فهرست مطالب

مطالعات عملیات روانی - پیاپی 37 (پاییز 1392)
 • پیاپی 37 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر حجت الله مرادی صفحه 5
  گرچه عملیات روانی پیشینه ای طولانی دارد لیکن مفهوم عملیات روانی و معادل آن جنگ روانی برای اولین بار پس از جنگ اول جهانی مطرح شد. تلاش های غیرنظامی طرفین درگیر در جنگ حاکی از آن بود که در آینده عملیات روانی سهم و نقشی بی بدیل در پیروزی یا شکست طرف های درگیر بر عهده خواهد داشت. کمتر از دو دهه بعد، در جنگ دوم جهانی این پیش بینی تا حدود زیادی به حقیقت پیوست. در آن جنگ طرف های درگیر با بهره گیری از بیانیه های رادیویی، اعلامیه های تبلیغاتی، سخنرانی های آتشین و هیجانی و ده ها روش و ابزار دیگر، معنای جدیدی به جنگ و عملیات روانی بخشیدند. در آن جنگ نشان داده شد که نه تنها سربازان درگیر در جنگ بلکه غیرنظامیان نیز آماج عملیات روانی قرار می گیرند و ثابت شد که ملت های غیرنظامی و افکارعمومی آنان در برابر عملیات روانی حتی آسیب پذیرتر از نظامیان هستند.
 • اسماعیل قربان پور* صفحه 7
  با گسترش اینترنت و رواج به کارگیری آن در اقشار مختلف جامعه، توجه کارشناسان علوم انسانی و اجتماعی به اینترنت، و به دنبال آن به انواع کاربردهای آن، که یکی از آنها تالارهای گفت و گوست، جلب شد، به ویژه روان شناسان و جامعه شناسان در سال های اخیر به بررسی تاثیرات حضور در تالارهای گفت وگو، بر سلامت روان و بهزیستی افراد جامعه همچنین بر فرهنگ عمومی آنان پرداخته اند. تعدد تحقیقات انجام شده در این زمینه، منجر به این شده است که نشریات مختلفی به انتشار نتایج حاصله از این تحقیقات بپردازند. اینترنت و امکانات موجود در آن به شکلی روزافزون در حال گسترش است. بحث به کارگیری آن از مسائلی است که از ابتدای کار این شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیاری از کارشناسان بر روی نحوه و میزان بهره گیری از آن در بین گروه های مختلف، مسائلی را مطرح می کنند. واکاوی تاثیرات بهره گیری از این فناوری، مطالعات گوناگونی را طلب می کند. این مقاله با تاکید بر کاربردهای متنوع و نوین شبکه اینترنت سعی نموده تا به تاثیرات استفاده از اینترنت در کنش های فردی و اجتماعی کاربران ایرانی بپردازد و همزمان این موضوع را مطرح نموده که اینترنت باعث ایجاد تغییراتی در فرهنگ عمومی آنان می شود. از جمله تعاملات اینترنتی و شبکه های اجتماعی مجازی که در ایران بسیار مورد توجه همگان، به ویژه جوانان قرار گرفته، اتاق های گفت وگو (چت روم) است که تاثیری چشمگیر بر هویت کاربران گزارده است. این مقاله ابعاد مختلف این تاثیرات را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: اینترنت، کنش های فردی، کنش های اجتماعی، فرهنگ عمومی، اتاق های گفت و گو
 • مصطفی محمدی* صفحه 29
  مقاله حاضر به بررسی دو متغیر «امنیت نرم» و «رسانه ملی» با تاکید بر کارکرد راهبردی رسانه ملی در مقابله با جنگ نرم می پردازد. امنیت نرم و نظام رسانه ای دو مقوله بسیار مهم، حساس و پیچیده ای هستند که به شدت جوامع بشری را متاثر ساخته اند. با گسترش دنیای ارتباطات، امروزه با جنگ نرم روبه رو هستیم به شکلی که گفته می شود، هر رسانه ای که قوی تر است می تواند در جهت دهی افکار عمومی موثرتر عمل کند. از این رو در عرصه نوین رویارویی، رسانه ها از نقشی بسیار مهم در قدرت ملی هر کشور برخوردارند و رسانه ملی نیز نقش حیاتی در افزایش میزان مشارکت، انسجام، اعتماد، وفاداری ملی و سرانجام افزایش مشارکت سیاسی دارد و می تواند به مثابه یکی از مولفه های اساسی در قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد است ضمن بررسی امنیت نرم، به این پرسش پاسخ دهد که نقش رسانه ملی در ایجاد امنیت نرم چیست و راهکارهای مقابله آن با جنگ نرم کدام است؟ روش این پژوهش تحلیل ثانویه بوده، بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی همت گمارده است.
