فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
سال چهل و سوم شماره 1 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/03/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • لعیا جنیدی، صادق شریعتی نسب صفحات 1-16
  وصف تجریدی به معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی است؛ رابطه حقوقی مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهد پایه) و رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم ترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. برای به دست آوردن نگاهی واقع بینانه به محدوده پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویه قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره ای مصادیق فرعی، به صورت استنادناپذیری ایرادات رابطه خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویه قضایی ایران نیز، بی تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف نظر از پاره ای آرای افراطی در باب تبدیل تعهد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطه مسوول سند با ثالث با حسن نیت می داند.
  کلیدواژگان: وصف تجریدی، ثالث با حسن نیت، تعهد پایه، ایرادات، رویه قضایی
 • سعید حبیبا، مجید حسین زاده صفحات 17-35
  غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته اند. دکترین رقیق سازی که از آن به عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال 1386 با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.
  کلیدواژگان: علائم تجاری مشهور، حقوق مصرف کننده، نقض علائم تجاری، ضمانت اجرای علائم تجاری، دکترین نقض نوع دوم
 • مهدی حسن زاده صفحات 37-53
  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب
 • مصطفی سروی مقدم صفحات 55-72
  اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سوالاتی هم درباره مبدا نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهت هایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و کامن لو، امکان استفاده از حقوق اسلامی توسط نورمان انگلستان را بعید ندانسته اند. تحقیق حاضر، با هدف یافتن پاسخ قطعی آن سوالات، اقدام به تحلیل سوابق تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و انطباق آنها با مفاهیم کامن لویی مرتبط نموده و در این راستا به اسرار تاریخی فوق العاده عظیمی دست یافته که، به باور نگارنده، نتایج چشمگیر آن منجر به اسلامی سازی و بومی سازی برخی از علوم انسانی خواهد گردید.
  کلیدواژگان: انتقال نهادهای حقوق اسلامی، سیسیل فاطمی، نورمان، کامن لوی انگلیس، بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی
 • روشنعلی شکاری، ابراهیم فولادی سوادکوهی صفحات 73-92
  بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی؛ مخالف با آیات 7 و12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند. ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق؛ و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقی هان هم قابل دفاع نیست. بنابراین اقتضای رعایت احتیاط در انتساب احکام به شارع، عمل بر آیات کتاب و روایات موافق آن است.
  کلیدواژگان: ارث، زوجه، ماترک، محرومیت، فقه شیعه، ماده 946 قانون مدنی
 • مرتضی شهبازی نیا، محمد عیسایی تفرشی، حسین علمی صفحات 93-111
  نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته ای برخوردار است؛ تا آنجا که می توان آن را یکی از مهمترین محدودیت های اراده در حقوق بین الملل خصوصی و داوری تجاری بین المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نظم عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، داوری تجاری بین المللی، محدودیت های اراده
 • محمود صادقی، حامد نجفی، مهسا مدنی صفحات 113-131
  شرط گام ابتکاری که به ظاهر رشد نوآوری را تضمین می کند و توسعه صنعتی و اقتصادی را به دنبال دارد، علی رغم بهره مندی از فوایدبسیار، همیشه با چالش هایی مواجه بوده که در برخی موارد چنین چالش هایی با مبنای نظام اختراعات در تعارض است و نشان می دهد که نظام اختراعات همیشه به لحاظ اجتماعی مفید نیست. تحلیل چالش های مذکور عمدتا بر اساس مبانی اقتصادیو ابزار های ارزیابی شرط مزبور یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش، صورت می گیرد. نظام اختراعات ایران نیز به لحاظ تقنینی و اجرایی در این خصوص قابل انتقاد بوده و نیازمند اصلاح است. در مقاله ی حاضر برآنیم تا ابتدا آسیب شناسی اقتصادی راجع به ارزیابی شرط گام ابتکاری را در نظام اختراعات بررسی، سپسمعیار مناسب را که مشابه نظام کپی رایت بوده، ارائه و پیشنهادات لازم را تبیین نماییم.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، شرط گام ابتکاری، مبانی اقتصادی، شخص با مهارت معمولی در دانش، اظهار نظر مبتنی بر استنباط شخصی
 • محمود کاظمی، اسعد انورعارف صفحات 133-152
  گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این مقاله به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.
