فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 19 (بهار 1383)

فصلنامه مدیریت زنجیره تامین
پیاپی 19 (بهار 1383)

 • 100 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن اول
  حمید علیخانی صفحه 2
 • محمود دودانگه صفحه 4
  با وجود اهمیت روز افزون یکپارچگی و توجه بسیار محققان، صنعتگران و نظامیان به آن، ادبیات یکپارچگی از ارائه تعریفی جامع از این موضوع دور مانده است. نبود تفاهم در بین صاحبنظران این مبحث، شاید به این دلیل است که هر یک از علاقمندان از دید خود به آن توجه کرده اند. از نظر یک متخصص IT یکپارچگی در سازمان به معنای استفاده مشترک کاربران از بانک اطلاعاتی واحد است، در صورتی که از نظر یک جامعه شناس صنعتی، یکپارچگی به معنای همگرایی اهداف انسانی در سازمان است. آنچه در مقاله حاضر ارائه می شود حاصل تلاش جمعی مجریان و کارشناسان هسته علمی لجستیک یکپارچه است که تحت عنوان اصول ومبانی یکپارچه سازی در سیستمهای لجستیکی طرح شده است.
 • ضد لجستیک یا لجستیک علیه لجستیک
  سید محمد سادات صفحه 17
  سیستم ضد لجستیک می تواند به عنوان ابزاری برای تضعیف و نابودی سیستم مشابه خود در صحنه نبرد عمل کند. این سیستم با بهره گیری از روش های مختلف قوت و ضعف سیستم لجستیک دشمن را شناسایی می کند و با استفاده از غفلتهای فرمانده هان لجستیک دشمن خصوصا در جنبه محیطی، پرسنلی، زمانی و اجرایی نسبت به تضعیف آنها راهکارهای لازم را ارائه می دهد. این سیستم از دور زیذ سیستم ضد اطلاعات و ضد مواد تشکیل شده است که با متوقف کرن جریان اطلاعات، سیستم لجستیک فیزیکی (مواد)دشمن را سرکوب می کند.
  کلیدواژگان: ضد لجستیک، ضد ترابری، ضد تعمیرات، ضد توزیع، ضد مواد، ضد اطلاعات، سطح استراتژیک، سطح تاکتیکی، سطح عملیاتی
 • مهندس همت ویسی صفحه 28

  شرکتها به طور روز افزونی در انطباق با مسئله فناوری اطلاعات اند. فناوری اطلاعات، هسته اصلی تجارت شرکتهانیست، ولی یک عامل مهم برای کسب موفقیت محسوب می شود. در گذشته این تفکر حاکم بود که شرکتها باید فناوری اطلاعات را منبع یابی داخلی کرده (خودشان انجام دهند) یا منبع یابی خارجی کنند (یعنی کار را به کسی خارج از سازمان محول کنند تا برای آنها انجام دهد)؛ اما این به مفهوم آن است که آنها کار را ناقص انجام می دهند یا کنترل و هدایت عمده تجارت را به بیرون از سازمان واگذر می کنند.

 • مهندس سعید مصطفی زاده صفحه 35
  نوشتار حاضر که برای مطالعه مدیران مرتبط با موضوع نگهداری و تعمیرات (نت) اقلام نوشته شده، در صدد است با تاکید بر مشکلاتی که تعمیرات سازمانها با آنها درگیر است، حساسیت ایشان را به لزوم تغییر رویکرد و اصلاح رفتار، نسبت به مدیریت تعمیرات، بر انگیزد. در این نوشتار، پس از تشریح «تعمیرات سنتی» و «تعمیرات نظام مند» و بیان اهداف رویکرد نظام مند یا سیستمی به تعمیرات، برخی کلید واژه های تعمیراتی مانند: «قابیلت اطمینان، تعمیر پذیری، زمان تعمیر و قابلیت دسترسی» که یک مدیر تعمیرات، نسازمند دانستن آنهاست، توضیح داده می شود.
 • مهندس اکبر عندلیب صفحه 48
  این مقاله به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی 962 شرکت تولیدی استرالیایی می پردازد تا عوامل موفقیت سازمان های چابک را در مدیریت زنجیره های تامین آنها مشخص سازد. تحلیل نتایج این بررسی، دیدگاه های جالبی را درباره عوامل متمایز کننده سازمان های چابک نسبت به سازمان های با چابکی کمتر مطرح می سازد. ویژگی سازمان های چابک، توجه بیشتر به مشتری و استفاده ترکیبی از روش های نرم افزاری و سخت افزاری جهت تامین نیازهای متغیر مشتری است.
  کلیدواژگان: تولید چابک، استرالیا، ساخت
 • کمیته لجستیک جامع صفحه 58
 • شناخت و کاربرد روغنهای موتور
  مهندس محمد تقی خالصی صفحه 74
  نبود شناخت از روغن و خصوصیت آن باعث هدر رفتن سرمایه و خسارت جبران ناپذیری می شود. لذا در این مقاله در مقدمه مختصری از علم روانکاری آمده سپس اشاره ای کوتاه به سابقه روان کننده ها و کوشش و تلاش بشر برای بدست اوردن روان کننده و انواع آن شده است. همچنین در زمینه ترکیبات روغن و مواد افزودنی به آن خاصیت یک روان کننده ایده آل دارد و استانداردهای موجود آورده شده و در نهایت به طبقه بندی روغن و دلایل تعویض و زمان تعویض آن در موتورهای خودرو شده است که جنبه کاربردی برای رانندگان دارد.
 • گزارش پروژه بررسی و شناسایی انبارهای پیشرفته و مکانیزه و امکان به کارگیری آن در سازمان های نظامی
  حسین عیسایی صفحه 80
 • خواندنیها
 • جا به جایی و حمل و نقل در ناتو
  کارشناسان فصلنامه فرآماد صفحه 88
 • اطلاع رسانی
  کارشناسان مدیریت انفورماتیک صفحه 89
 • واژه نامه لجستیک
  عبدالرسول دیو سالار صفحه 94
 • فراخوان اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
  صفحه 95
 • فراخوان عضویت در انجمن لجستیک ایران
  صفحه 97
 • ستارگان فروزان لجستیک
  مهدی فرزین صدر صفحه 98