فهرست مطالب

معمار - پیاپی 80 (مرداد و شهریور 1392)
 • پیاپی 80 (مرداد و شهریور 1392)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/05/25
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • اصالت (اوریجینالیتی) و معماری
  کامران افشار نادری صفحه 2
 • کتاب و نشریات
  صفحه 7
 • رویداد
 • عبدالعزیز فرمانفرمائیان، پدر مهندسی مشاور ایران، درگذشت
  صفحه 8
 • مسابقات طراحی A ایتالیا، 2013، دفتر معماری بینالار
  ناصر نصیری، طاهر نصیری صفحه 10
 • نقد و نظر
 • وقتی می گوییم «تالیف» از چه حرف می زنیم
  علیرضا تغابنی صفحه 16
 • اوریجینالیتی
  آرماند درور صفحه 21
 • تبلیغات و ایده های اوریجینال
  حبیبه مجدآبادی صفحه 24
 • پروژه: ترجمه آزیتا ایزدی
 • سالن جدید نمایشگاه بازل، هرتزوگ و دمرون
  صفحه 30
 • مرکز تجاری و خدماتی ولکانو بونو (آتشفشان خوب)، ناپل، ایتالیا، کارگاه ساختمانی رنتسو پیانو
  صفحه 34
 • تونل باد فرراری، مارانللو، ایتالیا، کارگاه ساختمانی رنتسو پیانو
  صفحه 40
 • مجموعه گردشگری «پدیده کیش»، جنوب غربی جزیره کیش
  بهرام شیردل صفحه 44
 • کارهای مهرداد یزدانی، داور جایزه معمار 92
  صفحه 50
 • ساختمان مسکونی چیذری، تهران، دفتر معماری بن سار، دفتر معماری داخلی باغ ایرانی
  محمد مجیدی، مهسا مجیدی صفحه 62
 • مجتمع آموزشی بینیسالم، مایورکا، اسپانیا، پپ ریپول، خوان میگل تیزون
  صفحه 67
 • دبستان دخترانه حق پناه، اصفهان، دفتر فضا، رویداد، شهر
  صفحه 73
 • گفتگو
 • گفتگوی کامران افشار نادری با اریک اوون موس
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 78
 • از ایران
 • بازار وکیل شیراز
  متن و عکس: بابک زیرک صفحه 90
 • در جهان
 • خبرهای کوتاه
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 97
 • مقالات رسیده
 • معماری و تزئینات مجموعه بنای سرهنگ آباد زواره
  نجمه هاشمی، مریم هاشمی صفحه 99