فهرست مطالب

رسانه - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1391)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1391)
 • 270 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/04/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی اکبر فرهنگی، علی اصغر محکی، ابوالفضل دانایی صفحه 5
  تمامی سازمان ها با هر نوع فعالیتی تحت تاثیر شرایط محیطی قرار دارند و در واقع محیط خارجی نقطه آغاز استراتژی است. مدیریت استراتژیک، رویکردی است که زاییده عصر تغییرات سریع است و می توان آن را یک نوع دیدگاه و فنی برای برنامه ریزی انعطاف پذیردر مقابل تغییرات سریع به شمار آورد که امروزه یکی از ابزارهای توانمند در این حوزه کارت امتیازی متوازن به حساب می آید. کارت امتیازی متوازن می تواند در تمام مراحل مدیریت استراتژیک به خوبی ایفای نقش کند و کارایی این مدل در ارزیابی عملکرد مدیریت در سازمان های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل تسلط طولانی رویکردهای سیاسی در مدیریت سازمان های رسانه ای ایران، به ندرت ابزاری توانمند همچون کارت امتیازی متوازن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، نویسندگان روند اجرایی برنامه ریزی استراتژیک را به کمک کارت امتیازی متوازن تا رسم نقشه استراتژی و تعیین شاخص های عملکردی در یک سازمان رسانه ای مکتوب (روزنامه همشهری) در ایران به تصویر می کشند.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، سازمان های رسانه ای، روزنامه همشهری، دیماتل، فازی مثلثی
 • وحید خاشعی صفحه 29
  پشتوانه هر اقدام نرمی قدرت نرم است؛ به نحوی که قدرت نرم و جنگ نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی ایران دارای پایگاه قدرت نرمی است که پایه های آن تشکیل شده از رهبری، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده های مردمی که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند. دین اسلام به عنوان پشتوانه نظری، معنابخشی و هویتی به هرگونه اقدامی، نمادها و سمبل های ملی و اسلامی که پیونددهنده با گذشته تاریخی ملت است و همچنین الگوهای رفتاری ملموس و محسوسی از رهبران و پیشوایان که به عنوان نقاط مرجع اجتماعی می باشند. جمهوری اسلامی با چنین پشتوانه قدرت نرمی در قرن بیستم علیه همه ارکان نظری و عملی غرب مدرن به تهاجم برخاست و غرب نیز به واکنش، پاسخ و در نهایت حمله پرداخته است. رسانه ها در تمام انواع دیداری، شنیداری، مکتوب و دیجیتال در خدمت چنین غرضی قرار گرفته اند. داشتن نظام رسانه ای قوی در گروی نظام مدیریت سیاست گذاری و همچنین روش و الگوی سیاست گذاری صحیح است؛ لذا مسئله اصلی مقاله حاضر فقدان یک الگوی تدوین سیاست (استراتژی) در سطح ملی در حوزه رسانه ای کشور است. روشی که در مقاله مورد استفاده قرار گرفته در زمینه جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و در زمینه تحلیل اطلاعات از تحلیل منطقی و تحلیل ثانویه استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری رسانه ای، الگوی سیاست گذاری، موضوعات استراتژیک
 • حسن مجیدی، راحله قنبری * صفحه 67

  مخاطب امروز با پیشرفت تکنولوژی و تنوع وسایل ارتباط جمعی توانایی انتخاب پیدا کرده است. در دنیای امروز، رسانه ها برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و جلب نظر آنان به هر ترفندی دست می یازند که بین آن ها میزان شناخت رسانه ها از مخاطب هدف، موثرترین عامل در جهت تاثیرگذاری بیشتر است. این مقاله به جایگاه مخاطبان خبری و تصویر ذهنی که از آنان در سیاست گذاری خبری مبنا قرار می گیرد (به تعبیری مخاطب پنداری) می پردازد و با بهره گیری از مصاحبه عمقی به این سوال پاسخ داده می شود که جایگاه مخاطب در سیاست گذاری خبری چیست؟ از منظر مدرسان ارتباطات و صاحب نظران رسانه کدام تصویر از مخاطب به سیاست گذاری خبری موفق تری می انجامد؟
  برای پاسخ به این سوال اصلی پنج سوال کلیدی و فرعی به شرح زیر طرح شده که پاسخ آن از منظر مدرسان ارتباطات و رسانه جست وجو و مقوله بندی شده است: 1. نحوه سیاست گذاری خبری چگونه است؟ 2. اهمیت استفاده از نظریات ارتباطی در سیاست گذاری خبری چیست؟ 3. مختصات مخاطب عصر امروز چیست؟ 4. تصور رسانه از مخاطب خبر چگونه است؟ 5. روانشناسی و جامعه شناسی مخاطب خبر چه جایگاهی در سیاست گذاری خبری دارد؟
  در پایان راه حل هایی برای برقراری ارتباط موثرتر و آسان تر با مخاطبی که این روزها مورد هجوم انواع رسانه های بیگانه در ایران قرار گرفته است، ارائه می شود.

