فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 66 (تابستان 1392)
 • پیاپی 66 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تحلیل عددی هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در شرایط دائم و غیردائم
  حسن قاسمی، حسن قوشچی، مهدی دادخواه تهرانی صفحات 1-1
  در این مقاله تحلیل عددی یک نمونه پروانه نیمه​مغروق با استفاده از روش حجم محدود در شرایط دائم و غیردائم ارائه می شود. معادلات حاکم بر جریان سیال، الگوریتم​های شبیه سازی جریان های چرخشی و دوفازی و همچنین مشخصات شبکه محاسباتی استفاده شده در این تحلیل معرفی می​گردد. نتایج استخراج شده از تحلیل عددی شامل کانتورهای فشار و سرعت و رفتار ضرایب تراست و تورک در یک دوره چرخش پروانه می باشد. به​منظور اعتبارسنجی نتایج، ضرایب تراست و تورک حاصل از نتایج عددی و تجربی مقایسه شده​اند. خطای محاسباتی حدود سه درصد مشاهده شده در مقایسه​ی بین نتایج عددی و تجربی نشان دهنده ی دقت بالای روش ارائه شده می باشد.
  کلیدواژگان: پروانه نیمه مغروق، روش حجم محدود، تحلیل عددی، عملکرد هیدرودینامیک
 • کیومرث محمودی، محمد جواد کتابداری، مصباح سایبانی صفحه 10
  محاسبات نرم به مجموعه ای از شیوه های جدید محاسباتی در علوم رایانه، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بسیاری از زمینه های کاربردی دیگر اطلاق می شود. در تمامی این زمینه ها به مطالعه، مدل سازی و آنالیز پدیده های بسیار پیچیده ای نیاز است. اما شیوه های علمی گذشته با وجود دقت زیاد به حل آسان، تحلیلی، و کامل آنها موفق نبوده اند. محاسبات نرم با محور قرار دادن ذهن انسان، به حل مسائل پیچیده ای که تا کنون ناشناخته مانده اند، می پردازد. دراین مقاله به معرفی و همچنین به بررسی قابلیت ها و چالش های بکارگیری این سیستم هادر مطالعات دریایی پرداخته شده است. متخصصین باید این معایب و مزایا را در موقع استفاده از این روش ها مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: محاسبات نرم، هوش مصنوعی، اندازه گیری های دریایی
 • عمادالدین زمانی، مسعود صدری نسب، امیر سیه سرانی، فرامرز نصری صفحه 22
  چابهار بزرگ ترین خلیج ایران در حاشیه کرانه های دریای عمان (سواحل مکران) است، به این جهت لازم است تا به شکل ویژه به بررسی ویژگی های فیزیکی آب در منطقه یاد شده پرداخته شود. دراین مطالعهپارامتر های فیزیکی آب منطقه خلیج چابهار شامل دما و شوری با استفاده از مدل ریاضی سه بعدی هیدرودینامیکی به نام کوهیرنس (COHERENS)، پیش بینی و با داده های میدانی مقایسه می شوند. مهمترین اهداف تحقیق عبارتند از: مدلسازی تغییرات پارامتر های فیزیکی آب دریا در خلیج چابهار، صحت سنجی مدل ریاضی با استفاده از داده های میدانی، جمع آوریداده برای کاربردهای شیلاتی، دفاعی، کشتیرانی، اقتصادی و صنعتی. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که به طور کلی، در فصول سرد، آب عمان گرم تر از آب خلیج چابهار بوده و در فصل گرم برعکس؛ همچنین در تمامی فصول شاهد کاهش دمای آب از سطح تا بستر هستیم. با توجه به کم بودن عمق خلیج چابهار و در نتیجه کم بودن حجم آب آن نسبت به آب دریای عمان دمای آب منطقه مورد مطالعه در زمستان کمتر و در بهار و تابستان بیشتر از آب دریای عمان می باشد. میزان شوری خلیج به طور کلی به استثنای زمان رخداد مونسون در باقی ماه های سال بیشتر از آبهای بیرون خلیج است. مهمترین عامل در میزان شوری بالای آب خلیج را می توان به علت کم عمقی آن و در نتیجه تبخیر زیاد آب خلیج دانست.
