فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، دی 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/17
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخن سردبیر صفحه 5

  علم توانمندی پویاست و فناوری مناسب و زیست سازگار از علم گسترده و پویا و علوم بین رشته ای ظهور و بروز می نماید. کشورهایی که سهم بالاتری از تولید علم دارند در زمره کشورهای موفق از نظر فنآوری و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز به شمار میآیند. علم، قوه محرکه فناوری، اقتصاد، امنیت و سلامت هر کشور محسوب می شوند. فناوری و اقتصاد منفک از علم امکان پذیر نیست و علم جدا شده از هستی نیزگوهر و مایه ای ندارد. اساس آبادی هر ملک به حضور انسان های دانش مدار و خردمند متکی است که پیشرفت و سلامت را برای بشریت به ارمغان می آورند. دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان، اندیشمندان و متخصصان می توانند به کمک علم توانمندی پویا ایجاد نمایند. بگونه ای که قادرند از صفر و یک بزرگترین انقلاب نرم افزاری، اطلاع رسانی و اقتصادی را رقم زده، درگاه های مجازی را به عنوان واکنش دهنده های اطلاعاتی و فرآورده های جدید از طریق ماشین و ابزار ایجاد نمایند. همچنین این قشر از جامعه می توانند با ایجاد دنیای مجازی اسرار دنیای حقیقی را رصد و از آنها الگو برداری نمایند، با واکنش دهنده های اطلاعاتی حرکت های بزرگ فرا زمینی انجام داده و با ساخت رباط ها و نرم افزارهای پیشرفته جراحی هایی را از راه دور در آسمان، دریا و زمین انجام دهند. ایرانیان در قدیم از دانشمندان فرا زمینی برخورداربودند که قوی ترین تقویم عالم را ترسیم و آسمانها را با دلی شفاف رصد مینمودند و خبرهای آسمان ها را برای زمینیان به شکل عرفان و شعر بیان مینمودند. آنها رصد کنندگانی بودند که در بعضی از جهات از فناوری های امروز جهان تیزبین تر و پیشروتر بودند. موفقیت های بشریت به دست انسانهای خالق، دانش مدار و مجرب رقم خورده است. دانشگاه ها و مراکز علمی نقش و سهم بزرگی را در پرورش این افراد و به تبع آن در توسعه رفاه اجتماعی بشر ایفا نموده اند، زیر ساخت اصلی برای پیشرفت انسان ها آموزش و پرورش است، بنابراین می باید برای بنای مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی کیفی با نظام های ارتباطات جهانی به صورت مجازی و فیزیکی سرمایه گذاری نمود. مراکز علمی و ارتباطی مجازی همیشه و در همه حال به صورت پیوسته و همزمان مشغول به کار هستند. مسئله بسیار مهم این است که مراکز علمی بعنوان مغز افزار توانمندی پویا تولید میکنند و با تولید دارایی های نامشهود و مکمل ارزش افزوده ماده اولیه خام را چند صد برابر افزایش دهند. دارایی مکمل، علم است نه فناوری. فنآوری منتج از علم می تواند منجر به تولید ثروت و در نتیجه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی پایدار شود. علم را می باید جهانی تولید کرد و محلی و بومی به کاربست. پشتیبانی از دانش و دانش مداران می تواند اقتصاد پایدار و جامعه سالم و فناوری زیست سازگار و محیط زیست پایدار را ایجاد نماید. امید است مسیولان کشور برای زیرساخت اقتصاد دانش بنیان و زیست سازگار و سلامت برنامه ریزی نمایند که ریشه تمام پیشرفته ها و توسعه یافتگی در دانش و حکمت نهفته است.

 • علم و پژوهش
 • علی اکبر موسوی موحدی صفحه 6

  پدیده های طبیعت، بهترین الگو برای همگرایی علم محسوب می شوند. در هر پدیده طبیعی دانش گوناگون، فراوان و علوم تلفیقی متنوع به کار برده شده است. خداوند در طبیعت و عوالم آن، حکمت ها و دانش هایی قرار داده است که نیاز واقعی بشر و سایر موجودات از آن تامین می شود؛ لذا یک الگوی خوب برای همگرایی علوم، شناخت پدیده های طبیعی و الگو برداری از آن است که این علم را بیو میمتیک (زیست الگو: علم الگو برداری طبیعی) می نامند. برای دسترسی به این الگو نیاز به دانش علوم بنیادی و شناختی و حکمت است. این مجموعه علوم، تلفیق دانش بین رشته ای است که پدیده های ناشناخته جهان و طبیعت را با ابزارهای فکری، دستگاه های اندازه گیری و آزمایش های قابل تشخیص با استفاده از روش های گوناگون علمی مورد شناسایی قرار داده، مفاهیم را تعریف نموده و مکانیزم ایجاد و تحول و قوانین حاکم بر پدیده های مکشوف را بیان می دارد. علوم بنیادی و شناختی چرا و چگونگی پدیده ها و روابط بین آ نها را بحث نموده و رمز ها و نیروهای نا مریی حیات را توسط نرم افزار ها و ابزار های پیشرفته و دقیق علمی شناسایی نموده و نظریه ها، فرضیه ها، معادالت را ابداع و رمز ها و پیچیدگی های روابط پدیده ها را ساده و فرموله می نماید و در اختیار اجتماع قرار می دهد. زایش فناوری های پیشرفته از شناخت دقیق پدیده ها و روابط بین آنها و الگو برداری صحیح از آن حاصل می شود که این موضوع از فرایند های علوم بنیادی و شناختی ریشه می گیرد و امروزه سهم عمده ای از فناوری های پیشرفته، خود علم پیشرفته می باشد. بنابراین برای رشد چشم گیر در علم، نوآوری و فناوری می باید نظام ملی نوآوری بر مبنای علم و حکمت را تعریف نمود و آن نیاز مند علوم بین رشته ای و ساختار بندی جدید می باشد تا بتوان به آینده ای سرآمد و سرافراز در علم و فناوری رسید. برای دستیابی به این موضوع پیشنهاد می گردد هسته تحقیقاتی علوم، حکمت، نوآوری و فناوری زیست الگو در کشور ایجاد شود و از دانشمندان، پژوهشگران،کارآفرینان، فناوران، سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حامیان برای همکاری و پشتیبانی دعوت به عمل آید تا راهکار های پیشرفت این علم در راستای فناوری طبیعی در ایران سیاستگذاری و برنامه ریزی شود .