  کلیدواژگان: مخاطب، رسانه خبری، سیاست گذاری خبری، مدرسان ارتباطات
 • عبدالله بیچرانلو صفحه 93
  این مقاله تلاش دارد با رویکردی ایجابی به موضوع آموزش سواد رسانه ای، به مثابه راهبردی عملی و واقع گرا برای سازمان های رسانه ای و فرهنگی، ضمن معرفی سواد رسانه ای و ضرورت اجرای برنامه های آموزشی آن در کشور، برخی مباحث مقدماتی قابل تامل در این زمینه را تا حدودی بشکافد. نگارنده می کوشد ضمن تمرکز بر موضوع کودکان به عنوان مخاطبان بی پناه رسانه ها، برخی الزامات و فوریت ها را برای آموزش سواد رسانه ای به این دسته از مخاطبان را تبیین کند.
  این مقاله به روش اسنادی انجام شده است و ضمن اشاره به مباحث و دیدگاه هایی که در خصوص اجرای طرح ها و برنامه های مبتکرانه سواد رسانه ای که در دهه های اخیر در کشورهای گوناگون اجرا شده اند، بر این موضوع تاکید دارد که ترویج و اجرای برنامه های سواد رسانه ای، نسبت دقیق و نزدیکی با بافت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اقتصادی هر کشوری دارد. از این رو ضروری است برنامه های آموزش سواد رسانه ای در ایران، متناسب با بافت کشورمان طراحی و اجرا شوند. در پایان، برخی ملاحظات و تاملاتی که در اجرای این برنامه ها در ایران باید مورد نظر و توجه قرار گیرند، به اختصار در قالب پرسش هایی طرح شده اند.
  کلیدواژگان: رسانه، مخاطب، سواد رسانه ای، سازمان های رسانه ای
 • فریدون وردی نژاد، وجه الله قربانی زاده، زهرا سادات هاشمی صفحه 109
  تحولات شگفت انگیز در فناوری های نرم و سخت موجب شده است تا حرکت جامعه بشری در همه عرصه ها از جمله در عرصه رسانه ای، به سمت”جامعه دانش محور“سرعت بگیرد و عباراتی نظیر”اقتصاد دانش محور“،”عصر اطلاعات و دانش“همگی دلالت بر این موضوع دارند که دانش منبع اساسی قدرت بوده و کسب قدرت و ثروت در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این پژوهش سعی شده است به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی فعالیت های سازمان های رسانه ای پرداخته شود. بدین منظور فرایند تحقیق به صورت پیمایش در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بزرگ ترین رسانه ملی، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات و مطالعات موردی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از تحلیل رگرسیون جهت بررسی فرضیات استفاده شده است و در پایان با استفاده از مدل معادلات ساختاری، برازش کلی مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است که مورد تایید واقع شد. تعداد نمونه آماری با خطای 5درصد برابر با 151 نفراست. بدین منظور 180 پرسشنامه در بین کارکنان سازمان صدا و سیما توزیع شد که 162 عدد آن ها برگشت داده شد و 158 عدد برای تحلیل آماری قابل استفاده بود.
