فهرست مطالب

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 12 (بهار و تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام امیراحمدیان، مهدی ناصری صفحات 1-20
  پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوری ها، روابط اقتصادی پیشین بین جمهوری های آسیای مرکزی برهم خورده و روابط بازار حاکم شده است. در برخی موارد تنش بین ازبکستان با قرقیزستان و تاجیکستان برای استفاده ابزاری از جریان آب های فرامرزی به سوی ازبکستان و قزاقستان سبب اعلام موضع تند کشورهای پایین دست آب های فرامرزی و حتی تهدید به استفاده از ابزارهای نظامی درصورت اعمال محدودیت شده است. آب و رودخانه های فرامرزی می تواند هم سرچشمه تنش ها و کشاکش ها و هم منشاء حسن هم جواری و همکاری در سراسر جهان شود. معمولا کشورهای واقع در بخش علیای رود می توانند بر سرنوشت و روند توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای سفلای رود تاثیر گذار باشند. آنها می توانند با تغییر مسیر رود یا تهدید به انجام آن، کشورهای در مسیر را به سمت و سوی سیاست های مورد نظر خود جهت دهند. از راه های حل مسئله آب در آسیای مرکزی می توان به مدیریت آب، اجرای دقیق برنامه تنظیم خانواده و تشویق به کاهش جمعیت، اعمال مدیریت یکپارچه آب(به شکلی که همه طرف ها که سهم و نفع می برند، در آن دخالت داشته باشند) و مهم تر از همه همکاری و هماهنگی بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، ازبکستان، بحران آب، دریای آرال، آمودریا، سیردریا
 • علی اکبر جعفری، وحید ذوالفقاری صفحات 21-40
  روسیه و ایران یکی از تباری اروپایی و نژادی اسلاو و دیگری از تباری آسیایی و نژادی غیراسلاو هستند. متناسب با نوع برداشت از ظرفیت ها و توانایی های خود، به ایفای نقش در نظم سازی های منطقه ای و بین المللی می پردازند. تغییرهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و تفاوت رویکردهای اعلامی و اعمالی، تغییرهای تاریخ سازی را در عرصه های تقابل یا تعامل میان دو کشور ایجاد کرده، به گونه ای که چگونگی و چرایی ناپایداری این رابطه را، در مقام پرسش این پژوهش نشانده است. در بیان چگونگی شکنندگی رابطه بین ایران و روسیه، باید به تفاوت سطح و تقابل ادراک دو کشور اشاره کرد؛ بدین معنا که نگاه روسیه به ایران، تاکتیکی و ابزاری و در سطح مسایل منطقه ای و دوجانبه است، درحالی که نگاه ایران به روسیه، آرمانی و مبتنی بر عقلانیت ایدئولوژیک و در سطح مسایل کلان است. اما در پاسخ به چرایی موضوع، باید به برتری نگاه ژئوپلیتیک بر ژئواکونومیک اشاره کرد. بدین ترتیب که، ماهیت سیاسی روابط ایران و روسیه، بر ماهیت اقتصادی آن سایه افکنده است.
