فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وکیل احمدی، محمد بازافکن * صفحات 1-27

  سیمای استانی ایلام برای غنای هرچه بیشتر فرهنگ بومی استان تاسیس شده است. حفاظت از فرهنگ و زبان کردی و در عین حال ارائه تصویری واقع بینانه از آن به نسل جدید، از جمله وظایف اساسی این رسانه است. پژوهش حاضر در راستای بررسی عملکرد سیمای ایلام در این زمینه، از طریق مصاحبه با نخبگان فرهنگی شهر ایلام انجام شده است. اینکه سیمای ایلام چه تصویری از فرهنگ و زبان کردی را به مخاطب ارائه می دهد، پرسش آغازین نوشتار حاضر است. پژوهش به روش کیفی انجام شده است؛ بدین ترتیب که نخست با نخبگان فرهنگی شهر ایلام مصاحبه شده است و پس از آن، پژوهشگر با روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی متن مصاحبه های انجام شده پرداخته است. بنا بر اصل اشباع نظری، 15 نفر مورد مصاحبه قرارگرفته اند.
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه های سیمای ایلام، وجهه رسمی زبان کردی را تنزل می دهند. همچنین، این برنامه ها با برجسته سازی ابعاد سنتی فرهنگ کردی و نادیده گرفتن کارایی آن در زندگی مدرن، فرهنگ کردی را به مثابه فرهنگی نازل ترسیم می کنند. مصاحبه شوندگان، کاستی های زبان کردی معیار را در سیمای ایلام این گونه بیان کرده اند: عدم انتخاب لهجه معیار مناسب، استفاده نکردن از رسم الخط کردی، نبود واژه سازی های درست و علمی و گرته برداری صرفی و نحوی از زبان فارسی.

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، فرهنگ بومی ایلام، زبان کردی، وجهه رسمی زبان، سیمای ایلام
 • مهدی باقری هشی، مرتضی جاویدکار، محسن آقامحمد صفحات 29-58
  شناخت دقیق و درست تهدیدهای شبکه های رسانه ای متخاصم حریف و تدوین راهبرد های مناسب برای مقابله با آنها، نقشی موثر و مهم در خنثی سازی فعالیت های رسانه ای دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که تعلل در آن، ضمن به هدردادن وقت، انرژی و منابع مالی، می تواند آثار زیانبار و خطرناکی را به همراه داشته باشد. این پژوهش به بررسی نقش شبکه ماهواره ای صدای امریکا در پیشبرد اهداف امریکا در جمهوری اسلامی ایران طی سال های 2009-2011 می پردازد.
  هدف این مقاله، بررسی شبکه صدای امریکا و نقش آن در پیشبرد اهداف امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و پرسش اصلی که نویسندگان در این پژوهش درصدد پاسخ گویی به آن بوده این است که شبکه رسانه ای صدای امریکا در پیشبرد اهداف امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارد.
  بر این اساس، به ابعاد گوناگون آن و نقش هایی که این شبکه رسانه ای برای پیشبرد اهداف امریکا در کشورمان ایفا می کند، اشاره می شود، با این فرضیه که شبکه رسانه ای صدای امریکا با برجسته سازی اختلافات و مسائل داخلی، مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی، مسئله هسته ای، حقوق بشر و تروریسم، زمینه مساعدی را برای پیشبرد اهداف ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: رسانه، شبکه رسانه ای، دیپلماسی رسانه ای، صدای امریکا، اهداف امریکا
 • فاطمه تاجی، فریدون وردی نژاد صفحات 59-79
  پژوهش حاضر که به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان می پردازد، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چه رابطه ای بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد.
