فهرست مطالب

هنرمند - پیاپی 140 (مهر 1392)

هفته نامه هنرمند
پیاپی 140 (مهر 1392)

 • 8 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/07/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سینما
 • روزهای بهتری در انتظار فرهنگ و هنر است
  مهدی احمدی صفحه 2
 • شگفتی های کودک / به به انه ساخت مدرسه موش ها 2
  گیتی خامنه صفحه 3
 • تئاتر
 • جادوی عشق
  عرفان پهلوانی صفحه 4
 • تجسمی
 • خوشنویسی در حال فراموشی
  کامران کوهستانی صفحه 5
 • ادبیات
 • سال شمار زندگی سهراب سپهری / سهراب هشتاد و پنج ساله شد
  صفحه 6
 • موسیقی
 • اشک ها و لبخندها
  علی نجفی صفحه 7
 • عبدی عاشق پیشه/ فیلم ببینید و عینک جایزه بگیرد!
  صفحه 8