  کلیدواژگان: زیست الگو، علوم همگرا، علوم بین رشته ای، علوم بنیادی، رمز پدیده های ناشناخته جهان، فناوری طبیعی
 • میترا پیرحقی، علی اکبر صبوری صفحه 10

  امروزه ارتقاء تولیدات علمی در زمینه علوم زیستی به %55 ، در کشور های پیشرفته، بیانگر اهمیت این علم و جایگاه ویژه ی آن در تحقیقات و پژوهش ها می باشد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا با استفاده از داده های بدست آمده از پایگاه اطلاعات علمی اسکوپوس (SCOPUS)، مربوط به آمار جمع آوری شده تا پایان سال 2012، کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ تولید علم در حوزه علوم زیستی در جهان بررسی و با کشور های خاورمیانه و کشور های برتر منطقه) ترکیه و قدس اشغالی (مقایسه شود. میزان تولید اسناد ایران در علوم زیستی، از سال 1996 تا سال 2012 ، با سرعت خوبی افزایش یافته است. تعداد اسناد تولید شده توسط ایران از 70 سند در سال 1996، به 3807 سند در سال 2012 رسید. با افزایش تعداد تولید اسناد، میزان کل ارجاعات نیز افزایش داشته است. در سال2012، از میان 16 کشور خاورمیانه، کشور ایران براساس شاخص هیرش (H-index) در رتبه سوم خاورمیانه و 43 جهانی قرار گرفته است .(H-index=86) قدس اشغالی و کشور ترکیه از لحاظ این شاخص به ترتیب در رتبه های اول و دوم خاورمیانه، و 15 و 35 جهانی واقع شده اند. براساس تعداد کل اسناد علمی نمایه شده در علوم زیستی، کشور ایران رتبه اول خاورمیانه (3807سند) و 18 جهانی را دارد و ترکیه و قدس اشغالی در رتبه های دوم و سوم خاورمیانه، و 23 و 25 جهانی قرار می گیرند. بر اساس تعداد کل ارجاعات نیز، ایران در رتبه دوم خاورمیانه (1102 ارجاع) و رتبه 30 جهانی، قدس اشغالی و ترکیه در رتبه های اول و سوم خاورمیانه، و رتبه های 20 و 33 جهانی واقع شده اند. کشور ایران توانسته است تا سال 2012، هشت نشریه در زمینه علوم زیستی تحت پوشش پایگاه اسکوپوس به اسم خود به ثبت برساند. بر اساس تعداد اسناد تولید شده در شاخه های علوم زیستی در ایران، در سال 1996 بیشترین تولید علمی در علوم زیستی مربوط به رشته بیوشیمی بوده است (32 سند)، و رشته زیست شناسی سلولی در ردیف بعد از آن قرار دارد. اما در سال 2012 ، همسو با رشد علمی کشور و افزایش تولیدات علمی، بیشترین تولید اسناد علمی کشور به ترتیب مربوط به رشته های بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی(متفرقه) 2 است (1190 سند)، و تولید اسناد در سایر گروه های موضوعی نیز با روند افزایشی قابل قبول و خوبی همراه بوده است.

