فهرست مطالب

معمار - پیاپی 25 (تیر 1383)
 • پیاپی 25 (تیر 1383)
 • 169 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/03/31
 • تعداد عناوین: 26
|
 • در بم
  صفحه 3
 • کتاب
 • جنگ میان معماری و نظام کارخانه داری
  میکله کالزاوار ترجمه: آبتین گلکار صفحه 19
 • زیست - مکان: تفکر و عمل در زیست بوم منطقه ای
  رابرت ل. تایر ترجمه: شیرین رضایی صفحه 20
 • رویداد
 • جستجوی هویت ملی در معماری امروز، آری یا نه؟
  صفحه 22
 • سخنرانی محسن مصطفوی، رئیس مدرسه AA در تهران
  صفحه 25
 • نظر
 • معماری منطقه گرای انتقادی و کالبدبخشی به «هویت» در برخی از آثار سید هادی میرمیران
  نگار حکیم صفحه 36
 • ساخت صنعتی
  کلاوس، دیتروایس ترجمه: آبتین گلکار صفحه 41
 • چند مرکزی: مدل سازی یا تعیین واقعیت؟
  سیمین داوودی ترجمه: آبتین گلکار صفحه 45
 • پروژه
 • کارهای دفتر معماری و شهرسازی طلایی
  صفحه 54
 • پروژه های صنعتی پادیاوپارت
  صفحه 68
 • مرکز چاپ و انتشارات دارآباد
  صفحه 74
 • خاک مسلح و طراحی شهری، شرکت خاک مسلح ایران
  صفحه 77
 • مسابقه
 • پروژه بزرگ
  راب گریگوری ترجمه: آبتین گلکار صفحه 84
 • معرفی برخی پروژه های ایرانی شرکت کننده در مسابقه
  صفحه 86
 • ساخت و صنعت
 • آجر، از آغاز دوره صنعت تا به امروز
  کامران افشار نادری با همکاری کیومرث افشار نادری صفحه 104
 • آجر
  علیرضا بهرمان صفحه 112
 • مرمت و نوسازی ورزشگاه المپیک برلین
  هوبرت نینهوف ترجمه: آبتین گلکار صفحه 116
 • ویژگیها و مزایای ساخت پوسته ای به منظور مرمت و بازسازی
  گرد اشمید ترجمه: آبتین گلکار صفحه 119
 • معمار موفق
  پرستو جعفری نژاد صفحه 121
 • از ایران
 • گفتگو با سید محمد بهشتی درباره ارگ
  صفحه 127
 • تحول معماری در ایران درسالهای 1320-1357 (1940-1978)
  عبدالعزیز فرمانفرائیان صفحه 129
 • معماری صنعتی ایران بین دو جنگ جهانی
  کامران افشار نادری صفحه 135
 • در جهان
 • تیپولوژی ساخت صنعتی
  آندرئاس کوپ، هرویگ روت، دانیل روتسینسکی ترجمه: آبتین گلکار صفحه 149
 • معماری برای صنعت
  کامران افشار نادری صفحه 153
 • مرکز ترافیک Vejle، کار شرکت طراحی لندسکاپ
  آرن سالن ترجمه: شیرین رضایی صفحه 160
 • خبرهای کوتاه از جهان
  شیرین رضایی ترجمه: شیرین رضایی صفحه 166