فهرست مطالب

علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرحیم احمدی*، مسعود حق خواه، حمید روزی طلب، حمیدرضا اشراقی صفحه 3
  هدف از درمان آنتی بیوتیکی در درمان ورم پستان بالینی شامل برگشت گاو به وضعیت طبیعی تولید و ترکیب شیر، پیشگیری از مرگ و میر موارد فوق حاد، پاکسازی میکروارگانیسم های عفونی و رفع بقایای دارویی در شیر و گوشت می باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر درمانی پماد پستانی تولید شرکت ایرانی (سفکوینوم) در مقایسه با مشابه خارجی آن تحت عنوان کوباکتان در گاوهای مبتلا به تورم پستان بالینی صورت گرفت. 64 راس گاو مبتلا به تورم پستان تحت حاد و حاد بالینی به صورت تصادفی از یک گاوداری بزرگ صنعتی 2100 راسی انتخاب شدند. گاوها به دو گروه شاهد (36 راس) و درمانی (28 راس) تقسیم شدند. در گروه یک پماد کوباکتان و در گروه دو پماد سفکوینوم داخل پستان تزریق شد. ارزیابی بالینی، کشت میکروبی و شمارش سلول های سوماتیک نمونه های شیر در روزهای صفر (قبل از درمان)، 3، 7 و 14 بعد از درمان در هر دو گروه انجام شد. از کشت باکتریایی شیر کارتیه های مبتلا 35 گاو مربوط به 5 گونه یا جنس مختلف جدا گردید. شدت نشانی های بالینی تورم پستان، سلول های سوماتیک، جداسازی باکتری ها در هر دو گروه کوباکتان و سفکوینوم در روزهای 3، 7 و 14 پس از درمان به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>P). نتایج این تحقیق نشان داد که با سه بار تزریق پماد پستانی سفکوینوم به فاصله 12 ساعت می توان تورم پستان بالینی را با موفقیت درمان کرد؛ لذا استفاده از این داروی تولید داخل در گاوداری های شیری برای کنترل تورم پستان بالینی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سفکونیوم، کوباکتان، ورم پستان، گاو شیری
 • رضا آویزه، بهمن مصلی نژاد*، علیرضا غدیری صفحه 11
  هیپرویتامینوز A، یک بیماری اسکلتی در گربه ها است که به دلیل جذب بیش از حد ویتامین A (تغذیه با جگر خام گاو و گوسفند) رخ می دهد. غلظت بالای ویتامین A روند استخوانی شدن داخل غضروفی و داخل غشایی را مهار می کند و منجر به کلسیفیه شدن دیستروفیک در اندام های اسکلتی می شود. گربه های مبتلا معمولا در محدوده ی سنی 2 تا 4 سال هستند. هیچ گونه استعداد جنسی یا نژادی وجود ندارد. یافته های رادیوگرافی شامل تشکیل استخوان جدید در امتداد کمان دنده ها و قسمت های شکمی بدنه مهره ها به ویژه مهره های گردنی است. علاوه بر این روند تشکیل استخوان ممکن است بر روی مهره های سینه ای و کمری، استخوآن های بلند و اطراف مفاصل صورت پذیرد. در این مطالعه که بر روی 107 قلاده گربه انجام شده بود، در 3 مورد هیپرویتامینوز A تشخیص داده شد. آنها بذای معاینه ی سلامت به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شده بودند. گربه های مبتلا در محدوده سنی 5/5 - 3 سال و همگی آن ها از نژاد مو کوتاه اهلی بودند. گربه های بیمار تحت رژیم غذایی با مقادیر زیاد جگر خام بودند. آنها دارای علایم بالینی مشتمل بر کسالت، بی اشتهایی و کاهش وزن در طی یک دوره چند ماهه بودند. سر و گردن گربه ها به شکل سفتی حالت کشیده داشت. در معاینه بالینی، علایمی از درد در گربه های مبتلا دیده نشد؛ اما سفتی و محدودیت حرکت در مفاصل قابل توجه بود. در رادیوگرافی نیز تشکیل استخوان جدید در ستون مهره ها (مهره های سینه ای و گردنی) و استخوان های اندام حرکتی قدامی در اطراف مفاصل تشخیص داده شد. هدف از انجام این مطالعه، تحقیق بر روی هیپرویتامینوز A در گربه های خانگی منطقه اهواز بود.