  کلیدواژگان: همگرایی، نظام بین المللی و منطقه ای، واگرایی، ایران، روسیه
 • محمد درخور، عبدالرضا فرجی راد، علی میرهاشمی صفحات 41-54
  موضوع آب و تاثیر آن در حیات بشر نیاز به استدلال و تجزیه و تحلیل ندارد؛ اما رشد جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی و رشد شهر نشینی همراه با گسترش ابعاد صنعتی و تکنولوژیکی زندگی در جهان سبب شده تا استفاده بهینه از آب و حوزه های آبی موجود در جهان با تامل و برنامه ریزی بهتری حرکت کند. به دنبال چنین شرایطی، مسائل زیست محیطی تا حدودی مد نظر قرار گرفته و با کاهش رقابت های بیهوده سیاسی، کشورها درپی تعیین رژیم عادلانه ای برای بهره برداری همه کشورها و ملت ها از پهنه های آبی موجود و بهبود اقتصاد ملی بوده اند. از این رو بحران آب در حوزه دریاچه آرال به دلیل وجود پنج کشور حاشیه این دریاچه به عنوان یک پدیده، مورد بررسی این نوشتار است که با نبود یک مدیریت کارآمد، درحال نابودی و ایجاد یک بحران زیست محیطی در منطقه است. این مهم نیازمند به تبیین همه جانبه مدیریت منطقه ای و دست یابی به یک راه حل مورد رضایت دو طرف را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آب، بحران، محیط زیست، آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان
 • گودرز رشتیانی صفحات 55-74
  سفارت ژنرال یرملوف در ایران (1817) در پاسخ به ماموریت ابوالحسن خان ایلچی و حل اختلاف های دو کشور پس از عهدنامه گلستان(1813) صورت گرفت. در این نوشتار ضمن توصیف و شرح رخدادهای این ماموریت به بررسی زمینه ها، هدف ها و دستاوردهای حاصل از آن پرداخته می شود.مجموعه عوامل زیادی مانند انتظارها و برداشت های متفاوت نمایندگان دو کشور از این سفارت، موافقت نکردن دربار ایران با پیشنهادهای یرملوف، برخورد نامناسب او با شاه و درباریان و نارضایتی ایرانی ها از رفتار او، بهره برداری نکردن مناسب اولیای امور ایران از فرصت پیش آمده برای تعیین خطوط مرزی، پیوند خوردن روابط دو کشور به ولایت عهدی عباس میرزا و رضایت نداشتن یرملوف به این ولایت عهدی و نیز ناهماهنگی یرملوف با سیاست رسمی دربار روسیه سبب شد این سفارت نه تنها گشایشی در روابط دو کشور ایجاد نکند، بلکه به گسترش اختلاف ها و در نهایت جنگ دوم با روسیه منجر شود.
  کلیدواژگان: ایران، روسیه، فتحعلی شاه، عباس میرزا، ژنرال یرملوف، قاجاریه
 • صادق زیباکلام، مهناز گودرزی صفحات 75-94
  اگرچه بر اساس نظریه های ژئواکونومی، مطالعه مسایل مربوط به انرژی، برای همه کشورها ضرورت راهبردی دارد ولی باید این مهم را در نظر گرفت که انرژی برخلاف قرن گذشته تنها شامل منابع نفت و گاز نیست؛ اگرچه هنوز این منابع نقش اول را در مجموعه منابع انرژی بازی می کنند. امروزه در کنار طرح مفاهیمی مانند ژئوپلیتیک و ژئواکونومی مفهوم هیدروژئوپلیتیک نیز نشان از اهمیت انرژی آب در کنار نفت و گاز دارد. از سوی دیگر نیاز به انرژی ضرورت مسیرهای انتقال آن و حمل و نقل کالاهای تولیدی را نیز به دنبال خود دارد. در چنین وضعیتی توجه به آینده منابع انرژی و چگونگی سازمان دهی تولید، انتقال و مصرف آن برعهده صاحبان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. در این نوشتار تلاش بر این است تا جایگاه ایران در سیاست خارجی و روابط اقتصادی کشور تاجیکستان با توجه به سیاست درهای باز این کشور با تاکید بر بحث انرژی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امنیت انرژی، تاجیکستان، ایران، سیاست درهای باز، سیاست خارجی، روابط اقتصادی
 • سیدشمس الدین صادقی صفحات 95-114