  یافته های پژوهش، تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی را تایید می کند، این تاثیر فقط در بعد توسعه دانش معنادار نبوده است. در مقایسه نتایج این تحقیق با ادبیات و تحقیقات پیشین در می یابیم که تمامی ابعاد و متغیرهای به کار رفته در مدل های مفهومی و تحلیلی این پژوهش که موثر در افزایش اثربخشی اقتصادی شناخته شده اند در تحقیقات متعدد دیگر نیز نتایج مشابهی را نشان داده اند به عنوان مثال ابعاد مختلف مدیریت دانش به کار رفته در مدل این تحقیق، در تحقیقات کارل کالست (1999)، محمدی(2001)، سوگوماران و بوس(2003)، گاندی (2004) و کارنیرو(2005) و... نیز موثر در افزایش سود اقتصادی و دسترسی به اهداف تجاری سازمان ذکر شده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اهداف دانشی، ارزیابی دانش، اثربخشی اقتصادی، سازمان های رسانه ای
 • طاهر روشندل اربطانی، سمیه لبافی صفحه 131
  با توجه به نقش قدرتمند رسانه ها در جوامع امروزی در شکل دهی به افکارعمومی، تدوین سیاست های بلندمدت به منظور راهبری رسانه در سطح کلان ضروری است. در تحقیق حاضر، تلاش شده با بررسی فرایند سیاست گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عوامل تاثیرگذار بر این فرایند شناسایی و تبیین شود. عوامل تاثیرگذار بر فرایند سیاست گذاری نخست با بررسی ادبیات موضوع و همچنین در خلال مصاحبه ها توسط محققان احصا و در قالب یک مدل ارائه شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تئوری داده بنیاد است و جمع آوری داده ها نیز از طریق انجام 12 مصاحبه عمیق با متخصصان حوزه رسانه و همچنین مدیران عالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده و نتایج حاصل از مصاحبه ها پس از مرحله کدگذاری در قالب مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر فرایند سیاست گذاری رسانه ای در سازمان صدا و سیما شکل گرفته است.
  کلیدواژگان: مخاطب، رسانه، سیاست گذاری، سیاست گذاری رسانه ای
 • اکبر نصراللهی صفحه 149
  این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر کارکرد مدیریت رسانه در بحران و اتخاذ رویکرد، راهبرد و جهت گیری مناسب در بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و سردبیران اخبار صدا و سیما، مدیران مسئول، دبیران سرویس و معاونان آنان در روزنامه های کثیرالانتشار مستقر در تهران و روش تحقیق اسنادی و پیمایشی بوده است. برای آزمون پایایی و روایی گویه های پرسشنامه از دیدگاه های کارشناسان، انجام پیش آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ (80درصد) استفاده شده است. مسئله تحقیق این بوده که چه عواملی بر مدیریت رسانه در بحران اثر می گذارد و مدیران مطبوعات و رادیو و تلویزیون چه رویکرد، راهبرد، جهت گیری و کارکرد را در مواقع بحران مطلوب می دانند؟ براساس نتایج این تحقیق (پیمایش)، مدیران رسانه ها (مطبوعات و رادیو و تلویزیون ایران)، رویکرد خبری مطلوب را در مواقع بحران، تعاملی، جهت گیری را مستقل، استراتژی را فعال و کارکرد مورد انتظار را اطلاع رسانی دانسته اند.
