فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1382)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1382)
 • ویژه نامه بهداشت (4)
 • 94 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقالات پژوهشی
 • اریبیهای مخفی در مطالعات مشاهده ای و کار آزمایی های بالینی تصادفی نشده و آنالیز حساسیت برای شناسایی آنها
  حسین فلاح زاده، غلامرضا بابایی، انوشیروان کاظم نژاد، محمد رضا مشکانی صفحات 3-9
  در مطالعات مشاهده ای یا کار آزمایی های بالینی تصادفی نشده، گروه های مورد مقایسه ممکن است در متغیر های پاسخ با یکدیگر متفاوت باشند ولی در واقع روش درمانی یا عامل مورد بررسی تاثیری نداشته باشد و این تفاوت به صورت کاذب باشد. این حالت وقتی اتفاق می افتد که گروه های قبل از شروع مطالعه قابل مقایسه نمی باشد و این تفاوت به صورت کاذب قابل مقایسه نباشند: اول اینکه ممکن است با توجه به متغیرهای معلوم اندازه گیری شده متفاوت باشند که در این حالت اریبی معلوم یا مشخص وجود دارد (Over Biases) و دوم اینکه ممکن است گروه ها در جهت هایی متفاوت باشند که هیچگونه متغیری در آن جهت اندازه گیری نشده باشد که در این حالت اریبی مخفی وجود دارد (Hidden Baiases)...
  کلیدواژگان: اریبی، اریبی مخفی، مطالعات مشاهده ای، آزمون حساسیت، کار آزمایی های بالینی تصادفی نشده
 • کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل داده های پزشکی و مقایسه آنها با روشهای مرسوم آماری
  سید مهدی سادات هاشمی، انوشیروان کاظم نژاد، بهروز کاوه ئی صفحات 10-15
  در همه علوم از مدل سازی آماری برای پیش بینی و تعیین ارتباطات بین متغیر ها استفاده می شود و انتخاب مدل مناسب و اجرای آن بستگی به ماهیت متغیر ها و پیش فرصتهای اولیه دارد. شبکه های عصبی مصنوعی روش نوینی برای مدلسازی هستند که با توجه به ساختار هوشمند و انعطاف پذیرشان رقیب مدل سازی های مرسوم آماری شده اند. و چه در زمینه نظری و چه در زمینه کاربردی رو به پیشرفت هستند. ابتدا به معرفی شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته و سپس از آنها برای پیش بینی حاملگی ناخواسته استفاده کرده ایم و در این ضمن توانایی آنها را نسبت به سایر روش های مدل سازی با استفاده از تحلیل ROC نشان داده ایم...
  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی، مدلسازی آماری، حاملگی نا خواسته
 • تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد بهداشت متصدیان مراکز تهیه، و توزیع و فروش مواد غذایی شهر یزد
  دکتر مهران کریمی، مهندس محمد فرساد، دکتر سید سعید مظلومی، دکتر محمد تقی صادقی، عباسعلی دهقانی تقتی صفحات 16-21
  آموزش مردم از مهمترین شاخص های توسعه بوده و ارتباط نزدیک با وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی اجتماعی - فرهنگی مردم دارد. آموزش موثر می تواند در سه بعد دانش، نگرش و مهارت موجب تغییر در رفتار یاد گیرنده شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی شهر یزد انجام شده است. اهداف ویژه شامل تعیین تاثیر آموزش بهداشت اصناف بر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بر حسب سواد، سن، نوع صنف و سابقه کار بوده است...
  کلیدواژگان: آموزش، اصناف، آگاهی، عملکرد
 • بررسی وضعیت بیماری لیشمانیوز جلدی در منطقه تحت پوشش برنامه کنترل در شهرستان اردکان
  عباسعلی دهقانی تقتی، احمد علی حنفی بجد، رضا جعفری، دکتر محمد حسن احرام پوش صفحات 22-28
  لیشمانیوز جلدی از مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان در ایران است. این بیماران در سالهای اخیر به صورت یکی از مهمترین معضلات بهداشتی در نقاط مختلف استان یزد، به ویژه در شهرستان اردکان در آمده است. مطالعات انجام شده در سالهای گذشته نشان دهنده استقرار یک کانون جدید لیشمانیوز جلدی روستایی (ZCL) با عامل Leishmania Major, مخزن Rhombomys Opimus, Meriones Libycus و ناقل Phelebotomus papatasi در این نقطه می باشد. با توجه به شیوع بسیار بالای بیماری در 2 سال گذشته، مسئولین بهداشتی استان یزد تصمیم به کنترل بیماری نمودند...
