فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 71 (اردیبهشت 1383)
 • پیاپی 71 (اردیبهشت 1383)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نقد قانون نظارت بیمه ای در کشور چین
  کامران حیات خانی ترجمه: کامران حیات خانی صفحه 2
 • چشم اندازهای اقتصادی بیمه تروریسم
  محمد اکبری ترجمه: محمد اکبری صفحه 10
 • سازمانهای داوطلبی و مشکلات بیمه ای آنان در کشور استرالیا
  مرضیه ظریف ترجمه: مرضیه ظریف صفحه 29
 • بهبود قوانین بیمه اتکایی در اروپا
  محمد علی ضرابی، سعیده رحیمی ترجمه: محمد علی ضرابی ، سعیده رحیمی صفحه 43
 • درک روش بیمه اتکایی - پیگیری دارایی ها
  زهرا دهنوی ترجمه: زهرا دهنوی صفحه 52
 • اخبار بازار بیمه
  معصومه صداقتی چهارده ترجمه: معصومه صداقتی چهارده صفحه 56
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 59
 • آشنایی با سایت های بیمه ای
  صفحه 62
 • راهنمای تنظیم مقاله و ترجمه
  صفحه 63