  همچنین بر اساس نتایج بررسی اسنادی عوامل بسیاری بر کارکرد مدیریت در بحران اثر دارند؛ میزان حرفه ای گرایی، نوع نظام رسانه ای حاکم، پایگاه ایدئولوژیکی، میزان استقلال یا وابستگی به حاکمیت، سابقه بحران، نوع عملکرد رقبا و غیره از جمله این عوامل هستند که کارکردهای متفاوت رسانه را در بحران ها موجب می شوند. این کارکردها می تواند از تقویت همبستگی و وفاق ملی، جلب کمک های مردمی و مشارکت در حل بحران، تقلیل بحران با کارکردهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی پیشگیرانه، توجیه و پذیرش بحران، انکار بحران و غیره و یا تشدید بحران برای نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت خبر، بحران، رویکرد، جهت گیری، کارکرد، استراتژی، مطبوعات، رادیو، تلویزیون
 • داتیس خواجه ئیان صفحه 165
  فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی تحول بزرگی در صنعت رسانه به وجود آوردند. حضور این رسانه های نوین و سهم بزرگی که در الگوی مصرف رسانه ای مخاطبان یافته اند، علاوه بر تاثیراتی که در محتوای صنعت رسانه خواهد گذاشت، یک تغییر اساسی نیز ایجاد خواهد کرد و آن انتقال بخش بزرگی از تبلیغات و آگهی های بازرگانی از رسانه های جمعی همچون تلویزیون به سمت این رسانه ها خواهد بود. با توجه به اینکه آگهی های بازرگانی شریان حیات اقتصادی رسانه های جمعی تلقی می شود، از این رو بررسی چالش های پیش روی این رسانه ها می تواند به مدیران تلویزیون کمک کند که با آگاهی از روندی که در حال اتفاق افتادن است نسبت به اقدامات لازم اندیشه کنند. مقاله حاضر با تحلیل آمارهای ارائه شده درباره مصرف رسانه ها تلاش کرده است تا آینده صنعت تبلیغات رسانه ای را در چالش میان رسانه های نوین و تلویزیون به تصویر بکشد و با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف تلویزیون در این نبرد، راهکارهایی را برای مدیران تلویزیون نشان دهد. در این تحقیق نقطه قوت رسانه های نوین در توانایی آن ها در سنجش دقیق اطلاعات مربوط به مخاطب و پایش واکنش های او نسبت به تبلیغات بیان شده است و از سوی دیگر تلویزیون را به دلیل نفوذش در حجم وسیع مخاطبان بستری مناسب برای تبلیغات برندمحور دانسته است. همچنین با حضور بیشتر تلویزیون در بازارهای بکر که به دلیل همین فناوری ها ممکن شده است راهکار دیگری پیشنهاد شده که نفوذ تلویزیون را در خرده بازارهای مورد علاقه آگهی دهندگان بیشتر می کند. استفاده از محتوای کاربرساخته نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که تلویزیون با استفاده از آن ها هزینه های تولید خود را کم می کند و با افزایش شمار مخاطبان خود، به جذابیت بیشتری برای آگهی دهندگان دست می یابد. همچنین استفاده از آمیخته رسانه ای به عنوان ابزار اصلی مدیریت رسانه پیشنهاد شده است که با استفاده از آن ترکیبی از رسانه های نوین و سنتی با محوریت تلویزیون به کار گرفته می شوند تا مجموع توانایی های آن ها در در کسب اطلاعات از مشتری و نفوذ در آنان در خدمت جذابیت رسانه برای آگهی دهندگان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اقتصاد رسانه، مدیریت رسانه، صنعت تبلیغات، آگهی های تلویزیونی، صدا و سیما
 • یونس نوری مرادآبادی، منصور ساعی، زهره خواجه صالحی صفحه 187
  سازمان های رسانه ای دریافته اند که حضور موثر در بازار نیازمند کسب و حفظ راهبرد شایستگی های اصلی(مهارت و دانش تخصصی که موجب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می شود) است. در این راستا برون سپاری (Outsourcing) به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسعه سازمان و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی، موجب گسترش توانایی سازمان ها و دستیابی راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب و کار جهانی شده است. برون سپاری عبارت است از عملیات واگذاری برخی فعالیت های داخلی یک سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان در قالب یک قرارداد بلند مدت. این پژوهش در جهت تبیین فعالیت برون سپاری در سازمان های مطبوعاتی جهان و بررسی جایگاه این مفهوم در سازمان های مطبوعاتی ایران بر اساس روش های مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که برخی از فعالیت های برون سپاری شده نظیر چاپ، توزیع و آگهی ها در میان تمام سازمان های مطبوعاتی مورد بررسی، نقش مثبتی بر عملکرد کلی سازمان داشته است. همچنین فعالیت هایتولید متن (به جز چاپ) فعالیت های مربوط به قرارداد با خبرنگاران در خصوص حق التحریریه و امور مربوط به پشتیبانی سیستم های کامپیوتری در تمام سازمان های مورد بررسی نقش منفی در کارایی و اثربخشی سازمان داشته است. همچنین شایان ذکر است در برخی فعالیت ها نظیر ارسال ام ام اس به مخاطبان از طریق اپراتورهای مختلف، صفحه آرایی، زینک در برخی سازمان ها عملکرد مثبت و در برخی دیگر عملکرد منفی داشته است.
