فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1382)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1382)
 • ویژه نامه پرستاری و مامایی (2)
 • تاریخ انتشار: 1382/08/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پرستاری مبتنی بر شواهد
  طاهره سلیمی، شهلا تقیان، لیلی شهبازی، شهناز مجاهد صفحات 3-6
  پرستاری مبتنی بر شواهد، فرایندی است که در طی آن پرستار می تواند با استفاده از شواهد تحقیقات موجود، مهارت بالینی خود و عملکرد بیمار، تصمیمات بالینی مناسب را اتخاذ نماید. تحقیقات پرستاری در این زمینه از دهه ی 1980 میلادی با تاکید بر مسایل بالینی آغاز شده و سازمانهای مختلف مانند انستیتو ملی تحقیقات پرستاری و جامعه بین المللی تحقیقات پرستاری بر این امر تاکید داشته اند. در پرستاری مبتنی بر شواهد سه مدل خاص جهت استفاده از پژوهش ها وجود دارد که شامل پروژه هدایت و استفاده از تحقیقات در پرستاری، مدل استتلر برای کاربرد تحقیقات و مدل ایووا برای پژوهاشی عملکردی می باشد...
  کلیدواژگان: پرستاری مبتنی بر شواهد، پژوهشهای کیفی
 • مقالات پژوهشی
 • تاثیر ماساژ قبل از پانسمان بر درد و اضطراب بیماران سوخته
  منیژه متوسلیان، خدیجه دهقانی صفحات 7-12
  مقدمه
  یکی از فرایندهای اضطراب آور و دردناک پس از سوختگی، پانسمان و دبریدمان روزانه است. ماساژ درمانی یکی از روش های غیردارویی مهم و موثر در کنترل درد و پیامدهای مضر آن بوده، ولی در بیماران سوخته کمتر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر با هدف تاثیر ماساژ قبل از پانسمان بر درد و اضطراب بیماران سوخته بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد بر روی 35 بیمار سوخته انجام شد. نمونه گیری مبتنی بر هدف از جامعه مورد بررسی انجام شد و کلیه بیماران واجد شرایط که چهار روز از بستری شدن آنها گذشته بود به طور تصادفی ساده به او گروه مورد و شاهد تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: سوختگی، درد، اضطراب، ماساژ درمانی
 • بررسی تاثیر وضعیت قرار گرفتن پا بر میزان فشار خون
  نادره شکرانیان صفحات 13-19
  مقدمه
  اندازه گیری فشار خون از شایعترین تکنیک های مورد استفاده در تشخیص مشکلات بهداشتی بوده و در حال حاضر به تنهایی جهت تصمیم گیری در درمان بیماران با فشار خون بالا به کار می رود. تشخیص مناسب و درمان مطلوب فشار خون بستگی به دقت اندازه گیری آن توسط پزشکان و پرستاران دارد. عوامل متعددی بر اندازه گیری فشار خون تاثیر دارند که یکی از آنها وضعیت قرار گرفتن بدن در زمان اندازه گیری است...
  کلیدواژگان: وضعیت پا، فشار خون
 • بررسی رفتارهای باروری در مادران دارای کودک مبتلا به تالاسمی
  دکتر عباس عباس زاده، معصومه رشیدی نژاد، فریبا برهانی صفحات 20-26
  مقدمه
  ابتلا به تالاسمی می تواند اثرات نامطلوب متعددی بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه رفتارهای باروری، 61 مادر که دارای فرزند مبتلا به تالاسمی بوده و به بخش تالاسمی بیمارستان امام خمینی بم مراجعه کردند، مورد مطالعه قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: تالاسمی، مادران، باروری
 • مقایسه ی بانداژ فشاری و کیسه شن در کاهش عوارض آنژیوگرافی عروق کرونر
  مریم یثربی راد، منصوره عزیز زاده فروزی، سکینه محمد علیزاده صفحات 27-32
  مقدمه
  بیماریهای قلبی و عروقی در ردیف مهمترین علل مرگ و از عمده ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است که از شیوه های تشخیص این بیماری آنژیوگرافی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی است که در سال 1379 به منظور مقایسه ی عوارض موضعی آنژیوگرافی کرونر و درد بعد از آن به دو روش هموستاز با استفاده از کیسه شن و بانداژ فشاری در بیماران بستری در بخش های داخلی، جراحی و ویژه بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انجام گرفته است...