  کلیدواژگان: هیپرویتامینوز A، بیماری های اسکلتی، رادیوگرافی، گربه، اهواز
 • مصطفی اخلاقی*، حسن شریفی یزدی، محمد سعید فریدونی صفحه 19
  در ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورشی یک پرورش ماهی مداربسته زخم های وسیعی در پوست و باله ی دمیدیده شد که منجر به خوردگی بسیار شدید و زخم پیش رونده در ناحیه ی ساقه ی دمی و مرگ ماهیان پرورشی شد. از ماهیان دارای زخم در ناحیه ی دمی، چند ماهی جمع آوری و در کیسه های پلاستیکی محتوی آب به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور جداسازی خالص باکتری از ماهی های بیمار، نمونه گیری از زخم ها پس از شستشو با سرم فیزیولوژی و سپس از کبد و طحال به طور استریل انجام شد. نمونه ها در محیط کشت مغذی و همچنین محیط کشت کم غذا کشت داده شده و باکتری های رشد یافته مورد شناسایی قرار گرفتند. آزمایش های بیوشیمیایی و همچنین واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) برای تشخیص باکتری جدا شده همراه با مقایسه ی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمایی و مولکولی باکتری های گزارش شده مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات ژنتیکی با استفاده از روش PCR و تعیین نهایی ترادف محصول مورد نظر با دیگر موارد مشابه موجود در بانک ژن مقایسه شد؛ تا هرگونه قرابت و اختلاف بین این جدایه با سایر موارد مشابه مشخص گردد. نتایج به دست آمده نشان داد قرابت بسیار زیادی (بیش از 99 درصد) بین نمونه ی حاضر با باکتری کرایزوباکتریوم آکواتیکوم (Chryseobacterium aquaticum) گزارش شده ی قبلی، وجود دارد. این باکتری به بیشتر آنتی بیوتیک های موجود مقاوم بود. از پرمنگنات پتاسیم برای درمان ماهیان بیمار در این واحد پرورش ماهی استفاده شد. کاهش جمعیت ماهی در این واحد پرورشی و بهبود شرایط محیطی با اضافه کردن بیشتر آب تازه به سیستم مدار بسته در پیشگیری از بیماری موثر بود.
  کلیدواژگان: کرایزوباکتریوم آکواتیکوم، خوردگی باله ی دمی، زخم ساقه ی دمی، قزل آلای رنگین کمان
 • محمد میرزایی*، علی زمان دوستی صفحه 29
  بلدرچین ژاپنی متعلق به راسته گالیفرم ها و خانواده فاسیانیده است. که به لحاظ اندازه شبیه جوجه است. در این مطالعه 300 قطعه بلدرچین ژاپنی (127 قطعه نر و 173 قطعه ماده) مورد بررسی قرار گرفت. جهت تشخیص آلودگی انگلی از روش های آزمایش مدفوع و بررسی روده ها استفاده شد. نمونه ها با استفاده از سه روش شناور سازی با محلول شکر اشباع، رنگ آمیزی ذیل- نلسون مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 300 نمونه، در 89 مورد (66/29 درصد) آلودگی انگلی مشاهده گردید که از این تعداد 85 مورد (3/28 درصد) آلودگی به اووسیست ایمریا و 6 مورد (2 درصد) آلودگی به کریپتوسپوریدیوم را نشان دادند. آلودگی همزمان به ایمریا و کریپتوسپوریدیوم در 2 مورد (66/0 درصد) مشاهده گردید. همچنین در 96 درصد پرندگان آلودگی به اووسیست وجود داشت. اختلاف آماری در فراوانی آلودگی های انگلی در بین دو جنس نر (92/29 درصد) و ماده (47/29 درصد) معنی دار نبود؛ همچنین تحلیل آماری نتایج نشان داد که اختلاف آماری بین دو گروه اسهالی (64/72 درصد) و غیر اسهالی (1/2 درصد) معنی دار بود (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شیوع تک یاخته های روده ای در بلدرچین های مورد بررسی در این مطالعه، بالاست.
