فهرست مطالب

فصلنامه سیاست
سال چهل و دوم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بهرام اخوان کاظمی صفحات 1-20
  این نوشتار جهت مطالعات سیاسی، در بین روش های تحلیل گفتمانی استفاده از روش ارنستو لاکلا و شنتال موفه را مناسبتر ارزیابی نموده و این رویکرد پسامدرنیستی را - با نیم نگاهی به پژوهش های ایرانی و اسلامی- نقد و تبیین کرده و معتقد است تحلیل مزبور، به صورت مشروط دارای ظرفیت نسبی برای تبیین گفتمان های انقلاب اسلامی است؛ و با توجه به نقدهای وارده بر این روش فرامدرنیستی و سکولار، باید از این سطح تحلیل، بهگزینی لازم را نمود و البته چنین امری نیازمند نواندیشی و بهره گیری آزادانه از این نظریه و باز تولید آن با حفظ سازواره نظری، در پژوهش های سیاسی اسلامی و بومی است.
  کلیدواژگان: سیاست، لاکلا و موفه، مفصل بندی، دال، قدرت، اسلام، ایران
 • مجید استوار صفحات 23-39
  این مقاله بدین موضوع پرداخته است که چگونه بکارگیری نمادهای شیعه در مقابل نمادهای باستانی و غربگرایانه رژیم پهلوی سبب پیروزی انقلاب شده است. از الگوی نظری جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو در خصوص نمادها بهره برده و نشان دادیم که هیات های تولید کننده نماد یعنی روحانیان و روشنفکران در دهه 40 و 50 شمسی با کمترین خشونت فیزیکی زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم نمودند.
  از آنجا که رژیم پهلوی با بی توجهی به جهان نمادین اسلامی - شیعی و تاکید بر جهان نمادین تجدد و ایران باستان در تقویت زبان تولید کنندگان نمادهای اسلامی و بسیج سیاسی علیه خود نقش مهمی داشت؛ ما با بررسی این دو جهان نمادین چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی را به تصویر کشیدیم.
  کلیدواژگان: نمادهای باستانی، نمادهای تجدد، نمادهای شیعه، انقلاب اسلامی، امام خمینی
 • موسی نجفی، محمد سجاد نجفی صفحات 43-58
  بحث تجدد در تاریخ سیاسی ایران از چند جهت قابل پژوهش است: تطور در مفهوم شناسی تجدد و نسبت آن با مدرنیسم و مدرنیزاسیون، تاثیری که تجدد و مفاهیم هم خانواده آن در سیر تحولات سیاسی ایران بخصوص درنهضت مشروطه به بعد داشته و دو مفهوم تجدد ملی و تجدد ظلی و جریان شناسی برآمده از آن در تاریخ ایران. با این تمهیدات، بحث تجدد و سیر تاریخی آن، تقریبا با تمامی مفاهیم مهم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران مرتبط بوده و کمتر حوزه در زندگی ایرانیان وجود داشته که متاثر از این مبحث مهم نشده باشد. از مسائل مهم دیگر اینکه بعد از استقلال و هویت جدید ایران در صفویه در سایه مکتب اهل بیت(ع)، نوعی تجدد در جامعه ایران به وجود آمد که تا دهه های متمادی از رشد و بالندگی برخوردار بود و این مهم در نوعی تطبیق با رنسانس اروپایی حاصل از آن می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این تطبیق گوشه دیگری مواجهه سنت و تجدد در ایران می تواند قلمداد گردد.