  در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل، این نوشتار به مطالعه وضعیت منابع انرژی (نفت و گاز) کشورهای آسیای مرکزی پرداخته و استدلال می کند که با وجود منابع سرشار نفت و گاز در کشورهایی چون قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان و نقش بسیار مهم آن در کسب درآمد سرشار و با آنکه دولت مردان این کشورها درپی آن هستند که منطقه آسیای مرکزی را به یکی از کانون های مهم صادرات منابع انرژی در جهان، تبدیل کنند و با آنکه منابع انرژی این منطقه، نقشی بسیار مهم در رشد اقتصادی و مبادلات بین المللی این کشورها ایفا کرده است، صادرات منابع انرژی کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای هدف، به دلیل ضعف زیرساخت های کشورهای منطقه مانند خطوط لوله های انتقال انرژی، مشکلات حقوقی، موانع گمرکی و آشفتگی سیاسی بر سر راه صادرات انرژی با موانع جدی روبه رو است. با توجه به این مهم، این نوشتار ضمن بررسی وضعیت کشورهای منطقه، به تبیین چگونگی جایگاه و موقعیت ایران در تعامل های اقتصاد سیاسی انرژی آسیای مرکزی خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، ایران، انرژی، خط لوله، اقتصاد سیاسی
 • ابومحمد عسگرخانی، علیرضا ثمودی پیله رود، یاسر نورعلی وند صفحات 115-134
  اگرچه روسیه و ناتو در سال های پس از جنگ سرد در زمینه هایی همچون تروریسم، مسئله افغانستان، سلا ح های کشتارجمعی و راهزنی دریایی همکاری هایی با همدیگر داشته اند، اما از سوی دیگر، افزایش منافع اختلاف زا ناشی از چالش هایی مانند سپر دفاع موشکی، گسترش ناتو به شرق و جهانی شدن فعالیت های ناتو نقش تعیین کننده ای را در روابط این دو بازیگر ایفا می کند. تلاش برای دستیابی به توازن راهبردی از سوی روسیه با هدف احیای نظام دوقطبی و جستجوی برتری راهبردی از سوی ناتو برای حفظ هژمونی غرب به رهبری آمریکا، بازی با حاصل جمع صفر را برای دو طرف تداعی می کند که هرگونه همکاری راهبردی در این مسایل را تحت تاثیرخود قرار داده است. بنابراین، روسیه در زمینه همکاری در این حوزه ها کاملا به ناتو بی اعتماد بوده و تلاش خواهد کرد ترتیبات امنیتی را با محوریت خود و در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، پیمان امنیت دسته جمعی و متحدانی چون چین مدیریت کند تا از این راه، ضمن جلوگیری از نفوذ ناتو و ایالات متحده در اوراسیا و آسیای مرکزی به توازن راهبردی با مجموعه غرب و ناتو دست یابد.
  کلیدواژگان: جنگ سرد، منافع اختلاف زا، نوواقع گرایی، روسیه، ناتو
 • جهانگیر کرمی، حمیدرضا عزیزی صفحات 135-154
  پایان جنگ سرد، سبب تحولات قابل توجهی در عرصه روابط بین الملل شد که از مهم ترین نمونه آنها، ورود و قدرت گیری روزافزون مجموعه ای جدید از بازیگران بود. چین یکی از همین بازیگران است که روند قدرت گیری آن، که از سال های پیش از پایان جنگ سرد آغاز شده، توجه بسیاری از تحلیل گران را به خود جلب کرده است. در این میان، منطقه آسیای مرکزی یکی از مناطقی است که چین به شکل سنتی ارتباط های نزدیکی با آن داشته و فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و باز شدن فضای آسیای مرکزی، زمینه مساعدی را برای برقراری دوباره پیوندها میان چین و جمهوری های منطقه فراهم کرد. این مقاله با تمرکز بر بعد امنیتی روابط چین با آسیای مرکزی درپی بررسی این موضوع است که آیا پیوندهای امنیتی چین با منطقه فقط درحد ارتباط های امنیتی معمول بین همسایگان است و یا از الگویی خاص و فراتر از روندهای متعارف پیروی می کند. مبنای تحلیل این نوشتار، نظریه مجموعه های امنیتی منطقه ای است و فرضیه اصلی آن است که پیوندهای امنیتی چین با آسیای مرکزی، در راستای شکل دادن به یک مجموعه امنیتی مشخص عمل می کند.