  کلیدواژگان: دما، شوری، کوهیرنس، خلیج چابهار، دریای عمان
 • پروا جهان سا*، کامران لاری، مسعود ترابی آزاد صفحه 32
  امروزه روند بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست مانند جزر و مد در مقابل انرژی حاصل از سوختهای فسیلی یک ضرورت به نظر می رسد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مولفه های تاثیرگذار جزر و مد (کشند) در سواحل شمالی خلیج فارس در ایستگاه بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا داده های میدانی کشند مربوط به سال های 2003، 2004، 2005، 2006، 2008 جمع آوری شده، سپس با نرم افزار T-Tide که در محیط نرم افزار، MATLAB قابل اجرا است دامنه و فازهای 30 مولفه اصلی جزر و مد استخراج و سیگنال ها با تکنیک Bandpass فیلتر شدند. سپس با در نطر گرفتن 4 مولفه اصلی O1، K1، M2، S2 نوع الگوی کشند بدست آمد. مولفه های حاصل از این نرم افزار با نرم افزار(Forman) که در سازمان نقشه برداری جهت آنالیز هارمونیک استفاده می شود، مقایسه شده و صحت نتایج آن مورد تایید واقع گردید. نتایج نشان داد که الگوی کشندها نیم روزانه و همچنین با مقایسه داده های میدانی در ایستگاه های مورد مطالعه مشخص می شود بیشترین دامنه ارتفاع جزر و مد 02/6 متر در ماه می و 54/5 متر در ماه فوریه در بندر امام خمینی بوده است، با توجه به دامنه جزر و مدی سواحل دنیا که در حدود 5/2 تا 5/5 متر است و با توجه به حوضه مربوط به آنها دامنه جزر و مدی به دست آمده برای سواحل بندر امام خمینی برای استحصال انرژی بسیار مناسب است.
  کلیدواژگان: آنالیز هارمونیک، مولفه جزر و مد، نرم افزار T، Tide
 • احمد معقول، امیر کهریزی، مسعود یوسفی صفحه 40
  کسب اطلاعات از وضعیت نظامی و امنیتی دشمن یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که همواره در امور دفاعی مورد توجه قرار می گیرد. یکی از منابع مهم کسب اطلاعات، نفوذ به پایگاه های داده و شبکه های کامپیوتری استفاده شده در سیستم های دفاعی است. از این رو این شبکه ها همواره در معرض حملات سایبری دشمن می باشند. به همین دلیل حفظ امنیت آنها یک امر حیاتی به شمار می آید. امروزه استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ به منظور حفظ امنیت سیستم ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. یکی از شاخه های تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری، استفاده از روش های تشخیص ناهنجاری در داده های شبکه است. این روش ها با مقایسه شرایط عادی سیستم با شرایط مشاهده شده، به منظور تشخیص تفاوت های حاد که معمولا در صورت بروز حملات رخ می دهد، نفوذ به شبکه را تشخیص می دهند. وضعیت رفتاری، وضعیت ارتباطات، تعداد مشترکین و درخواست های معمول مشترکین و نیز مناسبات نرم افزاری و سخت افزاری در جریان، از این دسته اند. در این مقاله روش ضریب داده پرت محلی (Local Outlier Factor)، به عنوان یکی از روش های مبتنی بر یادگیری ماشین که از آن می توان جهت شناسایی نفوذ به شبکه های کامپیوتری استفاده کرد، معرفی شده است. همچنین نحوه بکارگیری آن در یک مطالعه موردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 • اردشیر فرهادی امیری*، سیده مژگان قاضی میرسعید، مجتبی ذوالجودی صفحه 49