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، بیماری انگلی حشرات، بهداشت
 • بررسی فراوانی آلودگیهای انگلی روده ای در بین ساندویچ فروشان و پیتزا فروشان شهر یزد
  عباسعلی دهقانی فیروز آبادی، محمود عزیزی صفحات 29-32
  آلودگیهای انگلی روده از عفونتهای شایع و مشکلات مهم بهداشتی و از موانع پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه می باشد. عمده ترین راه های انتقال انگلهای روده ای تماس مستقیم منبع عفونت با افراد حساس و سالم می باشد که در این راستا دست اندرکاران تهیه و توزیع مواد غذایی نقش موثری را ایفا می نمایند به نحوی که در اکثر مطالعات اپیدیمولوژیک کارکنان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله رستورانها، ساندویچ فروشان از عمده ترین منابع انتقال عفونت محسوب می شوند...
  کلیدواژگان: عفونتهای انگلی روده، ساندویچ و پیتزا فروشان
 • مقایسه اثر کشندگی سه نوع ماده ضد عفونی کننده بر قارچهای فرصت طلب عفونت زای بیمارستانی
  دکتر علی اصغر نجف پور، دکتر محمد حسن احرام پوش صفحات 33-37
  عفونتهای بیمارستانی یا عفونت هایی که بیماران طی اقامت در بیمارستان گرفتار می شوند، همواره به عنوان یکی از مشکلات و معضلات درمانی مطرح است. چنین عفونت هایی نسبت به درمان نیز مقاوم بوده و گاهی منجر به مرگ بیماران می شوند. میزان شیوع این عفونت ها رابطه مستقیمی با بهداشت بیمارستانها داشته و با توجه به اینکه بهترین شیوه ی عفونتهای، پیشگیری از آنها می باشد، کاربرد روش های صحیح ضد عفونی و گندزدایی مناسب ترین راه کنترل اینگونه عفونت ها محسوب می شود...
  کلیدواژگان: ضد عفونی کننده، گندزدا، عفونت های بیمارستانی، قارچ های فرصت طلب، آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبینکس، موکور
 • وضعیت ایمنی کودکان مدارس شهرستان زاهدان در برابر بیماری سرخک: آیا تجویز واکسن یادآور در سن 6-4 سالگی ضروری است؟
  دکتر بتول شریفی مود، دکتر رویا علوی، دکتر حمیدرضا کوهپایه، دکتر تقی ناصر پور فریور صفحات 38-41
  سرخک بیماری فوق العاده مسری است که به وسیله واکسن قابل پیشگیری می باشد. جهت حذف سرخک از جامعه حداقل 95% افراد باید بر علیه بیماری ایمن باشند. هنوز در برخی از نقاط دنیا شاهد بروز اپیدمی های منطقه ای از جمله در ایران هستیم. با توجه به بروز اپیدمی های سرخک در طی سال های 1379 - 1376 در استان سیستان و بلوچستان و مشاهده بیماری در کودکان مدارس و سربازان پادگانهای این استان، ضرورت بررسی مصونیت در کودکان مدارس مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی - توصیفی که در سال 1379 صورت پذیرفت 349 کودک با سابقه واکسیناسیون بر علیه سرخک که به صورت کاملا تصادفی از مناطق چهار گانه آموزش و پرورش انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: سرخک، کودکان مدارس زاهدان، ایمنی، واکسن یاد آور
 • بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهران درباره ایدز
  دکتر علی رمضانخانی، سوسن رستمی، الهه شکر الله صفحات 42-47
  بنابر تخمین سازمان جهانی بهداشت تا دسامبر سال 2002 حدود 68 میلیون نفر مرد و زن و کودک در سراسر جهان آلوده به ویروس HIV بوده اند و تخمین می زنند تعداد موارد زنده 42 میلیون نفر بوده است. سازمان جهانی بهداشت و UNAIDS اعلام کرده اند که امروزه ایدز برای جوانان یک مشکل بهداشتی محسوب می شود. همچنین یکی از کاربردی ترین روش ها جهت پیشگیری از بروز این بیماری، ارتقای آگاهی و بهبود نگرش در جوانان بخصوص در سنین بلوغ می باشد. این بررسی مطالعه ای توصیفی - مقطعی است که به منظور تعیین میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهر تهران در زمینه بیماری ایدز و را بطه این دو متغیر با مشخصه های فردی دانش آموزان انجام گرفت...