  کلیدواژگان: رسانه ملی، امنیت نرم، اطلاع رسانی، جنگ رسانه ای
 • سید محمد جواد قربی* صفحه 49
  مقاله حاضر تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که مختصات قدرت نرم ایران از منظر سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ با مداقه و بررسی متن سند چشم انداز می توان به ابعاد مختلف قدرت دست یافت و نگرش نرم افزاری به قدرت را در کالبد این سند مشاهده کرد. یافته های پژوهش حاکی از این است که سند چشم انداز به چهره نرم افزاری قدرت تاکید زیادی دارد و ابعاد قدرت علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را می توان در کنار قدرت نظامی مشاهده کرد. همچنین ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران در سند چشم انداز شامل کشورهای همسایه، منطقه آسیای جنوب غربی، جهان اسلامی و سرانجام سطح جهانی است. از سوی دیگر، طیف وسیعی از منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات آن نیز در سند چشم انداز، فهرست شده است. آینده پژوهی قدرت نرم ایران در افق سند چشم انداز نشان می دهد که در صورت اجرای صحیح راهبردها و سیاست های مندرج در سند چشم انداز، پتانسیل های مطلوبی برای ارتقاء قدرت نرم ایران وجود دارد. از آنجا که قلمرو و محیط این پژوهش، سند چشم انداز بیست ساله می باشد، مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و روش تحلیل اسنادی به مطالعه قدرت نرم و مختصات آن در سند چشم انداز می پردازد. مقاله در صدد است مختصات قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در سند چشم انداز بیست ساله بررسی و مطالعه کند.
  کلیدواژگان: سند چشم انداز، قدرت نرم، جمهوری اسلامی ایران، ژئوپلیتیک
 • محمدرضا حق شناس آدرمنابادی* صفحه 71
  امروزه جنگ نرم به مثابه رویکردی جدید برای تهاجم به یک کشور مدنظر است، هدف از جنگ نرم ایجاد تغییرات و براندازی از طریق تاثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات، رفتار و ارزش های اجتماعی یک کشور است از این رو جنگ نرم، ظاهری فریبنده دارد و محیط آن همه جامعه را در برمی گیرد. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، با بهره گیری از مفاهیم مکتب رضوی، ضمن بررسی مفهوم جنگ نرم و تاکتیک های محوری آن، راهبردهای موثر برای مقابله با جنگ نرم دشمن را بر اساس سیره امام رضا(ع) و با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای مدنظر قرار می دهد. در پایان راهبرد هایی چون اجرای سیره تربیتی، اخلاقی و عملی امام رضا(ع) و ترویج مکتب رضوی، برگزاری مناظرات و جلسات پرسش و پاسخ، تربیت افراد متخصص، بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی، تلاش در جهت ایجاد وحدت در تمام زمینه ها و... را برای مبارزه با جنگ نرم دشمن پیشنهاد می دهد.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، سیره امام رضا (ع)، راهبردهای مقابله
 • حسین آذری* صفحه 85
  در آموزه های دین اسلام کار هم ردیف عبادت و بلکه گاهی بهترین عبادات بیان شده است و بالعکس تنبلی و بیکاری مظهر نقص و پوچی و نشانه سستی ایمان دانسته شده است. قرآن کریم به عنوان برنامه کامل زندگی بشر و دربردارنده همه جنبه های سعادت بشری در هر عصر و زمانی، کار و تلاش را برای رشد و سعادت و فراهم کردن مایحتاج زندگی، لازم و ضروری می داند. اسلام به مثابه دینی که پاسخ گوی همه نیازهای اساسی انسان هاست از مسئله کار غفلت ننموده، آن را از منظرهای مختلف حقوقی و اخلاقی مورد بررسی قرار داده است. منابع کتاب و سنت آکنده از توصیه های پیشوایان دین اسلام است که علاوه بر روشن ساختن حقوق کار بر جنبه های اخلاقی آن نیز سفارش فرموده اند. پیشوایان اسلام برترین الگوهای اخلاق کار به شمار می روند. این مقاله در صدد است با بررسی سیره و روایات و احادیث و قرآن کریم، مولفه های فضایل و رذایل اخلاقی را از منظر اسلام استخراج نماید. روش این مطالعه، تاریخی و توصیفی–تحلیلی بوده، از دریافت های نوین علوم انسانی نیز در این مبحث غفلت نمی ورزد.
