فهرست مطالب

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1391)

مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/08/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا ایرانمنش*، جلیل تجلیل صفحه 1
  نثر فارسی، به عنوان قالبی برای بیان اندیشه، در طول تاریخ هزار ساله خویش دوره های مختلفی را پشت سرگذاشته و جنبه های گوناگون معنوی و لفظی را تجربه نموده است. یکی از گونه های دلاویز نثر فارسی نوشته های عارفانه است. اگر آثار داستانی عرفانی را که مربوط به حوزه نثر روایی است، جدا کنیم، در حوزه نثرهای غیر روایی عرفانی، با مطالب متعددی از قبیل ترسلات، خطابه ها، مجالس، گونه های تعلیمی، کوته نوشته ها، نثرهای دینی، پندنامه ها، سفرنامه، زندگی نامه ها، گزارش ها، مقالات و... مواجه می شویم؛ اطلاعاتی که درباره این گونه ها در کتاب های مربوط به تحلیل نثر فارسی ارائه شده است، بسیار محدود است؛ لذا، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از منابع معتبر و ارزشمند، اطلاعاتی درباره نثر غیرروایی و مشخص نمودن قلمرو نثرهای غیر روایی عرفانی به معرفی چهره های مهم و متون اصلی پرداخته شود.
  کلیدواژگان: نثر غیرروایی، نثر روایی، عرفان و تصوف، عشق و محبت
 • قاسم بستانی*، عباس حویدر صفحه 24
  ترجمه قرآن به زبان های مختلف، به خصوص به زبان فارسی، از دیرباز رایج بوده است. در دوران متاخر، به جهت گسترش سواد عمومی ایرانیان و روی آوردن آنها به مطالعه قرآن و توجه به معانی آن، روند ترجمه قرآن افزایش یافته است.
  از سویی دیگر، با توجه به قداست متن قرآنی و اهمیت معانی آن در اندیشه و عمل مسلمانی، صحت ترجمه اهمیت ویژه ای دارد. اما با وجود این، ترجمه های موجود، کمابیش اشکالاتی کلی و جزیی دارند و هنوز ترجمه ایده آلی از قرآن عرضه نشده است و چه بسا چنین امیدی قابل تحقق نباشد.
  از جمله این ترجمه ها، ترجمه الهی قمشه ای است که در وسعت بسیاری در دسترس عموم قرار گرفته و می گیرد. شادروان الهی قمشه ای در تاسیس شیوه ترجمه امروزین و راحت و روان قرآن کریم (به نثر معیار و معاصر و روز) سهمی فراموش نشدنی دارد؛ اما با وجود این ترجمه او اشکالات بسیاری دارد.
  مقاله حاضر که چکیده رساله فوق لیسانس می باشد، بر آن است تا با بررسی ترجمه الهی قمشه ای عمدتا از ده جزء آخر قرآن نشان دهد که این ترجمه نیز متاسفانه از اشکالات بسیاری دارد و چنان به ویرایش جدی نیازمند است که اعمال آن به تغییر کلیت ترجمه و ظهور ترجمه ای جدید منتهی می گردد.
  کلیدواژگان: قرآن، ترجمه، الهی قمشه ای
 • یدالله چوپانی * صفحه 53
  ما انسان ها همواره متاثر از فراورده های دانش و فرهنگ نو و کهنه خویش هستیم و رهایی کامل از آن ها به ندرت اتفاق می افتد؛ اما این تاثر ذهنی نباید در فهم آیات قرآن و روایات تاثیرگذارد و خلوص آن را مشوب سازد. فهم خالص و بی شائبه از متون دینی به ویژه قرآن، ممکن، اما مشکل است و پاک سازی ذهن از فرض های آغازین و انگاره های پیشین، شرط لازم برای دست یابی به چنین فهم خالص است؛ لیکن پس از غروب مهر نبوی، از سوی برخی فرقه ها و نحله ها، علاوه بر بروز اختلافات سیاسی- اجتماعی، برداشت های دینی نیز دستخوش اختلاف و گسستگی شد. تفسیرهای مختلف از دین و کتاب الهی شکل گرفت و تفکرات گوناگون و گاه متضاد از میان جامعه اسلامی سر برآورد. یکی از این جریان های فکری، ظاهرگرایی و عقل گریزی و بستن باب اجتهاد در رویارویی با قرآن است؛ البته مراد این مقاله، پرداختن به فرقه های ظاهرگرای «اهل سنت» است که بیشتر از هر نحله دیگر به این دست از عقاید، پای فشرده اند.