  کلیدواژگان: آلودگی تک یاخته ای، بلدرچین، کریپتوسپوریدیوز، کوکسیدیوز
 • محمد موذنی*، صدیقه گرجی پور صفحه 35
  هیداتیدوزیس یکی از مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوانات است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران یکی از معضلات بهداشتی به حساب می آید. یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در راستای مبارزه با بیماری هیداتیدوزیس، شناسایی داروهای موثر بر روی پروتواسکولکس های این کیست می باشد. برای این منظور لازم است این پروتواسکولکس ها را در آزمایشگاه به صورت زنده در اختیار داشته باشیم. در مطالعه حاضر امکان زنده مانی پروتواسکولکس های کیست هیداتید ریوی گوسفند در آزمایشگاه در دمای 37 درجه ی سانتی گراد در دو محیط سرم فیزیولوژی و مایع کیست هیداتید ریوی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از انتقال ریه گوسفندان آلوده به کیست هیداتید به آزمایشگاه انگل شناسی، پروتواسکولکس ها بصورت استریل جمع آوری و پس از چند بار شستشو در سرم فیزیولوژی در آزمایش های مورد نظر مورد استفاده قرار گرفتند. زنده مانی پروتواسکولکس ها در محیط سرم فیزیولوژی 10 روز و در مایع کیست هیداتید تا 37 روز مورد بررسی قرار گرفت. میزان زنده مانی پروتو اسکولکس های نگه داری شده در سرم فیزیولوژی در زمان های 3، 6 و 8 روز پس از نگهداری به ترتیب 84/69 درصد، 86/52 درصد و 86/26 درصد بود؛ اما در روز دهم تمامی پروتواسکولکس های نگهداری شده در سرم فیزیولوژی مرده بودند. میزان زنده مانی پروتو اسکولکس های نگهداری شده در مایع کیست هیداتید در زمان های 6، 10، 15، 20، 24، 29 و 33 روز پس از نگهداری به ترتیب 42/87 درصد، 37/77 درصد، 85/61 درصد، 05/57 درصد، 84/41 درصد، 08/39 درصد و 33/35 درصد بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برای نگه داری پروتواسکولکس های کیست هیداتید ریوی گوسفند در آزمایشگاه در دمای 37 درجه ی سانتی گراد، مایع کیست هیداتید ریوی در مقایسه با سرم فیزیولوژی برتری قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: نگهداری، پروتواسکولکس، کیست هیداتید، آزمایشگاه، دمای oC 37
 • زهرا برادران سید *، غلامرضا عبدالله پور، سعید حصارکی، ناهید اطبایی صفحه 43
  در مدت 2 هفته (اسفند 1387)، تعداد 20 راس گوسفند از گله ی 720 راسی مختلط گوسفند و بز، در منطقه ی مشکین دشت کرج، تلف و یا ذبح شد. در تاریخچه ی دام های درگیر، ابتلای دستگاه تنفسی، گیجی، چرخش، تشنج و نهایتا فلجی گزارش شد. از زمان بروز علایم تا مرگ، 1 ساعت تا 3 روز به طول می انجامید. در معاینه ی بالینی دو گوسفند ماده ی چهار ماهه و چهار ساله، درگیری دستگاه تنفسی، فلجی یک طرفه و ابتلای اعصاب 5 تا 12 مغزی مشهود بود. در بازرسی محیط وجود سیلوی فاسد در گودال خاکی جلب توجه کرد. رهیافت مطالعات هماتولوژی، بیوشیمی بالینی، میکروبیولوژی و آسیب شناسی در گوسفند چهار ماهه پرخونی پرده های سروزی، آنتریت