فهرست مطالب

مجله زبان و ادبیات فارسی
پیاپی 72 (بهار و تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/04/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف اصغری باقوت*، مهدی دهرامی صفحات 7-24
  بخشی از دیوان خاقانی شامل اشعار عربی اوست که اغلاط زیادی در آن راه یافته و تاکنون مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این مقاله با یافتن بخشی از این اغلاط کوشیده است صورت صحیح آن ها را نشان دهد. نگارندگان مقاله این اشتباهات ناشی از تصحیف، تحریف و کتابت نادرست را بررسی کرده و با توجه به اشعار دیگر خاقانی و شاعران عرب، محور عمودی اشعار، سبک شعر خاقانی، آرایه های لفظی، نسخه بدل ها، معنا و... شکل صحیح را پیشنهاد داده اند. این اغلاط به حدی زیاد است که ضرورت دارد اشعار عربی این شاعر بزرگ مجددا تصحیح شود. به دلیل عظمت و شکوه خاقانی و هنرنمایی ها و قدرت سخنوری وی در هر دو زبان فارسی و عربی لازم است سروده های عربی او عمیق تر و دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اشعار عربی خاقانی، تصحیح، تصحیف
 • محبوبه شمشیرگرها* صفحات 25-51
  سعدی استاد مسلم غزل سرایی در ادب فارسی است. دل نشینی و اثرگذاری کلام او نسبت به غزل شاعران دیگر به عوامل فراوان فرهنگی، زبانی، بیانی، تصویری و... وابسته است. هرچند ظرایف متعددی از اشعار سعدی توسط پژوهشگران و منتقدانی نظیر هانری ماسه، غلامحسین یوسفی، علی دشتی، محمود عبادیان، سعید حمیدیان، تقی پورنامداریان، ضیاء موحد و... کشف و ارائه شده، هنوز جزئیاتی از شگردهای سخن سرایی او به ویژه در غزل باقی مانده که توجه به آن ها در پی بردن به راز شیرینی سخن و انگیزش خارق العاده آن کمک می کند. مقاله حاضر به عنصر «خطاب» به عنوان عامل موثری در این خصوص پرداخته است. مهم ترین اثر و نتیجه القای حس «حضور» و «خطاب» در شعر برانگیختگی مخاطب است. این مقاله پس از ذکر مقدماتی درباره «عنصر خطاب» عوامل موثر در تقویت این احساس را در کلام سعدی برشمرده است. در انتها عناصر کلامی «خطاب» در غزل سعدی تحلیل شده است. در این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره برداری شده و در قسمت آخر آمار و داده هایی از میزان بروز و نحوه توزیع آن ها به صورت جداول و نمودارهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: شعر عاشقانه، بلاغت، خطاب، حضور
 • حمید عبداللهیان*، فرنوش فرهمند صفحات 53-71
  نجدی، داستان نویس صاحب سبک معاصر، ازجهات بسیار نویسنده قابل تاملی است. در داستان های او به دلیل رویکرد متفاوت به زندگی بشری و عناصر فرهنگ ایرانی نکات قابل بحث بسیاری می توان یافت. این مقاله سعی کرده است از دیدگاه نقد جدید شالوده شکنی به بررسی دو داستان از نجدی بپردازد. این دو داستان عبارت اند از: روز اسب ریزی و شب سهراب کشان. نقد شالوده شکنانه براساس نظریه دریدا شکل گرفت. ابتدا در فلسفه و بعد در نقدادبی به کار رفت. پایه نقد شالوده شکنانه بر یافتن تقابل های دوتایی و بحث برسر آن ها برای یافتن