  کلیدواژگان: اعمال مطبوعاتی، مسئولیت مدنی مطبوعاتی، مدیر مسئول، مسئولیت تضامنی
 • الهام امین زاده، مسعود علیزاده صفحات 155-171
  اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. به راستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا می کند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته از نظام های داخلی می توانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.
  کلیدواژگان: حاکمیت، منابع حقوق بین الملل، اصول کلی حقوقی، حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل
 • عباسعلی کدخدایی، شهرام زرنشان صفحات 173-192
  مراجع قضایی بین المللی – به خصوص دیوان بین المللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینه ای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بین الملل عرفی بوده است. در این عرصه، به ویژه چند دهه اخیر، متاثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بین المللی، رویکرد رویه قضایی بین المللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد عرفی مرتبط با حوزه ملاحظات انسانی - متحول گردیده است. رویکردی که مبتنی است بر احراز محوری و اولیه Opinio Juris، برخلاف نگرش سنتی که تکیه بر کشف پیشینی و مقدم رویه بوده است.
  کلیدواژگان: قاعده عرفی، رویه قضایی بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو، عرف مدرن، جامعه بین المللی
 • محمد آشوری، شادی عظیم زاده صفحات 195-213
  پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع، از دهه 1980 میلادی مورد توجه جرم شناسان واقع شد. وضعیتی که در آن بزهکاران پیش رس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بستری خطر ساز گرفتار شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدار امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل می گردند. در کنار بسترهای جرم زای زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفری جوانان، به مجازات گرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه پیامدگرایی و خالی از اهداف تفرید کیفر باشد،با حفظ بزهکار در فرآیند رسمی کنترل، زمینه پایدارشدن اوصاف بزه را دو چندان خواهد کرد. تفرید کیفر مستلزم شناسایی دقیق شخصیت بزهکار است؛ اقدامی که فقط متعاقب مطالعه علمی شخصیت جوان کجرو در فرآیندی که از آن تحت عنوان «تشکیل پرونده شخصیت» نام می برند، فراهم خواهد شد.
  کلیدواژگان: بزهکار بالقوه پایدار، بزهکار پیش رس، پایداری در بزهکاری، جرم شناسی رشد مدار، پرونده شخصیت
 • الهام حیدری، محمد جواد فتحی صفحات 215-234
  اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند؛ همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسی های کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.
  کلیدواژگان: آزادی دلیل، تحصیل دلیل، ارزیابی دلیل، دادرسی کیفری، مصلحت عمومی، عدالت
 • عاطفه عباسی، عباس منصورآبادی صفحات 235-250
  اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسوولیت کیفری را متزلزل می سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسوولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسوول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تاکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: موانع تحقق مسوولیت کیفری، قابلیت انتساب، اختلالات روانی، بار اثبات، متهم و دادستان
|
 • Laya Joneydi, Sadegh Shariatinasab Pages 1-16
  “Abstraction principle” means separation between two obligations in commercial instruments: underlying obligation and documentary obligation that created by drawing these documents. The main effect of this principle is that objections related to first obligation، cannot be claim in second; where there is a third party. To obtain a real and comprehensive perspective of this principle in Iranian law، we must discuss both principle and his exceptions in Acts and jurisprudence. Iranian commercial act indirectly confirmed basis of this principle. Iranian jurisprudence also undoubtedly accepted this principle and applies it between responsible and third party beneficiary of commercial instrument.
  Keywords: Abstraction Principle, Bona fide third party, Basic obligation, Objections, Jurisprudence
 • Saeed Habiba, Majid Hoseinzadeh Pages 17-35
  The main purpose of trademark legal system is protection of trademark against any unauthorized use، so today many of existing legal systems have provide different enforcements for breach of trademark. Well known trademarks have always been considered as a valuable property by legislatures and protected as a particular category of trademarks. On contrary to infringement، Dilution doctrine، which is also named as breach of second type، is to protect well known trademarks against any unauthorized use and its exact purpose is to establish particular protection from owners of trademarks so as to provide required status for protecting both consumers and owners of trademarks. Although this doctrine has not ever had a show in our precedent، our legislature painstakingly provided it at paragraph V of article 32 of inventions، industrial designs and trademarks act.