  کلیدواژگان: چین، آسیای مرکزی، امنیت، مجموعه امنیتی منطقه ای، روابط امنیتی
|
 • Bahram Amir-Ahmadian, Mehdi Naseri Pages 1-20
  Following the collapse of the Soviet Union and independence of former Soviet UnionRepublics، previous economic relations among CentralAsianRepublics changed and were replaced with the market economy. Tensions have emerged between upstream and downstream countries located along Transboundary Rivers with downstream countries even resorting to threat of military action against possible restriction of river flow by upstream countries. Transboundary Rivers can، thus، be source of tensions and conflicts، as well as good neighborly relations across the world. Upstream countries can usually influence the process of economic and social development of downstream countries. They can change the course of such rivers or threaten to do that، thus directing downstream countries in line with their own policies. Best ways to overcome the water issue in Central Asia include efficient water management، meticulous family planning، encouraging decrease in population، integrated water management in cooperation with all stakeholders، and most importantly، cooperation and coordination among Central Asia countries.
  Keywords: Central Asia, Uzbekistan, Water Crisis, Aral Lake Basin, Amu Darya, Syr Darya
 • Ali Akbar Jafari, Vahid Zulfaghari Pages 21-40
  Russia and Iran، one with European background and Slavic racial origins with the other one being of Asian descent with non-Slavic racial origins، are playing their roles in building regional and international order according to their respective capacities، capabilities. Geopolitical and geostrategic developments and differences in proclaimed and practical approaches have historically changed the areas of conflict or interaction between the two countries، thus، raising questions about the reason behind instability of relations between Iran and Russia. To analyze changing relations between Iran and Russia، conceptual differences between these two political units should be taken into account. Russia''s approach to Iran is mostly tactical and instrumental both on regional and bilateral levels. However، Iran''s approach to Russia is idealistic، based on ideological rationality، and related to large-scale issues. As to main reason behind instability of Iran-Russia relations، one may refer to dominance of a geo-political over a geo-economic viewpoint. This means that the political aspect of relations between Iran and Russia has overshadowed economic aspects of those relations.
  Keywords: Convergence, Regional, International Systems, Divergence, Iran, Russia
 • Mohammad Darkhor, Abdulreza Farajirad, Ali Mir-Hashmi Pages 41-54
  The issue of water resources and their effect on human life doesn''t need any analysis and reasoning. However، such factors as population growth، improved quality of life and development of urbanization along with improved industrial and technological dimensions of human life have necessitated logical and reasonable planning for optimal use of water and water basins of the world. These factors also require us to pay more attention to environmental issues and give up useless political competition to determine a fair regime for better exploitation of declining water resources by all countries. Thus، the environmental water crisis in Aral Sea basin which is surrounded by five countries is the main topic of this paper. As this lake is being gradually destroyed، the possibility of an environmental crisis in the region increases due to inefficient management. Therefore، it is necessary to come up with a multilateral regional management approach to reach a mutually agreed solution for this problem.
  Keywords: Water, Crisis, Environment, Central Asia, Tajikistan, Uzbekistan
 • Goodarz Rashtiani Pages 55-74
  General Yermolov''s mission in Iran (1817) was in response to the Iranian Foreign Minister Mirza Abolhassan-Khan Ilchi’s mission to the Russian Empire. The goal of Yermolov''s mission was to determine and resolve border disputes between the two countries based on the Treaty of Golestan (1813). This paper، which is based on Iranian and Russian sources، reviews the context، goals and achievements of his mission. Of course، his mission not only failed to create an opening in relations between the two countries، but also intensified their disputes and finally led to the second war between Iran and Russia (1826-1828). Major reasons for his failure included different expectations with respect to his mission among the two countries’ authorities، Iran''s disagreement with Yermolov’s proposals، Yermolov’s improper conduct in meetings with the Shah and other officials of Iran، failure of Iranian authorities to use this opportunity to determine common borders، dependence of two countries’ relations on situation of Abbas Mirza as the heir to Iranian throne and Yermolov’s disagreement to this issue، as well as Yermolov’s noncompliance with the official policy of Russia.
