فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1392)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر
 • محمدعلی رضایی اصفهانی صفحه 6
 • محمدحسن زمانی*، استفان فردریش شفر صفحه 9
  این کتاب «تفسیر القرآن»، ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان آلمانی بوده و در ضمن آن، تشابهات بین قرآن، انجیل و تورات را نیز بررسی کرده است. هدف اصلی نویسنده از نگارش آن، اتحاد بین اسلام و مسیحیت است؛ لذا با توجه به اینکه تعداد مسلمانان اهل تسنن از شیعیان به مراتب بیشتر است، در کتاب بیشتر تفاسیر اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است. آغاز اولین جلد از 12 جلد این کتاب، تاریخ اسلام و زندگی نامه پیامبر اکرممی باشد.
  در ادامه، پس از ذکر اطلاعات کلی در مورد قرآن، تفسیر سوره ها به صورت ترتیبی بیان شده است. کیفیت ترجمه کتاب خوب است، اما نویسنده در برخی موارد می توانست از واژه های مناسب تری به زبان آلمانی استفاده کند. در کل این کتاب برای علاقه مندان به تشابهات بین کتب آسمانی قرآن، تورات و انجیل، کتاب بسیار مناسبی است.
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر، مستشرقان، عادل تئودور
 • محمدعلی رضایی اصفهانی*، رقیه بیرامی صفحه 21
  نوشتار حاضر، بررسی و نقد مقاله «ترجمه های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن از هارتموت بوبتسین، مترجم قرآن، اسلام شناس و قرآن پژوه برجسته عصر حاضر است که تاکنون مقالات و کتاب های بسیاری در حوزه مطالعات قرآنی تالیف نموده است.
  وی در ابتدای مقاله، برخی از دلایل مخالفت مسلمانان با ترجمه قرآن را بیان نموده و سپس ترجمه های قرآن کریم را در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام تا قرن بیستم و در طی قرن بیستم معرفی کرده و گاه نظراتی نیز در مورد برخی از ترجمه ها و مترجمان ارائه داده است.
  در پژوهش حاضر، علاوه بر بیان نقاط قوت مقاله، نقاط ضعف و کاستی های آن مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. توجه نداشتن نویسنده به اصول، مبانی، روش ها و آسیب های ترجمه قرآن، تبیین نکردن مطلب و ارائه توضیحات ناقص در برخی قسمت ها، عدم ارائه اطلاعات لازم در معرفی ترجمه های قرآن، معرفی معایب یا محاسن برخی ترجمه ها بدون توجه به دیگر ویژگی های بارز آنها و عدم ارائه کاملا منصفانه و بی طرفانه مطالب. از جمله موارد نقدپذیر مقاله است که بر اساس اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم و شرایط مترجم قرآن و نیز قیاس دیدگاه های نویسنده با مطالب به دست آمده از منابع معتبر و دیدگاه علمای مسلمان و شیعه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: قرآن، ترجمه، ترجمه های قرآن، دایره المعارف لیدن، مستشرقان
 • محمد جواد اسکندرلو*، علی اکبر فراهی بخشایش صفحه 49
  تباین و جدا انگاری علم و دین یکی از راهکارهایی است که برخی از اندیشمندان در بحث علم و دین به آن قائل شده اند. افرادی چون کانت، ویتگنشتاین، والتر استیس و شلایر ماخر با دیدگاه های متفاوت در این وادی به اظهار نظر پرداخته اند.
  در میان مستشرقان نیز نظریه جدایی علم و دین، طرفدارانی دارد که از مهمترین آنها میتوان به پروفسور احمد دلال اشاره کرد. وی در مدخل «علم و قرآن» دایره المعارف قران لیدن با دفاع از این نظریه، تلاش کرده تباین و جدایی قرآن و علم را اثبات نماید.