موارد تناقض و درنهایت رد پیش فرض های پذیرفته شده است. نتیجه این جستجوها معمولا تردید در مبانی فرهنگی و باورهای پذیرفته شده ای است که پیشاپیش بدیهی دانسته می شود. تقابل ها در داستان های نجدی معمولا برپایه تضاد بین انسان و حیوان؛ انسان و طبیعت؛ و انسان و تمدن است. در داستان روز اسب ریزی تقابل بین انسان/حیوان و آزادی/اسارت در درون مایه اصلی تناقض هایی ایجاد کرده است که از متن استخراج می شود. در داستان شب سهراب کشان تضاد بین دنیای خشن مردسالار و دنیای معصومانه کودکانه (تجربه/ناپختگی یا نقص/کمال) باعث ایجاد تضاد و تناقض می شود و در درون مایه داستان تردید ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: نقدادبی، شالوده شکنی، داستان معاصر ایران، بیژن نجدی، ژاک دریدا
 • محمد غلامرضایی*، سیده نرجس مومنی صفحات 73-92
  ترجمه ها و ترجمه تفسیرهای کهن قرآن سرمایه های کمترشناخته شده ای از گنج خانه بزرگ زبان فارسی است که مشتمل بر واژگان گوناگونی از حوزه ها و دوره های مختلف این زبان است و می تواند گنجینه ای پرمایه برای توانمند سازی و گسترش زبان فارسی باشد. ترجمه تفسیر طبری یکی از کهن ترین و غنی ترین این ترجمه تفسیر هاست که برمبنای کتاب تفسیر طبری فراهم آمده است و هم از نظر تاریخ زبان فارسی و هم از لحاظ تاریخ متون دینی اهمیتی ویژه دارد. اما چاپی که از تصحیح این کتاب موجود است با توجه به قواعد فن تصحیح و شرایط گونه شناسی زبان فارسی اشکالاتی دارد که در این مقاله سعی شده است به مواردی از آن ها اشاره شود و ضرورت تصحیح مجدد این کتاب ارجمند بر اساس نسخه ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ترجمه تفسیر طبری، نسخه ایاصوفیه، گونه ماوراءالنهری، تصحیح علمی
 • سیدعلی اصغر میرباقری فرد*، حسین آقاحسینی، محمدرضا نصر اصفهانی، مریم حقی صفحات 93-120
  داستان های قرآن همواره دستمایه شاعران ادب فارسی در خلق مضامین و تصاویر ناب و زیبا بوده است. یکی از این داستان ها قصه آدم و حوا و هبوط آن ها از بهشت به دلیل خوردن میوه ممنوعه است. در شعر گذشته فارسی این میوه به تبعیت از اکثر تفاسیر اسلامی همواره گندم قلمداد شده است، در حالی که شاعران معاصر گاه به پیروی از روایات اسلامی این میوه را گندم دانسته اند و گاه مطابق با تفاسیر تورات، آن را سیب یا درخت معرفت نیک و بد نامیده اند و گاه نیز تلفیقی از روایات اسلامی و یهودی را به کار برده اند. برخی از شاعران معاصر نیز تفسیری نمادین از این داستان ارائه کرده اند. هدف این پژوهش بررسی کیفیت بازتاب این داستان در شعر معاصر فارسی است. در این مقاله نخست به پیشینه داستان شجره ممنوعه در قرآن، تورات و تفاسیر آن ها اشاره کرده ایم و سپس به بررسی و تحلیل این موضوع در شعر بیست تن از شاعران برجسته معاصر (از نیما به بعد) و مقایسه آن ها با روایات قرآن و تورات پرداخته ایم. بررسی ها نشان می دهد شاعران سنت گرای معاصر اغلب به روایات اسلامی توجه داشته اند، درحالی که شاعران نوگرا غالبا به روایات تورات اشاره کرده اند.
