فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1382)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1382)
 • 116 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/09/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات پژوهشی
 • بررسی حدت و اختلالات بینایی در جامعه روستایی استان یزد
  دکتر محمدرضا بشارتی، محمد حسین احمدیه، دکتر ابوالقاسم رستگار، دکتر محمدرضا شجاع، دکتر محمدرضا معنویت، دکتر سید علی محمد میر آتشی صفحات 3-9
  مقدمه
  کاهش حدت بینایی و علل منجر به کوری از عمده ترین مسایل بهداشتی - درمانی و اجتماعی در جوامع بشری بوده و نسبت به اهمیت آن در تلاش های جهانی برای توسعه ی سلامتی توجه شایانی به آن نشده است. بخش اعظم این ناتوانی با استفاده از منابع موجود و توسعه مهارتها قابل پیشگیری و درمان می باشد. آگاهی به وضعیت و شناخت مشکلات بینایی جامعه روستایی در جهت توسعه امکانات بهداشتی - درمانی و پیشگیری از علل منجر به کاهش بینایی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: اختلال بینایی، کوری، جامعه روستایی، یزد
 • تغییرات تعداد پلاکت در جریان عمل جراحی پیوند عروق کرونر با استفاده از پمپ قلبی ریوی
  دکتر محمد حسن عبدالهی، دکتر سید خلیل فروزان فر، دکتر سیده مهدیه نماینده صفحات 10-15
  مقدمه
  اختلال فانکشن پلاکتی و کاهش تعداد آن از علل مهم خونریزی در عمل جراحی قلب باز به روش سیر کولاسیون خارج بدنی با استفاده از دستگاه پمپ قلب و ریه مصنوعی می باشد. هدف ما از این مطالعه بررسی تغییرات تعداد پلاکت در جریان عمل CABG بود.
  روش و بررسی
  51 بیمار کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر به روش CPB، به صورت نمونه گیری آسان در طی 2 ماه از مهر ماه 80 لغایت آبانماه 80 وارد مطالعه شدند و آزمایش شمارش پلاکت در زمان قبل از عمل، در دقایق 15-30-45 بعد از آغاز CPB و بعد از عمل در ICU از نمونه خون شریانی انجام گرفت.
  کلیدواژگان: پیوند عروق کرونر، پلاکت، CPB (cardiopulmonary bypass، گردش خون خارج بدنی
 • کاربرد سوزن بیوپسی پلور در تشخیص بیماریهای التهابی عضله
  دکتر محمد باقر اولیاء، دکتر جعفر فرقانی زاده، دکتر انوشه حقیقی صفحات 16-21
  مقدمه
  بیماریهای التهابی عضله یکی از مشکلات مزمن بیماران روماتولوژی است. از ارکان تشخیص این بیماریها بهره گیری از بیوپسی عضله است. هدف از این مطالعه بررسی سودمندی بیوپسی عضله با سوزن در مقایسه با روش معمول جراحی است.
  روش بررسی
  این مطالعه طی سالهای 81 - 1380 بصورت Cross Sectional بر روی 32 بیمار مشکوک به میوپاتی التهابی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران انجام گرفت در طول بستری هر 2 روش بیوپسی از بیماران بعمل آمد و نتایج حاصله آنالیز گردید...
  کلیدواژگان: بیوپسی عضلانی، میوپاتی التهابی، بیوپسی سوزنی، ضعف عضلانی
 • بررسی تاثیر داروی فنی توئین بر روی کاهش دوز کورتون در بیماران آسمی
  دکتر منصور رحیمی فرد، دکتر سید جواد موسوی، دکتر افسانه قاسمی فیروز آبادی، دکتر ناهید زارع زاده صفحات 22-27
  مقدمه
  آسم بیماری التهابی راه های هوایی از رده سلولهای خاص می باشد که منجر به پر حساسیت شدید راه های هوایی و در نهایت حمله تنگی نفس می شود. فنی تونسین با مکانیسم های زیاد اثرات متفاوتی را ارایه داده اند که این تحقیق جهت تایید و یا رد آنها صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش Randomized Clinical Trial بر روی 190بیمار آسمی طی سالهای 1377 تا 1379 در بیمارستان افشار یزد انجام شد. بیماران به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: فنی توئین، آسم، بیماران آسمی
 • همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در استان یزد
  دکتر محمدرضا محمدی، سید عباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، دکتر بیتا مسگر پور، دکتر جلیل عفتی، دکتر رضا ابهت صفحات 28-37
  مقدمه
  بار اختلالات روانپزشکی در کشورهای پیشرفته تا حد زیادی به وسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه بالینی ساختار یافته شناسایی شده، ولی بررسی بار اختلالات روانپزشکی در کشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده کم می باشد. برنامه ریزی برای ارایه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری روانی در جامعه است.
