فهرست مطالب

حسابدار - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 158، اردیبهشت 1383)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 158، اردیبهشت 1383)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • جایگاه نظام کنترل داخلی در راهبردی نظام بانکی
  دکتر حسین کثیری صفحه 4
 • مالیات مبتنی بر ارزش افزوده
  غلامرضا سلامی صفحه 10
 • حسابداری مدیریت و صنعت بانکداری
  ابوالقاسم فخاریان صفحه 13
 • پرده آخر
  عبدالرضا تالانه صفحه 18
 • دولت الکترونیک کره
  دکتر موسی بزرگ اصل صفحه 21
 • کاربرد برنامه ریزی خطی در حسابداری مدیریت
  حبیب شمس ناتری صفحه 25
 • گفتگو با دکتر پرویز شهریاری راد / معاون سازمان امور مالیاتی
  صفحه 35
 • گفتگو با ابوالقاسم فخاریان / رئیس شورای عالی
  صفحه 37
 • مدیریت ریسک بانک ها
  دکتر محمد هادی مهدویان صفحه 41
 • اخبار آیفک
  صفحه 47
 • اخبار سیما
  صفحه 53
 • قوانین و مقررات
  صفحه 62
 • گزارشگری مالی بین المللی
  دکتر محسن خوش طینت صفحه 86
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 90