  کلیدواژگان: تجدد، مدرنیسم، مدرنیزاسیون، رنسانس، نهضت قزلباش صفوی، نهضت مشروطیت، تجدد ملی، تجدد ظلی
 • عباس مصلی نژاد، حسین دلبر صفحات 59-73
  این مقاله با بیان ارکان چهارگانه و شاخص های اقتصاد دانایی محور، مصادیق مربوط به اقتصاد دانش را در قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران واکاوی کرده است. موضوعاتی نظیر تاریخچه تکوین و تحول مفهومی نظری توسعه دانش- محور و همچنین مولفه های مفهومی نظری توسعه دانش- محور مورد بحث قرار گرفته و به کمک این دو معیار تاریخی و مفهومی جایگاه دانش محوری در برنامه های توسعه ایران مشخص شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایران از نظر توسعه شاخص های دانایی محوری در مقطع بررسی، به میانگین جهانی نزدیک شده؛ در عین حال در برخی از شاخص ها بویژه آموزش و منابع انسانی دارای دستآورد مناسب و در برخی دیگر با عدم تعادل مواجه بوده است. از اینرو متوازن سازی و توجه به انسجام و پیوستگی بیشتر در اجزاء، از نکاتی است که می باید در برنامه های توسعه دانش- محور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانایی محور، سیاست دانایی محور، الگوی توسعه، مصادیق دانایی، قانون برنامه توسعه، اقتصاد ایران
 • احمد دوست محمدی، نسا زاهدی صفحات 77-90
  نظر به رشد و گسترش اصول گرایی اسلامی در جوامع اسلامی طی دهه های اخیر، این مقاله با هدف بررسی و تحلیل زمینه ها، علل و عوامل موثر بر پیدایش و شکل گیری جریانات اسلام گرا در الجزایر به تایید این فرضیه پرداخته است که بحران های فرهنگی اجتماعی، جهانی شدن و انقلاب اسلامی ایران در ظهور و رشد و تقویت گرایشات اسلامی در الجزایر بعد از خلاصی از استعمار فرانسه نقش اساسی داشته اند.
  کلیدواژگان: بحران، جهانی شدن، اصول گرایی اسلامی، الجزایر
 • الهه کولایی، سیده مطهره حسینی صفحات 91-105
  جمهوری تاتارستان مهم ترین جمهوری مسلمان نشین روسیه است، زیرا بیشتر مسلمانان روسیه تاتار هستند. تاتارها در گذشته بر مسکو چیره شده و روس ها بیش از 200 سال در حکومت تاتاری زیسته اند. هم اکنون نیز تاتارستان از نظر فرهنگی و اقتصادی برای روسیه اهمیت زیادی دارد. روسیه از تاتارستان به عنوان الگویی برای جمهوری های مسلمان نشین، به ویژه در قفقاز شمالی استفاده می کند، زیرا تاتارها بسیار متجدد بوده و با فرهنگ ارتدوکس از در آشتی درآمده اند. پرسش اصلی مقاله این است که «درون مایه هویت مسلمانان تاتارستان، از کدامیک از فرهنگ های اسلامی، تاتاری و روسی متاثر است»؟ فرضیه نویسندگان این است که «با توجه به قدرت سه فرهنگ اسلامی، تاتاری و روس-اسلاو-ارتدوکس در جامعه تاتارستان، فرهنگ این جمهوری از هر سه فرهنگ متاثر است». برای بررسی این فرضیه از پژوهش های گوناگون بومی (تاتاری) و غیر بومی بهره برده شده تا رویکردهای گوناگون در مورد هویت مسلمانان تاتار تحلیل شود.
  کلیدواژگان: تاتار، تاتارستان، هویت، روسیه، اسلام، اسلاو، ارتدوکس، قفقاز
 • سید داود آقایی، سید هدایت الله عقدایی صفحات 107-123
  ترکیه طی دهه های اخیر همواره خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بوده و تلاش می کند تا خود را به مثابه یک کشور اروپایی در عرصه نظام بین الملل مطرح نماید. اما با وجود گذشتن بیش از 10 سال از معرفی رسمی این کشور به عنوان کاندیدای عضویت دراتحادیه از سوی کشورهای اروپایی، تلاش های صورت گرفته از سوی ترکیه مثمر ثمر واقع نشده است. در این مقاله می کوشیم تا با بهره گیری از «نظریه همگرایی منطقه ای» اشپیگل و کانتوری ضمن بررسی موانع پیش روی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، امکان همگرایی این کشور با کشورهای اروپایی را در قالب اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده به این سوال پاسخ دهیم که مهمترین علت طولانی شدن فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی چیست؟ و با توجه به این نظریه چه عواملی در الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی موثر خواهد بود؟
  کلیدواژگان: ترکیه، اتحادیه اروپا، همگرایی، حقوق بشر، قبرس، حقوق اقلیت ها، معیارهای کپنهاگ
 • سعید عطار صفحات 125-145
  در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایی نظام اداری تقویت می شد، با توجه فراوان به اهداف کمی رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگر اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب می شود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آینده اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.