  کلیدواژگان: اقتصاد رسانه، برون سپاری، سازمان های مطبوعاتی، مدیریت رسانه
 • نادر جعفری، حسین اصلی پور صفحه 201
  بهبود مستمر عملکرد سازمان ها نیروی عظیم هم افزاییایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. به همین دلیل دولت ها، سازمان ها و موسسات، تلاش پیش برنده ای را در این مورد اعمال می کنند و موسسات مطبوعاتی نیز از این نکته مستثنی نیستند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی مطبوعه و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد مطبوعات میسر نخواهد شد. لازمه تمامی موارد مذکور، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و نیز گسترش رسانه ها به ویژه مطبوعات در هزاره سوم، این مقاله در تلاش برای یافتن چارچوبی نظام مند و مستند جهت ارزیابی مطبوعات در سطح کشور و ارائه مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات در بستر چارچوب نظری استخراج شده است. در واقع سوال اصلی در تحقیق حاضر آن است که ارزیابی مطبوعات کشور دارای چه ابعاد و مولفه هایی است؟ نتایج حاصل از مرور مدل های ارزیابی عملکرد و مطالعه ویژگی های خاص مطبوعات و سازمان های مطبوعاتی حاکی از آن بود که به منظور انجام ارزیابی های جامع، همه جانبه و دقیق از وضعیت مطبوعات کشور می بایست چنین ارزیابی در چهار سطح حاکمیتی، شرکتی، کسب و کار و عملیاتی صورت پذیرد. هم چنین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات دارای ویژگی های خاصی است که آن را از مدل های ارزیابی مدیریت سازمان های تجاری کاملا متمایز می سازد.
  کلیدواژگان: مطبوعات، ارزیابی عملکرد، ارزیابی مطبوعات، مدل مفهومی
 • آزیتا صادقیانی صفحه 225
|
 • Aliakbar Farhangi, Aliasghar Mahaki, Abolfazl Danaei Page 5
  All kinds of organizations are affected by environmental conditions indeed the outside of organizations is the starting point for strategy. Strategic management is an approach which was born the era of rapid changes, as well as it can be seen as a kind of vision or a technique which is used for flexible planning against these rapid changes; one of the useful tools in this area is Balanced Score Card. It can be play a crucial role in all steps of strategic management, the capability of this model in evaluating management performance in different organizations has been proved. Unfortunately due to the long dominance of the political approaches in the management of Iranian media organizations, this model rarely has been used as a powerful tool. In this paper we have tried to use the Balanced Score Card for the executive strategic planning. Thenproducing a strategic plan as well as determining the performance index in a press media organization (Hamshahri newspaper) has been pictured.
  Keywords: Strategic Management, Balanced Score Card, Media Organizations, Hamshahri Newspaper, Fuzzy Dematel
 • Vahid Khashei Page 29
  Every political soft action needs to be supported by soft power thus the soft power and the soft war complement each other perfectly. The Islamic republic of Iran has its soft power bases including: Leadership, Iranian and Islamic culture and identity as well as the public which hasthe greatcapability to be integrated and mobilized. Islam as a theatrical and identical backing of every action and symbols can be a link for Iranian historical in addition the behavioral patterns of Islamic leaders and Imams can be as a good reference for our society. The Islamic republic of Iran with its powerful soft power in the 20centry stood against all of the theoretical and practical elements of the West however the West made a response by some actions, responses and rushes against Iran; although western mediapursued and supported the governmentintentions. Having a powerful media system would require having suitable policy making management system as well as the appropriate political method and pattern. The main issue of this paper is to identify that there is no nationally pattern for codifying the strategic policy for domestic media. The method which has been used in this article is based on documentary studied and interview with experts; although we have used the logical and secondary analysis for analyzing the data.