  شناخت و مطالعه فراسنج های فیزیکی دما و شوری و چگالی آب دریا و اثرات آن بر چگونگی انتشار امواج سونار در لایه های زیرین آب دریا نقش به سزایی را در دریانوردی یگان های سطحی و زیرسطحی بر عهده دارند. نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت حضور موثرو سریع یگان های سطحی و زیرسطحی در پهنه اقیانوس ها و اقصی نقاط آبی دنیا نیازمند به استفاده از روش های نوین مطالعه و بررسی توزیع فراسنج های فیزیکی دما و شوری و چگالی آب دریا به منظور استفاده های عملیاتی موثرتر و دقیق تر از سونار می باشد. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن برر سی و مطالعه در زمینه چگونگی توزیع فراسنج های فیزیکی یاد شده و تاثیر آن ها بر چگونگی انتشار امواج صوتی در اقیانوس هند و دریای مکران به بررسی فناوری های نوین اندازه گیری آن ها پرداخته شود و دستگاه های نوین اندازه گیری این فراسنج های فیزیکی را معرفی نماید. درنهایت بادراختیارداشتن مقادیراندازه گیری شده فراسنج های شوری و دما بطورفصلی درتعداد13 ایستگاه همگی باطول های جغرافیایی یکسان ولی با عرض های جغرافیایی متفاوت از استوا تا، ضمن بررسی تغییرات فصلی لایه ترمو کلاین، وجود یک کانال صوتی پایدار در عمق 1750 متری غرب اقیانوس هند درتمامی ایستگاه ها، با میانگین سرعت صوت برابر باآشکار گردیده است
  کلیدواژگان: نیروی دریایی راهبردی نداجا، فراسنج های فیزیکی دما و شوری و چگالی، انتشار امواج سونار، دریای مکران و اقیانوس هند، کانال صوتی
 • رضا جاویدان، فرزانه فاموری صفحه 58
  در شبکه های حسگر اکوستیکی زیر آب، مکان یابی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نقش اساسی در بسیاری از کاربردهای زیر آبی دارد. مواردی از قبیل تعیین محل دقیق رخ دادن یک رویداد مثل سونامی، ناوبری دریایی، مانیتور کردن محیط زیر آب و غیره نیاز به مکان یابی دقیق شبکه های حسگر زیر آب دارد. در این مقاله یک بررسی جامع از تکنیک های مکان یابی در شبکه های بیسیم اکوستیکی زیر آب ارائه شده است. ایتدا تکنیک های مکان یابی به دو دسته توزیع شده و متمرکز شده تقسیم بندی شده و سپس در هر دسته تکنیک های مکان یابی در دو گروه مبتنی بر برد و بدون برد شرح داده شده و مزایا و معایب آنها بررسی شده است.
  کلیدواژگان: شبکه های بیسیم اکوستیکی زیر آب، مکان یابی، مبنتی بر محدوده، بدون محدوده
|
 • Numerical Analysis of Surface Piercing Propeller at Steady and Unsteady Conditions
  Hassan Ghasemi, Hassan Ghoushchi, Mahdi Dadkhah Tehrani Pages 1-1
  This paper presents the numerical analysis the surface piercing propeller (SPP) at the steady and unsteady conditions using finite volume method (FVM). The RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes) based solver is used in order to study the variations of hydrodynamic characteristics of the SPP. The results are included the pressure distributions on the blade surface and hydrodynamic performance. It is also compared with experimental data with good agreement. This paper presents the numerical analysis the surface piercing propeller (SPP) at the steady and unsteady conditions using finite volume method (FVM). The RANS (Reynolds-Averaged Navier Stokes) based solver is used in order to study the variations of hydrodynamic characteristics of the SPP. The results are included the pressure distributions on the blade surface and hydrodynamic performance. It is also compared with experimental data with good agreement. This paper presents the numerical analysis the surface piercing propeller (SPP) at the steady and unsteady conditions using finite volume method (FVM).
