فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد امین احمدپور*، قدرت الله ضرونی صفحات 11-33
  اگر نگاهی گذرا به تذکره های نوشته شده در عهد صفوی داشته باشیم، این نکته به خوبی آشکار می شود که شاعران این دوره، در نقد شعر دستی توانا داشته و هر کدام به گونه ای، سعی در نقد اشعار دیگری داشته اند، این نقدها باعث ایجاد یک ویژگی سبکی مهم در شعر این دوره شده است، ویژگی مورد نظر؛ معارضه شعراء با یکدیگر و به عبارتی نقد شعر با شعر است که به صورت های مختلفی در شعر این دوره دیده می شود. شاعران سبک هندی بیشتر از هر سبک دیگری در شعر فارسی، به معارضه با یکدیگر پرداخته اند، به همین خاطر بررسی و تحلیل آن ها از منظر سبک شناسی و نقد ادبی، بسیار مهم و ارزشمند است. در این مقاله معارضه های شاعران این سبک را مورد نقد و تحلیل قرار می دهیم و ضمن دسته بندی آن ها، دلایل عمده شکل گیری این معارضه ها را بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: سبک هندی، معارضه، سبک شناسی، نقد ادبی
 • نرگس اسکویی صفحات 35-66
  تکرار یکی از مختصات سبکی مهم و پربسامد در شعر سبک آذربایجانی است. از عنصر «تکرار»، در همه قالب ها و موضوعات شعری و در شکل های بسیار متنوع و گوناگون، به شکل ابزاری حرفه ای و تخصصی برای جلوه های بیانی و بصری این شعر فنی استفاده شده است. «تکرار» در همه سطوح و دستگاه های سبکی شعر سبک آذربایجانی -اعم از دستگاه بلاغی، صرفی، نحوی و آوایی- تاثیر مستقیم دارد و موجب توسع صنایع شعری موسیقی شعر، صورتگری های خلاقانه و نیز تازگی زبانی شعر سبک آذربایجانی گشته است. هم چنین تکرار، نقش مهمی در آشنایی زدایی و برجسته سازی کلامی تقویت موسیقی درونی و کناری شعر، افزایش هنرمندی های خلاقانه همراه با تصویرسازی های متنوع و متداخل و موجز -که از ویژگی های سبک آذربایجانی است-، تاکید لحن و مضمون شعر و در نهایت افزایش قدرت تاثیرگذاری شعر بر مخاطب ایفا می کند. در این مقاله کارکردهای زبانی، موسیقایی و هنری عنصر تکرار در شعر سبک آذربایجانی از جنبه های مختلف دستوری، بلاغی و سبک شناختی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: شعر سبک آذربایجانی، تکرار، سطوح سه گانه سبکی، صدامعنایی، موسیقی شعر
 • عبدالله حسن زاده میرعلی*، رضا قنبری عبدالملکی صفحات 67-91
  «قصه شهر سنگستان» از مجموعه «از این اوستا»، چهارمین مجموعه شعر مهدی اخوان ثالث است. در این مقاله، این شعر-قصه با هدف ارزیابی کارآیی و قابلیت الگوی ولادیمیر پراپ در تحلیل ریخت شناسانه آن بررسی شده است. در آغاز این مقاله، به موضوع روایت گری در شعر نو فارسی پرداخته شده است؛ البته با نگاهی به اشعار روایی اخوان ثالث که بزرگ ترین شاعر قصه پرداز در شعر نو فارسی است. در ادامه، به جنبه اسطوره ای «قصه شهر سنگستان» اشاره می شود که این شعر را به روایت اسطوره ای تبدیل می سازد. بعد از آن، اشاره ای کوتاه به عناصر داستان در این قصه شده است که شامل «زوایه دید» و عناصر «گفت وگو» و «زمان و مکان» است. در بحث اصلی مقاله به تحلیل خویشکاری ها، شخصیت ها و حرکت ها در این قصه پرداخته شده است. با توجه به این نکته که هر قصه نباید تمام سی ویک خویشکاری در نظریه پراپ را دارا باشد؛ سیزده خویشکاری در این قصه یک حرکتی وجود دارد و سه شخصیت انجام دهنده این خویشکاری ها هستند.