  کلیدواژگان: اسلام، آموزه های دینی، اخلاق کار
 • حسن فریدی* صفحه 99
  یکی از مسائل مهم جامعه کنونی، تروریسم است. ترور اقدامی است گروهی، سازمان یافته و دارای راهبرد سیاسی. پژوهش حاضر با به کارگیری مفهوم «تروریسم روانی» به این نکته می پردازد که اجرای عملیات روانی تخریبی یا تحکیمی توسط تروریست ها ارتباطی مستقیم با اهداف تروریستی و توسعه «ناامنی روانی» در جامعه دارد. با توجه به اتهاماتی که به ایران نسبت داده می شود پرسش اساسی این تحقیق آن است که: ابعاد عملیات روانی کشورهای غربی با موضوعیت تروریسم علیه ایران چیست و چه عواملی شکل دهنده تروریست نامیدن جمهوری اسلامی ایران است؟ در پاسخ به سوالات طرح شده، این پژوهش با بررسی وقایع تاریخی و با روش کتابخانه ای به این نتیجه منتهی می شود که هدف کشورهای غربی از به راه انداختن عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران با موضوعیت تروریسم تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی جهانیان و کم اثر کردن قدرت نفوذ ایران در سطح جهان و سرانجام منزوی کردن ایران است.
  کلیدواژگان: تروریسم، تروریسم روانی، ایران، انقلاب، کشورهای غربی
 • دکتر مسعود جعفری نژاد*، محمدرضا قائدی صفحه 113
  بیش از یکصد سال از فعالیت صنعت فیلم سازی هالیوودی سپری شده است. هالیوود که در سینمای جهان تاثیرگذار است، ترویج مدرنیته غربی و مشروعیت بخشی به اقدامات هژمونیک امریکا در سطح جهان را در دستور کار خود قرار داده است. طی این مدت بازنمایی مسلمانان در هالیوود منفی بوده است. هالیوود که تا پیش از فروپاشی شوروی، مسلمانان را با صفاتی منفی و ناشایست به تصویر می کشید، پس از فروپاشی شوروی و به خصوص بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001، اسلام را در مقابل مدرنیته غربی و «دیگری» و دشمن تمدن غرب مطرح نمود و علاوه بر صفات پیشین، مسلمانان را با صفاتی دیگر همچون تروریسم و بنیادگرایی بازنمایی کرد. قدرت فراگیر یهودیان بر هالیوود، در ارائه تصویر منفی از اسلام و مسلمانان بسیار موثر بوده است. این مقاله در پی آن است که در چارچوب روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای رویکرد هالیوود به اسلام و مسلمانان را مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: هالیوود، شرق شناسی، بازنمایی، اسلام هراسی، صهیونیسم
 • دکتر حجت الله مرادی*، حسین امانلو صفحه 135
  نشانه های زیادی بر افول قدرت امریکا دلالت می کند: ظهور اروپایی مستقل، بازگشت شوروی در قالب روسیه جدید، سرعت چشمگیر پیشرفت چین، و پیدایش قدرت های منطقه ای همانند جمهوری اسلامی ایران که خواهان اتخاذ تصمیماتی مستقل از دکترین های امریکایی هستند و بیداری اسلامی. حاکمان امریکا با آگاهی از تغییر موازنه نظام جهانی به اقداماتی متوسل می شوند تا آهنگ تغییر معادلات را خود بنوازند. در این حال، کاهش قدرت نرم امریکا و افزایش رو به تزاید موج امریکاگریزی و امریکاستیزی بزرگ ترین چالش ابرقدرت رو به افولی است که خود، قدرت نرم را دستورالعمل مقابله با کشورهای مخالف قرار داده است. این مقاله، با نگاهی به تصمیمات روسای جمهور پیشین امریکا، سیر نزول قدرت این کشور به ویژه از دیدگاه قدرت نرم را بررسی می کند. تحلیل تحولات مراکز دیگر قدرت از جمله چین که با بهره گیری از ظرفیت های خود بر منابع قدرت نرم خویش می افزایند از دیگر تاکید ات مقاله است.
