فهرست مطالب

صنایع - پیاپی 51 (تابستان 1392)

فصلنامه صنایع
پیاپی 51 (تابستان 1392)

 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/10/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله: تجارت الکترونیک در ایران
  صفحه 4
 • سخن سردبیر
  هما عاطف یکتا صفحه 5
 • اخبار
  صفحه 6
 • مصاحبه با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت نت برگ
  صفحه 12
 • مقالات ارسال شده
  صفحه 18
 • معرفی تعدادی از سایت های تجارت الکترونیک
  صفحه 41
 • دروس الکترونیکی و مقایسه ی تعدادی مقاله ی برتر
  صفحه 44
 • جلسه ی اول از سری سخنرانی های صنعتی برگزار شد
  صفحه 59
 • معرفی کتاب در حوزه ی کارآفرینی
  صفحه 65