فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 408 (آذر 1392)
 • پیاپی 408 (آذر 1392)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/09/25
 • تعداد عناوین: 29
|
 • مجله کشاورز وارد سی و ششمین سال انتشار خود شد
  صفحه 2
 • دفاع ناقص 5/2 ساعته سیما از کشاورزی
  صفحه 5
 • چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز برگزار شد
  صفحه 6
 • بحران آب، ضایعات امروز و فاجعه فردا
  صفحه 16
 • کاربرد تکنولوژی امروز نمی تواند از ضایعات آب بکاهد
  صفحه 19
 • خطر زیست محیطی ایران بزرگ تر از مسائل سیاسی است
  صفحه 20
 • 700 صنعتگر داخلی در انتظار ضوابط جدید استاندارد
  صفحه 22
 • طرح جایگزینی تراکتورها و کمباین های فرسوده مجددا اجرا می شود
  صفحه 24
 • افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای بهره وری و گسترش تولید محصولات سالم
  صفحه 28
 • واردات بی رویه منحصر به محصولات کشاورزی نیست
  صفحه 30
 • اعمال تعرفه های صادراتی، اقدامی کارشناسی یا حرکتی شتابزده؟
  صفحه 31
 • سامانه های مجازی، حرکتی نو برای نزدیک تر کردن تولید به بازار است
  صفحه 32
 • انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی چگونه تعریف می شوند؟
  صفحه 34
 • نقش آب درتوسعه بخش کشاورزی تمام کننده است
  صفحه 36
 • تمرکز مطبوعات بر موضوعات کشاورزی می تواند موجبات افزایش بهره وری را رقم بزند
  صفحه 37
 • رفع کمبودهای آب، چالشی بزرگ در بخش کشاورزی
  صفحه 38
 • کاهش مصرف آب در کشت برنج با آبیاری تناوبی ممکن است
  صفحه 40
 • سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی، اقدامی راهبردی است
  صفحه 41
 • تقویت کننده ها عاملی برای بالا بردن کیفیت خاک
  صفحه 42
 • حفظ سلامت خاک، پایداری تولید را در مزرعه تضمین می کند
  صفحه 43
 • در تولید کمپوست با کارایی مطلوب باید تعداد کربن بیش از اندازه از ازت پیشی نگیرد
  صفحه 44
 • آشنایی با مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی
  صفحه 48
 • نقش انرژی باد در کشاورزی
  صفحه 49
 • الکل، سوختی برای وسایل نقلیه و رقیبی برای غذای انسان
  صفحه 50
 • بررسی تطبیقی تشکیل سرمایه ثابت در بخش های اقتصادی
  صفحه 52
 • کنترل کننده های بیولوژیکی مکانیزمی اجتناب ناپذیر برای سالم سازی محصولات کشاورزی
  صفحه 55
 • آشنایی با مباحث اصلی کشاورزی
  صفحه 56
 • نقش آبزی پروری در توسعه پایداری بخش کشاورزی
  صفحه 58
 • عالم برزخ چیست؟
  صفحه 62