  کلیدواژگان: قدرت نرم، افول امریکا، ظهور چین
 • راحله جمعه زاده*، حمیده رحیمی صفحه 149
  جامعه پذیری عبارت است از مراحلی که شخص طی آن خصوصیات مناسب مورد نیازش را برای عضویت در جامعه به دست می آورد که مهم ترین پیامد آن، شناختی است از خود به عنوان یک موجود استوار اجتماعی که به وسیله هنجارها، نقش ها و روابط با دیگران هدایت می شود. نهادهای مختلفی در این امر دخیل هستند، در این بین نهادهای دینی در تاریخ معاصر ایران یکی از نهادهای اصلی جامعه پذیر کننده به شمار می روند. انقلاب اسلامی نیز، از ابتدای شکل گیری تاکنون، نسل های متعددی را پشت سر گذاشته است. نسل اول، افرادی هستند که در سال 1342 جوان بودند و بخشی از عمر خود را صرف مبارزه کردند و به همراه حضرت امام خمینی(ره)، باعث به وجود آمدن انقلاب اسلامی شدند و جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. نسل دوم که پرورده نسل اول است، کسانی هستند که موتور حرکت انقلاب اسلامی بودند و جنگ تحمیلی را اداره کردند و به نام نسل انقلاب و جنگ شناخته می شوند. نسل سوم، فرزندان نسل دوم هستند و تجربه پیش از انقلاب و جنگ را ندارند. در هر کدام از این نسل ها آموزه های دینی و نقشی که علما در این زمینه داشته اند و بر اساس آن جامعه پذیری را در این افراد شکل داده اند، متفاوت است. این مقاله برآن است تا با دید مقایسه ای به واکاوی تاثیر روحانیت بر جامعه پذیری این سه نسل بپردازد.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری، علما، نسل های انقلاب
 • فاطمه مرسلی* صفحه 167
  در دنیای معاصر یکی از تاثیرگذارترین اقشار جامعه، دانشجویان به شمار می روند که با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارند، از توان بالای نقش آفرینی در پیشبرد اهداف عالی هر ملتی برخوردارند. ممزوج شدن تحصیلات دانشگاهی و سطح سواد دانشجو از یک سو و شادابی و سرزنده بودن آن از سوی دیگر، توان اثرگذاری آن را دو چندان کرده است. یکی از ویژگی های کلیدی که دانشجویان بسیجی را صاحب صلاحیت برای ورود به میدان تمدن سازی به عنوان هدفی والا می کند، انگاره دانشجو به مثابه عاملی عقلانی با روحیه انقلابی، عدالت طلبانه و آرمان خواهانه است. در مقاله حاضر کوشش شده با محور قرار دادن مکتب اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) به ابعاد علمی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی جهاد پرداخته شود. همچنین شاخص های عملیاتی آن و الگوی دانشجوی بسیجی برای تولید امنیت نرم، استخراج و ارائه گردد. بدین منظور ابتدا تعریف جهاد مطرح شده سپس جایگاه و نقش جهاد در اسلام مورد مداقه قرار گرفته است. سرانجام، جهاد علمی به مثابه مهم ترین مولفه الگوی دانشجوی بسیجی در عرصه علم و بصیرت سیاسی در جایگاه مقدم ترین شاخص الگوی دانشجوی بسیجی در حوزه سیاست و استقلال فرهنگی با اولویت نخست در الگوی دانشجوی بسیجی در حیطه فرهنگی-اجتماعی اثبات و دفاع شده است.
  کلیدواژگان: دانشجوی بسیجی، جهاد نرم، مکتب اسلام، جهاد علمی، جهاد سیاسی
 • معرفی کتاب
|
 • Esmaeel Qorbanpour* Page 7
  With the expanding popularity of the Internet and its application among different segments of the society, this medium and its various applications, one of which is chat rooms, caught the attention of experts in the field of social sciences. In recent years, psychologists and sociologists have studied the effect of attending chat rooms on the mental health and well-being of individuals and social culture. The Internet and its applications are increasingly expanding. Experts have been trying to tell people how to utilize the Internet since its inception and a lot of specialists still raise some issues on the manner and extent of using the net among different groups. Exploring the effects of using this technology requires various studies. Stressing various, modern applications of the Internet, this paper attempts to look into the impacts of using the net on users’ individual and social actions. The findings suggest that the Internet leads to some changes in people’s social culture. Using chat rooms, as one of the applications of the Internet, which is popular among Iranians, especially among the youth, has significantly impacted on the identity of users. This paper examines various aspects of these effects.