  کلیدواژگان: توسعه، دولت توسعه گرا، سرمایه داری ژاپنی، نظام برنامه، ریزی، قانون برنامه توسعه در ژاپن
 • فرهاد عطایی، محمدحسین نظری صفحات 147-164
  فدراسیون روسیه بخش مهمی از نیاز انرژی اتحادیه اروپا را تامین می کند. در سال های اخیر این اتحادیه برای تامین انرژی مورد نیاز خود توجه ویژه ای به انرژی حوزه دریای خزر داشته است. نمود این توجه را می توان در امضای توافقنامه احداث خط لوله نابوکو در 13 ژوئیه 2009 در آنکارا مشاهده کرد. چه عواملی باعث سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه تامین انرژی از حوزه دریای خزر شده است؟ فرضیه مقاله این است که نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی، محدودیت منابع داخلی، وابستگی به روسیه و همچنین بی اعتمادی این اتحادیه به آن کشور در تامین انرژی پایدار باعث شده است تا اروپا سیاست تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی را در پیش گیرد و بدین منظور به انرژی حوزه خزر رو آورده است.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، انرژی، حوزه دریای خزر، روسیه
 • محمد علی شیرخانی، بیژن پیروز صفحات 165-185
  ثبات و امنیت در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه، به طور سنتی با هدف تامین منافع نفتی قدرت های فرا منطقه ای تعریف و اغلب با حمایت های مستقیم این قدرت ها نیز مورد صیانت قرار گرفته است، اما طی سال های اخیر کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه به منبع اصلی تامین انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز تبدیل گردیده اند.
  اما آمریکا برای تضمین استمرار حضور نظامی خود هم در منطقه خلیج فارس و هم آسیا و اقیانوسیه از استمرار وجود گسل های خاموش و نیز فعال امنیتی هم در درون و هم در بیرون مرزهای کشورهای خاورمیانه استقبال خواهد نمود و چنین روندی بدان معنا می باشد که دولتمردان منطقه خاور میانه و نیز آسیا و اقیانوسیه تنها در صورت توجه به ماهیت واقعی مفهوم حفظ امنیت در قاموس قدرت های غربی و تلاش برای فاصله گرفتن از الزامات این مفهوم به امنیت واقعی چه در درون و چه در ورای مرزهای خود دست خواهند یافت.
  کلیدواژگان: اشباع بازار نفت، امنیت انرژی، امنیت خاورمیانه، ایجاد تنوع در تامین منابع انرژی، توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، تولید نفت، سازمان بین المللی انرژی، بحران نفتی
 • ابومحمد عسگرخانی، رکسانا نیکنامی صفحات 187-202
  جنایت سازمان یافته فراملی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که دول مختلف جهان و جامعه بین المللی سرگرم مشکلات و اختلاف ابرقدرت ها در جنگ سرد و مخاصمات محلی - منطقه ای بودند رشد چشمگیری یافت. اشتغال جهانیان به مشکلات سیاسی، آنان را از پرداختن به این مهم بازداشت و این امر موجبات افزایش شمار سازمان های فراملی جنایی گوناگون را فراهم نمود.به نحوی که امروزه موجودیت سیاسی، اقتصادی و استقلال دولت ها و انسجام ملت ها بر اثر جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق و تروریسم بین المللی به مخاطره افتاده است. این مقاله بر آن است که به ریشه یابی و شناخت علل بروز جهانی شدن جرم در اتحادیه اروپا بپردازد.
