فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 34، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد رسول آهنگران، حسین سنایی صفحات 11-26
  بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه.
  در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.
  کلیدواژگان: زکات، پول، درهم، دینار
 • سعید ابراهیمی*، ایوب منصوری، محمد بای صفحات 27-38
  بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحا از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه ی معلق پذیرفته است..3
  کلیدواژگان: انفساخ، تعلیق، شرط نتیجه، شرط فعل، حق فسخ
 • علی اکبر ایزدی فرد*، حسین بهرامی صفحات 39-58
  صحت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دال بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.
  کلیدواژگان: رهن، اسکناس، مال مادی، عین معین، قبض
 • سعید عطارزاده، مهدی جلیلیان*، عادل ساریخانی صفحات 59-84
  بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.
  کلیدواژگان: بازاریابی شبکه ای سالم، بازاریابی شبکه ای ناسالم، فقه امامیه، جعاله، حقوق کیفری
 • ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی* صفحات 85-108
  احترام اموال، از مقاصد مهمی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی-های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می-شود که حرام است. این گونه نیست که همه ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.
  کلیدواژگان: کافر، حربی، مال، فیء، مهدور الدم، حقوق بین الملل
 • نسرین فتاحی، سید محمد موسوی مقدم، مریم خادمی* صفحات 109-128
  سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر است. آیا با توجه به خطرهایی که برای جان مادر یا سلامتی جنین وی وجود دارد، می توان حکم به سقط جنین داد؟ فقهای اهل سنت، درباره سقط جنین پیش از نفخ روح دیدگاه های گوناگونی دارند، لیکن همه آنها سقط جنین پس از نفخ روح را در حالت عادی حرام می دانند. فقهای امامیه، سقط جنین قبل و بعد از نفخ روح بدون هیچ سببی را حرام می دانند. بیشتر فقها، در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر، سقط جنین را پیش از نفخ روح مجاز می دانند و اگر برای جان مادر خطر داشته باشد، سقط جنین را پس از نفخ روح نیز جایز می دانند زمانی که جنین ناقص الخلقه و نگهداری آن باعث عسر و حرج باشد، برخی فقهای اهل تسنن و امامیه سقط آن را پیش از نفخ روح را جایز می دانند.
  کلیدواژگان: سقط، جنین، نفخ روح، جواز، حرمت
 • معصومه مظاهری*، مریم مهاجری صفحات 129-152
  جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسوولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسوولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکار های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تامل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متاسفانه ضمانت اجرا های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاها اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می توان با راهکار های موثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره گیری از ظرفیت های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمی باشد.
  کلیدواژگان: خسارت معنوی، ترمیم خسارت معنوی، مبانی فقهی، حقوق غیرمالی زوجین، حقوق مشترک
|
 • Mohammad Rasoul Ahangaran, Hossein Sanaei Pages 11-26
  We can search the subject of religious tax for bills in three chapters following of jurisprudence:1-religious tax of the property business 2- religious tax of gold coins and silver coins 3-judicial leader. In this article, it will be proved based on the second title namely religious tax of gold coins and silver coins and by this reason we discuss the six methods. Among the six methods, fifth and sixth are correct because of at the fifth reason I mean at the narrative of Mohammad Ibn Moslem we see the word and at the sixth reason we see some narrative such as narrative of Hassan Ibn Ali Ibn Vasha that proves the necessity of payment for it at every kind of money.
  Keywords: Religious tax, Bills, Gold coins, Silver coins, Narrative
 • Saeed Ebrahimi, Ayoob Mansoori Razi, Mohammad Bay Pages 27-38
  Normally, it is incorporated provisions during setting sale property promises that sometimes recognizing them is the origin of some differences among the contract parties and courts. Considering the fact that nowadays the main part of exchanges are occurred as credit, the seller of commodities suspend the termination of exchange with failure to pay the price in the text of contraction and or in its description section in order to escaping from the long process of trial and the enforcement of sentences. It is commonly interpreted as the termination spontaneous bets of the contract. There are doubts and criticisms about the nature and validity of such term. Regarding to that in jurisprudence writings and the legal works, it has not surveyed the nature of discussed assumption and drawbacks on it so much, in the present article while substantive reviewing of the above mentioned bets and responding to the criticisms said and comparing it with the similar institutions, its justification has been accepted in the form of pending the outcome of bets.