  نگارنده این نوشتار، برآن است تا با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن پرداختن به علل شکل دهنده این گرایش عقیدتی، ریشه های این پدیده ناسالم فکری را بیان کند و به قدر امکان مورد نقد و بررسی قرار دهد. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شده آن است که صرف توجه به ظواهر آیات قرآن که این نحله بدان تمسک جستند، مکفی درک و یافتن مدلول ها و مقاصد آیات قرآن نبوده؛ بلکه مدخلیت عقل با تکیه بر تفسیر معصومین (علیهم السلام) در راستای فهم صحیح قرآن امری محتوم است.
  کلیدواژگان: قرآن، سنت، عقل، تفسیر، ظاهرگرایی، فرق ظاهرگرایی
 • حسین خاکپور* صفحه 89
  شومی ایام با واژه «نحس» فقط در دو جای قرآن - آن هم با اشارات سربسته و مجمل - ذکر شده؛ اما در روایات بسیاری مطرح گردیده است. در این مقاله، به روش توصیفی – اسنادی با رویکردی تحلیلی سعی شده - هر چند به صورت گذرا - برخی از این احادیث بررسی و اقسام مختلف آنها مورد مطالعه قرار گیرد و چنین نتیجه می گیرد که صرف نظر از روایات ساختگی و احادیث ضعیف، بقیه به اغراض مختلف صادر گردیده اند؛ گاه برای تحکیم تقوا و تقویت روح دینی است به طوری که روگردانی از آنها نوعی هتک حرمت دین و بی اعتنایی به اولیاء آن است و زمانی اغراض دیگری در پی دارد که بیان می شود.
  کلیدواژگان: نحس، سعد، شومی، تفال، تطیر
 • سید محمد طیبی* صفحه 112
  هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت علل و عوامل نفوذ، حضور و نمود شیعیان امامیه در ابعاد مختلف جمعیتی، سکونتی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اماکن مذهبی و برگزاری مراسم مذهبی در کشور هندوستان است. بنابر اهمیت موضوع، بررسی آن به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام یافته سپس اطلاعات و داده های موجود تنظیم، توصیف و تبیین شده است.
  یافته های پژوهش، مبین آن است که در نفوذ و گسترش مذهب شیعه امامیه در هند عوامل متعددی موثر بوده اند. بسترسازی و تاثیرگذاری تدریجی عوامل مزبور هم اکنون موجبات حضور محسوس و چشمگیر جماعت مورد بحث را در مناطقی از سرزمین هند فراهم ساخته است. آنان توفیق یافته اند تا در ابعاد فرهنگی، علمی، آموزشی، سیاسی، اماکن و آداب و رسوم مذهبی هویتی مستقل، برجسته و قابل توجه به خود اختصاص دهند.