  Keywords: Media Policy Making, Policy Making Pattern, Strategic Issues
 • Hassan Majidi, Rahele Ghanbari Page 67

  Today media audiences and users have many options to choose because of development of technology as well as the diversity in mass media. Media managers do everything to attract people attention in addition media tries to identify their audiences as the main factors to impact on their users.This paper studies the position of audiences in news programs and the importance of audiences in news policy making. The in-depth interview has been used in this paper in order to answer this question: where is the position of audiences in the news policymaking? And what is the opinion of communication teachers as well as media expertise about the best image of audiences in news policy making? Five main and secondary which has been answered by communication teachers as well as media expertise has been considered as follows: 1.what is the method of news policy making? 2. What is the importance of using communications theories in news policy making? 3. What is the characteristic oftoday audiences? 4. How is the media's image of audiences? 5. How important are the sociology and psychology of news audiences in news policy making? Finally some solutions are presentedfor using effective communications with audiences in Iran; during this crucial situation,Iranian audiences are the target of western media productions.

  Keywords: Audiences, Media
 • Abdollah Bicheranlo Page 93
  This article examinesthe education of media literacy as a Practical and realistic approach which may utilize for media and cultural organizations and tries to introduce the meaning of media literacy as well as the urgency of performance of educational planning in Iran. In addition this paper tries to investigate some primarily discussions. Some issues has been considered in this paper such as kids the unprotected audiences then the urgency for educating media literacy have been dedicated to the kids. This paper have been conducted by documentary method as well as we have tried to indicate some projects and planes which have been used for educating media literacy in some countries. The results emphasize that there is a relationship between the cultural,social, political and even economic context in every country andthe performance as well as development of educating media literacy in that country. So it is significant to promote and perform the education planning for media literacy in Iran according to its context. Finally some of the main issues which should be considered in performing the media literacy planning have been raised as some main questions in this paper.
  Keywords: Media, Audience, Media literacy, Media organizations
 • Fereidon Verdinejad, Vajhollah Ghorbanizadeh, Zahra Sadat Hashemi Page 109
  The phenomenal changes in hard and soft technologies may force every society in all areas such as media arena moverapidly to the knowledge-based society. Today knowledge is seen as a main source of power; also managing and producing knowledge have become very important if a nation wants to be powerful and wealthy. Although the phrases like “Knowledge based Economy” and “Knowledge era” indicate the importance of Knowledge-based society. This research indicates the effect of knowledge management on economic effectiveness of media organizations. The research has been conducted in IRIB as the largest national media in Iran also the survey method has been used for this study. The library and internetresources such as books, articles and case studies has been utilized for collecting data and elementary indicators; of course in this article the questionnaire and the regression analysis has been used for studying the hypotheses. The number of samples in this research is 151 with 5% error, so about 180 questionnaires distributed between staff in IRIB and 158 of them is considered to be appropriate for statistical analyzing The findings in this research have emphasized the effect of knowledge management oneconomic effectiveness. Additionally all of dimensions and variables which have been used in the conceptual and analytical models for indicating the economic effectiveness in this paper have shown the same results compared with previous studies.
  Keywords: Knowledge Management, Knowledge Goals, Knowledge Evaluation, Economic Effectiveness, Media Organizations
 • Taher Roshandelarbatani, Somayeh Labafi Page 131
  Today media can shape the public opinion in every society therefore determining the long term policies for conducting media in macro level is so necessary. This article examines the policy making process in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) as well as it tries to study effective factors in this process by reviewing the literature and interviewing with expertise and finally by presenting a model. The research method in this paper is the ground theory, moreover 12 indepth interviews with media expertise and with chief executive officers in the organizations has been conducted for collecting data. The method of sampling is snowball sampling. The results have been encoded then they have been formed in a conceptual model. This model have indicated the factors that may affect the media policy making in IRIB.