  Keywords: Well Known Trademarks, Consumer Law, Trademarks Infringement, Trademark Enforcements, Dilution Doctrine
 • Mehdi Hasan Zadeh Pages 37-53
  Civil procedure code in articles 424 and 437 has laid down deferent effects for rehearing and objection to judgment by a third party about execution of judgment. On base of these articles effect of rehearing is stronger، so with rendering of writ of acceptance of rehearing، execution of judgment stops، except about condemnation connected with property، when obtaining of security with compensation is possible. In this case، execution of judgment continues with obtaining of security from winning party. But، objection to judgment، by a third party dose not suspend execution of judgment، unless compensation of execution of judgment is impossible. In this case، with obtaining of security from losing party، execution of judgment suspends for a certain period of time. Aggravation of rehearing''s effect is for rendering of writ of acceptance of rehearing that strengthens probability of overturning of judgment.
  Keywords: Rehearing_Objection to judgment by a third party_Execution of Judgment_Obtaining of suitable security
 • Mostafa Sarvi Moghaddam Pages 55-72
  The social situation of medieval Britain prior to its conquest by William، Duke of Normandy، in 1066 AD was so retarded. But، soon after that it was provided with such a great legal institutions and culture that، even today، give rise to a great surprise as to their magnificence، causing admirations by scholars. But، it raises queries regarding the original source of those legal institutions، for which no final response has been produced yet. But، certain western lawyers have traced great similarities between some legal institutions in Islamic law and Common law، indicating that the former may be the root of the latter. This Study has، with the aim of finding decisive answers to the queries، taken up the task of analyzing the status of certain Islamic legal institutions and comparison thereof with their counterparts in Common law. The findings reveal a wonderful historical achievements in this respect which، in the author''s idea، will result in the Islamization and localization of certain human sciences in a superior level.
  Keywords: Transferring Islamic Legal Institutions, Fatimid Sicily, Norman, British Common Law, Islamization, Localization of Human Science
 • Roshan Ali Shekari, Ebrahim Fooladi Savadkoohi Pages 73-92
  Equivalance between men and women in rights of succession is the text of qoran. But in some cases we can see difrences that exist between them. Subject of this article is one of these deprivation. As most Imamiah’s jurists state; wifes are deprived from possessing immovable properties and some other objects in the case of husband’s death. In the other hand،some jurists that are in minority mentioned that wifes are same as other and that deprivation is not acceptable. Now we are going to consider the proofs of the latter as an acceptable view.
  Keywords: Associate Professor, Private Law Department, University of Tehran
 • Morteza Shahbazinia, Mohammad Isaei Tafreshi, Hossein Elmi Pages 93-111
  Public order has a long history and a great role in private law and international commercial arbitration; as much as can be said: public order is one of the most important limitations of party autonomy (contractual freedom) in private law and international commercial arbitration. However، legal experts disagree about the meaning of this term. Some of lawyers and jurists have made great efforts to define this term. But some of them have believed that it is indefinable. In this paper، after reviewing the history of public order، the concept of public order in private international law، public order''s types and its positionor place in international commercial arbitration has been scrutinized.
  Keywords: Public Order, Private International Law, International Commercial Arbitration, Party Autonomy
 • Mahmood Sadeghi, Hamed Najafi, Mahsa Madani Pages 113-131
  The inventive step requirement which purportly secure the growth of innovation and resulting industrial and economic development، despite of containing some benefits، always faced with the challenges that in some cases، such challenges are in opposition with the bases of patents system and indicates that، patents system do not beneficial always. Analysis of said challenges studied upon the economical bases and assessments toolsexaminers and PHOSITA، mainly. Also، Iran’s patents system is criticizable، legislatively and executively and needs to amendment. in the present article first we are going to study economical pathology and pertain to assessment of inventive step requirement، then suggest the suitable criteria that is similar to copyright system، and illustrate necessary proposals.
  Keywords: Pathology, inventive step requirement, Economic bases, Phosita, hindsight bias
 • Mahmoud Kazemi, Asaad Anvar Aref Pages 133-152
  Since Journalistic activities are done as team works with many people involved as participants، when a journalistic activity does somebody harm or results in disorder or public damage، locating the agent of the harm، the person in charge، the responsibility type in terms of the joint-liability in case that there are more than one person in charge، or other responsibility types becomes difficult. In this regard، there is a variety of theories in legal systems of the world to determine the person in charge. The Iranian press law، however، is ambiguous in this case. This paper studies the topic، brings different related theories under analysis and evaluation، and proves that the Iranian press law has accepted the theory of collective responsibility.
