فهرست مطالب

Reproduction & Infertility - Volume:1 Issue: 2, 2000
 • Volume:1 Issue: 2, 2000
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/01/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن نخست
  صفحه 3
 • بررسی تاثیر بروموکریپتین در سندرم پلی کیستیک مقاوم به کلومید
  محمد ابراهیم پارسانژاد، سعید البرزی، شهره رستم صولت، الهام کوکبی صفحه 4
  شیوع ناباروری 15-10% می باشد. عدم تخمک گذاری حدود 40% از موارد و بیشترین علت عدم تخمک گذاری سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد. جهت تحریک تخمک گذاری، انتخاب اول درمان با کلومیفن سیترات می باشد، امام حدود 20% از بیماران به درمان با دوز حداکثر کلومیفن سیترات هم جواب نمی دهند...
  کلیدواژگان: ناباروری، سندرم، تخمدن پلی کیستیک مقاوم به کلومید، بروموکریپتین
 • بررسی و ارزیابی بلوغ آزمایشگاهی اسپرم رت توسط CASA
  محمد مهدی آخوندی، پرفسور هری مور صفحه 11
  اسپرم پستانداران، پس از انتقال از بیضه ها به اپیدیدیم، حرکت پیشرونده کمی را از خود نشان داده و عمدتا بی حرکت می باشند. اسپرم همزمان با عبور از اپیدیدیم، بتدریج توان حرکت پیشرونده را کسب می نماید. این پروسه که پس از عبور اسپرم از بیضه ها اتفاق می افتد و نیازمند فاکتورهای ترشح از اپیتلیال اپیدیدیم است، بلوغ و باروری اسپرم نامیده می شود. هدف از این مقاله تنظیم و ارزشیابی استفاده از آنالایزر کامپیوتری اسپرم برای ارزیابی حرکت اسپرم رت می باشد. داشتن یک سیستم ارزشمند و توانمند کامپیوتری ما را قادر به مطالعه پروسه باروری و بلوغ اسپرم درin vitro، in vivo مینماید.
  مواد و روش ها
  نمونه های اسپرم از نواحی مختلف اپیدید یم و پس از رها شدن از بدن رت، تهیه شد. کشت های اولیه ای از اپیتلیوم اپیدیدیم رت فراهم شد، سیستم جدیدی از آنالایزر کامپیوتری اسپرم (CASA) برای آنالیز مشخصه های حرکتی بلوغ اسپرم رت در داخل و خارج بدن و همچنین در حضور کشت همزمان بکار برده شد. از یک آنالایزر تصویری نیز برای آنالیز تصویری حرکات اسپرم نواحی مختلف اپیدیدیم نیز استفاده شد.
  نتایج
  نتایج حاصل این مطالعه که در آن از یک نوع جدید CASA و آنالایزر تصویری برای نمایش و آنالیز حرکتی اسپرم در پروسه بدن بکار گرفته شد، نشان می دهد که اسپرم رت در مجاورت هم کشتی با اپیدیدیم، امکان بلوغ باروری را در خارج از بدن نیز دارا می باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که این نوع از CASA و آنالایزر تصویری، تواما قادر به ارایه جزییات مشخصه های حرکتی اسپرم رت (که از نظر شکلی و قرینه بودن سر، متفاوت با اسپرم انسان است) می باشند. توانمندی این سیستم بهترین امکان را برای بررسی بلوغ اسپرم در in vitro فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: اسپرم رت، آنالایزر کامپیوتری اسپرم، آنالیز تصویری، بلوغ اسپرم، بلوغ آزمایشگاه اسپرم
 • عوامل عفونی در سقط مکرر
  محمدعلی کریم زاده میبدی، ربابه طاهری پناه صفحه 24
  سقط یکی از شایعترین عوارض حاملگی است و به مواردی اطلاق می گردد که تا قبل از هفته 20 حاملگی به دلایل مختلف مادری و جنینی، حاملگی خاتمه می یابد. اگر این مساله 3 بار متوالی در یک بیمار اتفاق افتد، تحت عنوان سقط مکرر نامیده میشود. یکی از علل سقط عفونتها می باشد که در سقط خودبه خودی اهمیت بیشتری پیدا می کند، در حالی که فقط 5% از علل سقط مکرر را به خود اختصاص میدهد. عوامل عفونی متعددی را در ایجاد سقط دخیل می دانند که اغلب آنها فقط در سقط خودبه خودی موثر بوده و نقش آنها در سقط مکرر هنوز به اثبات نرسیده است به طوری که در منابع علمی اخیر اهمیت چندانی به آن نمی دهند.
