فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 53 (آبان و آذر 1392)
 • پیاپی 53 (آبان و آذر 1392)
 • 24 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/10/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حرف اول
 • تعاونی و مشکلات موجود
  محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • دنیای دانش
 • فلپ کرونالی شونده + پیوند بافت همبند
  امید مقدسی صفحه 4
 • روشی محافظه کارانه برای بستن فضای کم بی دندانی Bridgeless Bridge
  علی یمین صفحه 5
 • دندانپزشکی و اینترنت
  مهران همتی صفحه 8
 • در آیینه تاریخ
 • مطب های دندانپزشکی
  ترجمه: بابک پاکزاد صفحه 14
 • گزارش و خبر
 • متن سخنرانی آقای دکتر غلامعباس مرتضوی
  صفحه 16
 • بازدید از مدرسه دارالفنون
  صفحه 17
 • سخنی با گردانندگان محترم ICOI در ایران
  صفحه 18
 • زنگ تفریح
  صفحه 19
 • دنیای دندانپزشکی
 • کاستن از میزان چربی می تواند درمان بیماری های پریودنتال را بهبود بخشد
  محمد پارسیون صفحه 21
 • کفایت خارج کردن مواد پر کننده ریشه دندان
  صفحه 22