فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 410 (بهمن 1392)
 • پیاپی 410 (بهمن 1392)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/11/10
 • تعداد عناوین: 43
|
 • به سوی اقتصاد بدون نفت
  دکتر فریدون گل افرا صفحه 2
 • ضایعات، بلای بزرگ توسعه پایدار کشاورزی ایران
  دکتر فریدون گل افرا صفحه 4
 • افزایش مصرف کودهای شیمیایی
  مهندس مهدی رجول دزفولی صفحه 5
 • مدیریت ها در صورت داشتن تبحر، می توانند بیشترین عامل تاثیرگذار در افزایش بهره وری در کشاورزی باشند
  صفحه 7
 • توزیع نهاده های کشاورزی به یاری سامان های هوشمند
  صفحه 8
 • ظرفیت های تولیدی در کشور قابل گسترش است
  صفحه 9
 • تولید کنندگان و تامین کنندگان کود، سم و بذر در اولین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی، توانایی های خود را به منصه ظهور گذاشتند
  صفحه 10
 • چالش های کشاورزی، نیازمند اولویت بندی
  صفحه 12
 • اشتغال موثر، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه پایدار کشاورزی
  صفحه 13
 • سرمایه گذاری برای برون رفت از کشاورزی سنتی راهبردهای پایدار را می طلبد
  مهندس احسان الله گل افرا صفحه 14
 • افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
  صفحه 15
 • تاخیر در توسعه کشاورزی حفاظتی از دست دادن مزیت های نسبی را در پی دارد
  صفحه 16
 • توسعه کشت حفاظتی نیازمند توجه دولت برای سرعت بخشیدن به آن است
  صفحه 17
 • خلق حماسه اقتصادی، تمهیدات ویژه ای را می طلبد
  محمدمهدی بهمنی صفحه 18
 • استفاده از فناوری های هوشمند در اگری تکنیکا Agritechnica 2013
  دکتر افسانه مظفری صفحه 20
 • آشنایی با مباحث اصلی کشاورزی
  ترجمه: کیوان توسلی واقعی صفحه 22
 • اهمیت منابع آبی در توسعه کشاورزی و نقش سیاست های بانک کشاورزی در افزایش بهره وری مصرف آب
  فرشاد قوشچی صفحه 24
 • رویدادهای سازمان تعاون روستایی ایران
  صفحه 26
 • اهمیت به کارگیری راهبرد هلدینگ در صنایع کشاورزی ایران
  محمدمهدی مشیدی، مهدی طورانیان، سعید دستمالچی صفحه 28
 • کنترل شیمیایی برای از بین بردن آفات نباتی
  مهندس نرگس گل افرا صفحه 30
 • بازنگری برنامه های مدیریتی مبارزه با علف های هرز
  صفحه 31
 • یکپارچه سازی اراضی کشاورزی حرکتی محوری برای افزایش بهره وری
  صفحه 32
 • مدیریت خاک و حفظ آن، پایداری کشت را به دنبال دارد
  صفحه 33
 • سلامت خاک مفهومی در خور توجه دارد
  صفحه 34
 • حفظ سلامت خاک با بهره گیری از مدیریت های جدید کشاورزی
  صفحه 35
 • نقش آبیاری قاعده مند درمزارع مکانیزه
  صفحه 36
 • توسعه بخش کشاورزی، نیازمند اقدام یکپارچه است
  صفحه 37
 • استفاده صحیح از منابع آبی کشور تحول اساسی مدیریت را می طلبد
  صفحه 38
 • تاثیر افزایش قلیایی شدن آب در آبیاری محصولات
  صفحه 39
 • آشنایی با علف هرز شیرین بیان
  گردآوری: کیوان توسلی واقعی صفحه 40
 • زمین های مردابی با خاصیت ذخیره دی اکسید کربن در خاک
  مهندس نرگس گل افرا صفحه 41
 • تولید کمپوست، فرآیند پیچیده ای است که میکروارگانیسم ها در تجزیه مواد آلی نقش تعیین کننده ای دارند
  دکتر مرتضی الماسی، دکتر حسین باخدا، مهندس محمد امامی صفحه 43
 • تاثیر بسترهای مختلف کشت روی رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک
  محمد نوری زاده، غلامعلی پیوست، معصومه لایق صفحه 46
 • آیا تولیدات زراعی و دامی در جهان چشم انداز روشنی دارد؟
  صفحه 49
 • آشنایی با فناوری تولید مکانیزه نشای سبزی ها
  سیدحسن موسوی، ساسان کشاورز صفحه 50
 • راهنمای کشت پیاز به روش ردیفی نشتی
  صفحه 52
 • تولید محصولات کشاورزی با کیفیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تامین سلامت مصرف کننده
  مهندس سوده گل افرا صفحه 53
 • اهمیت الگوی کشت در اراضی شیب دار بر توسعه کشاورزی شهرستان پیرانشهر
  اسماعیل معروفی صفحه 54
 • آموزش و جایگاه آن در بخش کشاورزی
  باسم پورسعید، لیلا منصوری جمشیدی صفحه 56
 • نقش آبزی پروری در توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور فرصت ها و چشم اندازها
  تهیه و تدوین: دکتر رضا فیض بخش، مهندس علیرضا کیهان ژور صفحه 58
 • کمبود صید یا مسائل رفاهی صیادان؟
  صفحه 59
 • قیامت چگونه رخ خواهد داد؟
  دکتر سیدمحسن میرباقری صفحه 60
 • طنز مش رجب خورجینی
  صفحه 62