  کلیدواژگان: قرآن، تورات، نماد، شعر معاصر، داستان آدم و حوا، میوه ممنوعه
 • محمدباقر وزیری زاده*، عصمت خویینی صفحات 121-140
  گروه های اسمی وابستگی از اقسام اصلی و مهم گروه های اسمی است. این گروه ها از نظر انواع و اقسام دامنه گسترده ای دارند. ما این قسم گروه اسمی را از منظر دستور زبان تاریخی در تمام کتاب تاریخ بلعمی (مصحح ملکالشعراء بهار، چاپ دوجلدی سال 1353) که از نخستین آثار بازمانده زبان فارسی دری است بررسی کرده ایم؛ یعنی تنها به مسائلی از آن اشاره کرده ایم که صورا یا معنا جنبه تاریخی دارند و خصوصیت سبکی نیز برای متن یادشده به شمار می روند.
  ساختار و روش بررسی بر مبنای تعاریف و تقسیم بندی ها و دیگر مطالبی است که زنده یاد فرشیدورد درباره این گروه های اسمی به تفصیل آورده اند و البته از کتاب های دستور دیگران نیز اگر مطالبی متناسب با بحث داشته اند بهره گرفته ایم.
  هدف از نگارش این مقاله شناخت دقیق تاریخی (متن بنیاد) از گروه اسمی وابستگی است که از مسائل جزئی دخیل در نحو و از پرکاربردترین گروه های نحوی در کلام هستند. تحقیق علمی یک موضوع خاص دستوری در یک متن مشخص گامی است در جهت غنای دستور زبان تاریخی دوره ای و نیز کمک به فهم معانی متون قدیم. همچنین سعی کرده ایم تا جایی که ممکن است مطالب را با زبان علمی و ساده برای خوانندگان روشن سازیم.
  کلیدواژگان: گروه، اسم، وابسته، دستور تاریخی، تاریخ بلعمی
|
 • Yousef Asghari Bayqut*, Mahdi Dehrami Pages 7-24
  A part of Khaghani's Divan includes his Arabic poems where one can be find a large number of errors which have not already been studied and discussed. In this paper, attempts are made to illustrate some of these errors and correct them. In so doing, the present researchers have studied these errors stemming from misreading (Tashif), distorting and miswriting, and considering Khaghani's other poems and Arab poets, the syntagmatic (metonymic) level of poems, Khaghani's poetical style, figures of speech, copies, meanings, etc, we have suggested the correct forms. These errors are so frequent; hence, it is highly necessary to correct them. Due to Khaghani's great status, his artistic skills and his powerful rhetoric in Persian and Arabic languages, it is highly necessary to study these poems more closely and precisely again.
  Keywords: Khaghani's Arabic poems, Correction, Misreading (Tashif)
 • Mahbobeh Shamshirgarha* Pages 25-51
  Saadi is undoubtedly the master of lyric poem in Persian literature. His Melodious and impressive speech in comparison with other poet's sonnets, is related to many cultural, linguistic, expressive, pictorial factors. Although many elegant points concerning his poems have already been investigated by Henri Masse, Gh.Yousefi, A.dashti, M.Ebadiyan, S.Hamidiyan, T. Poornamdariyan, Z.Movahhed etc., there are still many details about the unique techniques in his sonnets which await further research in order to understand the secret of his beautiful speech and extraordinary impulse. In this article, we have addressed ''addressing'' as a determining factor. The determinative appearance of this factor in Saadi's sonnets has a great role in motivational aspect of his poems. Following a quick introduction of addressing, we present the factors that amplify this sense in saadi's sonnets. He has made the addressing factors in his poems by utilizing artistic techniques and making a presence feeling. It is concluded that the most important effect of "presence feeling" and the "addressing factor" is the audience's excitation. Finally, the addressed factors of saadi's speech are analyzed and presented. In this research, we have used the document analysis method and in the last section we present the distribution of data and statistics of the addressed factors.