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، بانداژ فشاری، کیسه شن
 • بررسی وضعیت خود مراقبتی از پا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد در سال 1380
  علی اکبر واعظی، دکتر محمد افخمی اردکانی صفحات 33-38
  مقدمه
  پای دیابتی یکی از عوارض دیررس بیماری دیابت و یک بیماری مولتی فاکتوریل می باشد به طوری که عواملی مثل نوروپاتی دیابتی، دفورمیتی های ساختمانی، زخم شدن، عفونت و بیماریهای عروق محیطی در آن نقش دارند. گرفتاری اعصاب محیطی خودکار همراه با بیماری عروق محیطی فرد را مستعد زخم و عفونت پا می کند و اگر زود تشخیص داده نشود و مراقبت و درمان کافی به عمل نیاید، ضایعه به طرف گانگرن پیشرفت کرده و می تواند منجربه قطع پا شود...
  کلیدواژگان: پای دیابتی، خود مراقبتی، بیماران دیابتی، مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد
 • ارتباط روشهای مقابله ای (Coping Strategies) با اختلالات روانی در بیماران همودیالیزی شهر یزد
  حسین توانگر، حسینعلی صادقیان صفحات 39-45
  مقدمه
  نارسایی مزمن کلیه (Chronic Renal Failure) یکی از بیماریهای رایج بشری است که امروزه 2 تا 3 درصد مردم جهان مبتلا به این بیماری هستند. براساس آمار موجود در این بیش از 7000 نفر مبتلا به این بیماری می باشند. CRF بحرانی است که هر فرد در مسیر زندگی ممکن است با آن روبرو شود و این موضوع می تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل سازد. سلامت روانی تا حدود زیادی بستگی به میزان استرسهای وارده به فرد دارد. از جمله استرسهایی که بیماران دچار CRF با آن روبرو هستند می تواند به طولانی و مستمر بودن درمان با دیالیز، تهاجمی بودن روش درمانی، وقت گیر بودن درمان در طول هر جلسه، از دست دادن شغل و غیره اشاره نمود...
  کلیدواژگان: روشهای مقابله ای، اختلالات روانی، نارسایی مزمن کلیه
 • مقایسه تاثیر دو روش استفاده از بتادین و الکل اتیلیک 70% در ضدعفونی پوست قبل از انجام تزریقات وریدی در بخش های جراحی و زایمان بیمارستان شهید فقیهی شیراز
  رویا دو کوهکی صفحات 46-49
  مقدمه
  عفونت های بیمارستانی شامل آن دسته از عفونت هایی است که بیمار در زمان بستری بدان مبتلا می گردد و یکی از راه های ابتلا تزریق وریدی است که موجب ایجاد عفونت در سیستم های گوناگون بدن می شود. همچنین پیشیگری از ورود باکتری در خون حایز اهمیت است.
  روش بررسی
  به منظور مقایسه ی تاثیر دو روش بتادین و الکل اتیلیک 70% در ضد عفونی نمودن پوست قبل از انجام تزریقات وریدی، یک سنجش توصیفی - تحلیلی (Descriptive Cross Survey) بر روی 64 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش های جراحی و زایمان بیمارستان شهید فقیی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت...
  کلیدواژگان: بتادین، الکل اتیلیک 70%، ضد عفونی، محل تزریق وریدی
 • بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر پارامترهای همودینامیک و تنیدگی زمان ترخیص بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش CCU بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در سال 1380
  غلامعباس کیانی، سیما محمد خان کرمانشاهی، فضل الله احمدی صفحات 50-56
  مقدمه
  سیستم قلبی - عروقی از سیستم های حساس بدن می باشد که در اثر تغییرات محیطی و هیجانی مانند تنیدگی، اضطراب، ترس، خشم و شادی دچار تغییر در ریتم ضربان قلب و فشار خون می شود. از عمده ترین منابع تنیدگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد، تنیدگی ناشی از ترخیص از بیمارستان است که جهت مقابله با آن بایستی از روش هایی یاری جست که انتقال و ترخیص مددجو با ایمنی و آسودگی خاطر کامل باشد تا از اثرات سوء تنیدگی کاسته شود...
