فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 295 (تیر 1383)
 • پیاپی 295 (تیر 1383)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/04/31
 • تعداد عناوین: 17
|
 • یادداشت ماه درباره نشانه های افزایش تولید شیر و گوشت
  صفحه 4
 • کشت مکانیزه علوفه ضامن افزایش تولید شبر و گوشت است
  صفحه 6
 • راهنمای کشت چغندرقند
  صفحه 10
 • نقش زنان در مدیریت ها
  مهندس چراغعلی صفحه 14
 • نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  مهندس عبدالرحمن چراغعلی، سعید فروردین صفحه 20
 • اینترنت
  مهندس نوروزی نیا صفحه 24
 • عملکرد بانک کشاورزی
  صفحه 30
 • بیمه ریسک پذیری مدیریت کشاورزی را کاهش می دهد
  مهندس محمود حجتی صفحه 34
 • ساختار کشاورزی جهان
  هومن فتحی ترجمه: هومن فتحی صفحه 36
 • انتخاب صحیح تایر و افزایش کارایی تراکتور
  حسین زند صفحه 42
 • استراتژی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
  مهندس محمد باقر مرندی ترجمه: مهندس محمد باقر مرندی صفحه 46
 • حمله های بیولوژیک
  علی علیزاده صفحه 50
 • قطعنامه سیزدهمین کنگره دامپزشکی
  صفحه 56
 • جایگاه کشاورزی آلی
  کیوان توسلی واقعی ترجمه: کیوان توسلی واقعی صفحه 58
 • کفشدوزک هفت نقطه ای
  سید حسن ملکشی صفحه 60
 • پرورش تمساح
  پیمان شیرازپور صفحه 64
 • مسابقه علمی اطلاعاتی تابستان 1383
  صفحه 65