  کلیدواژگان: لیبرالیزم، جهانی شدن، جهانی شدن جرم، اتحادیه اروپا، جرایم فراملی
 • ناصر هادیان صفحات 205-222
  تحولات اخیر جهان عرب و پرسش در خصوص مفهوم بندی این پدیده ضرورت نگاهی دوباره به تئوری های انقلاب را دو چندان ساخته است. خیزش، قیام، شورش،... و نهایتا انقلاب نامیدن رخدادهای جهان عرب جملگی، حکایت از نوعی سر در گمی مفهومی در این باب دارد. با نگاهی به ادبیات موجود در باب انقلاب مشاهده می شود که برخی صاحب نظران چنان این مفهوم را موسع تعریف کرده اند که هر کشمکش می تواند بدین مفهوم راه یابد، حال آنکه عده ای دیگر چنان آن را مضیق ارائه داده اند که تنها چند واقعه تاریخی احتمال دارد که انقلاب نامیده شوند. این تعاریف از انقلاب را می توان در تقسیم بندی تعاریف پیامد محور، تعاریف فرآیند محور و تعاریف هدف محور قرار داد. در این مقاله ضمن طرح تعاریف و تئوری های (انقلاب) ارائه شده از سوی برخی از دانشمندان، به قابلیت یا عدم قابلیت آنها در انطباق پذیری با تحولات جهان عرب پرداخته می شود. با وجود آنکه در این تطبیق دهی تمرکز بر «تعریف انقلاب» (چیستی انقلاب) است اما به دلیل روشن تر شدن بحث، بعضا به «تئوری انقلاب» (چرایی انقلاب) نیز پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: انقلاب، تحولات جهان عرب، تئوری پردازی، تعریف پیامد محور، تعریف فرآیند محور، تعریف هدف محور
 • سعید حاجی ناصری، مسعود اعتصامی صفحات 225-241
  بحث از متفکری همچون نیکولو ماکیاولی به مانند رشته درازی است که تاکنون پایانی نداشته است. نسبت اندیشه مدرن با مسیحیت و تحول فکری سکولاریسم، نخستین آبشخورهای خود را از اندیشه ماکیاولی می گیرد. استفاده ابزاری از دین توسط ماکیاولی از تفاسیر معتبر در این زمینه است که راه را بر درک اندیشه ماکیاولی مخدوش تر می کند. در این مقاله سعی در نشان دادن نوعی این همانی بین اندیشه ماکیاولی و مسیحیت داریم که از طریق تفسیر جمهوری خواهانه، می تواند به درک معنای سکولاریسم و فهم چنین تحولی منجر شود. چنین تحولی ناگفته پیداست در تفسیری که صرفا در مسیحیت قابل توضیح است در اینجا آورده می شود.
  کلیدواژگان: ماکیاولی، مسیحیت جمهوری خواهانه، ویرولی، نگاه ابزارگرایانه به دین، سکولاریسم
|
 • Bahram Akhavan Kazemi Pages 1-20
  Discourse analysis or discourse theory deals with meaningful roles of behaviors and social ideas in political life, hence it is considered as one of the most modern research methods in political sciences. This paper, with the purpose of political studies, regards Ernesto Laclau and Shantal Mouffe`s discourse analysis more appropriate, and as a result, in addition to stating the grounds for the formation and typology of discourse analyses, it determines the main concepts and the function of Laclau and Mouffe`s discourse analysis as well as criticisms on this post-modern approach, with regard to Iranian-Islamic research.It can be assumed that Laclau and Mouffe`s discourse analysis has potentials to political determinations, even for the case of Islamic Revolution discourse; yet regarding the drawbacks to this post-modern discourse analysis, selective borrowing from this theory and level of analysis can be made and it can be used as an analytical tool for Islamic Revolution studies. To attain this objective, it requires some rethinking and free utilization of Laclau and Mouffe`s discourse analysis with its theoretical structure in local and Islamic political research.
  Keywords: Discourse analysis, politic Laclau, moufe, Articulation, signifier, power, Iran, Islam
 • Majid Ostovar Pages 23-39
  This Article, for the purpose of understanding Iran''s Islamic Revolution formation, has analysed how use of Islamic & Shia Symbols led to revolution''s victory against ancient western symbols. In order to achieve to proper outputs from historical issues, we''ve used conceptual model of French socialgist «Pierre Bourdieu» named symbolic battle & generation of Islamic & Shia symbols against ancient & modern Pahlavi''s symbols is pointed by symbolic power & shown symbolizing groups, i. e intelligents & clergymen in 40''s & 50''s (Shamsi Calender) used these symbols in political field & congured Iranian symbolic mind & with minimum physical aggression, provided the basis of Islamic Revolution''s Victory. Pahlavies, by ignoring symbolic Islamic Shia world, & emphasis on symbolic ancient & modern world, played an important role in political mobilization against themselves. We Study This Tow Symbolic Universe for the prepare how the Victory of Islamic Revolution.