  Keywords: Press civil liability, Managing director, Collective liability, Successive liability
 • Elham Aminzadeh, Massoud Alizadeh Pages 155-171
  According to the Article 38 of the Statute of the International Court of Justice، the General Principles of Law constitute one of the formal sources of International legal order. Despite this article، it is difficult to draw a clear view from this notion during the history of International law. Because of this ambiguities، it is legitimate to ask what do we mean by «general principles of law» and what is the real role of them in construction of our modern law And what is the relation between the general principles and the sovereignty? This article tries to find an answer to these fundamental questions.
  Keywords: Sovereignty, Sources of International Law, General Principles of International Law, Relationship between International Law, Domestic Law, Modern International Law, Evolution of Law
 • Abas Ali Kadkhodaee, Shahram Zarneshan Pages 173-192
  The judicial practice of the international courts and tribunals – especially International Court of Justice – as the most important official entities for surveying and identifying legal rules، has always been a valuable source in the recognition of customary international law. In the recent decades، as a result of developments caused by improving human concepts and humanity principles in the international community، the approach of the international judicial practice has also been evaluated in process of recognition of the involved customary rules. This approach is on the basis of identifying centrality and primacy of opinio juris، against the traditional approach، according to which، customary rule is recognized by the preliminary proof of practice.
  Keywords: Customary Rule_International Judicial Practice_Opinio Juris_International Court of Justice_Modern Custom_International Community_Martens Clause_Common Article 3 of the Four Geneva Conventions
 • Mohammad Ashouri, Shadi Azimzadeh Pages 195-213
  Because of a crime crisis in societies through 80’s، stabilization in criminality noticed by criminologists. A dynamic fact and stable process which in it، in lack of management in criminal justice، juveniles and immature earlier criminals، might be in danger and as a result، today’s potential stabilizer criminals are tomorrow’s chronic stabilized ones. Beside other ecological، mental and social crime-making bases، notion of criminal justice of adolescents to punishment and other mere retributive ways with no consequentiality or individualization of punishment added to previous problems. Now by restricting the young criminal in the official procedure of monitoring، the tendency of stabilization of crime is doubled. Individualization of punishment and performing effective social reactions requires precise recognition of criminal’s personality. This recognition is possible only by scientific and inclusive study of young deviator’s personality in a necessary process in which we call it afterward “personality profile”. Profiles that will help criminal justice، to decide on the best decision prevent the return of young criminal to the previous habitual illicit way.
  Keywords: Potential Stabilizer Criminal, Earlier Criminal, Stabilization in Crime, Developmental Criminology, Personality Profile
 • Elham Heidari, Mohammadjavad Fathi Pages 215-234
  Fundamental importance of evidence in the criminal procedure reveals necessity of a deep study of that and its principles. One of The progressive principle governing of evidence in criminal procedure، Is free proof. that is involving free obtaining and evaluation of evidence. According to this advanced principle that there are no restriction in presentation and acceptance of evidence unless with stipulation of legislator. Moreover judges possess freedom to evaluation of evidence. Deep study of that principle reveals that that foundation is in presumption of innocence، public policy، justice and necessity of judgment in justice from religious jurisprudence.
  Keywords: Free Proof, Obtaining of Evidence, Evaluation of Evidence, Criminal Procedure, Public Policy, Justice
 • Atefeh Abbasi, Abbas Mansourabadi Pages 235-250
  Mental disorders unable to accused in Enjoyment of the legal defenses and destruct mental attribution of an offence to him and Creation of criminal liability. With claim of mental disorder، creation of Responsibility is encountered with doubt and in order Performance of the presumption of innocence and the principle of equality of arms; public prosecutor shall prove mental disorders. In Iranian legal system is mentioned to Madness and drunkenness. Legal materials clearly determine the burden of proof drunk. About insanity، Legal materials and jurisprudence Refer to the need to investigating accused mental condition and the need to seeking expert opinion prove the existence of the disorder. Therefore، if the insanity claim is discussed by the defendant، judge required investigating to this claim Pre-judgment.
  Keywords: Removal factors of criminal liability, Attribution of an offence, Mental disorders, Burden of proof, Defendant, public prosecutor