 34-39
  بیماریهای دریچه قلب از شایعترین بیماریهای قلب در کشور ما می باشد. علیرغم پیشرفتهای اخیر در تکنیک های تشخیصی و درمانی هنوز بیماریهای دریچه ای کنترل نشده (مخصوصا در مناطق با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین) و ضایعات زیادی از خود بر جای می گذارند. این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی و به روش آینده نگر است که در فاصله مهرماه 1379 لغایت فروردین ماه 1381 بر روی 93 بیمار که جهت عمل جراحی دریچه قلب به بخش جراحی بیمارستان افشار یزد مراجعه نموده اند صورت گرفت...
  کلیدواژگان: بیماری دریچه آئورت، میترال، تریکو سپید، پاتولوژی بیماریهای دریچه ای
 • مطالعات لکتین هیستوشیمی قسمت مرکزی غده فوق کلیوی در دوران جنینی
  دکتر محمد آهی، دکتر مختار جعفرپور، دکتر سکینه غفاریان، دکتر حسن مفید پور، دکتر علیرضا فاضل صفحات 40-46
  جهت مشخص نمودن قند یا قندهای انتهایی زنجیره های گلیکو کونجو گیت های سطح سلول های کرومافینی در حال تکامل موجود در ناحیه مرکزی غدد فوق کلیوی جنین های موش را مورد بررسی قرار دادیم. از جنین در روزهای 20-13 موش های سوری نژاد Balb/c استفاده شد. پس از طی مراحل فیکس و پاساژ بافتی و برش به طریق Serial Section به ضخامت 5 میکرومتر، جهت مشاهده غدد فوق کلیوی و انتخاب مطلوب، برش ها ابتدا توسط روش رنگ آمیزی هماتوکسین - ائوزین (H & E) رنگ شدند و سپس برشهای انتخابی با بکارگیری لکتین هیستوشیمی مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: سلولهای کرمافین ناحیه مرکزی غدد فوق کلیوی، لکتین هیستوشیمی، گیرنده Gal - Galnac، لکتین MPA
 • ارزیابی اثر کندر بر روی یادگیری و حافظه موش سوری در دوران شیردهی مادر
  دکتر علیرضا وحیدی، دکتر محمد حسین دشتی، مریم فروزانمهر، مریم نادی، مهدیه افتخار افضلی، علیرضا بکتاش، سعید پاکدل صفحات 47-52
  حافظه و یادگیری از مهمترین فر آیندهای رفتاری است که در زندگی روزمره نقش بسیار مهمی دارند. حافظه توانایی به یاد آوردن تجربیات گذشته در سطح خود آگاه و ناخود آگاه است یا به عبارتی گویاتر: حافظه عبارت است از تغییر و تحول دایمی سیستم عصبی که بر اثر اطلاعات ورودی محیطی و فعالیت ذاتی خود سیستم عصبی رخ می دهد. درگیری فکری یا استعداد پرسش انگیز حافظه خاص انسان قرن ما نیست بلکه بسیاری از تمدن های گذشته منشا کارکرد و تقویت آن را مدنظر داشته اند. از جمله در طب سنتی ایران به داروهای متعددی که موجب تقویت حافظه و یادگیری می شود نظیر صمغ کندر اشاده شده است...
  کلیدواژگان: کندر، موش سوری، یادگیری، حافظه
 • بررسی اثر برگ فندق در پایین آمدن قند خون در موش سفید آزمایشگاهی
  دکتر سید محمود قریشیان، دکتر احمد نواب پور صفحات 53-57
  دیابت قندی بیماری مزمن، مادام العمر و از شایع ترین بیماریهای غدد درون ریز است که در بیشتر موارد به علت کاهش ترشح انسولین توسط سلولهای بتای جزایر لانگرهانس ایجاد می شود. از یک سو مشکلات تهیه ی انسولین و سایر داروهای کاهش دهنده ی قند خون از کشورهای خارجی و از سوی دیگر مشکلات و عوارض مصرف و تزریق چنین داروهایی، توجه محققین مختلف را به سوی استفاده از داروهای گیاهی برای کاهش عوارض دیابت قندی جلب کرده است. این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش تجربی انجام گرفت...
  کلیدواژگان: برگ فندق، قند خون، موش سفید بزرگ
 • بررسی اثرات فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) بر تکامل جنین های مورولای موش
  سید مرتضی کروجی، دکتر منصوره موحدین، مجتبی رضا زاده ولو جردی صفحات 58-67
  جنین موش قبل از لانه گزینی انواع گیرنده های فاکتورهای رشد ولیگاندهای مربوطه را بیان می کند. یکی از این فاکتورها EGF است که توسط جنین قبل از لانه گزینی از مرحله هشت سلولی به بعد بیان می شود. EGF تکثیر و تمایز سلولی را تحریک نموده و به عنوان یک میتوژن که میتوز و تمایز سلولهای تروفو اکتودرم را افزایش می دهد، عمل می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر EGF بر روی تکامل جنین های مورولای موش در محیط کشت و یافتن غلظت مناسب آن در دامنه مورد نظر بود. به این منظور از جنین های مورولای موش نژاد NMRI که پس از تحریک تخمک گذاری بدست آمده بودند، استقاده شد...