  Keywords: Ancient Symbols, Modernity Symbols, Shia Symbols, Islamic Revoluotion, Imam Khomeini
 • Mousa Najafi, Mohammad Sajjad Najafi Pages 43-58
  Modernity in the political history of Iran can be studied from various viewpoints, which are: evolution in the way of looking at the concept of modernity and its relationship with modernism and modernization, the impact of modernity and its synonyms on the movement of political changes in Iran especially after the constitutional movement, and the concepts of national and tangential modernity and the movement arose from them in the history of Iran. With these preparations, modernity and its historical movement are related more or less to any important cultural, political and social concepts in Iran society and few aspects in the life of Iranians which are not impressed by this important subject. Another point in this regard is that after realization of independence and new identity in Iran in Safavids under the school of the household of the prophet of Islam, a kind of modernity formed in Iran society that enjoyed growth and development for long decades which can be compared somehow with the European Renaissance. This comparison can be considered as another aspect of the confrontation between tradition and modernity in Iran.
  Keywords: modernity, modernism, modernization, renaissance, Safavid Qizilbash Movement, Constitutional Movement, national modernity, tangential modernity
 • Abbas Mosallanejad, Hosein Debar Pages 59-73
  This article generally discusses the main criteria and elements of knowledgebased economy dominated in recent world''s planning. Attempt has been made through this investigation to derivate the knowledge oriented components of Iran''s economic, social and cultural development plans in accordance with obtained criteria.This research also covers the subjects such as theoretical premises and conceptual frameworks of the knowledge-based development then evaluates the rank and status of knowledge – oriented components in IR. Iran''s development plans.Research findings demonstrate an acceptable score in line with global standards for Iran; however, the article claims that Iran’s achievements have not been coherent enough. The high level of human development of Iran has not been consistent with achievements in other sectors of the plan.
  Keywords: Knowledge, based Economy, Knowledge, based Policy, Development Model, Knowledge Components, Development Plans, Iran's Economy
 • Ahmad Doust Mohammadi, Nesa Zahedi Pages 77-90
  Knowing About Growth And Development Of Islamic Fundamentalism In Islamic Societies During Recent Decades, This Essay Surveys And Analysis Social, cultural Crisis And Globalization On Emergence And Formation Of Islamism Movement In Aljazeera. the Aime of Research Is Confirming This Hypothesis Which Social, Cultural Crisis, Globalization And islamic revelution of iran Had A Principle Role In Returning To Islamic Principles And Roots In Aljazeera After Getting Rid Of The France Colonailism.
  Keywords: Crisis, Globalization, Islamic Fundamentalism, Aljazeera
 • Elaheh Koolaee, Seyedeh Motahareh Hosseyni Pages 91-105
  As most of Russian Muslims are Tatar, then Tatarstan is the most important Muslim republic of Russian Federation. In the past, Tatars have conquered Russia and for 200 years. Yet Tatarstan is important for Russia culturally and economically. Russian leaders consider Tatarstan as a model for the other Muslim republics especially the Caucasians, because Tatari Islam is too modern and in harmony with the Orthodoxy. The question of the paper is: «what are the characteristics of the Tatars’ identity?” The hypothesis of the authors is:» all three Islamic, Tatari or Russian-Slav-Orthodox identities has shaped tatari culture and identity«.
  Keywords: Tatars, Tatarstan, Islam, Muslim, Russia, Ortodox, Caucasus, Identity
 • Seyed Davood Aghaie, Seyed Hedayatollah Aghdaee Pages 107-123
  During recent decades, Turkey has attempted to join EU and introduce itself as a European country at international system; however, in spite of 10 years since official introduction of this country as a candidate for joining to EU on behalf of European countries, attempts of Turkey were faced with failure. It is attempted in the following article that by benefiting Local Integration Theory of Eshpigel and Cantori besides studying impediments ahead of Turkey for joining to EU, ability of Integration of this country with European countries is studied within framework of EU and this question is answered, what is the main reason of prolonging processing of joining Turkey to EU? What are the effective factors on process of joining Turkey to EU?