 • Kiumars Mahmoudi, M.Javad Ketabdari, Mesbah Sayebani Page 10
  Soft computing is a set of new computational methods in computer science، artificial intelligence، machine learning، and many other applicable areas. In all these fields، it is required to study، model and analysis very complex phenomena. However rigorous scientific methods in the past failed to provide a simple solution، analytical approach or a complete solution to these problems. Soft computing with an emphasis placing on the human mind is able to solve complicated and unknown problems. This paper introduces and investigates the potential and challenges of implementing this system in marine studies. The experts should consider these advantages and disadvantages when using these techniques.
 • Emad Zamani, Masoud Sadri Nasab, Amir Siahsarani, Faramarz Nasri Page 22
  It is essential to evaluate physical oceanography parameters of Chahbahar bay as the largest bay of Oman sea in Iranian coasts. In this study، physical oceanography parameters including temperature and salinity were predicted by using COHERENS Numerical Model and compared with field measurements. Objectives of this study were modeling variations of physical oceanography parameters، validation of numerical model using field measurements، and collecting data for fishery، marine-based defense، shipping، economical، industrial applications. In general، results show that in the cold seasons Oman Sea is warmer than Chahbahar bay and in the hot seasons the condition is vice versa. Also، the water temperature decreases from surface to bottom in all seasons. By considering low water volume as a result of low depth of Chahbahar bay in compare with Oman Sea. The temperature of water (water temperature) in the sited region is lower in winter and more in spring and summer than Oman Sea. In general the amount of salinity inside the bay is more than outside of the bay except in the monsoon time. The most important factor which causes high salinity in the bay is due to the low depth and therefore high evaporation in the bay.
 • Parvaa Jahansa*, Kamran Lari, Masoud Torabi Azad Page 32
  It seems Today the operation Of renewable energy sources sources such as tide against from fossil fuels Energy necessity. Therefore، to be extracting energy from tides on Imam khomeini port Examined. In this study collected tidal data for years 2003، 2004، 2005، 2006، 2008 and then with the T-Tide software that Is applicable in the MATLAB software،Were filtered amplitude and phase of 30 principal components tide by Bandpass technique. Compared component Result from this software with NCC software (Forman) that used for harmonic analysis، results was confirmed. The results showed that the maximum amount of energy possible to Bandar Imam Khomeini in 2005، with 2. 85 × 105 W in summer and 3. 20 × 105W in winter and tidal pattern is semidiurnal- mixed. Comparing the tidal data at the stations under study is characterized by a maximum amplitude Tide is 6. 02 Meter in may and 5. 45 meter in february in Imam Khomeini port and maximum range in Khour Musa of the tide is 4. 28 meter in May and 3. 88 meter in February and that is ideal for Extraction energy.
 • Ardshir Farhadi Amiri*, Seyede Mozhghan Ghazi Mirsaid, Mojtaba Zoljudi Page 49
  The study of physical parameters such as temperature، salinity and density of sea water and its effects on the propagation of sonar on marine water layers are responsible for a significant roles to the surface and subsurface combat units navigation. The surface and subsurface combat units of the strategic Iran''s Army Navy in order to do effectively and rapidly actions in the vast ocean and waters around the world require the use of new methods to study the distribution of the physical parameters of temperature and salinity، and density of sea water in order to use the sonar more efficiently and more accurately in operations. In this paper an attempt has been made to study the distribution of these physical parameters and their effects on the propagation of acoustic waves in Indian Ocean and Makran Sea and also to introduce the new methods and new technologies in measuring these physical parameters.
 • Reza Javidan, Farzaneh Famoori Page 58
  in Underwater Acoustic Wireless Networks (UAWNs)، localization is one of most important technologies since it plays a critical role in many underwater applications such as exact location of the occurrence of an event such as a tsunami، assistance to the submarine fleet and etc. In this paper، a comprehensive survey of localization techniques for underwater networks had presented. First localization techniques had divided into two categories: distributed and centralized. And then in each category، localization techniques had surveyed in two subcategories: rang-based and rang-free schemes and their advantages and disadvantages had studied.
  Keywords: Underwater acoustic sensor networks, localization, rang, based, rang, free