فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 15-16 (1390)

مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 15-16 (1390)

 • 318 صفحه، بهای روی جلد: 45,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/05/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر: سخنی با رئیس جمهور منتخب
  محمدیار ارشدی صفحه 5
 • نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قراردادهای الکترونیکی
  ابراهیم تقی زاده صفحه 7
 • مطالبه خسارت مازاد بر دیه
  حمید محمدی صفحه 35
 • انطباق عناصر تروریسم در حقوق بین الملل و اسلام
  حسین آل کجباف، امین ولی زاده صفحه 59
 • تاثیر رویکرد اجتهادی شاطبی بر سهم الارث بیوه از زمین، ابنیه و اشجار
  رامین پورسعید، یلدا حدادی صفحه 89
 • ظهور رژیم جهانی جدید در زمینه سرمایه گذاری خارجی؛ چالش ها و تحولات
  حسین فروغی نیا، خورشید فروغی نیا صفحه 103
 • بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران
  نریمان فاخری، حسام عباسی صفحه 135
 • بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای مالکیت مقید به زمان در حقوق انگلستان
  فتانه فهیمی راوری صفحه 159
 • بررسی ثبات و استمرار احکام فقهی
  اکرم عبدالله پور صفحه 187
 • سیاست کیفری تسامح صفر؛ مولفه ها و جلوه ها
  فاضل خدابخش صفحه 211
 • آیا قوانین سخت گیرانه راجع به سر تجارتی و عدم رقابت، مانع نوآوری می شوند؟
  چالزتایت قریوز، جیمز ای دیبویس ترجمه: حسین حیدری منور، پریسا غضنفری قشلاق صفحه 237
 • بررسی اجمالی انواع مصونیت های قانونی در نظام حقوقی ایران
  مرجان سادات عظیمی صفحه 267