  کلیدواژگان: تولید علم، علوم زیستی، تعداد اسناد علمی، تعداد ارجاعات، مقایسه ایران با ترکیه و قدس اشغالی، اسکوپوس
 • خشایار کریمیان صفحه 19

  خام فروشی ذخایر خدادادی کشور، اعم از نفت، گاز، مواد معدنی، مواد طبیعی، و فلزات، نمادی غم انگیز از اقتصاد کشور است. این نوع اقتصاد در ایجاد کار، پایگاه مالیاتی برای دولت و ارتقاء فنآوری موفق نیست. لزوم دگردیسی این اقتصاد به اقتصاد پیشرفته و قایم بر صنایع دانش بنیان از دهه ها قبل خواست و آرزوی مردم، متخصصین و دولتمردان بوده است. با این وجود ما در این دگردیسی موفق نبوده ایم، که خود معلول خرد جمعی ما است. بررسی آمار و ارقام کشور های غربی در ترسیم نقشه راه دگردیسی اقتصاد کشورمان لازم ولی کافی نمی باشد. این گونه بررسی ها عمدتا نتیجه ملموسی برای دگردیسی اقتصاد کشور و قایم شدن ان بر صنایع دانش بنیان نداشته است. این نوشتار پیشنهاد متفاوتی را برای دانش بنیان نمودن صنایع شیمیایی کشور در 4 بخش مطرح می نماید. اول، شناخت درجه خرد جمعی خود و اقدام به توسعه سیاسی بمنظور ایجاد زمینه پیشرفت اقتصادی و صنعتی میباشد، دوم شناخت مزیت نسبی کشور و تمرکز بر دانش بنیان نمودن آن ، سوم بررسی الگو هایی که با واقعیت های فرهنگی ما در راستای توسعه سیاسی قرابت بیشتری دارند، و چهارم پیشنهاد نقشه راه بر اساس مویلفه های مورد اشاره به منظور دانش بنیان نمودن صنایع شیمیایی که در آن دارای مزیت نسبی می باشیم.

  کلیدواژگان: شیمی و ارزش افزوده، صنعت دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان، بهره مندی اجتماعی، توسعه سیاسی، میراث فرهنگی
 • عمید رهی، نغمه ستاراحمدی، حسین هلی صفحه 30

  در سال های اخیر گسترش نانوفناوری سبب شده است تا هرچه بیشتر از نانومواد استفاده شده و این مواد نهایتا» در محیط زیست رهاسازی شوند. بنابراین قبل از استفاده از این مواد در محیط های زیستی و زنده باید از نظر سازگاری زیستی ارزیابی شوند. اثرات سمی نانومواد بر موجودات زنده و محیط زیست توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز ابهاماتی درباره اثرات و ساز و کار سمی بودن نانومواد وجود دارد. ویژگی های منحصر به فرد نانومواد و چگونگی واکنش آنها با سامانه های زیستی، معیار استفاده ایمن از نانومواد می باشد. ویژگی های نانومواد از قبیل اندازه، شکل، نسبت ابعاد، تراکم و نقوص سطحی علت سمی سازی سلولی و عوارض جانبی این مواد است. نانومواد می توانند منجر به بروز طیف وسیعی از اثرات حاد و مزمن مانند التهاب، تشدید بیماری آسم، و سرطان شود.

  کلیدواژگان: نانومواد، نانوفناوری، اثرات سمی، ایمنی، زیست سازگاری، نانو زیست مواد
 • احمد شعبانی، نگار داوری اردکانی صفحه 36

  این مقاله حاصل تاملاتی است در جستجوی پاسخ این پرسش که: «چرا علیرغم نزدیک به دو دهه رواج گفتمان تشکیل اقتصاد دانش‌بنیان در نهادهای سیاستگذار ایران، همچنان در آغاز این راه هستیم؟.» در این سمت و سو به تبیین نقش سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه به مثابه سه کانون اصلی سامانه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده‌است. در ادامه با توجه به نقش کلیدی دانشگاه ها در شکلگیری اقتصاد دانش‌بنیان، بر ضرورت بازاندیشی ماموریت‌های این نهاد تاکید شده است. سپس نقش دولت‌ها و صنعت تحلیل شده و تاثیر توجه به مزیت‌ها و اولویت‌های بومی در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان (با اشاره به دو حوزه مطالعاتی دارای اولویت یعنی داروسازی و شیمی) بررسی میگردد. در پایان فهرستی از مهمترین راهکارهای مقابله با کاستی‌های موجود در این خصوص پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، دولت، دانشگاه، صنعت، مزیت ها و اولویت های بومی، بازاندیشی ماموریت ها
 • فرشته تقوی، علی اکبر صبوری صفحه 43

  سوءرفتارپژوهشی به عنوان نقض‌غیرقابل تشخیص مکاشفات علمی، در عصر کنونی پدیدهای در حال رشد است. آنچه این پدیده را حایز اهمیت نمودهاست، اختلال و آسیبی است که بر پیکره دانش، جامعیت و اعتبار آن وارد میکند. شکل‌گیری اشکال جدید سوءرفتارهای پژوهشی، هم اکنون تلاش سازمان‌های جهانی را به شناخت و ردیابی اشکال پیدا و پنهان آنها و دعوت از جامعه علمی برای برخوردی مسیولانه و بازدارنده با این جریانات معطوف داشته است. در این مقاله از یک سوضمن مرور موارد جدید این پدیده ناشایست در حوزه مولفان نظیر نشر سالامی ، موارد حادتر آن در حوزه سردبیران یعنی استناد اجباری، مهندسی کاذب ضریب تاثیر مجلات، انتشارهدفدار مقالات مروری معرفی شده‌است. از سوی دیگر با بیان عوامل موثر در از دست رفتن اخلاق پژوهشی، امانت داری علمی و رشد سوءرفتارهای‌پژوهشی، ضرورت افزایش مسئولیت و تعهد پژوهشگران، راهکارهای‌کنترل‌اجتماعی این فرایند مخرب علمی و راه‌های درمان مورد بررسی قرارگرفته‌است.