فیبرینونکروتیک و میکروآبسه در ساقه ی مغز و کبد بود و با جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز از بافت ریه و مایع مغزی نخاعی، باکتریمی و سپتی سمی تایید شد؛ درحالی که در گوسفند 4 ساله حضور میکروآبسه در ساقه ی مغز علاوه بر جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز از مایع مغزی نخاعی، لیستریوز عصبی را تایید کرد. وجود میکروآبسه به طور هم زمان در ساقه ی مغز و نخاع گردنی هر دو دام، از جمله موارد نادری است که رخداد آن گویای مننگوانسفالومیلیت لیستریایی است. عدم آگاهی از نحوه ی تدارک و مدیریت سیلو در گله ی مذکور که پیش از این وابسته به چرای آزاد بود، منجر به تحمیل خسارت گشت. با توجه به اهمیت بهداشت عمومی بیماری لیستریوز، انتقال دانش و نظارت دقیق می تواند از رخداد موارد مشابه پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: مننگوانسفالومیلیت، لیستریوز، سپتی سمی، گوسفند
 • شهاب برادران، سپهر شکرچیان، خداداد پیرعلی خیرآبادی، ایرج کریمی صفحه 51
  در این مطالعه 216 قطعه جوجه ی گوشتی راس 308 یک روزه خریداری شده و به 6 گروه 36 قطعه ای تقسیم بندی گردید. گروه های آزمایشی به شرح زیر بود: گروه 1: دریافت کننده ی ppm 125 کلوپیدول در جیره در کل دوره آزمایش که در 21 روزگی با آیمریا چالش شد (+Clo). گروه 2: دریافت کننده ی ppm 125 کلوپیدول در جیره بدون چالش آیمریا (-Clo). گروه3: دریافت کننده ی 5/0 گرم در کیلوگرم جیره از داروی آمپرولیوم+ اتوپابات (ppm 125 آمپرولیوم و ppm 8 اتوپابات) که در 21 روزگی با آیمریا چالش شد (+A). گروه4: دریافت کننده ی 5/0 گرم در کیلوگرم جیره از داروی آمپرولیوم+ اتوپابات بدون چالش آیمریا (-A). گروه 5 (کنترل مثبت +C): دریافت کننده ی جیره ی پایه بدون دارو که در 21 روزگی با آیمریا چالش شد. گروه 6 (کنترل منفی -C): دریافت کننده ی جیره ی پایه بدون دارو و بدون چالش آیمریا. در سن 21 روزگی جوجه های گروه های 1، 3 و 5 با 5 10 ×5/1 اووسیست اسپوروله شده و متعلق به چهار گونه ی آیمریای شایع در ایران شامل آیمریا تنلا، آیمریا ماکسیما، آیمریا آسرولینا و آیمریا نکاتریکس چالش شدند. در سن 28 روزگی گروه های -A و -Clo نسبت به گروه کنترل منفی به طور معنی داری وزن و اضافه وزن کمتر و ضریب تبدیل غذایی بیشتری داشتند که نشان دهنده ی اثر منفی این داروها بر بازده پرنده می باشد. همچنین گروه های +Clo و +A به طور معنی داری وزن و اضافه وزن بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتری نسبت به گروه کنترل مثبت داشتند. با این حال بین گروه های -A و -Clo و همچنین بین گروه های +A و +Clo تفاوت معنی داری از نظر شاخص های رشد دیده نشد. نتایج شمارش اووسیست در هر گرم مدفوع (OPG) نشان داد که گروه های +A و +Clo نسبت به گروه کنترل مثبت میزان دفع اووسیست کمتری داشتند. میزان OPG در گروه +A در روزهای هفتم و هشتم پس از چالش به طور معنی داری کمتر از گروه +Clo بود.