  Keywords: Audience, Policy making, Media policy making
 • Akbar Nasrollahi Page 149
  This article aims to identify the factors which influence the media management in crises as well as it tries to define the best decisions and the proper orientation in different social, economic and political crises. The sample in this paper includes managers and news editors in Iran Broadcasting(Televising and Radio) as well assome of the largest circulation newspapers in Tehran; the research method which has been used in this paper is survey and documentary. The pretest andCronbach's alphahas been used for examining the reliability and validity of the questionnaire from the expertise’sviewpoint. The main question in this research is: which factors influence media management? In addition what kind of strategy, approach and function should be chosen by the press and broadcasting managers in the crises? According to the results, the media managers recognizethat the best news approach in crisis is better to be interactive, also in their opinion the strategy is better to be active and the informational functions with independent orientations can be more desirable. According to the findings there are many factors which may affect the performance of management in crisis. Some of these factors which may cause different functionsin crisis are as follows:professionalism, the type of mediasystem, Ideological base, dependency or independence from the government, the background of the crisis, competitor performance, etc.
  Keywords: Information Management, Crisis, Approach, Orientation, Performance, Strategy, Press, Broadcasting
 • Datis Khajeheian Page 165
  Media industry has changed by the new information and communications technologies. These new form of media not only have an effect on the content of media industry but they cause the fundamental changes in which large amount of advertizing will tend to these new form of media instead of Television. Advertizing is so important in economic life of mass media; therefore studying the media challenges in this area can be helpful for TV managers and let them know their situation according to these new tendencies in advertizing; in addition by studying these challengesthey can make an appropriate decision to manage their organizations. This article examines the future of advertizing industry in media especially in new media and television. Moreover the advantages and disadvantages of television as a visual media have been identified and some strategies for television managershave been presented. In this paper the advantages of new media is seen as the capability of measuring information about their users as well as the monitoring their reactions to the ads. In addition, compared with new media, the numbers of audiences which are in fluenced by television are larger; therefore television can be better used for advertising brands. Being in original markets helps television to be more penetrating in the markets in order to attract the advertiser’s attentions. Also using the contents that is produced by users can be one of the best strategies that help television managers to reduce the organizational expenses.
  Keywords: media economics, media management, Advertising industry, television ads, radio, television in Iran
 • Younes Norimoradabadi, Mansour Saei, Zohreh Khajeh Salehi Page 187
  If media organizations want to be effective in the market they need to keep and get strategy of main competences (specialized knowledge and skills that help the organization to be competitive). Outsourcing as a strategic and serious solution, develop the organization as well as improve Productivity by downsizing, also it will develop thestrength ofthe organization and it will help the organization to achieve strategy of main competences in the global market. Outsourcing is the act of one company contracting with another company to provide services in a long-term contract. This article is trying to investigate the outsourcing in the global press organizations. Moreover this concept has been investigated by library and in- depth interview methods. The results have indicated that outsourcing such as printing, distribution and advertising among all of the sample organizations have had positive effects. Except printing, other text production activitiesand the activities related to making acontract with correspondents have shown negative effects in efficiency and effectivenessin all organizations. However outsourcing in some activities like sending SMS to the audiences,layout andzinc have had negative effects in some organizations but positive effects in other organizations.
  Keywords: Media Economy, Outsourcing, Press Organizations, Media Management
 • Nader Jafari, Hossein Aslipour Page 201
  By endless empowerment in every organization, we can have a strong force to support the development programs and to create opportunities for organization. Accordingly governments, managers of organizations and institutes try to improve the performance of their own organization; hence the press institutions are not exception. The performance of the press will be in a proper situation if we study and be aware of the organizational progress as well as the developments in achieving organizational objects also we should identify the challenges and we must know how many of the codified policies has been implement. Moreover evaluating and measuring the performance in every organization is so serious. This article tries to find the systematic and in addition, documentary framework for analyzing the press performance in Iran,moreover presenting a pattern for press performance according to theoretical bases has been desired. The main question in this paper is: what are the aspects and components for analyzing the press performances in Iran? The results identify that the evaluation of press performance should be in four levels including the government, corporate, business and operational levels.Additionally, the conceptual model of the press performance is distinguished from the conceptual models of managing business organizations in many aspects.
  Keywords: The Press, Evaluating of Performance, Evaluating the Press, Conceptual Model