  کلیدواژگان: سوءرفتار پژوهشی، سرقت ادبی، استناد اجباری، راهکارهای کنترل، درمان
 • علم و فناوری
 • پروانه مقامی صفحه 49

  اصطلاح چندرسانه‌ای عبارت است از انتقال اطلاعات از طریق چند رسانه(تصویر، متن، صدا ویدیو...) در کنار یکدیگرکه توسط فناوری ارتباطات و رایانه، کنترل می شوند. نظام چند رسانه ای به دو صورت خطی و غیرخطی قابل استفاده است. نظام‌های چند رسانه ای به صورت‌های مختلف صوتی، تصویری، و نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد که آموزش و یادگیری به کمک رایانه؛ ذخیره و بازیابی اطلاعات دیداری و شنیداری؛ پایگاه های اطلاعاتی چندرسانه‌ای؛ همایش‌های تصویری و کتابخانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای از کاربردهای متنوع آن است.اجرای نظام های چند رسانه ای در فضای مجازی که سرعت آن بسیاربالاتر از دنیای فیزیکی است زمان برای بازبینی امور کاهش می یابد لذا در این موقعیت اخلاق و رعایت مسایل اخلاقی به مراتب اهمیت بیشتری پیدا می کند. با توجه به کاربردهای متنوع فناوری چند رسانه ای ایجاد رشته چند رسانه ای بطور تخصصی در دانشگاه های کشور همگام با ارزش‌های اخلاقی نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور ایفاء می نماید.

  کلیدواژگان: چند رسانه ای، فضای مجازی، یادگیری الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی چندرسانه ای
 • لیلا فتوحی صفحه 57

  تولید انرژی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری بوده و تولید انرژی از طریق نفت خام یکی از قدیمی ترین شیوه های آن محسوب می شود. بطوری که صنعت نفت، امروزه از مهم ترین صنایع در جهان به شمار می آید. نوسان قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده آن دارد. بنابراین امروزه نیاز به راه های تولید انرژی متنوع و جایگزین بدیهی به نظر می رسد. یکی از روش های جایگزین نفت خام متعارف، استخراج نفت از ماسه های نفتی می باشد. نفت خام سبک غیرمتعارفی که از درون سنگ های عمدتا رسوبی (ماسه های نفتی) استخراج می شود، به تازگی به عنوان رقیبی برای نفت استخراج شده به شیوه های متعارف مورد توجه واقع شده است. این محصول که ماسه نفت نام دارد، از دیرباز وجود داشته است؛ اما بدلیل هزینه تولید بالا، استخراج آن مقرون به صرفه نبوده است اما اکنون در بعضی از کشور ها استخراج و مصرف می شود. هزینه فعلی تولید این محصول بالاست، اما در آینده نزدیک ممکن است فناوری های جدید سبب کاهش هزینه ها شده و ادامه تولید آن برای کشورهای مصرف کننده نفت دارای این نوع ذخایر جذابیت اقتصادی پیدا کند که در این صورت کشورهای دارای ذخایر نفت زیر زمینی بایستی چاره ای برای مواجهه با این شرایط بیندیشند.

  کلیدواژگان: ماسه نفت، ذخایر ماسه نفت، اقتصاد ماسه نفت
 • وحید شیخ حسنی صفحه 62

  رخدادهایی که طی سال‌هایی نه چندان دور در فیلم‌های علمی-تخیلی شاهد وقوع آن‌ها بوده ایم؛ پارهای از موارد دور از ذهن به نظر می‌رسید که روزگاری در زندگی روزانه‌ی ما و در این سوی جعبه جادویی اتفاق بیافتد. با گذشت زمان و پیشرفت فنآوری‌ها، بسیاری از این ابزارها ساخته شده و در حال ورود به زندگی مردم می‌باشد. تصور کنید در حالیکه دنیای واقعی اطراف خود را نظاره می‌کنید در همان حال بتوانید رایانامه‌های خود را بخوانید و پاسخ دهید؛ یا از مناظر مقابل چشمانتان بدون اینکه دوربینی در دست داشته باشید فیلم و عکس بگیرید. در سفر به سرزمین‌های دیگر به آسانی بتوانید نیازهای روزمره خود را بدون داشتن دانش زبان آن سرزمین برطرف کنید؛ در مورد اشیاء، بناها و بسیاری موارد دیگر فقط با نگاه کردن به آنها آگاهی کسب کنید؛ همه این موارد رویایی به نظر میرسد و شاید از خود بپرسیم به راستی امکان پذیر است؟ در ادامه‌ی این نوشتار با محصولی جدید از شرکت بزرگ تجاری گوگل آشنا خواهیم شد که این نیازها را به شکلی زیبا و بسیار آسان برآورده می‌کند.