  کلیدواژگان: کوکسیدیوز، کلوپیدول، آمپرولیوم اتوپابات، جوجه ی گوشتی
 • عبدالواحد معربی*، فرید براتی، بهمن مصلی نژاد، محمود خاکساری مهبادی، نیکی حیات غیب صفحه 63
  مطالعه ی حاضر به منظور انجام اولتراسونوگرافی تخمدان در سگ و مقایسه یافته های اولتراسونوگرافی با کالبدگشایی، انجام گرفت. به همین منظور، تعداد20 قلاده سگ مورد مطالعه ی سونوگرافی و به دنبال آن کالبدگشایی قرار گرفتند. تخمدان ها توسط ره یافت های خوابیده به راست‎، خوابیده به چپ و خوابیده به پشت و ایستاده در خلف آخرین دنده، تقریبا در 2 سانتی متری خلف کلیه به دست آمد. در این مطالعه ره یافت های خوابیده به راست و چپ بهترین و آسان ترین روش جهت سونوگرافی تخمدان ارزیابی شد و به عنوان روش مطلوب در این مطالعه استفاده گردید. در مطالعه ی اخیر، تخمدان دارای سطح صاف و بازتابی یکسان در سونوگرافی اسکن شد که نسبت به بافت های اطراف با بازتاب پایین یا هایپواکو (Hypoechogenic) رویت شد و بقایای جسم زرد و جسم سفید در سونوگرافی دیده نشد. طول و عرض تخمدان های راست و چپ در هر دو روش سونوگرافی و کالبدگشایی اندازه گیری شدند. طول تخمدان در سونوگرافی 33/0±8/13 و عرض آن 26/0±8/8 میلی متر محاسبه گردید. طول تخمدان در کالبدگشایی 33/0±7/13 و عرض آن 26/0± 15/9 میلی متر ثبت شد. نتایج دو روش اختلاف معنی داری را نشان نداد. یافته این مطالعه نشان داد علی رغم تثبیت لاشه در کالبدگشایی، تغییری در اندازه طول و عرض تخمدان در مقایسه با روش سونوگرافی ایجاد نمی شود.
  کلیدواژگان: تخمدان، اولتراسونوگرافی، کالبد گشایی، سگ ماده، آنستروس
 • آذین توکلی*، حسین کاظمی مهرجردی، محمدحسین آقایی میبدی صفحه 73
  شناسایی و ارزیابی درد پس از عمل جراحی در دام ها همیشه به عنوان بخش جدانشدنی از علوم بالینی مطرح بوده است. روش VAS معمول ترین روش مورد استفاده در ارزیابی درد پس از عمل جراحی در دام هاست که بر اساس فاکتورهای رفتاری میزان درد مشخص می شود. روش UMPS روش دیگری است که در آن علاوه بر شاخص های رفتاری، تغییرات فیزیولوژیکی نیز مانند تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن و... دخیل هستند. در این مطالعه ده قلاده سگ ماده ی نژاد مخلوط با میانگین وزنی 2/14 کیلوگرم به منظور ارزیابی مقایسه ای درد در دو سیستم برآورد میزان درد VAS و UMPS تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان قرار گرفتند. در ساعت های صفر، یک، سه، شش و بیست و چهار پس از عمل جراحی میزان درد به دو روش UMPS و VAS در کلیه ی سگ ها اندازه گیری شد. همچنین در ساعت های صفر، 3 و 24 پس از عمل جراحی، میزان کورتیزول سرم آنها به عنوان شاخص قطعی بیان کننده ی میزان درد نیز اندازه گیری شد. محاسبات همبستگی بین میزان درد و میزان کورتیزول در داده های مربوط به روش VAS نشان داده است که در ضرایب همبستگی به دست آمده در ساعات صفر، 3 و 24 پس از جراحی بین میزان درد و میزان کورتیزول، همبستگی معنی داری دیده نشد (05/0P). به علاوه، مقایسه ها حاکی از این مطلب هستند که در زمان های قبل از جراحی و 24 ساعت پس از جراحی، بین میزان درد در دو روش تفاوت معنی دار وجود ندارد (05/0P) و میزان درد در روش UMPS بیشتر از VAS بوده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت روش UMPS نسبت به روش VAS تشخیص دقیق تری از میزان درد داشته است.