  برای پاسخ به این پرسش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه های رفتاری و رسانه ها، سه فرضیه در قالب بررسی رابطه سلامت روانی با اعتیاد به اینترنت؛ جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان تدوین گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است و جامعه آماری آن، همه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی را دربر می گیرد که تعداد آنها 3600 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول و جدول مورگان، 368 نفر و روش نمونه گیری از نوع تصادفی سیستماتیک است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات نظری و میدانی انجام شده و ابزار سنجش پژوهش عبارت است از: تست اعتیاد اینترنتی یونگ و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) که با استفاده از آنها رابطه اعتیاد و سلامت روانی همه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با جنس و مقطع تحصیلی آنها آزموده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اعتیاد به اینترنت و جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین اعتیاد به اینترنت و مقطع تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، بین سلامت روانی و اعتیاد به اینترنت و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد، اما بین سلامت روانی و مقطع تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، سلامت روانی، دانشجویان
 • علی اصغر کیاء، جعفر حسین پور صفحات 81-105
  استدلال اصلی نوشتار حاضر این است که فضای فعالیت رسانه ای (در این پژوهش، مطبوعات مد نظر است)، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه بسیج اجتماعی، در کنار رشد شهرنشینی و سواد، رفته رفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهبود یافته است و در میانه دهه 70، با رشد سریع سواد عمومی و عالی به همراه شهرنشینی و افزایش تقاضا برای آزادی های سیاسی، فضای فعالیت مطبوعاتی نیز رشد مطلوبی یافته است. یکی از شاخص های مهم توسعه سیاسی، بسیج اجتماعی است؛ به عبارتی، بسیج اجتماعی اغلب زیرساخت های توسعه سیاسی را دربرمی گیرد. همچنین، به نوعی زیربنای روند توسعه است. بسیج اجتماعی نتیجه رابطه میان سطح شهرنشینی، سطح سواد و آموزش و فضای فعالیت رسانه ای و نشر اطلاعات است. این سه متغیر به عنوان عوامل به هم وابسته، با رشد خود به فرآیند مشارکت سیاسی کمک کرده و توسعه سیاسی را موجب می گردند.
  کلیدواژگان: بسیج اجتماعی، مطبوعات، دوره عدالت اجتماعی، دوره سازندگی، دوره اصلاحات
 • مهدی منتظرقائم، فرزاد غلامی صفحات 107-134
  مسئله این پژوهش، بازنمایی جامعه ایران در مواجهه با مدرنیته در سریال قهوه تلخ مهران مدیری است؛ یعنی، پرسش اصلی ما این است که آیا در این سریال، جامعه ایران پدیده ای نامعقول و ناسازگار با مدرنیته بازنمایی می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل روایت (الگوی تحلیل شخصیت های گریماس) استفاده کرده ایم. سپس، با استفاده از مطالعات پسااستعماری به نقد بازنمایی شخصیت های سنتی و مدرن و موانع شکل گیری مدرنیته در ایران پرداخته ایم. یافته های پژوهش بعد از تطبیق الگوی گریماس بر چهار اپیزود سریال، نشان می دهد که همه شخصیت های سنتی سریال، به عنوان دیگری «مستشارالملک» (نماد مدرنیته) بازنمایی شده اند؛ به عبارتی، با استفاده از کلیشه هایی مانند کندذهن، تنبل، منفعت طلب و بی منطق شخصیت پردازی شده اند. در مقابل، قهرمان داستان (نماد مدرنیته) شخصیتی خلاق، فعال و منطقی بازنمایی شده است. در کل سریال، مستشارالملک نقش فاعل را برعهده دارد؛ از این مسئله می توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ و جامعه ایران افراد را به گونه ای بازنمایی می کند که هیچ انگیزه ای برای تغییر و پیشرفت ندارند. بنابراین، جامعه ایران فاقد هرگونه توان برای تغییر و تلاش به سمت مدرن شدن است. در روایت سریال، موانع اصلی شکل گیری مدرنیته که عبارت اند از: ساختار نظام آموزشی، ساختار عمودی قدرت، استبداد ایرانی، کندذهنی و تنبل بودن ایرانیان، مانع رسیدن قهرمان داستان به اهدافش می شود. بر اساس نقد پسااستعماری، می توان گفت اگرچه سریال بر نقاط ضعف جامعه ایران به درستی دست می گذارد، در نهایت روایت غالب سریال به گفتمان های شرق شناسانه نزدیک می شود که مورد نقد مطالعات پسااستعماری است.