  سندرم TORCH یکی از مهمترین عفونت های دوران حاملگی است که منجر به سقط خودبه خودی می گردد. علیرغم عدم تکرار این سندرم در حاملگی های بعدی متاسفانه در بسیاری از موارد دیده می شود که اولین آزمایشی که در بررسی سقط مکرر درخواست می گردد، آزمایشات سندرم TORCH است.
  امروزه تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام پذیرفته است که در اغلب موارد نقش میکوپلاسما هومینیس، اوروپلاسما اورولیتیکوم، کلامیدیا تراکوماتیس، لیستریوز، پاروویروس و در موارد کمتر سیفیلیس را دخیل می دانند. بررسی های انجام گرفته موید آن است که ویروسCMV در بدن باقی مانده و از ادرار، بزاق و دیگر مایعات میتوان آن را جدا نمود و از آنجایی که درمان خاصی ندارد، در حاملگی های بعدی فعال شده و با تاثیرات تراتوژن خود می تواند منجر به سقط مجدد گردد.
  روش های تشخیص مختلف شامل کشت میکروارگانیسم، آزمایشات سرولوژی به روشELISA، PCR و... میباشد که به نظر می رسدPCR با اندازه گیری آنتی ژن از دقت بیشتری برخوردار باشد. پس از تشخیص علت عفونت میبایستی بیمار قبل از حاملگی مجدد بطور کامل درمان شود.
  لازم به ذکر است که اغلب میکروارگانیسم ها به درمان طبی پاسخ می دهند و تنها عفونت های ویروسی به علت در دسترس نبودن درمان مناسب بهبودی کامل پیدا نمی کنند.
  کلیدواژگان: عفونت، سقط مکرر
 • مقایسه اثرپروژسترون تزریقی عضلانی با شیاف واژینال در سیکلهای پیشرفته در درمان نازائی (IVF&ET, IUI)
  مهناز اشرفی، طاهره معدنی، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد، اشرف معینی صفحه 35
  پروژسترون یکی از هورمون های مهم در آماده سازی اندومتر جهت باروری جنین می باشد و کمبود این هورمون گاها باعث نازایی و اختلال در خونریزی ماهانه خانمها می گردد. با پیدایش روش های پیشرفته در درمان نازایی (ART) موارد بروز این نارسایی ها در بیماران افزایش یافته و نیاز این افراد به مصرف پروژسترون خارجی را افزوده است.
  با توجه به فرآورده های گوناگون این دارو در این تحقیق سعی شده است که انواع طبیعی و محلول در روغن (progesterone in oil) را با انواع دیگر آن که به صورت شیاف واژینال یا رکتال استفاده می شود مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرد.