  کلیدواژگان: اخوان، ولادیمیر پراپ، ریخت شناسی، خویشکاری، شخصیت
 • مسعود روحانی*، سبیکه اسفندیار صفحات 93-118
  داستان «شیر و خرگوش» در مثنوی که بازنویسی خلاقانه ای است از منبع اصلی آن در -کلیله و دمنه- قابلیت شگفت آوری برای تحلیل روان شناسانه دارد و از آنجا که آثار عرفانی عرصه کشاکش میان اضدادی چون خیروشر، هستی و نیستی، صورت و معنی و... هستند، از این رهگذر نشان از عالم روان و علم روان شناسی دارند که هدف و مقصد اصلی آن، تلاش برای آشتی اضداد و و ایجاد تعادل میان خودآگاه و ناخودآگاه (برون و درون) انسان است. در این مقاله به تحلیل داستان «شیر و خرگوش» در مثنوی بر اساس «روان شناسی تحلیلی» کارل گوستاو یونگ، با توجه به تعابیر و تفاسیر عرفانی که لازمه بررسی آثار عرفانی است، پرداخته می شود. به دلیل تمثیلی بودن داستان و وجود حیوانات، کهن الگوهای یونگ در کنار نمادهای ویژه روانی او مورد توجه قرار گرفته است. خرگوش نماد آنیما و یاریگر، شیر نماد خودآگاهی، نخچیران نماد ناخودآگاه جمعی و هم چنین نمادهای سنگ، دایره، چاه و.... به عنوان نمادهای کلیت و تمامیت (وحدت) در خدمت تکامل معنوی (فرآیند فردیت) و تعادل اضداد، کارگشای تحلیل داستان بوده و نگرش تازه ای از داستان مولانا ارائه داده اند.
  کلیدواژگان: شیر و خرگوش مثنوی، نماد کهن الگو یونگ، تعادل اضداد
 • سعید زهره وند*، منصور رحیمی، محمدحسین سرداغی صفحات 119-148
  در این پژوهش، به قصد تحلیل نظام ساختاری و روایی در قصه «پریا»ی احمد شاملو کوشش کرده ایم تا از طریق شناسایی حرکت ها و خویشکاری های قصه پریا، ابتدا نقش ها و نقش ویژه های قصه را برشماریم، سپس به نحوه چینش رویدادها، توالی خویشکاری ها، ترکیب و جابه جایی خویشکاری ها بپردازیم و میزان تاثیر هر حرکت را در روایت قصه بررسی کنیم تا آشکارشود که اولا ساختار قصه پریا از نه نقش و پنج نقش ویژه سامان یافته است، ثانیا خویشکاری های شخصیت های آن، گاه فاقد توالی منطقی و زمانی هستند و به سبب بافت شعری قصه، گاه با جابه جایی و ترکیب چند خویشکاری روبه رو هستیم، ثالثا برخی از خویشکاری ها به صورت گزاره های روایی مستقیم روایت شده اند و برخی دیگر به صورت ضمنی از ساختار زبانی قصه یا به قرینه دیگر خویشکاری ها قابل شناسایی هستند.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، ریخت شناسی قصه، ولادیمیر پراپ، شاملو، قصه پریا
 • محسن سیفی*، زهره زرکار صفحات 149-164
  «گلستان سعدی» از جمله آثار ادب فارسی است که تاکنون به زبان های مختلفی چون فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و عربی برگردانده شده است از جمله ترجمه های عربی این کتاب، «روضه الورد» اثر «محمد الفراتی» است. فراتی با وجود آشنایی با زبان فارسی، گاه در فهم و ترجمه ضرب المثل ها، کنایه ها و واژگان به خطا رفته و در نتیجه، در انتقال پیام زبان مبدا به مخاطبان ناموفق بوده است. ما در این مقاله برآنیم تا به بررسی پاره ای از این خطاها پرداخته و ترجمه ای پیشنهادی را ارائه دهیم.