  کلیدواژگان: امامیه، شیعیان، هند، مراکز سکونت، مراکز آموزشی و فرهنگی، اماکن و مراسم مذهبی
 • محمدحسین قریشی*، طاهر جهانجویان صفحه 127
  ترجمه، جریان مستقیمی نیست که در آن مترجم، بدون هیچ نوع دستکاری، متن مبداء را به متن مقصد برگرداند، بلکه در روند این انتقال مداخلاتی از سوی مترجم، در متن مبداء صورت می گیرد که در محصول نهایی آن- متن مقصد- قابل مشاهده است. اغلب این مداخلات، آگاهانه و ناآگاهانه تحت تاثیر ایدئولوژی های مترجمان، صورت می گیرد و در سطوح مختلف متن مقصد تجلی می یابد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی و نمود آن در ترجمه، با تاکید بر ترجمه قرآن- می باشد. برای انجام این کار، ابتدا در این مقاله به بررسی مفهوم کلی ایدئولوژی و نیز ایدئولوژی در مطالعات ترجمه پرداخته شده است و در هفت سطح- واژگان، نحو، نظام آوایی، معنای استعاری، معنای ضمنی، معانی چندگانه واژگان و شفاف سازی، به بازنمود ایدئولوژی و تاثیرات آن بر گزینش های مختلف موجود در ترجمه های قرآن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی، ترجمه قرآن، بازنمود ایدئولوژی، مترجمان قرآن
 • حسین معین آبادی* صفحه 157
  تبیین حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در بر دارنده نوع تعامل فرد با نظام سیاسی است.حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسلامی در ارتقای زندگی معنوی و مادی اعضای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های سکولار، معنویت گرا و کمال گرا بودن دولت اسلامی است. نقد در دولت اسلامی پذیرفته است؛ اما تشویش جامعه ممنوع است.
  شناسایی نقاط اختلاف میان دولت اسلامی و سکولار از اهداف تحقیق است؛ همچنین نوع نگرش مفسرین اسلامی به کتاب و حدیث راهگشای گذار به جامعه مطلوب است؛ جامعه ای که بر اساس مبانی نظری اسلامی در مکتوبات اندیشمندان مسلمان به وفور یافت می شود.با استفاده از تبیین و تحلیل به ارایه نقطه نظرات و اندیشه های علامه محمد تقی جعفری پرداخته شد.نتایج به دست آمده مبین آن است که الگویی که از آزادی سیاسی و حکومت اسلامی ارایه می شود، منحصر به فرد و متفاوت از الگوی غرب سکولار است.حکومت اسلامی، حقوق شهروندان را ارج می نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می کند. هیچ نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست.آزادی بیان، مشروط به مشوش نکردن جامعه است. هر اظهار عقیده و نشر آن پسندیده نیست و باید به وسیله نخبگان و صاحب نظران مورد تایید قرارگیرد؛ زیرا به علت فقدان آگاهی برخی افرادجامعه مشکلاتی به وجود می آید و باعث تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری مردم می گردد.
  کلیدواژگان: حکومت اسلامی، آزادی سیاسی شامل آزادی بیان، آزدی قلم و آزادی اجتماعات، مشارکت سیاسی، سکولاریسم، فردگرایی، جامعه گرایی، غرب
 • صدیقه نیک طبع صفحه 183
  یکی از سنت های قطعی و همیشگی الهی، سنت امتحان و ابتلا در جلوه امتزاج حق و باطل یا همان «فتنه» می باشد. فتنه از قتل، اکبر و اشد است؛ لذا مبارزه با آن هم، بسی سخت تر و بایسته تر و در عین حال مفیدتر از مبارزه با قتل است. امروزه برجسته ترین مصداق فتنه، ترویج اندیشه های انحرافی دینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است.
  امام علی (ع) در عمر پربرکت خود، به ویژه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) فتنه های فراوانی را شاهد بود و همین امر، باعث شد برای هشدار به مردمان زمان خود و آیندگان، در مناسبت های مختلف از فتنه سخن بگوید. این مقاله به بررسی مساله فتنه از منظر حضرت علی علیه السلام پرداخته است تا با بهره گیری از رهنمودهای آن حضرت، درباره ماهیت فتنه و راه های مقابله با آن، انواع فتنه ها را به موقع شناخته و با حرکت سنجیده و آگاهانه در پرتو پیروی از خط ولایت، با استقامت و جهت گیری صحیح، از اهداف انقلاب اسلامی صیانت کنیم.