  کلیدواژگان: عینک گوگل، رایانه های قابل حمل، فنآوری های خودکار، نمایشگر نوری کوچک
 • علم و آموزش
 • حمیدرضا آراسته، توران اسفندیاری صفحه 65

  برقراری و حفظ ارتباط متقابل دانشگاه و دانش آموختگان همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام های آموزش عالی بوده است. هدف از این مطالعه شناسایی فعالیت ها، برنامه ها و خدمات دانشگاه های کشورهای منتخب جهان در برقراری ارتباط با دانش آموختگان می باشد. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی محتوای برنامه ها، اقدامات و خدمات دانشگاه های کشورهای منتخب جهان در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب کشورهای مورد مطالعه به صورت هدفمند بوده و بر مبنای طبقه بندی یونسکو از موسسات آموزش عالی جهان، 7 کشور و از هر کشور حتی الامکان 2 دانشگاه که در این حوزه اقداماتی انجام داده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که دانشگاه های مورد مطالعه با تدارک برنامه هایی در زمینه اطلاع رسانی، تدارک فرصت های یادگیری و یاددهی، ارزیابی و پیگیری دانش آموختگان، برگزاری رخدادهای خاص دانش آموختگان و غیره ارتباط خود را با دانش-آموختگان برقرار می کنند و با ارایه خدمات و مزایای ویژه ای در ابعاد علمی، شغلی، رفاهی و الکترونیکی به دانش آموختگان، در تلاشند تا از توان مشارکت آنها در زمینه های مختلف دانشگاه استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ارتباط با دانش آموختگان، روش ها، برنامه ها، آموزش عالی، ایران
 • علیرضا زراسوندی، مجید حیدری، حسن قلیچ پور صفحه 77

  زمین شناسی پزشکی علمی است که به بررسی رابطه میان شاخص های زمین شناسی با سلامت انسان و حیوان و همچنین درک تاثیر شاخص های محیطی بر پراکنش جغرافیایی بیماری ها می پردازد. مطالعات زمین شناسی پزشکی را می توان به دو گروه زمین زاد و انسان زاد تقسیم کرد. از دیگر مباحث مورد توجه در مطالعات زمین شناسی پزشکی، بررسی پراکندگی، افزایش و یا کاهش بیش از حدمجاز عناصر در رژیم های غذایی جانداران است که از اهمیت فوق العاده ای نیز برخوردار می باشد. عالوه بر این، بررسی کاربرد کانی ها و عناصر مختلف در درمان بیماری ها نیز دارای اهمیت فراوانی است. با بهره گیری از عناصر و کانی ها در ساخت محصولات دارویی، از دیرباز از سنگ ها، کانی ها و غار های نمکی به صورت مستقیم نیز در درمان بیماری ها استفاده شده است. در مطالعات زمین شناسی پزشکی، بررسی رفتار های ژیوشیمیایی و هیدروژیوشیمیایی عناصر در محیط زیست بسیار مهم هستند. در ایران نیز گسترش آنومالی های عنصری، بروز آلودگی عنصری خاک های کشاورزی و آب های آشامیدنی، پراکنش رسوبات لسی در گستره وسیعی از کشور و فراوانی بالای ذخایر هیدروکربوری، سبب شده که مطالعات زمین شناسی پزشکی در کشور بسیار مهم جلوه کند.

  کلیدواژگان: زمین شناسی پزشکی، ژئوشیمی، کانی درمانی، نمک درمانی، زمین زاد، انسان زاد
 • ترویج علم
 • روح الله دهقانی صفحه 84

  اندیشه ارتباط بیماری ها با محیط در حدود 2400 سال پیش به وسیله بقراط در رساله آب، هوا و مکان بیان گردید. است در ایران اندیشه ارتباط بیماری ها با محیط از سابقه و قدمت دیرینه ای برخوردار بوده است.این موضوع را نه تنها پیش کسوتان عرصه پزشکی و بهداشت بلکه عرفا و شعرای ایران باستان نیز به آن توجه داشته و می دانسته اند که یک بیماری بخصوص، ممکن است ویژه منطقه خاصی باشد و به این موضوع آگاهی داشته اند که ممکن است یک بیماری با داروهای متفاوتی درمان شود. عوامل اصلی تاثیر گذار در سلامتی انسان شامل وراثت ، محیط طبیعی غیر زنده، محیط طبیعی جاندار و محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در فرهنگ ایرانی نقش وراثت، محیط و یا اثر متقابل آنها در شکل گیری سلامت و بیماری در متون پزشکی و تاریخی به روشنی بیان شده است. بنابراین توجه به این موضوع ضرورت پیدا می کند. بکار گیری راه کاری های این متون ارزشمند می تواند نقش مهمی در کاهش انواع بیماری های جسمی و روحی ایفا نماید. سازمان بهداشت جهانی باید بیشتر به نقش عامل انسانی و نهاد های وابسته به آن در ایجاد بیماری توجه نماید و کوشش نماید تا میزان عوامل مختلف محیطی را در بروز بیماری ها مشخص کند. هدف این مقاله نشان دار کردن این بخش از تفکرات از نگاه خردمندان ایرانی در بهبود کیفیت زندگی و یا سلامت در جامعه است .

