فهرست مطالب

زیتون - پیاپی 232 (آبان 1392)

ماهنامه زیتون
پیاپی 232 (آبان 1392)

 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تولید متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه ای (in vitro)
  خدیجه زارع جند، علیرضا مطلبی آذر صفحه 2
 • شبیه سازی خصوصیات هیدرولیکی خاک و جذب کادمیم در دو بافت مختلف خاک
  حسین شیرانی، مجتبی کرد، غلام عباس صیاد صفحه 9
 • القای مقاومت سیستمیک اکتسابی با استفاده از تیمار سالیسیلیک اسید یا مشتقات آن در گیاهان
  فریبرز زارع نهندی، قادر خضری صفحه 19
 • بررسی اثر روش های مختلف شخم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم
  اکرم معینی راد، فاطمه نعیمی، همت الله پیردشتی صفحه 26
 • معرفی پدیده شکارگری درون رسته ای و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک آفات
  فائزه طاوسی اجود، مریم سبحانی، حسین مددی صفحه 32
 • تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر برخی از خصوصیت های کیفی و عمر انباری در میوه کیوی رقم هایوارد
  زهره روحی، محمدرضا اصغری، یوسف رسمی صفحه 41
 • تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات بر ماندگاری بعد از برداشت دو رقم توت فرنگی
  رامین نیک رزم، بهزاد احمدی تکانتپه، مهدی جعفری نیا، لیلا سیدلر فاطمی صفحه 46
 • معرفی گیاه دارویی ریحان
  فرهاد اصغری، جواد فرخی، رضا درویش زاده صفحه 55
 • بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 3 رقم گلرنگ بهاره
  رحیم محمدیان، بهنام طهماسب پور، محمدباقر خورشیدی بنام صفحه 63
 • انتقال مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی قزوین به تشکل های آب بران (موانع و مشکلات)
  محمد کریمی صفحه 69