  کلیدواژگان: ارزیابی درد، UMPS، VAS، اوریوهیسترکتومی، سگ
|
 • Ahmadi, M.R.*, Haghkhahm., Roozitalabh., Eshraghi, H.R Page 3
  The goals of antimicrobial therapy in the treatment of clinical mastitis include the return of the cow to normal milk production and composition, prevention of mortality in peracute cases, elimination of infectious microorganisms, and elimination of practices that may lead to drug residues in milk or meat. The aim of this study was evaluation of an intramammary ointment produced by Iranian company (Cefuinome L C) treatment effects compare to Cobactan. Sixty four cows affected to subacute or acute mastitis were selected from a big dairy herd with 2100 heads. The cows randomly divided to two groups. Group I (36) was treated with Cobactan and group II (28) was treated with Cefquinome. Bacterial culture and clinical signs were evaluated in days zero (before treatment), 3, 7 and 14 days after treatment in either groups. Five bacterial species were isolated from the milk of 35 cows. The clinical signs, SCC and bacterial isolation were decreased significantly (P<0.05) in both group in days 3, 7 and 14 after treatment. However our results showed significantly improved clinical recovery and return to milk production after three infusion of cefquinome LC with 12h interval. This study supported the efficacy of cefquinome LC produced by Iranian company in the treatment of clinical mastitis in dairy cows.
  Keywords: Cefaquinome, Cobactan, Mastitis, Dairy Cows
 • Avizehr., Mosallanejadb.*, Ghadiri, A Page 11
  Hypervitaminosis A is a skeletal disease that occurs in cats after excessive intake of vitamin A (feeding with raw liver of sheep and cows). High concentration of vitamin A inhibits intramembranous and endochondral ossification, resulting in dystrophic calcification of the skeleton. Affected cats are between 2 to 4 years-old. There is no breed or sex predilections. Radiographic findings include new bone formation along the arches and ventral parts of the bodies of vertebrae especially cervical vertebrae. Bony proliferation may also occur on thoracic and lumbar vertebrae on some of the long bones and surrounding joints. In this study that was carried out on 107 cats three cases were detected to have hypervitaminosis A. They were referred to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz for check-up. These patients were 3-5.5 years old and all them were Domestic Short Hair. These cats were kept on a diet consisting with high amount of raw liver. They had clinical signs including lethargy, partial anorexia, and weight loss during several month's duration. The cats head and neck were rigidly extended. There was no sign of pain in clinical examination of three patients but stiffness and limited movement of joints were noticed. New bone formation in vertebral columns (cervical and thoracic vertebra) and forelimbs bones around joints were recognized in radiographs. The aim of this study was investigation of hypervitaminosis A in companion cats in Ahvaz district.
  Keywords: Hypervitaminosis A, Skeletal diseases, Radiography, Cat, Ahvaz
 • Akhlaghim.*, Sharifiyazdih., Fereidouni (Ms) Page 19
  Some cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in a recirculating system farm showed caudal fin rot and peduncle erosion resulted in fish mortality. Fish with peduncle erosion were collected and transferred in plastic bags with water to fish health laboratory unit. After washing with PBS, aseptic samples were taken from fish caudal peduncles. Samples from liver and spleen of the fish were also collected. All samples were cultured both on nutrient as well as low nutrient media for bacterial isolations and examined up to 72h. Bacterial isolates in this research was distinguished by physiological, biochemical and molecular tests. Using PCR, the genotypic properties of the isolate were compared with similar isolates registered in the gene bank. Results showed 99% phylogenetic similarity with a previously reported Chryseobacterium aquaticum. This isolate showed resistance to most of conventional antibiotics. Diseased fish were treated using potassium permanganate. Reduction of fish population in each unit and improvement of the environmental condition for fish by adding more freshwater to the recirculation system were effective to control the disease.
  Keywords: Chryseobacterium aquaticum, Caudal fin rot, Peduncle erosion, Rainbow trout
 • Mirzaei M.*, Doosti, A Page 29
  Japanese quail is belongs to the order Galliformes and the family Phasianidae, and due to its size is like the chicken. This study investigated the level of gastrointestinal parasites in 300 Japanese quails (127 male and 173 female). Determination of the prevalence of infections was based on faecal and intestinal examination. Samples (n = 300) collected from Japanese quails of gender and stool position were analyzed using three techniques, i.e., centrifugal flotation in sucrose solution, Ziehl–Neelsen and Gimsa staining. The overall prevalence of parasitism was 89 (29.66%) of Japanese quails. The parasites most frequently detected were: Eimeria spp. (28.3%) and Cryptosporidium spp. (2%). There was no significant difference in the prevalence between male (29.92%) and female (29.47%) quails (P>0.05). There was significantly (P< 0.05) greater prevalence of parasites in diarrhea group (72.7%) than non- diarrhea group (2.1%). Ninethy six % of Japanese quails were shedded oocyst in their feces. The results of this study showed that intestinal protozoan infections have high prevalence in the Japanese quails.