  Keywords: Lyric poem, Rethoric, Presence
 • Hamid Abdollahian*, Farnoush Farahmand Pages 53-71
  Najdi is one of the outstanding contemporary writers due to his specific style. He has a different attitude towards human life and cultural elements of Iran, which makes his stories a good subject for discussion and research. In this article, two stories of Najdi are analyzed in the light of Deconstruction: “The Day of Asb-rizi” and “The Night of Killing Sohrab”. Deconstruction is mostly based on Derrida’s theory. It originated and was initially used in Philosophy and then it spread to literary criticism. The aim of Deconstruction is to find the binary oppositions, to analyze them in order to reveal the contradictory points and to deny the accepted assumptions. The results of this process is to doubt those beliefs that have been considered as axiomatic up to that time. In Najdi’s stories, the binary oppositions include man/animal, man/nature and man and civilization. In “The Day of Asb-rizi”, the opposition between man and animal, and, freedom and slavery causes some contradictions in the major themes of the story. In “The Night of Killing Sohrab”, the binary opposition is that of harsh patriarchal world/ innocent childish world, or, experience/inexperience.
  Keywords: Literary criticism, Deconstruction, Contemporary short story, Jacques Derrida, Bizhan Najdi
 • Mohammad Gholamrezaei*, Seyedeh Narjes Momeni Pages 73-92
  The ancient translations and interpretations of the Holy Quran are among the less recognized capitals of the great treasures of the Persian language, consisting of the various words of the different domains and periods of this language and can be a rich treasure house in order to develop the Persian language. Terjemah Tafsir Tabari is one of the oldest and richest translations and interpretations which has been provided on the basis of the book of Tafsir Tabari and is of particular importance both from the point of view of the Persian language history and in terms of the history of religious texts. However, the edition which is available has some problems considering the regulations of the correction technique and conditions of the Persian language dialectology. In this article, attempts are made to refer to some typical cases and the necessity for re-correction of this valuable book based on another copy is highlighted.
  Keywords: Terjemah Tafsir Tabari, Iasufis's manuscript, Transoxiana dialect, Scientific correction
 • Aliasghar Mirbagherifard*, Hossein Aghahosaini, Mohammad Reza Nasr Isfahani, Maryam Haghi Pages 93-120
  Quranic tales have always been used by Persian poets in order to create beautiful and unique themes and images. One of these tales is the tale of Adam and Eve and their Fall from Heaven due to eating the Forbidden Fruit. Following most Islamic commentaries, wheat has been considered as this fruit in classic Persian poetry, but the reading of contemporary poets of this tale is different. Sometimes, their reading is similar to classic poets but in other times, following the Old Testament, they consider the apple or the tree of Knowledge of Good and Evil as this fruit, and still in other times they have a mixed reading of Islamic and Jewish traditions. Also, some contemporary poets have proposed a symbolic reading of this tale. This article, initially provides a history of the tale of Forbidden Tree in the Quran, Old Testament and their commentaries. Then, this issue is investigated in the poems of twenty outstanding contemporary poets (from Nima to the present time) and their poems are compared with Quranic and Biblical narratives. The results show that those contemporary poets which have traditional views, have paid attention to Islamic narratives whereas modern poets have often used Biblical narratives.
  Keywords: The Quran, Old Testament, Symbol, Contemporary poetry, The tale of Adam, Eve, Forbidden Fruit
 • Mohammad Bagher Vazirizadeh*, Esmat Khoeini Pages 121-140
  Dependency nominal phrases are among the main kinds of nominal phrases. These phrases have spread in kinds and types. In this paper¡ we investigate these kinds of phrases in the whole text of Tarikh-e-Balámi from the historical grammar perspective. This work is indeed one of the first remained Dari Persian manuscripts. More specifically¡ we study issues that have historical aspects or are semantical and considered as stylistic features. The method adopted in this study is based on the definitions and divisions that late professor Farshidvard who wrote extensively on these nominal groups. Also¡ we use other grammar books¡ whenever they are relevant to our discussion. The main goal of this article is providing an accurate historical recognition of dependency nominal phrases that are subtle issues in syntax and are considered as frequently used syntactic groups in discourse. It is assumed that the scientific investigation of grammatical subjects in a specific text may enrich the historical grammar and also may shed lights on old texts.
  Keywords: Phrase, Noun, Historical grammar, Tarikh, e, Balámi