  Keywords: Turkey, European Union, Integration, Human Rights, Cyprus, Right of Minors, Copenhagen Criterions
 • Saeed Attar Pages 125-145
  During the late 1940''s to 1970''s, Development Plan Act in Japan was passed by Diet with leadership of the dominant party and this Act was strengthened by implementation guidelines of the administrative system. The Act was drafted within three layers social system consisting of an efficient administrative system (focused ministry of MITI, the Ministry of Finance, Economic Planning and the Bank of Japan), the active private sector and leaders of the main parties. In this period, the target of Development Plan Acts was economic growth. In the past two decades, the planning system and Development Plan Act of the country has changed with taking Japan the place of one of the world''s top economies. This Act has been such a vision. At this stage and alongside weakening of state controls and rotation relative to the frame of the market economy country, the private sector is main actor and developmental state is confident institution to private sector. Now in Japan, Development Plan Acts are a vision and have important role in increasing private enterprise confidence in the economy future.
  Keywords: Development, Developmental State, Japanese Capitalism, Planning System, Development Plan Act in Japan
 • Farhad Ataie, Mohammad Hosein Nazari Pages 147-164
  The Russian Federation supplies an important part of EU’s energy needs. In recent years, EU has shown a special interest in the Caspian region’s energy; the signing of NABOCO Pipeline protocol on July 13, 2009 is a sign of this interest. What are the reasons for EU’s interest in the Caspian region’s energy? This paper proposes that the increasing energy needs in Europe, limited domestic resources, dependence on the Russian federation, and EU’s growing doubts over Russia as a provider of stable energy have contributed to this new energy policy. The paper is based on official statistics and those of specialized energy institutions, as well as analysis of economic and political developments in Europe and the Caspian region.
  Keywords: European Union, Energy policy, Caspian, Russia
 • Mohammad, Ali Shirkhani, Bijan Pirouz Pages 165-185
  The security of the oil-rich countries of the Middle East has traditionally been defined as a byproduct of the oil interests of the western great powers but the Middle East has also been evolving the main supply source for the rapidly growing economies in the Asia-Pacific region. In order to maintain their military presence in both Middle East and Asia-Pacific Region the foreign powers have always been exploiting the existing security fault lines both within and among the region’s nation states, but under the developing situation, the stability of these regions must be defined in terms other than the historical divide and rule manner or with the great powers as the military balancer.
  Keywords: Asian, Pacific Oil Imports, Economic Growth, Energy Security, International Energy Agency, Middle East, Military Balancer, Oil Crisis, Oil Glut, Supply Diversification Policy
 • Abu Mohammad Asgarkhani, Roxana Niknami Pages 187-202
  Transnational Organized Crime (TOC) developed in the post world war era and during the cold war, between super powers. Political problems encumbered states to take a notice to TOC. As a result, they could increase their organization and crimes. As today, trafficking and international terrorism have imperiled political and economical existence, independency and solidarity of nations. The aim of this article is finding the causes of globalization of crime in EU by using English school.
  Keywords: Liberalism, Globalization, Globalization of Crime, EU, Transnational Crime
 • Naser Hadian Pages 205-222
  Conceptualizing what is happening in some parts of Arab World has generated heated debate among academicians, pundits, policy makers and journalists. These events have been called: Arab Revolutions, Arab Spring, Islamic Awakening, Rebellion and Revolts among other things. Conceptual clarifications and definitional demarcations can help us to understand these changes better. In this paper an attempt has been made to evaluate and critique different definitions of revolutions and apply these definitions of the revolution to the events of the Arab World in order to assess if they can be called revolution. Definitions of revolutions have been divided to Consequence Oriented, Process Oriented and Goal Oriented definitions. It has been concluded that we are better off not to call these transformations, revolutions.
  Keywords: Revolutions: Consequence Oriented Definitions, Process Oriented Definitions, Goal Oriented Definitions, Arab World
 • Said Hajinaseri, Massoud Etesami Pages 225-241
  The discussion over a prominent thinker like Niccolo Machiavelli is like a neverending stream. The proportion of modern thought to Christianity and the intellectual evolution of Secularism have their origins in Machiavelli`s thought. The explanation of this proportion has been accompanied by kinds of incoherences to the extent that have put Machiavelli as the enemy of the religion or against that. Also Machiavelli`s use of religion as instrument is another reliable interpretation. That makes it ever harder to comprehend Machiavelli`s ideas. This article tries to indicate some kinds of identity between Machiavelli`s thought and Christianity which can result in the recognition of the meaning of Secularism and such intellectual evolution through the republican exegesis.
  Keywords: Machiavelli, Republican Christianity, Viroli, Religion as instrument, Secularism