  روش بررسی
  این مطالعه با هدف بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانی در افراد 18 سال به بالای مناطق شهری و روستایی استان یزد انجام گرفت...
  کلیدواژگان: همه گیری شناسی، شیوع، اختلالات روانپزشکی، پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا (SADS)، یزد
 • فعالیت نرونی هسته اکومبنس متعاقب تحریک الکتریکی هسته خلفی سجافی در خلال خود مصرفی هروئین در رات
  دکتر علی اصغر پور شانظری، دکتر علی رفعتی، دکتر حجت الله علایی صفحات 38-44
  مقدمه
  هسته اکومبنس بطنی Nucleus Accumbens Sepit) NAS)و هسته خلفی سجافی Mucleus Raphe Dorsalis NRD از جمله مهمترین هسته های درگیر در اعتیاد می باشند. ثبت خارج سلولی از سلولهای هسته اکومبنس بطنی متعاقب تحریک الکتریکی هسته خلفی در خلال خود مصرفی هروئین در موشهای بیهوش شده با هالوتان به عمل آمد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی، تحریکات الکتریکی در بخشهای قدامی - خلفی هسته سجافی اعمال شد. خود مصرفی هروئین در هر روز برای 2 ساعت انجام گرفت و در هر مرحله تعداد خود تزریقی و تعداد فشار دادن اهرم اندازه گیری شد...
  کلیدواژگان: تحریکات الکتریکی، هسته سجافی خلفی، هسته اکومبنس، هروئین
 • بررسی مقایسه ای تاثیر پیش درمانی با پانکورونیوم و آتراکوریوم بر طول اثر ساکسینیل کولین
  دکتر بهمن روشنی، دکتر ناصر یگانه، دکتر مرتضی مناقب، دکتر احسان بقایی شیوا صفحات 45-49
  مقدمه
  جلوگیری از فاسیکولاسیون ناشی از ساکسینیل کولین به کمک پیش درمانی با دوزه های غیر فلج کننده شل کننده های عضلانی غیر دپلاریزان می تواند بر روی کیفیت بلوک عصبی - عضلانی ناشی از ساکسینیل کولین و نیز طول مدت اثر آن تاثیر گذار باشد. کوتاه یا طولانیشدن مدت اثر ساکسینیل کولین مهم است زیرا که مادام که از برگشت نمودن فلج عضلانی ناشی ازساکسینیل کولین اطمینان حاصل نشده است، نباید شل کننده غیر دپلاریزان را تجویز نمود، در جستجوی بعمل آمده در نرم افزارهای Med line 2003 و proquest 2003 در 15 سال گذشته، از میان مطالعاتی که در زمینه پیش درمانی و جلوگیری از فاسیکولاسیون انجام شده است تنها مطالعه ی Ebeling توجه خود را به تغییرات مدت اثر ساکسینیل کولین به دنبال پیش درمانی معطوف داشته است...
  کلیدواژگان: ساکسینیل کولین، مهار فاسیکولاسیون، آتراکوریوم، پانکورونیوم
 • هیپرتری گلیسیریدمی و افزایش سرعت رسوب خون
  دکتر مجید آویژگان صفحات 50-55
  مقدمه
  به نظر می رسد که بین لیپیدهای خون و افزایش سرعت رسوب خون (سدیمان) ارتباطی وجود داشته باشد. چنین ارتباطی در مطالعات قبلی بین افزایش کلسترول و سدیمان گزارش شده بود. ولی بین افزایش تری گلیسیرید و سدیمان تا کنون گزارشی نشده است. این مطالعه نشان دادن ارتباط بین هیپر تری گلیسیریدمی و سرعت رسوب خون وجود دارد.
  روش بررسی
  برای بررسی این ارتباط دو گروه بیمار و شاهد مشابه (از نظر سن جنس و محل آزمایشگاه) انتخاب گردیدند...