  کلیدواژگان: نقدترجمه، گلستان سعدی، روضه الورد، فراتی
 • علی محمدی*، علی آسمند جونقانی صفحات 165-202
  قصاید سنایی از نظر ارزش ادبی نه تنها با دیگر آثار برجسته او هم چون حدیقه الحقیقه قابل مقایسه است که با آثار پرآوازه زبان و ادب فارسی پهلو می زند. تنوع مضمون و محتوا در قصاید سنایی، پیوند اندام واری با معمای چندگانگی شخصیت شاعر و افسانه های مربوط به او دارد. موضوعاتی که سنایی در قصاید خود درج کرده است، هم متنوع است و هم به ظاهر یک دست نیست. به همین خاطر ممکن است به ذهن مخاطب چنین خطور کند که مگر می شود زهد و عرفان و سیاست و اجتماعیات و گاهی هجو و هزل را شاعری چنان، یک کاسه کند؟ از این رو و هم از منظر اهمیت مضامین و موضوعات مندرج در قصاید، تحقیقی مستقل در این زمینه لازم بوده است. در این مقاله، ضمن توجه به درون مایه های قصاید سنایی و تقسیم بندی موضوعی قصاید او، به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که سبب این گوناگونی چه بوده است.
  کلیدواژگان: قصاید، سنایی، محتوا، مضمون، موضوع
 • فرشته ناصری صفحات 203-239
  یکی از مهم ترین عناصری که در سبک شناسی شعر مطرح است، ساختار زبانی شعر است؛ ویژگی هایی که بر مبنای ساختار آوایی، واژگانی و نحوی زبان استوار است. در مقاله حاضر، کوشش شده است که به سبک شناسی ساختاری منظومه «خسرو و شیرین» نظامی، که یکی از مهم ترین آثار ادب غنایی فارسی است، بپردازیم. بنابراین، محوراصلی بحث در تحلیل این منظومه، آن است که بدانیم نظامی در ساختار زبانی شعر خود از چه تمهیداتی بهره برده تا بتوان کلام او را بر اساس اصول ساختارگرایان مورد تحلیل ساختاری (فرمالیستی) قرار داد یا به تعبیر دیگر چطور توانسته از زبان عادی فاصله گرفته و زبان شعری را بیافریند. و برای خلق شعر غنایی در منظومه «خسرو و شیرین» فرایند برجسته سازی و آشنایی زدایی در شعر وی چگونه نمود پیدا می کند.
  کلیدواژگان: سبک شناسی ساختاری، فرایند برجسته سازی، خسرو و شیرین، نظامی گنجوی
|
 • Mohammad Amin Ahmadpur*, Ghodratollah Zarouni Pages 11-33
  If we take a passing look at the written biographies in Safavid period, this will be clear correctly that the poets of this period had been able in poem criticism and everyone has somehow tried to criticize poems. This criticism caused a stylistic important feature in poem in this period. It is the vivid feature of dispute of poets with each other and poem criticism with poem that are the dominant features of this period. The poets of the Indian style have had dispute with each other more than any style in Persian poetry, because of this, analysis of them based on stylistics and literary criticism is very important. In this essay, poet's dispute of this style will be analyzed. Beside the classification of them, we will survey the main principles of this dispute formation.
  Keywords: Indian style, dispute, stylistics, literary criticism
 • Dr. Narges Oskoui Pages 35-66
  Particularly important in the Azarbaijani style, repetition is an outstanding feature of the poems belonging to it. Repetition, utilized in diverse forms, has an important role in the artistry, highlighting and de-familiarization of the poems composed in that style. Moreover, as a professional and applied tool, it was enormously used for figures of speech and imagery. This article examines the role and applications of repetition in the Azarbaijani style of Persian poetry.
  Keywords: repetition, Azarbaijani style, highlighting, defamilirization
 • Dr. Abdollah Hassanzadeh Mirali*, Reza Ghanbari Abdolmaleki Pages 67-91
  In this paper, according to Prop's theory, Ghesseye Shahre Sangestan has been analyzed. This poem is written by Mehdi Akhavan-Sale. The theory of morphology is used to analyze this story. At the beginning of this article storytelling in poetry is reviewed. Mehdi Akhavan-Saales is one of the greatest poets and storytellers in contemporary poetry. In this paper we refer to aspects of this story as a myth. After that, the story elements in this story are given. In the original discussion paper, Roles and characters have been studied. The results obtained from morphological studies. And there are Seventeen roles in the story. There are five characters in this story. The five characters are doing self-actions (Khishkari) in this story.