  کلیدواژگان: دانش آموزان دبیرستان، آگاهی، نگرش، AIDS
 • مقایسه کارآیی یک نوع آنتراسیت تولید داخل و نوع وارداتی در عملیات تصفیه آب
  دکتر محمدرضا شاه منصوری، ولی علیپور صفحات 47-55
  روند فزاینده جمعیت و افزایش نیاز آبی باعث گردیده تا صافیهای شنی تند معمولی توانایی لازم برای تامین آب مورد نیاز جوامع را نداشته باشد. آنتراسیت به عنوان ماده پر کننده بستر صافیها افرایش حجم صاف سازی را فراهم می آورد. با این وجود به دلیل قیمت زیاد آنتراسیت در بسیاری از جوامع در حال توسعه از آن برای بستر سازی استفاده نمی شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی کار آیی آنتراسیت تولید داخل کشور برای تصفیه خانه های آب است. آزمایشها در دو بخش انجام گرفت...
  کلیدواژگان: تصفیه آب، صاف سازی، بستر صافی، آنتراسیت
 • بررسی حذف زیستی اسید فتالیک با استفاده از سیستم راکتور منقطع متوالی
  دکتر مقداد پیر صاحب، دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر سیمین ناصری، دکتر کاظم ندافی صفحات 56-60
  اسید فتالیک یکی از آلاینده های آلی سمی می باشد که از طریق صنایع مختلف به محیط واردمی شود. حذف زیستی این آلاینده قبل از تخلیه فاضلاب می تواند نقش مهمی را در حفظ محیط زیست و سلامت انسانها ایفا نمایند. سیستم (SBR (Sequencing Baech Reactore به دلیل توانایی آن در حذف آلاینده های فاضلاب خانگی و صنعتی مورد توجه می باشد. در این پژوهش سیستم SBR در دو زمان ماند هیدرولیکی 24 و 48 ساعت جهت بیولوژیکی اسید فتالیک با حجم راکتور 7 لیتر استفاده شد که COD کل ورودی به سیستم 1000 میلی گرم در لیتر با گلوکز تنظیم شده است...
  کلیدواژگان: اسید فتالیک، SBR، حذف زیستی، فاضلاب
 • ارزیابی کارآیی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب کشتارگاه های دام
  دکتر مهدی فرزاد نیا، طوبی خسروی صفحات 61-68
  برکه های تثبیت روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب جوامع کوچک و برخی صنایع خاص تظیر کشتارگاه ها، صنایع لبنی و تولید فرآورده های گوشتی محسوب می شوند. هدف اصلی از تحقیق ارزیابی کارآیی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلابهای یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور می باشد. این تحقیق به مدت 6 ماه از مهر تا اسفند ماه سال 1379 بر روی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بیستون کرمانشاه انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه مزبور، شاخصهای کیفی تصفیه فاضلاب نظیر PH, TSS, BOD5, COD، کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای کلیفروم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت...
  کلیدواژگان: برکه های تثبیت فاضلاب، تصفیه فاضلاب کشتارگاه، استفاده مجدد پساب
 • اثرات دوزهای مختلف سم عقرب ادنتوبوتوس بر روی برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در سگ
  دکتر سردار جعفری شوریجه، دکتر الهام واثقی صفحات 69-80
  عقرب ادنتوبوتوس یکی از انواع عقربهای خطرناک ایران است. گزش این عقرب در انسان و حیوان مشکلات جدی ایجاد کرده و حتی سبب مرگ می شود. نظر به اینکه تغییرات بیو شیمیایی سرم ارتباط تنگاتنگی با تغییرات حاصله در اندامهای مختلف بدن دارد. لذا بررسی تغییرات پارامترهای بیو شیمیایی خون به دنبال تزریق سم عقرب می تواند چگونگی بروز عوارض و پیامدهای مختلف عقرب گزیدگی را مشخص نماید. با توجه به اینکه انجام آزمایشهای لازم در این زمینه بر روی انسان به علت خطرات احتمالی امکان پذیر نیست، لذا می توان از حیوانات به عنوان یک الگوی مناسب جهت بررسی تغییرات گوناگون بیو شیمیایی خون و مطالعه چگونگی بروز آنها استفاده نمود و یافته های بدست آمده را جهت بکارگیری شیوه های درمانی مناسب به انسان تعمیم داد...
  کلیدواژگان: سم عقرب، ادنتوبوتوس، پارامترهای بیو شیمیایی، سرم، سگ
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحات 3-14