  کلیدواژگان: انسان، محیط، بیماری، مدیریت، خرد
|
 • AliAkbar Moosavi Movahedi Page 5

  It seems that good and effective works result from a good thought. A good technology that is bio-compatible is born out of extensive knowledge and interdisciplinary sciences. Countries with greater shares of knowledge production and contribution are successful countries in terms of economy and welfare. Knowledge is the stimulating engine of technology, economics, security, and well-being of all countries. Technology and economics are not possible without science and science detached from the universe has no value and brilliant. Knowledgeable and wise people who can bring progress and well-being to all human beings are the roots of development in every country. Scientists, researchers, students, thinkers and experts can produce value added. They can bring about the biggest economic, information, and software revolution from zero and one (bit=basic unit of information in computing and digital communications). They can create virtual portals as a new information reactants and products using machines and tools. Through the creation of virtual world, they can observe the secrets of the real world and imitate them. They can make large extraterrestrial moves using information reactants. By making software robots, they can conduct remote surgeries all over the universe (on earth, in the sky and the sea). In the past, Iranians had extraterrestrial scientists who devised the best calendar in the world and observed the skies and expressed their observations to the people on earth through poetry and mysticism. They were observers who were, in some ways, sharper than today’s technologies. All human achievements have been the results of the efforts of innovative, knowledgeable, and experienced people. Universities as well as scientific centers have played a great role in training such people who can bring social welfare for humanity. Hence, the main infrastructure for progress is based on the education and nurture of human beings for which investment should be made in the building of schools, universities, qualified scientific centers, and virtual and physical global communications. Science centers as well as virtual communication centers can work simultaneously and continuously. The most important issue; however, is that scientific institute is research based center and not just service organization. They are think tanks with intangible and complementary assets which produce dynamic capability led to value added. Complementary asset is science not technology, academic paper is like soul in the body and makes it valuable. In order to publish academic papers, there should be cooperation among a wide range of scientists at national and international levels. There should be a worldwide assessment of the quality of the paper; so that, good and fundamental works can be done. Science should be produced globally and applied locally and indigenously. Advocating knowledge and supporting knowledgeable people can create sustainable economy and healthy society, biocompatible products and sustainable environment. It is hoped that country officials plan for the infrastructure of knowledge-based, biocompatible, and healthy and green economy since all goodness stem from knowledge and wisdom.

 • A. A. Moosavi, Movahed Page 6

  Convergence of knowledge and studies carried-out in different fields including those of methods and research findings constitute the nature of science. Interdisciplinary studies refer to those that are done in subject matters that make use of a number of distinctive scientific fields toward solving a common problem that also leads to development in science and introduction of new theories. To improve the quality as well as the level of our scientific knowledge, researchers must propose logical models combined with comprehensive rational that can be used towards advancement of research and scientific knowledge. The most successful methods applied in numerous scientific fields as well as in integrative sciences, have been those that deal with the natural phenomena. God has created the nature along with realm of knowledge, science and wisdom that are aimed to meet the real needs of humans and other creatures. Therefore, a good model is the one that would be aimed towards convergence of sciences and for knowledge development, leading to identification of natural phenomena and their subsequent mapping into real-world observations, that is called biomimetic science. Knowledge of basic and cognitive sciences as well as wisdom are required to identify the underlying laws of nature and the pattern of natural phenomena. The interdisciplinary sciences and worldwide knowledge are needed in order to be able to identify the unknown phenomena in nature and the world around us using intellectual tools, measurement devices, differentiable tests and various scientific methods. This would then lead to defining concepts and mechanisms of creation as well as development and understanding the laws governing the observed or discovered phenomena. Basic and cognitive sciences discuss questions such as “why” and “how” of phenomena and their relations whereby we discover the secrets and observe invisible life forces using different analysis and advanced scientific tools. As a result, theories, hypothesis, and equations can be innovated by which secrets and the complexity of natural phenomena and relations between them can be formulated and offered to the society. Advanced technologies can be generated by means of accurate identification of natural phenomena and the relations that may exist among them and finally by correctly mapping such relationships into our observations. This issue is rooted in the processes of basic and cognitive sciences and today a great share of advanced technologies is devoted towards advanced science. Hence for advancement and the growth of the country in science, innovation and technology, we need to invest in interdisciplinary sciences and wisdom knowledge as well discovery of new structures, so that we can achieve a level of high standard in science and technology in coming years. Thus, it is suggested that a nucleus of biomimetic science and technology research be formed by inviting scientists, researchers, entrepreneurs, policy makers, investors as well as the sponsors in order to plan and devise policies for the advancement of integrative science and wisdom that would be in line with natural phenomena where we can plan ways for the advancement in this science that is coherent with science and wisdom innovation system.