  Keywords: the Internet, individual actions, social actions, social culture, chat rooms
 • Mostafa Mohammadi* Page 29
  The present paper examines the two variables "soft security" and "national media" stressing the strategic function of the national media in confronting soft war. Soft security and media system are two important, critical and complex issues that have strongly influenced human community. With the expansion of the world of communications, today, we are faced with soft war and it is said that the stronger the media, the more successful they are in directing public opinion. Hence, in the modern confrontation arena, media have a very significant role in each country's national power and the national media also plays a vital role in enhancing national collaboration, cohesion, trust, loyalty, and, ultimately, political involvement and can be considered as one of the basic elements in creating soft power and encountering soft war. Hence, exploring the concept of soft security, this study seeks to answer this question: ‘What is the role of the national media in creating soft security and which courses of action can it follow to confront soft war?’ The method utilized here is secondary analysis and library and internet resources have also been employed.
  Keywords: national media, soft war, soft security, information services, Western media, public trust, media warfare
 • Seyyed Mohammad Javad Qorbi* Page 49
  This paper attempts to explore the Islamic Republic of Iran’s soft power specifications in the 2025 vision plan. Careful scrutiny of the text of this document reveals various dimensions of soft power and a soft outlook toward power in it. The findings of the present study suggest that the vision plan has placed great emphasis on the soft image of power and the scientific, political, cultural, social, and economic dimensions of power can be seen beside military power. Also, Iran's soft power geopolitics in the vision plan covers the neighboring countries, Southeast Asia, the Islamic world and the global level. On the other hand, a wide range of the Islamic Republic of Iran’s soft power resources and its threats have been listed in the vision plan. An evaluation of the prospects of Iran’s soft power in the vision plan shows that it includes desirable potentials for the promotion of Iran’s soft power provided that the strategies and policies listed in it are implemented correctly. Since this study is limited to the twenty-year vision plan, it looks into soft power and its specifications in this document using library study and document analysis techniques. The aim is to explore the Islamic Republic of Iran’s soft power specifications in the twenty-year vision plan.
  Keywords: vision plan, soft power, the Islamic Republic of Iran, geopolitics, threats, futurology
 • Mohammad Reza Haqshenas Adrmonabadi* Page 71
  Today, soft war is considered a new strategy utilized to attack other nations. The goal of soft war is to change or overthrow political systems by influencing the beliefs, emotions, desires and social behaviors and values of a nation. Hence, soft war is seductive on the surface and it covers the whole society. Concerning the significance of this issue, the present paper deals with the effective soft war confrontation strategies based on Imam Reza’s (a.s.) life story using the library study method and following a review of the concept of soft war and its pivotal tactics. At the end, such strategies as implementation of Imam Reza’s (a.s.) educational, ethical and practical conduct and promotion of Razavi school of thought, holding debates and question and answer sessions, training specialists, the use of information services tools, efforts to create unity in all areas, etc. are suggested to cope with the enemy’s soft war.
  Keywords: soft war, Imam Reza's (a.s.) life story, confrontation strategies
 • Hosein Azari* Page 85
  In Islamic religious teachings, labor is deemed to be equal to worship and, at times, even the best worship. In contrast, laziness and idleness are considered manifestations of imperfection, senselessness and weakness of faith. The Holy Quran, as a complete plan for human life and as book containing all aspects of human happiness in every age and time, considers work and effort necessary for the growth and prosperity of man and provision of his requirements. As a religion which meets all the basic needs of human beings, Islam has not closed its eyes to work, but rather it has looked at work from various legal and ethical perspectives. The Holy Quran and the Tradition of the Prophet and the Infallible Imams are full of suggestions which not only clarify the legal aspects of labor, but also point out the ethical considerations of labor. The Prophet and the Infallible Imams are considered the best role models of work ethics. Reviewing their traditions and sayings and surveying the Quran, this paper seeks to explore the ethical virtues and vices of labor from the viewpoint of Islam. The research method utilized here is historical, and descriptive-analytic, though the new achievements in the field of humanities have not been neglected.
  Keywords: Islam, religious teachings, work ethics
 • Hasan Faridi* Page 99
  Terrorism is one of the significant problems of the present-day society. Terror isan organized, group act beyond which there is a political strategy. Exploiting the concept of ‘psychological terrorism’, this research addresses the notion that terrorists’ carrying out destructive or consolidating psychological operations is directly related to terrorist targets and expansion of ‘psychological insecurity’ in society. Considering the allegations leveled against Iran, the present study addresses this question: What are the facets of the terror-oriented psychological operations of the West countries against Iran and why is the Islamic Republic of Iran called a terrorist state? Reviewing historical events and utilizing the library study method, this research work came up with the definite finding that the Western countries’ aim in conducting terror-oriented psychological operations against the Islamic Republic of Iran is to impact on the world public opinion, overshadow Iran's influence in the world and eventually isolate Iran.