  احمد دلال با ذکر تاریخچه ای ناقص از تفسیر علمی قرآن، فاصله هزار ساله در سیر تفسیر علمی قرآن را نادیده انگاشته است. در واقع، وی با پیشفرض جدایی و تباین علم و قرآن وارد بحث شده اقوال مفسران و دانشمندان اسلامی را بر این پیشفرض حمل می کند. همچنین خلط برخی از مباحث موجب شده است که وی به جدایی قرآن از علم قائل گردد. این دیدگاه احمد دلال با نقدهای اساسی روبه روست که با بررسی آن می توان به نتیجهای خلاف نتیجه او دست یافت. نکته اساسی مقاله این است که اصولا جدا انگاری قرآن و علم تصویر روشن و معقولی ندارد.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، جداانگاری قرآن و علم، احمد دلال
 • زهره اخوان مقدم، فرزانه پاشازاده صفحه 69
  مقام زن در اسلام چنان است که در سوره های متعدد قرآن مسائل مربوط به حقوق و منزلت زنان مطرح گردیده است و همه جا در خطابات عام، آنان نیز مورد خطابند و می توان از بسیاری از مفاهیم قرآن، این نکته را استنباط کرد که اسلام ارزش فراوانی برای زن قائل است. اسلام زن را به عنوان مسئله مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسائل اجتماعی، اخلاقی و قانونی خود جا داده و او را به عنوان عضو موثر جامعه دانسته است و نسبت به جایگاه زنان، قوانین متعددی را وضع کرده است. یکی از این قوانین موضوع اسلام مربوط به زنان، قانون تعدد زوجات می باشد که آن را به دلایل متعددی از جمله مصلحت فردی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و... وضع کرده است. آیات مربوط به این مسئله در نظر مستشرقان، متناقض جلوه کرده است، بدین گونه که قرآن از یکسو تعدد زوجات را با شرط رعایت عدالت میان آنها مباح شمرده و از سویی دیگر، بیانگر آن است که شما هرگز نمی توانید بین همسران خود به عدالت رفتار کنید، هر چند که تمام تلاش خود را به کار گیرید. بدین ترتیب قرآن را به تناقض گویی در این زمینه متهم کرده اند. بررسی و تفسیر صحیح این آیات و مراجعه به روایات رسیده در این زمینه، باطل بودن این ادعا را آشکار می سازد؛ زیرا عدالتی که قرآن رعایت آن را بین همسران محال می داند، غیر از عدالت مدنظر مستشرقان است و منظور از آن عدالت، محبت قلبی یکسان بین تمام زنان است.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، شبهه تناقض، تعدد زوجات
 • محمود کریمی*، حامد جمالی صفحه 91
  این نوشتار ترجمه و نقد مقاله «آراء نویسندگان اروپایی درباره قرآن» است که در کتاب فرهنگ لغت اسلام تالیف توماس پاتریک هیوگز در لندن به چاپ رسیده است. وی در این مقاله آرای سه خاورشناس (سیل، پالمر و لین پول) را درباره قرآن گزارش کرده است.
  در نوشتار حاضر، پس از نقل آرای هریک از خاورشناسان، اشتباهات و اشکالات هر نویسنده را نسبت به قرآن مشخص نموده شده و در قالب نقد به رفع شبهات همچون تالیف قرآن توسط حضرت محمد و غیر وحیانی بودن آن، کاهش فصاحت قرآن کریم در بخشی از سوره ها، وجود تناقضات در قرآن، وجود سوره های ناهمگون و نامتجانس در قرآن مخصوصا سور مدنی و تکرارهای کسل کننده در قرآن پرداخته است. هر یک از این شبهات با مستندات علمی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و پاسخ درخور به آنها داده شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، خاورشناسان، شبهات، توماس پاتریک هیوگز
 • حسن رضایی هفتادر*، مهدی شاه محمدی صفحه 111
  شناخت دقیق آراء خاورشناسان درباره معارف اسلامی و نقد علمی دیدگاه های آنان از ضروریات مجامع علمی مسلمانان است. به همین منظور نوشتار حاضر به معرفی و آسیب شناسی مدخل «بنی اسرائیل» (Children of Israel) در دائره المعارف قرآن لیدن پرداخته است. نویسنده مقاله، یوری روبین (Uri Rubin) موضوعات بنی اسرائیل در کتاب مقدس، خروج از مصر، گناهان بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پرهیزگار، مسلمانان و بنی اسرائیل در قرآن، شیعه و بنی اسرائیل در قرآن و... را مورد بررسی قرار داده است، اما برخی از مطالب آن عاری از نقد است. نجات بنی اسرائیل، اقتباس قرآن از کتاب مقدس، عهد بنی اسرائیل، شکسته شدن الواح، قوم برگزیده، عذاب استحاله از مواردی است که در نوشتار حاضر بررسی و نقد شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، خاورشناسان، بنی اسرائیل، دائره المعارف قرآن لیدن، یوری روبین
 • سید محمد موسوی مقدم، نجمه ثابت دیوشلی صفحه 131
  مطالعات خاورشناسان درباره اسلام، تاریخ اسلام، حدیث و سیره پیامبر اکرم در سده های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بررسی اهداف و انگیزه ها، مبانی و روش ها و منابع مورد استفاده در این پژوهشها، بایسته بررسی و تحقیق از سوی اندیشمندان مسلمان است. برای نیل به این هدف، بهتر است دیدگاه ها، اندیشه ها و آثار مستشرقان مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد. در این راستا، معرفی مهم ترین آثار آنان اعم از کتاب و مقاله (70 کتاب و 61 مقاله)، درباره اسلام و سیره پیامبر اکرم از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار در دو بخش کتاب ها (70 کتاب) و مقالات (61 مقاله) معرفی شده اند.