  Keywords: Biomematics, Integrative Science, interdisciplinary Sciences, fundamental Sciences, Secret of Unknown Phenomena, Natural Technology
 • M. Pirhaghghi, A. A. Saboury Page 10

  Today, the increase to 55% in the production of scientific knowledge in the field of biosciences in the developed countries indicates the importance of this field and its special place in research. This paper compares Iran’s production of scientific knowledge in the field of biosciences through the number of scientific papers and their citation rates, with that of the World, the Middle East, and top countries in the region (Turkey, Israel) using information extracted from «SCOPUS» up until the year 2012. Scientific publications in the field of biosciences, from 1996 to 2012, has had a good increase rate. The number of publications produced by Iran, from 70 in 1996, increased to 3807 in 2. With the increasing number of publications, the total number of citations has also increased. In the year 2012, among 16 countries in the Middle East, based on H-index, Iran was ranked third place in the Middle East and 43th in the World (H-Index = 68). Israel and Turkey, based on their H-index, were ranked first and second place in the Middle East, respectively, and 15th and 35th in the world, respectively. Based on the total number of publications produced in the field of biosciences, Iran ranks first in the Middle East (with 3807 publications) and 18th in the world, with Turkey and Israel holding second and third places in the Middle East and 23th and 25th in the world, respectively. Based on the total number of citations, Iran has second place in the Middle East (with 1102 citations) and 3 th in the world, while Turkey and Israel have first and third place in the Middle East and 20th and 33th in the world, respectively. Until the year 2012, Iran has been able to have 8 bioscience journals recorded in the SCOPUS directory. Based on the number of publications in the field of biosciences in 1996, the largest number of scientific papers was in the field of Biochemistry (with 32 publications), followed by cell biology. However, in 2012, in line with Iran’s scientific growth and increase in scientific productivity, the greatest number of scientific papers was in the field of Biochemistry, followed by Genetics and Molecular Biology (with 1190 publications), with the production of publications in other subject areas also increasing.

  Keywords: Science Production, Bioscience, Scientific Documents, Scientific Citations, Comparing Iran with Turkey, Israel, SCOPUS
 • Kh. Karimian* Page 19

  Sales of raw material such as crude oil, natural gas, natural products, and metals is a reflection of an underdeveloped economy, which fails to provide added value, tax base for the government or advance the domestic technology. Although the necessity for transformation of Iran’s present economy to a science- and technology-based economy has been recognized by policymakers, specialists and laymen, we have failed in this transformation- itself a result of our collective wisdom. Analysis of the Western economies is necessary but insufficient in arriving at a roadmap for the transformation of our economy. This paper approaches the issue from a different perspective under 4 topics. First, self-evaluation, the level of our collective wisdom and the political development needed to afford the platform for the transformation of our economy. Second, recognition of our comparative advantage and a roadmap focused on the transformation of our present economy to a science- and technology-based economy. Third, review of the approaches taken by other countries with similar cultural heritage and socio-economic standing and forth, recommendation of a roadmap based on the above-mentioned parameters for the transformation of our chemical industry, in which Iran has a clear comparative advantage.

  Keywords: Chemistry, value added, Knowledge based industry, Technology, based economy, Social benefits, Political development, Cultural heritage
 • A. Rahi, N. Sattarahmady, H. Heli Page 30

  In recent years, developments in nanotechnology have led to more widespread use of nanomaterials and these materials are finally released to the environment. Therefore, before employing nanomaterials in biological and environmental medium, the biocompatibility of these materials must be evaluated. Toxic effects of nanomaterials on the living organisms and environment has been studied by many researchers, however, there are still uncertainties about the effects and mechanisms of nanomaterials toxicity. The unique characteristics of nanomaterials and their interaction with biological systems are criteria for the safe using these materials. Nanomaterial properties such as size, shape, aspect ratio, density and surface effects cause to cell toxicity and symptom effects. Nanomaterials can cause a range of acute and chronic effects such as inflammation, exacerbation of asthma and cancer.

  Keywords: Nanomaterials, Nanotechnology, Toxicity, Safety, Biocompatibility, Nanobiomaterials
 • A. Shaabani*, N. Davari Ardekani Page 36

  The present article is the outcome of reflections which seek to answer the following question: What are the barriers against establishing knowledge-based economy in Iran despite two decades of popularizing this discourse?” To this end, the roles of three key institutions, namely government, industry and university as the cornerstones of knowledge-based economy system have been investigated. Considering the canonical role of universities in the establishment of knowledge-based economy, the present status of universities has been reconsidered and a revision of their missions is proposed. In addition, a focus on local merits and priorities has been considered as an important factor in establishment of knowledge-based economy by referring to the two fields of pharmacy and chemistry. The article ends with a list of procedures for moving towards knowledge-based economy.

  Keywords: Knowledge, based Economy, Government, University, Industry, Revision of Missions, Merits, Priorities
 • F. Taghavi*, A.A. Saboury Page 43

  Research misconduct, as an unrecognizable contravention of scientific revelation, is a developing phenomenon in the present years. Its destructive effect on the body, integrity and reliability of knowledge has made it very important. The recognition and tracking of obvious and ambiguous new forms of research misconducts and invitation of the scientific communities to committed encountering with them are the main concern of global organizations. This study presents a brief overview of new authors’ research misconducts as salami publishing and editors’ more acute research misconducts as coercive citation, pseudo- engineering of impact factors and citation cartel. Also, the effective factors in the loss of research ethics, scientific integrity, researchers’ commitment, social control mechanism of research misconduct and its treatment were studied in details.