  Keywords: Protozoan infection, Quail, Cryptosporidiosis, Coccidiosis
 • Moazenim.*, Gorjipour, S Page 35
  Hydatidosis is one of the most important parasitic zoonosis and one of the hygienic complications in many countries including Iran. An important research area, relating to the control of hydatidosis, is recognition of new scolicidal drugs. For this porpose viable protoscolices are needed in the laboratory. In the present study the possibility of in vitro survival of protoscolices of lung hydatid cysts of sheep at 37oC in normal saline and hydatid fluid is investigated. The infected lungs were taken to the laboratory and protoscolices were collected aseptically, washed three times in normal saline and were used in experiments. The viability of protoscolices was confirmed using 0.1% eosin stain.The maintenance temperature was 37oC. The viability of protoscolices was checked until 10th days of incubation for normal saline and until 37th days of incubation for hydatid fluid. The survival rate of protoscolices maintained in normal saline at 3th, 6th and 8th days of incubation was 69.84%, 52.86% and 26.86% respectively but in 10th day of incubation, all protoscolices maintained in normal saline were dead. The survival rate of protoscolices maintained in hydatid fluid at 6th, 10th, 15th, 20th, 24th, 29th and 33th days of incubation was 87.42%, 77.37%, 61.85%, 57.05%, 41.87%, 39.08% and 35.33% respectively. The results of this study indicated that for maintenance of protoscolices of lung hydatid cysts at 37oC, lung hydatid fluid is distinctly periferable media comparing with normal saline.
  Keywords: In vitro, Maintenance, Protoscolex, Hydatid cyst, 37oC
 • Baradaran Seyedz., Abdolahpourg., Hesarakis., Atyabi, N Page 43
  Twenty sheep of a mixed flock in Karaj, Meshkin Dasht area, were died in a period of two weeks (February 20 - March 5, 2009). They had signs of respiratory system disorders, unconsciousness, circling, convulsion and finally paralysis. The elapsed time between the first sign of disease, to death was one hour to three days. Respiratory disorder, hemi paralysis and V-XII cranial nerve dysfunctions were observed on the clinical examinations of a four-month replacement lamb and a four years-old ewe. Environmental inspection indicated spoiled silage in an earthen pit. Hematological, clinical biochemistry, microbiological and pathological studies on four months old sheep were with an approach to serosal membranes hyperemia, fibrinonecrotic enteritis and microabscesses presence in brain stem and liver. While isolated Listeria monocytogenes from lung tissue and cerebrospinal fluid, indicated bacteriemia and septicemia. Whereas in the case of four years-old ewe, microabscesses in the brain stem accompanied by isolation of Listera monocytogenes from cerebrospinal fluid, which is characteristic of nervous listeriosis. The appearance of microabscesses, both in brainstem and cervical spinal cord of both animals, is a rare case which its occurrence is indicative of Listeric meningoencephalomyelitis. An unawareness of silage production and management in the mentioned flock, that was dependent on pasture grazing, resulted in detriment. Attention to the public health issues of listeriosis, knowledge translation and a precise inspection could avoid the outbreak of the same cases.