  کلیدواژگان: منبع شناسی، اسلام، تاریخ اسلام، سیره پیامبر، خاورشناسان
|
 • Muhammad Hasan Zamani*, Stephen Fredrich Schifer Page 9
  This book was the translation and exegesis of the Qur’an in German language and in the same volume common issues of the Qur’an and the bible have also been reviewed. The main objective of the author by this book was to encourage unity between Muslims and Chritians. Since the population of Sunnites are more than the Shiites so whatever major exegesis that have been consulted in this were accepted by Sunnites. The first part of this twelve volumes book deal with the History of Islam and life of the Prophet. Furthermore, after narrating the general information of the Qur’an, the exegesis in this has been explained in a sequential form. The quality of the translation is good however, the translator could have used proper words that are in German language. In general, this book is good for understanding the common issues of the Qur’an and the Bible.
  Keywords: German, The Quran, The bible, Common Issues
 • Muhammad Ali Rezaee Isfahani*, Ruqaiya Beirami Page 21
  This Paper is the critical review of the article ‘translations of the Qur’an’ enlisted in the Encyclopeadia of Leiden by Hartmut Bubasteen. He has studied Islam and translated the Qur’an and is a prominent contemporary scholar and has contributed a lot in the realm of Qur’anic studies.He, in the beginning of his article, stated some reasons of Muslims’ opposing the Qur’anic translation and then introduced the Qur’an translation taken place within Islamic world and without till 20th century and sometime has expressed his opinion about some translations or translators.In this paper, apart from mentioning the positive aspects of the article we have also looked at the negative and lacking and deficiency of the paper and have critically examined them. The main criticism that the auhor’s paper attracts are his not paying attention to the principle, foundations, methodology and challenges of the transation of the Qur’an. He failed to substantiate certain points and could not give a logical and sound proof for the argument he made. He had not sufficient knowledge of introducing the translations of the Qur’an and therefore, failed to appreciate the translations properly as many of the translations in spite of having some deficiencies had some positive aspects but those points have also been ignored.So these negative aspects of the paper have been studied based on the principle, foundations and methodogy of the translation of the Qur’an and conditions for a translator of the Qur’an and furthermore, the view of the author have also been critically examined with regard to shia and Muslims’ schloars view.
  Keywords: Quran, translation, Translations of the Quran, Leiden Encylcopedia, Orientalist
 • Muhammad Javad Iskandarloo*, Ali Akbar Farahi Bakhshayesh Page 49
  Some of the schoalars under the discussion of Sciene and Religion are of the opion that there is is a divergence and separation between science and religion. Scholars like Kant, Wittgenstein, Walter Stacy and Shlayr Makhr have given their opinion with a different approach in this realm.Among Orientalists too the view of the divergence of religion and science has supporters and one of the leading figure of that is Professor Ahmad Dalal. He, in his introduction to the Science and religion of Leiden encyclopeadia, defending this view tries to substantiate this diveregence and separation of science and religion. Ahmad Dalal with reference to incomplete history of scientific exegesis of the Qur’an has ignored the glorious scientific discussions of the scientific exegesis of the Qur’an and in fact, he with presumption to the divergence and separation of science and religion imposes the views and statements of exegetes and Islamic scholars on this issue. Similarly, by mixing certain discussion he lead to believe in the divergence and separation of the Qur’an and science. This view of Ahmad Dalal faces fundamental criticism that can be countered with a critical review of his conclusion. In short, the fundamental point of the article is that the principle of separation of the Qur’an and science does not contain any logical and enlightened substantiation.