  کلیدواژگان: آرام سازی بنسون، پارامترهای بنسون، پارامترهای همودینامیک، تنیدگی زمان ترخیص، انفارکتوس حاد میوکارد
 • بررسی خودشناسی حرفه ای کادر پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مطهره پیلاه ورزاده، حکیمه حسین رضایی، سعادت سالاری، دکتر یدالله نیکیان صفحات 57-60
  مقدمه
  کادر پرستاری می بایست نسبت به حرفه خود شناخت کافی داشته باشند که انگیزه فردی پرستاران در جهت تحقق این هدف ضروری است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که به منظور بررسی خودشناسی حرفه ای در کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. جامعه پژوهش را 520 نفر کادر پرستاری تشکیل داده اند که در زمان اجرای این پژوهش در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول به کار بوده اند...
  کلیدواژگان: خودشناسی حرفه ای، کادر پرستاری
 • تاثیر انجام ورزشهای کف لگن (کژل) در درمان بی اختیاری ادراری سالمندان در بیمارستانهای غرضی و امام رضا (ع) شهر سیرجان
  حسن بابا محمدی، حسین خلیلی صفحات 61-67
  مقدمه
  سالمندی به عنوان یک فرایند فیزیولوژیک، افراد را مستعد ابتلا به بیماریهای مختلف می نماید و بی اختیاری ادراری از شایعترین بیماریها و مشکلات دوره ی سالمندی محسوب می شود که غالبا ناشی از ضعف عضلات کف لگن می باشد و عوارض بالقوه جسمی، اقتصادی - اجتماعی و روانی متعددی را باعث می شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر انجام ورزشهای کف لگن (کژل) در درمان بی اختیاری ادراری سالمندان بر روی 30 بیمار بستری در بیمارستانهای مذکور که شرایط پژوهش را دارا بوده و مایل به شرکت در پژوهش بوده اند انجام گرفت...
  کلیدواژگان: سالمندان، بی اختیاری ادراری، وزش کف لگن (کژل)
 • مقایسه ی دو روش بالینی تخمین وزن جنین
  سودابه آقا بابایی، علیرضا زمان پرور صفحات 68-72
  مقدمه
  تخمین وزن زمان تولد می تواند مرگ و میر و عوارض مربوط به اختلال رشد داخل رحمی در زمان تولد و قبل از آن را کاهش دهد. هدف از این پژوهش، تخمین و مقایسه ی وزن جنین با استاده از دو روش حاصلضرب اندازه ارتفاع رحم و دور شکم مادر و همچنین قانون «جانسون» در مراجعین جهت زایمان می باشد.
  روش بررسی
  این بررسی مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است که در سال 1379 بر روی 200 نفر از مراجعین به بیمارستان فاطمیه همدان انجام شده است...
  کلیدواژگان: تخمین بالینی وزن جنین، ارتفاع رحم و دور شکم مادر، قانون جانسون
 • بررسی تاثیر حمایت حرفه ای مداوم طی مراحل زایمانی بر میزان رضایت مندی خانم های نخست باردار از تجربه ی زایمان
  نرجس بحری بیناباج، رباب لطیف نژاد، مهین تفضلی صفحات 73-79
  مقدمه
  رضایت مددجو به عنوان یکی از مهمترین ارکان خدمات مراقبتی در همه عرصه های بهداشتی و درمانی باید مورد توجه قرار گیرد. بخصوص رضایت مادر از مراقبتهای حین مراحل زایمانی عامل تعیین کننده ای در بهداشت روانی خانواده و جامعه می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با هدف بررسی تاثیر حمایت مداوم حرفه ای بر میزان رضایتمندی مادران از تجربه زایمان انجام شد...
  کلیدواژگان: حمایت حرفه ای، رضایت مددجو، زایمان
 • تاثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان
  فوزیه رفعتی، دکتر فرخنده شریف، دکتر جمشید احمدی، نعمت الله شفیعی صفحات 80-86
  مقدمه
  بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان که هوشمندترین افراد جامهع بوده و آینده سازان هر کشوری می باشند مهم و قابل کاوش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان پرستاری پیوسته دانشکده پرستاری حضرت فاطمه (س) شیراز و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی آنان بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه پژوهشی توصیفی - تحلیلی است که در آن 306 دانشجو (کل جامعه پژوهش) شرکت کرده اند...
  کلیدواژگان: سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی، پرسشنامه سلامت عمومی
 • چکیده انگلیسی
  صفحات 3-16