  Keywords: Termination, Suspension, Bets of result, Verb bet, Right of termination
 • Ali Akbar Izadifard, Hossein Bahrami Pages 39-58
  There are a lot of disagreement on validity of the pawning of bills. Some scholars consider it valid and some do not. The authors believe that we should refer to usage to find the definitions of the property and financial value of it since they are conventional expressions and no certain definitions of them can be found in legal texts. There are many evidences from the usage which prove that the bill is not considered simply some kind of document in usage but in fact some form of property and even material kind, since it is tangible, the bill may be named as material property. The authors view on the topic is that the definition of material property is logically the same as the definition of concrete object. Consequently, it may be said that the bill is a concrete object therefore its pawning must be considered valid. If some rational aim can be found for pawning of bills as in fact there are some, the pawning of it is valid otherwise not.
  Keywords: Pawning, Bill, Material property, Concrete object, Receipt
 • Saeed Atarzadeh, Mehdi Jalilian*, Adel Sarikhani Pages 59-84
  Net marketing is one of the economic phenomena which has been arisen by previous decade and a plethora of discussions has been shaped in this regard. The economists’ focus is on division of this sort of marketing into salubrious and insalubrious one. In this study, first, it is tried to introduce this set of marketing and explain the differences between salubrious and insalubrious one, then examine the salubrious one from the Fegh’s view which has been less studied before, and after that to criticize and examine salubrious net marketing sort from the Fegh’ view. Finally, the assumption that salubrious net marketing is impeccable from the Fegh’s view and can be a sort of Reward contract, and that salubrious one has miscellaneous drawbacks and is sinful and forbidden activity is established, and these two net marketing is precisely analyzed a piece from our criminal law system’s view.
  Keywords: Salubrious net marketing, Insalubrious net marketing, Reward contract, Criminal law
 • Abolfazl Alishahi* Pages 85-108
  The Respect for property is one of the major objectives that the holy legislator imposes them in which the law does not respect property for them. The basic question is if Muslim travel to the country of disbeliever, is it possible to rub his possessives because there isn’t any respect for his possessives and seize his properties or can term less but only seize in possessives of Infidel Atheism. This research tries to study about Infidel Atheism and prove that the first principle in Islam is to respect the property of others expect the Infidel Atheism. But sure the hostile unbelievers are actually at war with Muslims and they are thinking of damage to Muslims. The author analyses this subject completely in this article.
  Keywords: Pagan, Hostile, Property, Growled blood, International Law
 • Nasrin Fatahi, Seyyed Mohammad Mousavi Moqadam, Maryam Khademi* Pages 109-128
  Abortion is a major social problem in the present time. If pregnancy is life-threatening for mother or fetus, can abortion be allowed? Sunni Islamic jurisprudents have different opinions about abortion before breathing spirit, but all of them believe that it is normally unlawful after breathing the spirit. Imamiyeh Islamic jurisprudents believe that abortion without any reason is unlawful both before and after breathing the spirit. Most Islamic jurisprudents allow abortion before as well as after breathing the spirit if pregnancy is life-threatening for mother. If the fetus is malformed and its maintenance causes distress and constriction, some of the Sunni and Imamiyeh Islamic jurisprudents allow its abortion only before breathing the spirit.
  Keywords: Abortion, Fetus, Breathing the Spirit, Lawfulness, Prohibition
 • Masoumeh Mazaheri*, Maryam Mohajeri Pages 129-152
  Indemnification of perdition is important issue that recognized as basic and foundational stone of the civil responsibility; Although the essentiality of indemnification of the spiritual perdition, civil responsibility of law accordance, is common essentiality and it can extended to the family. But this law is not sufficient for indemnification of spousal spiritual perdition. Because of certainly it has spoken that people should accept indemnification of spiritual and materialist perdition, However, Strategies that adopted about indemnification of spousal spiritual perdition should be imposed in direction of honor the family, with this point that the nature of the family with other organic systems is different. This research is intended to answer to this question: Has the Iranian legal system a juridical capacity that consider to indemnification of spiritual perdition and indemnification ways in the statute? With review and contemplation in the jurisprudence bases, we can say that: indemnification of spousal spiritual perdition is possible; but unfortunately, existing assurances couldnt protect and keep family, because of this issue doesn’t known very well and most of time had minor and trivial point in some laws. So paying attention to it in spousal relationship is essential and important, because of with effective and useful strategies can enacted some laws that keep family nature and restore spousal perdition. Identify examples of spiritual perdition in spousal's spiritual rights and providing appropriate practical solutions with using juridical capacity to spiritual perdition in direction of protect the rights of spouses with the purpose of the family bonds and bases are Innovations of this essay.
  Keywords: Spiritual perdition, Indemnification of perdition, Juridical bases, spousal's spiritual rights, Common right