  Keywords: Mehdi Akhavan, Saales, Vladimir Prop, Morphology, function (Khishkari), character
 • Masoud Rouhai, Dr. Sabikeh Sfandiyar Pages 93-118
  The story of Lion and rabbit in Masnavi is a creative rewrite of its main source, Kelile and Demne, is an amazing source for psychological analysis and because the mystical area is the tension field between the extreme opposites like good and evil, being and nothingness, form and meaning, they can show mental universe and psychology of science and they can strike a balance between opposites and between conscious and unconscious (outside and inside). This paper analyzes the story of "Lion and Rabbit" in Masnavi based on "analytical psychology" of Carl Gustav ung. According to the mystical interpretations that are essential for review of mystical works. In this paper because of its allegorical story and presence of animals, ancient patterns of Jung, besides special symbols of his psychology has been considered. The rabbit is the symbol of anima and adjutant, and the lion is the symbol of consciousness, and animals are the symbol of collective unconsciousness.
  Keywords: Lion, rabbit, Masnavi, symbols, ancient patterns, ung, balance of opposites
 • Dr. Saeid Zohrevand*, Mohammadhossain Sardaghi Pages 119-148
  In this paper there has been an attempt to conduct an analysis on structure and narrative system of Shamloo's Paria tale so that by understanding movements and automatic actions in Paria's tale, first of all functions and sub-functions in the tale are enumerated, and then a great deal of attention is paid to events and sequence of automatic actions, combination and interchange of this automatic action. Besides, the amount of effect of every movement on narration will be discussed, firstly, to conclude that this tale of Shamloo has been based on nine functions and five sub-functions. Secondly, automatic actions of characters in the tale sometimes have no chronological order and no logical sequence of time, and based on its poetic texture, we are faced with several substitutions and replacements of sub-functions. Thirdly, some of these sub-functions have been narrated like narrative clauses, and some other can be implied using structure of tale or by identifying clues from other sub-functions.
  Keywords: Narration, Morphology of Tale, Vladimir Prop, Shamloo, Paria Tale
 • Dr. Mohsen Seyfi*, Zohreh Zarkar Pages 149-164
  "Golestan Sadi" is one of the comprehensive works in Persian Literature and has been translated in different languages such as French, Germany, English, and Arabic. Due to high significance of the book and getting the readers more familiar with this book, such research has been considered. One of the Arabic translations of this book is "Rozat Al Vard" by "Mohamma Al Forati". In spite of being familiar with Persian language, Forati has sometimes made errors in understanding and translating proverbs, metaphors and single words. As a result, he has failed to transfer the message of the source language into the target language. In this article we try to examine some parts of these errors. The procedures include dividing the errors into three parts of Proverbs, Metaphors, and Words. The basis of the article is to bring Persian phrases from Golestan Sadi text by "Soodi" description firstly and then Arabic text from "Rozat Al Vard" by "Mohammad Al Forati" with the necessary notes. At the end we also try to suggest the correct phrases instead of those phrases that are wrong.
  Keywords: Translation Criticism, Golestan, Rozat Al Vard, Forati
 • Dr. Ali Mohammadi*, Ali Asmand Jooneghani Pages 165-202
  Sanai's odes are compare able not only to his own distinguished works like "Hadighat_ol Haghigheh" but also to other outstanding Persian literary works regarding literary value. The variety of content that exists in Sanai's odes is linked to the poet's multifaceted character and the legends about him. The subjects dealt with in Sanai's odes are various and dont seem unique. For this, the audience may wonder how issues like piety, mysticism, politics, social science and sometimes satire and lampoon are gathered together. Therefore, for the importance of subjects and content of the odes an independent study was necessary. In this study, we analyze the ode's contents and categorize the subjects and also investigate the reason for such variety.
  Keywords: Sanai, odes, content, subject
 • Dr. Fereshteh Naseri Pages 203-239
  One of the main elements in methodology of poetry is the conversational structure of the poem, which is vocal and wording that the conversation is based upon. In this essay this is our intention to study the methodology of Nezami sKhosro and Shirin piece; one of the most important poetry pieces in Farsi literature. Based on above, the main subject in critiquing this piece of poetry is to understand the conversational infrastructure that Nezami has made use of, in order to enable us to structurally analyze his poem using formalism approach, or in other words; how Nezami could create such wonderful piece by deviating from everyday normal conversation to poetry conversational format and to do so how the clarification process is used for creation of Khosro and Shirin piece.
  Keywords: Nezami, methodology of poetry, formalism, Khosrow, Shirin