فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و دوم شماره 140 (پیاپی 256، مرداد 1383)
 • سال بیست و دوم شماره 140 (پیاپی 256، مرداد 1383)
 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/04/31
 • تعداد عناوین: 29
|
 • نان جایی به دست می آید که... (سرمقاله)
  صفحه 6
 • تبریک و تهنیت
  صفحه 9
 • گزارشی از شانزدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی ایران
  صفحه 10
 • متن سخنرانی مهندس علی محمد شریفی در شانزدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی نساجی ایران
  صفحه 12
 • متن سخنرانی مهندس جمشید بصیری در شانزدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی ایران
  صفحه 16
 • متن سخنرانی مهندس غلامرضا علیمردانی در شانزدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی نساجی ایران
  صفحه 25
 • متن سخنرانی آقای سید حسین مروستی در شانزدهمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنایع نساجی نساجی ایران
  صفحه 27
 • اهم برنامه های پلی تکنیک 2004
  صفحه 28
 • فراخوان تدوین استانداردهای ملی
  صفحه 33
 • وضعیت عمومی پنبه کشور در اردیبهشت ماه 1383
  صفحه 34
 • صنعت عمومی پنبه کشور در اردیبهشت ماه 1383
  صفحه 34
 • اقتصاد و صنعت هند
  صفحه 36
 • پژوهشگران انگلیسی ادعا کرده اند که مشکلات سلامتی مربوط به الیاف سرامیک را بر طرف نموده اند
  صفحه 51
 • ایجاد شکل ظاهری «دنیم» به وسیله آنزیم ها
  صفحه 52
 • تکنولوژی نوین تولید الیاف اکریلیک
  صفحه 57
 • نگاهی اجمالی به صنعت نساجی پاکستان
  صفحه 58
 • شکوفایی ابریشم پارسی در عصر صفویه
  صفحه 66
 • نحوه تولید نخ به روش Compact Spinning
  صفحه 70
 • سیستم ریسندگی پنبه ای رنگ با بالن شکسته
  صفحه 73
 • نرمکن های آب دوست سیلیکونی
  صفحه 76
 • حفظ و نگهداری پوشاک
  صفحه 86
 • کراس لینک کردن سلولز پنبه سولفونه شده (قسمت اول)
  صفحه 88
 • خصوصیات و ساختار پارچه
  صفحه 93
 • تاریخچه تافتینگ
  صفحه 96
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 108
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 110
 • خبر
  صفحه 112
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 115
 • بخش انگلیسی
  صفحه 116