  مطالعه به صورت آینده نگر و با روش Randomized clinical trial بوده و بر روی بیمارانی که تحت درمان در سیکل هایART قرار داشتند صورت پذیرفته است، روش سوپراوولاسیون، با استفاده از GnRHa+hMG و در طی سال 1375 در موسسه رویان بوده است. در طی این زمان 185 مورد انتقال جنین صورت گرفته که 88 نفر (گروه اول) به طور اتفاقی تحت درمان با شیاف پروژسترون و 97 نفر (گروه دوم) تحت درمان با پروژسترون تزریقی قرار گرفتند. میزان حاملگی گروه اول 22 مورد (25%) و گروه دوم 25 مورد (8.25 %) می باشد، که از لحاظ آماری نیز اختلاف معنی داری ندارند (P=0.9)در این بیماران پروژسترون روز 5 و 7 بعد از تزریق hCG مورد اندازه گیری قرار گرفت که متوسط میزان پروژسترون سرم در گروه اول برابر باng/ml 72.52 و این مقدار در گروه دوم ng/ml 29.49 بوده که لحاظ آماری اختلاف معنی داری نشان نمی دهد (P=0.764).
  نتیجه حاصل از این تحقیق نشانگر این مساله است که تقریبا نحوه اثر این نوع فرآورده پروژستینی در تقویت مرحله ترشحی آندومتر و کمک به لانه گزینی جنین یکسال بوده و باید انتخاب دارو را با توجه به شرایط و تمایل بیمار به عمل آورد.
  کلیدواژگان: پروژسترون واژینال، پروژسترون تزریقی، نارسایی فاز ترشحی
 • بررسی اثرات ماتریکس خارج سلولی مصنوعی بر روی عملکرد سلولهای اپی تلیال اندومترانسان در محیط In vitro
  معرفت غفاری صفحه 40
  اهمیت ماتریکس خارج سلولی (ECM) در تکامل و کارکرد سلولهای مختلف گزارش شده است ولی اطلاعات کمی در رابطه با نقش آن در کارکرد سلولهای اپی تلیال اندومتر انسان در دست می باشد. در این تحقیق اثرات ECM مصنوعی (Matrigel) روی عملکرد سلولهای اپی تلیال اندومتر با استفاده از تکنیکهای مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و
  روش
  نمونه های اندومتر با اطلاع بیمار و تایید کمیته اخلاقی از 17 زن با باروری قبلی بوسیله هیسترکتومی کامل شکمی تهیه شد. بافت به روش آنزیمی و مکانیکی مجزا شده و محلولهای غنی از سلولهای اپی تلیالی بوسیله سانتریفوژ بدست آمد که بر روی پلاستیک یا داخل Matrigel به منظور تولید سلولهای پولاریزه کشت داده شد و محیط کشت با یا بدون هورمون پروژسترون (10-6 M)به سلولها اضافه شد. مقدار RNA وDNA سلولها پس از استخراج با استفاده از اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد.
  نتایج
  مقدار کل RNA در سلولهای کشت داده شده رویMatrigel (23±1.5 Pg/cell)بیش از دو برابر سلولهای کشت داده شده روی پلاستیک (9.1±1.4 Pg/cell) بود. هورمون استروییدی سبب افزایش RNAدر سلولهای کشت داده شده در هر دو مدل شده ولی میزان افزایش در سلولهای کشت داده شده رویECM بیشتر از پلاستیک بود. سلولهای کشت داده شده روی پلاستیک سریعا پرولیفره شده تا زمانی که تمام سطح پلاستیک را بپوشاند ولی سلولهای کشت داده شده روی ECM دارای تکثیر محدود بوده و بعد از 5 روز تکامل پیدا کرده و پولاریزه شد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد که ECM نقش مهمی در بروز ژن، پولاریزه شدن و تکامل سلولهای اپی تلیال اندومتر انسان در محیط آزمایشگاه بازی می کند.