  کلیدواژگان: جنین موش، محیط کشت، EGF
 • لیپو پروتئین - آدر شرایط ناشتا و تغذیه شده
  دکتر بمانعلی جلالی، دکتر حسن مظفری خسروی، محمد حسین پارسائیان صفحات 68-73
  لیپو پروتئین - آذره ای غنی از کلسترول در پلاسمای انسان بوده و به عنوان یک عامل خطرزای مستقل برای آترواسکلروز و سکته قلبی شناخته شده است. عوامل متعددی در غلظت پلاسمایی و قدرت خطر زایی این لیپو پروتئین نقش دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه Lp(a) در حالت ناشتا و تغذیه شده و بررسی تاثیر افزایش تری گلیسیرید در غلظت پلاسمایی این لیپو پروتئین بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی بوده و به صورت مقطعی در سال 1380 در بخش بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شده است...
  کلیدواژگان: لیپو پروتئین - آ، تری گلیسیرید، ناشتا، تغذیه شده
 • گزارش مورد
 • گزارش دو مورد سل استخوان جناغ
  دکتر فاطمه بهناز، دکتر محمود محمدزاده صفحات 74-77
  آبسه زیر جلدی سلی در قفسه صدری یک فرم نادر بالینی سل خارج ریوی است و معمولا از یک بیماری استخوانی زمینه ای از دنده ها، غدد لنفاوی یا پلور بدون گرفتاری همزمان ریه ناشی می شود و ندرتا مواردی بدون شواهد از گرفتاری استخوان همزمان بوجود می آید. ما در اینجا دو بیمار را گزارش می کنیم که با توده ای در قفسه صدری مراجعه کرده و بعد از بررسیهای پارا کلینیک با رادیوگرافی، اسکن ایزوتوپ نمونه برداری و بررسی آسیب شناسی در میکروب شناسی تشخیص آبسه سرد سلی با منشا گرفتاری از استخوان جناغ قطعی شد. هر دو بیمار پی از درمان سل بهبودی کامل یافتند.
  کلیدواژگان: آبسه زیر جلدی سلی، سل استخوان جناغ
 • تومور نادر فیبروهیستوسیتوم سینوسهای پارانازال آندوسکوپی در درمان آن
  دکتر محمد حسین برادران فر، دکتر منصور مقیمی صفحات 78-81
  فیبرو هیستیو سیتوم خوش خیم از توده های بسیار نادر ناحیه بینی و سینوسهای پارانازال می باشد. شایعترین محل تومور در سر و گردن حفره بینی و سینوسهای پارانازال بوده و علامت اصلی تومور در این نواحی گرفتگی و وجود توده در بینی می باشد. در بیماری که با علایم گرفتگی و ترشح بینی مراجعه کرده بود و با درمان آنتی بیوتیک بهبودی نداشت توده حجیم در سینوس ماگزیلری چپ و حفره بینی همان طرف در سی تی اسکن تشخیص داده شد و سپس رزکسیون توره به طور کامل از طریق آندوسکوپ با اپروچ نازال انجام گرفت...
  کلیدواژگان: فیبرو هیستیو سیتوم خوش خیم، تومور سینوسهای پارانازال، جراحی آندوسکوپپک
 • گزارش یک مورد استئوتومی متعدد تیبیا برای اصلاح تغییر شکل ساق در بیمار استئوژنزایمپر فکتا
  دکتر حمید پهلوان حسینی صفحات 82-85
  استئوژنزایمپر فکتا (Osteogenesis Imperfecta) یک اختلال نسج همبندی، به دلیل عدم تکامل نسج کلاژن می باشد. در سیستم محرکه بدن با استئو پروز منتشر و تمایل به شکستگی خود بخود و تغییر شکل در استخوانها تظاهر می کند. این بیماری درمان اختصاصی ندارد اما درمانهای ارتوپدی برای جلوگیری یا اصلاح شکستگی و تغییر شکل اندام لازم است. بیمار معرفی شده، پسر 18 ساله ای با استئو ژنزایمپر فکتا و تغییر شکل قدیمی و شدید ساق توده که همراه با شکستگی جدید ساق چپ مراجعه کرده است...
  کلیدواژگان: استئو ژنزایمپر فکتا، استئوتومی متعدد
 • خودآموزی
 • درماتیت آتوپیک
  دکتر پریچهر کفایی صفحات 86-92
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحات 3-16