  کلیدواژگان: فتنه، خاستگاه فتنه، بدعت، مقابله با فتنه، بصیرت، صبر و استقامت، نهج البلاغه
|
 • Zahra Iranmanesh*, Jalil Tajlil Page 1
  Persian prose as a frame to express thought has undergone different periods during the 1000 years of its history and experienced various spiritual and verbal aspects. One of the most charming types of Persian prose is Gnostic writings. If we separate the mysticism related to narrative prose from fictional works, we will face several items such as letters, lectures, discussions, educational types, short notes, religious prose, advising notes, itinerary, biographies, reports, article, etc. in Gnostic non-narrative prose field. The information that is presented on these types in books related to Persian prose analysis is limited. Therefore, in this article it is tried to present some information about non-narrative prose by means of verified and valuable reference, clarify the realm of Gnostic non-narrative prose, and introduce famous figures and their main works.
  Keywords: Prose, Non, narrative prose, Narrative prose, Mysticism, Love, compassion
 • Ghasem Bostani*, Abbas Hovidar Page 24
  Translation of the Quran to various languages, and particularly to Farsi, has been prevalent for a long time. In recent times, this process has been accelerated due to the expansion of literacy among Iranians and their tendency to read the Quran and pay attention to the meanings.In addition to that, the accuracy of translation is very crucial considering the sacredness of its lines and the importance of the meanings in Islamic thought and practice. In spite of all these, the existing translations are flawed with trivial and general problems to some extent and an ideal and perfect translation has not been produced yet and the possibility of such productions does not seen to be reachable.An example of such translations, which is commonly used by the public, is Elahi Ghomshei's translation. Late Elahi Ghomshei has had a significant role in the establishment of a translation style which is simple, modern, and straightforward, though his translation suffers from several shortcomings.The purpose of the present paper-which is extracted from an MA thesis- is to investigate Elahi Ghomshei's translation of the Quran and mostly its ten last Ajza (parts) to illustrate this translation suffers from many errors and flaws to the extent that editing them will result in the production of a new translation.
  Keywords: The Quran, Translation, Elahi Ghomshei*
 • Yadollah Choopani* Page 53
  We humans are always affected by the products of our own knowledge and old or new culture and a complete release from them occurs very rarely, however, this mental affectedness shall not influence the comprehension of Quran verses and narratives or disturb their purity. Pure and genuine comprehension of religious texts, especially Quran, is possible but difficult and clarifying the mind from presuppositions and presumptions is a necessary condition for attaining to such a pure comprehension. But after setting the prophecy sun, some social-political dissensions triggered as well as the conflicts and discords in the field of religious interpretation by some sects and schools. Religion and the divine book were interpreted differently and different and sometimes opposing thoughts occurred among the Islamic society. One of these ideologies is the superficial interpretation and neglecting the reason and field of exegesis of divine law in encountering Quran. Of course the purpose of this essay is to consider the superficial interpretation sects of “Sunnites” which are insisting on these kinds of beliefs more than others. The writer of this article is going to investigate the forming causality of these ideological attitudes as well as state, criticize and study the roots of this impure ideology with a descriptive-analytical method as far as possible. The conclusion of this research is that paying attention superficially alone to Quran verses, that this is employed by this ideology, is not adequate for comprehending and finding the reasons and purposes of Quran verses but considering the reason with regard to the interpretations of the innocents (peace be upon them) is a necessary and unavoidable matter in comprehending Quran correctly.
  Keywords: Quran, Sunnah(tradition), Reason, Interpretation, Superficial interpretation, Superficial interpretation sects
 • Hossein Khakpur* Page 89
  The malevolence of the days appears in the Quran under the term "evil omen" –though implied; however, it has been referred to in a great number of narratives and hadith. This paper tries to investigate some of these hadith and their different types with a descriptive-referential method and an analytical approach-though brief. It has been concluded that, excluding counterfeit and fake narratives and hadith, they have been articulated for different reasons; sometimes to solidify and strengthen piety and the spirit of the religion and therefore neglecting them will be equal to neglecting the prophet, his family, and Imams and the abomination against the religion, and sometimes they have been told for other reasons.