  کلیدواژگان: مطالعات پسااستعماری، بازنمایی، تحلیل روایت، تحلیل شخصیت های گریماس، مدرنیته، قهوه تلخ
 • مریم هنگامه موسوی ارفع، سعید روحانی صفحات 135-157
  با ورود به هزاره سوم، شاهد تغییرات سریع در فناوری ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، سازمان ها با توجه به محیط رقابتی و حفظ و بقای خویش، لازم می دانند که از تکنولوژی های جدید و تجهیزات مدرن با توجه به مزایایی که دربر دارد، برای افزایش کارایی و بهره وری هرچه بیشتر سازمان خود بهره مند گردند. اما، همچنان شاهد سوء استفاده هایی (سایبرلوفینگ) از این فناوری های جدید از جمله اینترنت هستیم که اخیرا سبب واردآمدن مشکلات عدیده و خسارت های فراوانی شده است. مهم ترین گام در این خصوص، بررسی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سایبرلوفینگ و چگونگی پیشگیری از این پدیده است. هدف از انجام این تحقیق، مشخص کردن علل و پیامدهای سایبرلوفینگ و ارائه پیشنهادها مبنی بر کاهش انجام سایبرلوفینگ است. روش تحقیق به صورت کیفی (گراندد تئوری) بوده و در این تحقیق داده ها از طریق مصاحبه ها و مقالات جمع آوری گردیده است. مدل ارائه شده در تحقیق مدل پارادایم است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل فردی، سازمانی و محیطی/ بیرونی از جمله مواردی هستند که در ایجاد پدیده سایبرلوفینگ نقش مهمی را ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: سایبرلوفینگ (cyber loafing)، سایبرلوفینگ خفیف (minor)، سایبرلوفینگ شدید (serious)
|
 • Vakil Ahmadi, Mohammad Bazafkan Pages 1-27

  The main topic of this paper is the evaluation of effects of Ilam broadcasting program on Kurdish culture in Ilam province. In this regard، the attitude of cultural elites in the Ilam native culture is analyzed. The reason for selecting them is that they are of high status in the Ilam culture as well as in the planning process of other media related to the Kurdish culture. In order to formulate the theoretical framework، four theories are considered including the Colonization of the Lifeworld،agenda-setting، Spiral of Silence and the dependent theories. In this qualitative research، the topic is investigated via carrying out in-depth interviews with the Ilam cultural elite. Based on theoretical saturation، 15 people are interviewed. The results of this study indicate that the cultural elites believe that Ilam broadcasting programs reduces official prestige of the Kurdish language and also show the Kurdish culture as an unimportant culture. The interviewees also refer to the damage done to the Kurdish standard languagein Ilam broadcasting programs such as failure to use the proper standard accent and Kurdish orthography، loss of correct scientific word coinage and calque from the Persian language.

  Keywords: plural media, Ilam native culture, the Kurdish language, official image of language, Ilam broadcasting
 • Mehdi Baqeri Hashi, Morteza Javidkar, Mohsen Aghamohammad Pages 29-58
  Accurate and correct identification of the threats of the enemy''s hostile media networks and development of appropriatestrategies to deal with them play an affective and important roleinneutralizing the activities of Iran''s enemies. Beside swasting time، energy and human resources، any delay in taking actions in this regard will have dangerous and detrimental effects. This study investigates the role of the Voice of America satellite network in advancing the goals of the USA in the Islamic Republic of Iran during 2009 – 2011. The main question in this study is about the role of the Voice of America satellite network in advancing the US goals in the Islamic Republic of Iran. Accordingly، different dimensions and the roles which the network plays in advancing the US goals in our country are referred to. The hypothesis is that the Voice of America media network provides the grounds for advancing the US goals against Iran by highlighting the conflicts concerning the nuclear program، human right sandterrorism and problems caused by sanctions.
