فهرست مطالب

چکاوک - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1382)

فصلنامه علمی چکاوک
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1382)

 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/11/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • گزارش
 • افزایش تولید و تجارت جهانی گوشت مرغ
  صفحه 1
 • تحول در صنعت طیور؛ مسائل، موانع و فرصت ها
  صفحه 9
 • صنعت طیور استرالیا
  صفحه 23
 • تغذیه
 • نقش تغذیه در سلامت روده باریک جوجه های گوشتی
  مهندس افشین بابک صفحه 27
 • محرک های رشد در تغذیه جوجه های گوشتی
  مهندس فرشید سالاریان صفحه 39
 • تاثیر پلت بر انرژی خوراک
  مهندس علیرضا شهاب صفحه 49
 • تاثیر انرژی جیره های رشد و پایانی بر عملکرد جوجه های گوشتی
  صفحه 59
  اطلاعات مربوط به نحوه تاثیر میزان انرژی خوراک در مراحل مختلف پرورش بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی ناچیز می باشد، لذا آزمایشی با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی و جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی (2920-3060-3200 کیلوکالری در کیلوگرم) انجام شد. جیره ها نیاز پرندگان به مواد معدنی، پروتئین و اسیدهای آمینه را به طور کامل تامین می کردند. تمام جیره ها به صورت آزاد به در اختیار پرندگان قرار گرفت. همه پرندگان در پایان دوره رشد و پایانی توزین شدند و درصد بخش های با ارزش گوشت و نیز چربی لاشه تعیین شد.
 • بهداشت و بیماریها
 • اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، تهدیدی برای گله های طیور
  مجید غلامی آهنگران صفحه 67
  اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال (ORT) یک باکتری پلئومورف (چند شکل)، گرم منفی و غیر متحرک با رشد آهسته است (1) که علاوه بر ایجاد علایم تنفسی در ماکیان و بوقلمون (3، 1، 6، 5، 4 و 7) و اختلال در کار اندام های حرکتی بوقلمون (6) باعث کاهش رشد، کاهش تولید و کاهش کیفیت تخم مرغ و افزایش مرگ و میر در گله های بوقلمون و ماکیان می گردد (2، 1 و 4). این باکتری اولین بار در سال 1981 در آلمان از بوقلمون های 5 هفته ای مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی جدا شده است (8). سپس در سال 1986 در انگلیس از نای بوقلمونی با علایم سرفه و التهاب ملایم نای و نیز از گله ای که مرگ و میر بالایی داشتند و ذات الریه یک طرفی نشان می دادند، جدا شد.
 • هپاتو - نفروز در جوجه ها
  زینب بخشی نژاد شمامی صفحه 81
 • پرورش و مدیریت
 • چگونگی کاهش مشکلات مایکوتوکسین ها
  مهندس عبدالرضا سلیمانی فرجام صفحه 85
  قارچ ها ممکن است در پی آلودگی مزرعه ای در مواد و دانه های انبار شده رشد کنند. قارچ ها در دوره رشد از مواد غذایی گیاهان استفاده می کنند و باعث کاهش میزان و کیفیت موادغذایی آنها می شوند. میزان این کاهش در بیشتر موارد ارتباط نزدیکی با میزان رشد قارچ ها دارد. قارچ ها در طول فرآیند غارت میزبان، ممکن است سم نیز تولید کنند که برای انسان و حیوان مضر است. این فرآیند عمدتا در شرایط ویژه ای از استرس های گیاهی نظیر تولید گیاهان در شرایط آب و هوایی نامناسب پدیدار می شود.
 • تاثیر خواص فیزیکی تخم مرغ بر قابلیت جوجه درآوری
  ندا نفری صفحه 103
  ویژگی های فیزیکی تخم پرندگان تاثیر مهمی در فرآیندهای رشد و نمو جنینی و تبدیل تخم مرغ به یک جوجه سالم دارد. مهمترین شاخص های تاثیرگذار تخم مرغ عبارتند از وزن تخم مرغ، ضخامت پوسته. منافذ پوسته شاخص شکل تخم مرغ (که از تقسیم عرض تخم مرغ به طول آن، به دست می آید) و قوام ترکیبات درونی تخم مرغ. در اکثر موارد وجود یک حد متوسط از خصوصیات فیزیکی فوق احتیاجات جنین را برای رشد و نمو برآورده می کند. مقادیر فوق در بعضی از تخم مرغ ها در محدوده میانگین قرار می گیرند، در این تخم مرغ ها چنانچه ضخامت پوسته بیشتر از حد میانگین باشد یا شکل آنها نوک تیزتر وکشیده تر باشد، نه گرد و پهن یا این که قوام محتویات آنها بیشتر باشد، عملیات جوجه کشی آنها موفق آمیزتر خواهد بود.
 • اخبار
 • مروری بر اخبار جهانی صنعت طیور
  صفحه 111
 • مروری بر اخبار علمی صنعت طیور
  صفحه 117