  Keywords: Evil omen, Saad, Ominous, Divination, Auspice
 • Sayyed Mohammad Tayyebi* Page 112
  The Purpose of this study is to investigate the factors underlying the presence of Imamieh Shiite in India, from different aspects regarding population, residence, culture, education, politics, religions places, and rituals. Due to the nature and importance of the work a library and referential study was carried out using documents. The data was, then, classified, described and analyzed. The findings indicate that many factors have caused the spread of Imamieh throughout India. Foundations and the gradual influence of those factors have provided the foregrounds for effective presence of Imamieh in some regions of India. They have managed to gain considerable identity regarding cultural, scientific, educational, political matters as well as religious places and rituals.
  Keywords: India, Imamieh, Shiites, Effective factors, Religious places, Rituals
 • Seyyed Mohammad Hossein Ghoreishi*, Taher Jahanjouyan Page 127
  Translating is not a direct flow by which the translator transfers the source text into the target text directly; rather it is a process by which the translators make some manipulations in the source text, which are observable in the final product i.e. the target text. These manipulations are often affected, consciously and unconsciously- by the translators’ ideology and are realized in different levels of target text. The aim of the current paper is to investigate the effects of ideology and its reflection in Quran translations. To achieve such a goal, first the general concept of ideology and ideology in Translation Studies is scrutinized and then in seven levels- words, syntax, phonological system, figurative meaning, connotative meaning, multiple meaning of the words, and clarification, the reflection of ideology and its effects on different available choices of Quran translations is examined.
  Keywords: Ideology, Quran Translation, Reflection of ideology, Quran translators
 • Hossein Moeinabadi* Page 157
  Defining Islamic state and political freedom contains interactions between people and the political system. Mutual rights and responsibility of the person and the state and the state's responsibility to improve material and spiritual lives of the society members are very important. Differences between Islamic with secular states, is the spiritualism and perfectionism of the Islamic state. Criticism in Islamic state is approved but disturbing the society social is denied. Identifying the contrasts between an Islamic and a secular states is the purpose of this study; also the point of view and interpretation of Islamic thinkers of holy book and the hadith is a proper way to reach a desired society. This paper also intends to define and analyze the mentioned contrasts based on Allameh Mohammad TaghiJafari's views. The outcomes indicate that the pattern presented by an Islamic state to define and characterize political freedom is unique and different from the one presented by western secularism. An Islamic state respects the rights of its citizens and encourages them to participate in political affairs. All kinds of reluctance or compulsion are rejected. Freedom of speech is permitted unless the serenity of the society gets disturbed. Expressing and circulating all opinions is not acceptable and the decision will be the responsibility of the elite, since there might happen some issues as a result of lack of knowledge on the citizen's side that can result in the weakening of thought and faith principles of the society.
  Keywords: Islamic state, Political freedom, Freedom of speech, Freedom of press, Freedom of assembly, Political participation, Secularism, Individualism, Socialism, The West
 • Sedigheh Niktab Page 183
  One of the permanent divine traditions is the tradition of trial against the state of mixture of just and unjust or “fitnah”. Injustice made from fitnah,is greater and more intense than murder. Therefore fighting it is a lot harder and at the same time more beneficial than fighting against murder. Today, the most obvious illustration of fitnah is the spreading of religiously diverse thoughts and social-moral corruptions.The following study investigates the subject of “fitnah” from Ali's (pbuh) view who, during his blissful life, had witnessed a lot of fitnahs –particularly after the death of the prophet- and this urged him to warn the people of his time against fitnah in different events so that by using his guidance about the nature of fitnah and the ways we can fight it, we can recognize it in all forms at the right moment and with cautious and calculated movements in the light of following the leadership, and in the right path we can protect the aims and goals of the Islamic revolution.
  Keywords: Fitnah, Foot of fitnah, Heresy, Fighting fitnah, Vision, Patience, perseverance