  کلیدواژگان: انسان، اندومتر، EMC، In Vitro
 • مطالعه تغییر در فاکویتوز نوتروفیلها در طول بارداری
  علیرضا زمانی، احمد مسعود صفحه 50
  علی رغم ایمنی اختصاصی که حین بارداری کاهش می یابد (برای عدم دفع جنین)، قدرت فاگوسیتوز و میکروب کشی نوتروفیل ها (ایمنی ذاتی) افزایش می یابد. کاهش ایمنی اختصاصی در مراحل اولیه بارداری است و با پیشرفت آن بحد طبیعی میرسد. اما تغییرات فاگوسیتوز با پیشرفت بارداری به خوبی روشن نیست. برای مطالعه این تغییرات از زنانی که در مراحل مختلف بارداری (15 نفر در سه ماهه اول، 15 نفر در سه ماهه دوم، 15 نفر دیگر در سه ماهه سوم) بودند استفاده شد. به علاوه 20 نفر نیز به عنوان کنترل (غیر باردار) انتخاب شدند. برای آغاز فاگوسیتوز از سوسپانسیون مخمر کشته و آسپونیزه شده به همراه نوتروفیلها استفاده شد. در اثر بلع مخمرها توسط نوتروفیلها و ایجاد انفجار تنفسی، مواد اکسیدانت آزاد میشوند که این مواد در حضور لومینول تولید نوری می کنند که مقدار آن با میزان آن مواد متناسب است. نور تولید شده توسط لومینومتر (تکنیک کمیلو مینسانس) اندازه گیری شد. حداکثر نور ساطع شده بعنوان شاخصی از سرعت و قدرت فاگوسیتوز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهند در سه ماهه اول و دوم بارداری فاگوسیتوز افزایش یافته (P<0.05)ولی در سه ماهه سوم فاگوسیتوز افزایشی را(P<0.05) نشان نمی دهد. به نظر می رسد عوامل هورمونی و سرمی مسوول چنین تغییراتی هستند.
  کلیدواژگان: کمیلومینسانس، فاگوسیتوز، بارداری
 • ناباروری و جنبه های روانی - اجتماعی
  رضا کرمی نوری صفحه 57
  در مقاله حاضر که مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد جنبه های روانی - اجتماعی ناباروری می باشد، دو گروه از پژوهش ها را می توان در نظر گرفت: 1- پژوهش هایی که برای ناباروری دلایل روانشناختی قائل هستند. 2- پژوهش هایی که به مطالعه پی آمدهای روانشناختی ناشی از ناباروری پرداخته اند...
  کلیدواژگان: ناباروری، فاکتورهای روانی - اجتماعی، مطالعات کمی و کیفی
 • تاثیر سایمتیدین بر تعداد و درصد تحرک اسپرم و برگشت پذیر بودن اثر آن
  مرجانه کازرونی، گیتی دخت نیری کمان صفحه 69
  در تحقیق حاضر اثر سایمتیدین بر حرکت و تعداد اسپرم و همچنین برگشت پذیر بودن اثر آن به روی 80 رت (rat) نر مورد بررسی قرار گرفت. رت ها به هشت گروه تقسیم شدند:گروه کنترل (گروه 1)، گروه شاهد (گروه 2) و پنج گروه آزمایشی که هر کدام سایمتیدین را برای مدتهای یک هفته (گروه 3)، دو هفته (گروه 5)، چهار هفته (گروه 6)، پنج هفته (گروه 7)به میزان 100 mg/kgدر روز دریافت کردند. رت های گروه هشت مدت پنج هفته سایمتیدین دریافت کردند و هفته ششم هیچ دارویی دریافت ننمودند نتایج نشان داد که تعداد اسپرم در گروه های آزمایشی، نسبت به کنترل و شاهد کاهش یافت و درصد اسپرم های متحرک در گروه های آزمایشی نسبت به کنترل کاهش پیدا کرد. در گروه هشت مشاهده شد که این تغییرات پس از قطع سایمتیدین برگشت پذیر می باشد. از نتایج این تحقیق چنین به نظر می رسد که تغییرات حاصله احتمالا به علت اثر مستقیم سایمتیدین بر روی لوله های سمنی فروس باشد.
  کلیدواژگان: رت، اسپرم، سایمتیدین، اسپرماتوژنز، تحرک اسپرم
 • چکیده مقالات انگلیسی
  صفحه 77