  Keywords: Iran, Russia, Fathali Shah, Abbas Mirza, General Yermolov, Qajar
 • Sadegh Zibakalam, Mahnaz Goodarzi Pages 75-94
  Although on the basis of geo-economic theories، study of energy-related issues is of strategic importance to all countries، energy resources are no more restricted to oil and gas reserves as was the case during the past century. Of course، these resources are still key elements of global energy reserves. Today، in addition to geo-politics and geo-economics، the concept of hydro-geopolitics puts high emphasis on the importance of energy obtained from water resources، putting them on a par with oil and gas resources. Furthermore، the energy resources and their products should be transferred in different ways. Under these conditions، countries owning، producing and consuming energy should pay due attention to future outlook of energy resources. They should also take steps to organize production، transfer and consumption of energy. This paper aims to study and analyze Iran’s position in foreign policy and economic relations of Tajikistan in the light of Tajikistan’s open-door policy.
  Keywords: Energy Security, Tajikistan, Iran, Open, Door Policy, Foreign Policy, Economic Relations
 • Seyed Shamseddian Sadeghi Pages 95-114
  Within the framework of international political economy، this article discusses the situation of energy resources، including oil and gas، in Central Asia and argues that due to abundance of oil and gas resources in such countries as Kazakhstan، Turkmenistan and Uzbekistan، and hefty revenues generated by those resources، statesmen in these countries are planning to turn Central Asia into a major hub of energy export in the world. Although regional energy resources play a very important role in economic growth and international transactions of these countries، there are obstacles to export of Central Asia energy resources as a result of poor infrastructure for energy transport، especially via oil and gas pipelines، customs barriers and political turmoil. While discussing the situation of regional countries، this paper aims to shed more light on the position and status of Iran in interactions related to the political economy of energy in Central Asia.
  Keywords: Central Asia, Iran, Energy, Oil, Gas Pipelines, Political Economy
 • Abu -Mohammad Asgharkhani, Alireza Samoudi, Yaser Nooralivand Pages 115-134
  Although Russia and NATO have been cooperating on such issues as fighting terrorism، the situation in Afghanistan، weapons of mass destruction، and piracy in the post-Cold War era، there have been also strategic differences between them، including over the US missile defense shield، eastward expansion of NATO، and globalization of NATO activities، which have played a crucial role in these two actors’ relations. Russia''s effort to achieve strategic balance with the West and revive the bipolar world system، as well as NATO’s attempts at establishing its strategic dominance in order to maintain the Western hegemony led by the US، have engaged the two sides in a zero-sum game، which has overshadowed all aspects of strategic cooperation between them. Russia is، consequently، distrustful of NATO in such areas and will continue to establish new security arrangements centered on Moscow within framework of Shanghai Cooperation Organization and Collective Security Treaty Organization in cooperation with such allies as China. The goal is to prevent NATO and the US from dominating the Central Asia and Eurasia while establishing Moscow’s desirable strategic balance with the West-NATO axis.
  Keywords: Cold War, divisive Interests, Neo, Realism, Russia, NATO
 • Jahangir Karami, Hamidreza Azizi Pages 135-154
  Termination of the Cold War was followed by considerable developments in international relations، including the emergence and gradual empowerment of new political actors. China was one of these actors whose process of empowerment، which actually started many years before the end of the Cold War، has drawn attention from many analysts. Central Asia is one of the regions with which China has had traditionally close relations. The collapse of the former Soviet Union in 1991 and the opening up of the Central Asian geopolitical environment provided a suitable ground for reestablishment of ties between China and Central Asian republics. Focusing on the security dimension of China-Central Asia relations، this article tries to analyze whether China’s security ties with this region is limited to usual security relations among neighboring countries، or follows a special pattern beyond the conventional trends. The article adopts the “Regional Security Complexes” theory as its analytical basis، claiming that China’s security ties with Central Asia are aimed at creating a distinct security complex.
  Keywords: China, Central Asia, Security, Regional Security Complexes, Security Relations