  Keywords: terrorism, psychological terrorism, Iran, revolution, the Western countries
 • Dr. Masud Jafarinejad*, Mohammad Reza Ghaedi Page 113
  The Hollywood movie industry is over one hundred years of age. Having influence on the world cinema, Hollywood seeks to promote Western modernity and legitimize the U.S. hegemonic measures all over the globe. During this period, Muslims have been negatively represented in Hollywood. Prior to the collapse of the Soviet Union, Hollywood used to depict Muslims in a negative and undesirable way and following the disintegration of the Soviet Union, particularly after 9/11/2001, they looked upon Islam as the enemy of Western modernity and Western civilization and, besides the previous illustrations, they associated Muslims with such traits as terrorism and fundamentalism. The far-reaching authority of Jews on Hollywood has played a central role in creating a negative image of Islam and Muslims. Using library documents and relying on the descriptive-analytic methodology, the present article seeks to delve into Hollywood’s approach toward Islam and Muslims.
  Keywords: Hollywood, Orientalism, representation, Islamophobia, Zionism
 • Dr. Hojatollah Moradi*, Hosein Amanlo Page 135
  A lot of indications are suggestive of America's declining soft power: emergence of an independent Europe, revival of the Soviet Union as a modern Russia,remarkable progress of China, the Islamic Awakening and the rise of such regional powers as the Islamic Republic of Iran which yearn to make decisions without considering American doctrines. Aware of the changing balance of the world order, American rulers resort to certain measures to lead the changes in the globe. Meanwhile, the decline of America's soft power and the increasinggrowth of anti-Americanism is the biggest challenge for the waning superpower which has relied on soft power to encounter hostile nations. Reviewing the decisions made by the former presidents of America, this paper evaluates this country’s declining course of power, particularly from the perspective of soft power. Analysis of developments in other power centers including China, which enhance their soft power using their own capacities, is also the focus of the present paper.
  Keywords: soft power, America's decline, China's rise
 • Raheleh Jomehzadeh*, Hamideh Rahimi Page 149
  Socialization refers to the process through which an individual acquires his/her desirable, required traits for joining a society. The most significant outcome of socialization is the acknowledgement of oneself as a firm agent led by the existing norms, roles and relationships. This process involves various institutions among which the religious institutions are considered the most noteworthy in the contemporary history of Iran. The Islamic Revolution has gone through several generations since its inception. The first generation comprises those who were young in 1953 and spent part of their life fighting against the Shah’s regime and founded the Islamic Revolution and the Islamic Republic accompanying Imam Khomeini (rah.). The second generation raised by the first generation includes those who acted as the driving force of the Islamic Revolution, managed the Imposed War and are currently known as the generation of the revolution and war. The third generation are the children of the second generation who don’t have the pre-revolutionary and war experience. To socialize these generations, various religious teachings were taken up and the clergy played different roles. Using a comparative outlook, this paper seeks to explore the influence of the clergy on socialization of the three generations.
  Keywords: socialization, the clergy, the generations of the Revolution
 • Fatemeh Morsali* Page 167
  One of the most influential groups in contemporary society is university students who can play a highly significant role in advancing the major goals of every nation owing to the tools at their disposal. Mingling of college education and literacy level of students, on the one hand, and their freshness and liveliness, on the other, doubles their effectiveness. One of the key factors which qualifies the Basiji students for stepping into the civilization-building arena, as a sublime cause, is the notion of student as a rational agent with a revolutionary, justiceseeking and idealistic spirit. Relying on the teachings of Islam and the guidelines given by the Supreme Leader, Imam Khamenei, the present paper attempts to address the scientific, cultural-social and political dimensions of jihad. The paper also identifies the operational features of jihad and a role model Basij student for creating soft security. To accomplish this, first, jihad is defined and, then, the standing and role of jihad in Islam is scrutinized. Finally, academic jihad as the most significant attribute of a role model Basij student in the fields of science, political insight, politics, and cultural autonomy is explicated.
  Keywords: Basiji student, soft jihad, Islam, academic jihad, political jihad, cultural jihad, the modern Islamic, Iran civilization