  کلیدواژگان: هیپر لیپیدمی، افزایش سرعت رسوب خون، هیپر تری گلیسیریدمی
 • بررسی کاهش کلونیزاسیون اشرشیا کلی آنتروتو کسینوژنیک توسط لاکتوباسیلوس کازئی در مدل آزمایشگاهی (In vivo)
  دکتر علی فاضلی، دکتر حاجیه قاسمیان صفائی، رضا میرنژاد صفحات 56-60
  مقدمه
  لاکتوباسیلوس کازئی نوعی باکتری است که همراه فرآورده های شیر مورد استفاده قرار می گیرد و برای انسان بیماری زا نمی باشد. اشرشیاکلی آنتروتو کسینوژنیک بعنوان یکی از باکتریهای عمده ی مولد اسهال مسافرین و اسهال کودکان محسوب می گردد. در این مطالعه کاربرد لاکتوبایلوس کازئی به عنوان ارگنیسم پروبیوتیک و به منظور کاهش کلونیزه شدن اشرشیاکلی آنتروتوکسینوژنیک مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  موشهای Balb/c چهار هفته ای به دو گروه آزمون و یک گروه شاهد تفسیم شدند...
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس کازئی، اشرشیا کلی انتروتو کسینوژن
 • مقایسه الیزا با تکنیک آنتی ژنمی (pp65) در تشخیص عفونت های ویروس سیتو مگال در گیرندگان پیوند کلیه
  مهدی راه پیما، دکتر منوچهر مکوندی، دکتر علیرضا سمر باف زاده، دکتر عبدالحسین جوادنیا، دکتر حیات ممبینی، دکتر ناصر سیم فروش صفحات 61-65
  ویروس سیتومگال به عنوان یکی از عوامل خطر در دریافت کنندگان پیوند کلیه محسوب می گردد. بطور معمول عفونت با این ویروس در میان دریافت کنندگان پیوند کلیه منجر به رد عضو پیوندی و در برخی مواقع باعث مرگ بیمار می شود لذا بررسی وضعیت بیماران نسبت به عفونت فعال با این ویروس ضروری می باشد. هر چند روش های تشخیص آزمایشگاهی جهت کمک به پزشک برای پیشگیری یا درمان عفونت های ویروس سیتومگال وجود دارد اما برخی از این روش ها در ارزیابی وضعیت بیماران از ارزش کافی برخوردار نمی باشد...
  کلیدواژگان: آنتی ژنمی، pp65، پیوند کلیه، ویروس سیتومگال
 • گزارش مورد
 • ارزیابی روشهای مختلف درمان سنگ کلدوک و گزارش درمان لاپاروسکوپیک آن در پنج بیمار
  دکتر محمد طالب پور، دکتر علی جعفریان، دکتر مریم قوامی عادل صفحات 66-74
  کله سیتکتومی لایارو سکوبیک تکنیک انتخابی در درمان سنگ کیسه صفرای علامت دار می باشد. از آنجا که نزدیک به 10-15% این بیماران دارای سنگ کلدوک نیز می باشند، نحوه درمان مناسب آن در بیمارانی که کاندیدای کله سیتکتومی لاپاروسکوپیک هستند به صور مختلفی قابل انجام است. چنانچه قبل از عمل جراحی متوجه سنگ کلدوک بشویم توصیه عمومی به انجام ERCP و خروج سنگ به کمک Basket و در صورت لزوم اسفنکتروتومی ادی می باشد و چنانچه حین عمل به کمک کلانژیوگرافی یا لمس متوجه سنگ کلدوک شویم بر حسب ابعاد سنگ می توان یا از طریق مجرای سیستیک به کمک کلدو کوسکوپ و Basket سنگ را خارج نمود...
  کلیدواژگان: کله سیتکتومی لاپاروسکوپیک، کلانژیک گرافی، کلدو کولیتیاریس، ERCP
 • ترمیم شکستگی کف اربیت به روش آندوسکوپیک ترانس نازال
  دکتر محمد حسین برادران فر صفحات 75-79
  شکستگی کف اربیت (Blowout Fracture) به شکستگی گویند که در کف اربیت بدون شکستگی ریم ایجاد شده باشد و گاها بافت چربی به داخل سینوس ماگزیلا پرولاپس شده و علایم چشمی ایجاد می نماید. علایم بالینی شامل اکیموز پلک، دیپلوپی، محدودیت حرکت چشم، انوفتالموس و گاهی کاهش حس در مسیر توزیع عصب اینفرا اربیتال می باشد. مورد معرفی شده دچار شکستگی کف اربیت به دنبال تروما بود که باعث اکیموز پلک، دیپلوپی، انوفتالموس و محدودیت حرکت چشم در نگاه به بالا شده بود...
  کلیدواژگان: شکستگی کف اربیت (Blowout Frecture)، جراحی آندوسکوپیک
 • مقالات خودآموزی
 • چگونگی برخورد با تستهای غیر طبیعی عملکرد کبدی
  دکتر حسن سلمان روغنی صفحات 80-89
 • رتینوپاتی دیابتیک
  دکتر محمدرضا شجاع صفحات 90-102
 • چکیده انگلیسی
  صفحات 3-14