  Keywords: Quran, Orientalist, Seperation of Science, Religion, Ahmad Dalal
 • Zohra Ikhwan Muqaddam, Farzane Bashazadeh Page 69
  The place of women in Islam is such important that in many Qur’anic verses the place and position of woman have been indicated and every where at general address they have been addressed too. Thus, from many verses of the Qur’an a conclusion may be derived that the Qur’an respects woman a lot. Islam has given a higher rank to woman and has considered her as the main role player in human life in terms of social, ethical and legal affairs. According the Islam, Woman play a dynamic role in the society and therefore, has made many laws for the women. One of the these laws is of polygamy that has been placed based on individual concern and social, economical and geographical need. The orientalists have taken this issue as a paradox that the Qur’an at one side permits polygamy with a condition of Jsutice while at another side says that it is not possible to maintain justice whatever you do. Therefore, they have accused the Qur’an of inconsistency. This paper intends to clarify the same issue with reference to the Qur’anic verses and ahadith and have proved that the said clain is baseless and wrong. Since the Justcie that he Qur’an has mentioned here is different from what the orientalists understand. The jutice here refers to state of heart that men should have love for all his wives equally.
  Keywords: Quran, Orientalists, inconsistency, polygamy
 • Mahmud Karimi *, Hamid Jamali Page 91
  This paper is the translation and critical review of ‘the European scholars’ view about the Qur’an’, which had been published in the kitab e farhang e lughat e Islam [the book of Islamic terminology] written by Thomas Patrick in London. He has narrated the opinion of three orientalists about the Qur’an namely Sale, Palmer, Lane Poole.In this paper, after narrating the views of each orientalists and observing their mistakes and doubts about the Qur’an and their misunderstandings such as writing the Qur’an by the Prophet Muhammad and rejecting the view of its being revealed and believing certain portion of the Qur’an and surats lacking eloquency, existence of contradictory things in the Qur’an, and presence of Heterogeneous and disparate issues in the Qur’an in particular, in Medinanian Surat where dull repeatation has frequently occurred, has been dealt with. All these issues have been critically dealt with academic and authentic approach and a proper answer to these issues have been placed.
  Keywords: Quran, Orientalist, Doubt, Thomas Patrick
 • Hasan Rezaee Haftador*, Mahdi Shah Muhammadi Page 111
  Knowing and understanding the view of orientalists about Islam and their critical examination is one of the most important responsibilities of Muslims’ society. Hence, the present paper has been written with the same motive to introduce the challenges of the research taken place in Leiden ensyclopeadia about the children of Israel. The author Uri Rubin has studied the exodus, sins, virtues of the children of Israel, Muslims and children of Israel in the Qur’an, Shi’a and Children of Israel and etc. However, some issues are free from criticism notwithstanding, liberation of children of Israel, extraction of the Qur’an from the Bible, Period of the children of Israel, breaking of the divine tablets, chosen tribe, and destiny of degeneration have been critically examined in this paper.
  Keywords: Quran, Orientalist, Children of Isreal, Leiden Encyclopeadia, Uri Rubin
 • Seyyed Muhammad Musavi Muqaddam, Najmeh Thabit Divshali Page 131
  The place of women in Islam is such important that in many Qur’anic verses the place and position of woman have been indicated and every where at general address they have been addressed too. Thus, from many verses of the Qur’an a conclusion may be derived that the Qur’an respects woman a lot. Islam has given a higher rank to woman and has considered her as the main role player in human life in terms of social, ethical and legal affairs. According the Islam, Woman play a dynamic role in the society and therefore, has made many laws for the women. One of the these laws is of polygamy that has been placed based on individual concern and social, economical and geographical need. The orientalists have taken this issue as a paradox that the Qur’an at one side permits polygamy with a condition of Jsutice while at another side says that it is not possible to maintain justice whatever you do. Therefore, they have accused the Qur’an of inconsistency. This paper intends to clarify the same issue with reference to the Qur’anic verses and ahadith and have proved that the said clain is baseless and wrong. Since the Justcie that he Qur’an has mentioned here is different from what the orientalists understand. The jutice here refers to state of heart that men should have love for all his wives equally.
  Keywords: Quran, Orientalists, inconsistency, polygamy