  Keywords: media, media network, media diplomacy, Voice of America, US Agoals
 • Fatemeh Taji, Fereidoon Verdinejad Pages 59-79
  This study investigates the relationship between Internet addiction and mental health of the BA and MA students in the Faculty of Management and Accounting at Allameh Tabataba’i University. To answer this question، the existing literature in the fields of behavior and the media is investigated and three hypotheses are suggested for examining the relationship between mental health، Internet addiction، gender and level of education of the students. In this descriptive–correlation study، the statistical population consists of all the BA and MA students of the said faculty which amount to 3600 persons. Moreover، the sample is 368 persons selected based on the Morgan formula systematic random sampling. Theoretical and field studies are used for data collection and the measurement tools in clued the Young’s Internet Addiction Test and General Health Questionnaire. The results of this study show that there is no significant relationship between Internet addiction and gender، but there is a positive significant relationship between Internet addiction and educational level. Moreover، there is a significant relationship between mental health and gender، but there is no significant relationship between mental health and educational level.
  Keywords: internet addiction, mental health, students
 • Ali Asghar Keya, Jafar Hosseinpoor Pages 81-105
  The main argument in this paperis that the media activities (the press in particular) as one of the three sides of social mobilization have improved after the Islamic Revolution along with development in education and literacy. In the mid 1980’s،thearea of activities of the press have developed with the rapid growth of public higher education، urbanization and the increasing demand for political freedom. One of the most important indicators of political development issocial mobilization. In other words، social mobilizationoften includes the infrastructure of political development and is also the cornerstone of the development process. Social mobilization is the result of there lation between the level of urbanization، education، training and activities in the media and publication of information. As dependent factors، these three variable scontributeto the process of political participation and lead to political development.
  Keywords: social mobilization, the press, political development
 • Mahdi Montazer Qaem, Farzad Gholami Pages 107-134
  The topic discussed in this research is the representation of Iranian society in facing modernity in Bitter Coffee TV series directed by Mehran Modiri. The question is whether the Iranian society is represented as an unreasonable phenomenon incompatible with modernity or not. To answer this question, the narrative analysis (Greimas actors’ analysis pattern) is used. Then, using the postcolonial studies, we criticized the representation of the traditional and modern characters; the barriers of developing modernity in Iran. After the Greimas pattern being adapted with four episodes of the TV series, the findings show that all of the traditional characters are represented as the other for “Mostasharolmolk” (the symbol of modernity). In other words, they are characterized using stereotypes such as stupid, lazy, profit-seeking, and illogical. On the other hand, the protagonist (the symbol of modernity) is represented as creative, active and logical. All over the series, Mostasharolmolk has an active role. Regarding this, we can conclude that the Iranian society and culture are represented as if they had no motivation to change and progress. Therefore, the Iranian society is lacks any abilities to change and any attempts to become modern. In the series narration, the main barriers of developing modernity include the structure of the educational system, the vertical structure of the power, Iranian despotism, the stupidity and laziness of the Iranians, which hold them back from achieving their goals. Based on the postcolonial criticism, we can claim that although the series is correctly showing the weaknesses of the Iranian society, the dominant narration of the series approximates the Orientalistic discourses which are criticized by the postcolonial studies.
  Keywords: postcolonial studies, representation, narrative analysis, Greimas actors analysis, modernity, Bitter Coffee
 • Maryam Hengameh Mousavi Arfa, Saeed Rouhani Pages 135-157
  We witness urgent changes in technology and complexity of the environment complexity in the third millennium. In such conditions and considering the advantages of new technologies and modern equipment، organizations know how to use these technologies so as to survive and increase their efficiency in such competitive world. However، we still witness abuse (cyber loafing) of these new technologies including internet that has recently caused many problems and damages. The most important step in this regard is to study and identify factors effective in cyber loafing and ways of preventing this phenomenon. The aim of this study is to specify the causes and consequences of cyber loafing in airlineagencies located in Tehran and to make suggestions for reducing cyber loafing cases. The methodology is qualitative (grounded theory) and the data arecollected through interviews and papers. The presented model in the research is a Paradigm Model. The results show that individual، organizational، environmental/external factors are among the reasons which play an important role in cyber loafing.
  Keywords: cyber loafing, minor cyber loafing, serious cyber loafing