  Keywords: Research Misconduct, Plagiarism, Coercive Citation, Control Mechanism, Treatment
 • P.Maghami Page 49

  processing (e.g. text, audio, graphics, animation, video, interactivity) to inform or entertain the user and it can be controlled by computer technology. Multimedia divided into linear and non-linear categories.Different forms of multimedia consist of electronic publishing and multimedia education and computer- assisted learning, audio and visual information storage and retrieval, multimedia databases, video conferences, digital libraries, and video games. Multimedia systems are running in virtual space that is faster than the physical world. Therefore the required time for reviewing decreases. For these reasons the ethics will be much more important in this area. Moreover due to diverse applications of multimedia technology, establishing specialized courses of multimedia in universities that are consistent with moral values plays an important role i n scientific progress of nation.

  Keywords: Multimedia, Virtual Space, E, learning, Multimedia Database
 • L. Fotouhi Page 57

  Energy production has always been a major concern of human and energy obtained through crude oil that is one of the oldest methods, so that the oil industry is one of today’s most important industries. Fluctuations in oil prices have significant impact on producer and consumer country’s economy. Thus, today, the need for diversification of energy routes and alternatives seem obvious. An alternative method of conventional crude oil is oil extraction from oil shales. Mainly sedimentary rocks of crude oil (oil shale) are extracted, is just considered as a rival for the oil extracted by conventional methods. This product which is called “shale oil” has long been known, but due to the high cost of production, its extraction is postponed, and now, in some countries it is extracted and consumed. Currently the cost of shale oil production is high, but in the near future new technologies may reduce costs and bring economic attractiveness for consuming countries that have such reserves. In such case, countries with crude oil reserves should think how to face with this new situation.

  Keywords: Shale oil, Shale oil reserves, Shale oil economy
 • V. Sheikh, Hasani Page 62

  Some events have been watched in the science-fiction movies since many years ago, in most of cases, have seemed to be unrealistic to happen in our daily life, out of the magic box. After several years of rapid growth in technologies, most of those scenes and dreams are coming true. New made tools and instruments are entering in being a major part of our daily life. Suppose you are watching around and at the same time you can read your e-mails and reply them, take some photographs or record videos, doing them all completely hands free. Being abroad, as a tourist, you could simply eliminate your needs without knowing the foreign language. Currently, all of these wonderful technologies are available using Google glass.

  Keywords: Google Glass, Wearable Computers, Hands Free Technologies, Small Optical Projectors
 • H. Arasteh*, T. Esfandiari Page 65

  Science & Technology Establishing and maintaining reciprocal relations between the university and alumnus always considered important by policy makers and planners in higher education systems. The purpose of this study was to identify activities, programs and services to create relations with alumnus in selected world universities. By using descriptive method, the content strategies and services of selected world universities were analyzed. The selection of countries were purposefully, and based on UNESCO’ worldwide classification of higher education institutions. A total of seven countries and two universities in each country that had some achievements in university alumni relations were studied. The research showed that studied universities arranged programs in informing, providing opportunities for learning and teaching, assessment, follow-ups, organizing special events etcetera in order to find relations with alumnus. In addition, they make efforts to present academic and career services, electronic services and other benefits to utilize maximum potential participation of alumnus in the variety of situations.

  Keywords: Alumnus Relation, Methods, Programs, Higher Education, Iran
 • A. Zarasvandi, M. Heidari*, H. Ghelichpour Page 77

  Geomedicine is defined as the science dealing with the relationship between natural geological factors and health in man and animals, and understanding the influence of ordinary environmental factors on the geographical distribution of diseases health problems. Geomedicine studies can divide into 2 groups: Geogenic and Anthropogenic. In addition, in geomedicine, investigation of distribution, increases and decreases of elements in fauna diet is the most important subject. Furthermore, investigation of minerals and various elements usage to treatment of diseases is very important. In addition to elements and minerals usage in the manufacture of pharmaceutical products, from foretime, rocks, minerals and salt caves were used directly in the diseases treatment. Because, in the geomedicine studies, investigation of the geochemical and hydro-geochemical behavior of the elements in the environment is the most important. In Iran, extension of elemental anomalies, elemental contamination in the agricultural soils and drinking water, distribution of loess deposits in many areas and high levels of hydrocarbon reserves, increased the importance of geomedicine.

  Keywords: Geomedicine, Geochemistry, Geogenic, Mineralotherapy, Halotherapy, Anthropogenic
 • R. Dehghani* Page 84

  The idea of diseases associated with environmental conditions was expressed about 2,40 years ago by Hippocrates. In Iran this idea has a long history. This idea was a concern of pioneers of field of medicine, the musicians, and poets of the ancient Iran. They knew that a particular disease may be specific to a certain region and were aware of this that this disease may be treated with different medications. The main factors affecting human health include genetics and biotic, abiotic, cultural, economic, social, and political environment. In the Iranian culture, the role of heredity, environment, and their interaction in shaping health and illness in the medical literature and history is clear. Applying the valuable methods of these documents can play an important role in decreasing physical and mental illness. The World Health Organization should pay attention to the human factor as a cause of diseases; and should endeavor to show the role and share of environmental factors in the manifestation of diseases. The purpose of this paper was to look at this aspect of the Iranian intelligence in improving quality of life and health in the community.

  Keywords: Human, Environment, Disease, Wisdom, Management