  Keywords: Meningoencephalomyelitis, Listeriosis, Septicemia, Sheep
 • Bahadorans.*, Shekarchians., Pirali, Kh., Karimi, I Page 51
  In this research 216 day old broiler chicks (Ross 308) were purchased and divided in six groups (each group contains 36 chicks in 3 replicates). Experimental group contain: group 1(Clo+) and 2(Clo-) receive 125 ppm Clopidol in feed throughout the experiment. Group 3 (A+) and 4(A-) received 0/5 gr/kg Amprolium + Ethopabate in feed throughout the experiment. Group 5(positive control) (C+) and group 6(negative control) (C-) received base ration without drug. In day 1, all chicks weigh and 12 chicks for each pen were selected as mean weight of all pens be equal. At day 21 of age, chickens in group 1, 3 and 5 were challenged with with 1.5×105 sporulated oocysts contain Eimeria tenella, Eimeria maxima, Eimeria acervulina and Eimeria necatrix by oral gavage. At day 28 of age, groups A- and Clo- compare to the C- group and group A+ and Clo+ compare to the C+ group had significantly lower weight and weight gain and higher feed conversion rate that showed the negative effect of these drugs on growth performance of birds and also confirm the positive anticoccidial effect of these drugs. However there was no significant difference between A- and cl- and also between A+ and Cl+ groups in growth performance indeces. The result of OPG count showed that A+ and Clo+ groups have significantly lower OPG shedding than C+ group. In addition total mortality were 2 birds that occure in C+ group. OPG count in A+ group at day 7 and 8 post challenge was significantly lower than Clo+ group.
  Keywords: Coccidiosis, Clopidol, Amprolium Ethopabate
 • Moarabia.*, Baratif., Mosallanejadb., Khaksarmahabadim., Hayatgheib, N Page 63
  This Study is investigated the approaches of ultrasonography of normal ovary in mix breed bitch and comparison of ultrasonography findings between anatomy findings of ovary. Twenty healthy bitches ranging 3-7 years old were assigned to ultrasonography. Already, the stage of Estrus cycle has been defined through the vaginal smears. After confidence of anestrus stage, bitches were assigned to ultrasonographic examination through the different approaches. Ovaries were scanned through the different approaches (lateral recumbency, standing position, dorsal recumbency) and the size of the left and the right ovaries were recorded in the lateral recumbence position, because ovaries were scanned easier and faster in the lateral recumbence position. Small ovary with uniform hypoechoic parenchyma compared to the surrounding tissue was visualized. The residues of corpus luteum and corpus albicans were not visualized in ultrasonography method in contrast to anatomy method. There wasnt any significant difference between the size of right and left ovaries in ultrasonographic examination. In the second stage bitches were prepared for necropsy and the size of ovaries were compared to the size of ovaries that were scanned. The average length of scanned ovaries was 13.8±0.33 mm, width 8.8±0.26 mm; and the average morphological characteristics of ovaries in anatomy findings were (length 13.7±0.33 mm, width 9.15±0.26 mm). Despite of fixation in anatomy method, there was not a significant difference in the size of ovaries between anatomy and ultrasonography methods.
  Keywords: Ovary, Ultrasonography, Autopsy, Bitch, Anestrous
 • Tavakolia.*, Kazemi Mehrjerdih., Aghaie Meibodi, M.H Page 73
  Identification and evaluation of post operative pain had always been inseparable part of clinical science. The objective of this study was to test the suitability of two frequently used pain scales, VAS and UMPS, in evaluation of post ovariohysterectomy pain in dogs. VAS method is the most ordinary method that is basically evaluates pain by the use of behavioral factors. UMPS is other method that not only includes behavioral changes but also applies physiological parameters. Ten female mixed breed dogs mean weight 14.2, were selected for this study. Pain scores were recorded by a single observer in predesigned tables using both UMPS and VAS before and at 1, 3, 6, and 24 following ovariohysterectomy in all dogs. In addition serum levels of cortisol were measured at 0, 3, and a24 hours after the surgery. All dogs recovered from anesthesia uneventfully and there was not significant different between mean pain scores at 0 and 24 hours following the surgery (P>0.05). Higher pain score was measured when UMPS was used (P<0.05). Significant correlation was observed between pain scores recorded in UMPS and serum level of cortisol in dogs at 0 and 3 hours following the surgery (P<0.05). It is concluded that because of the existence correlation between UMPS and serum level of cortisol, this method is more reliable than VAS in evaluation of pain following ovariohysterectomy in dogs.
  Keywords: Pain evaluation, VAS, UMPS, Ovariohysterectomy, Dog