فهرست مطالب

تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1391)

مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1391)

 • 78 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب
  احسان عباسپور، جعفر مسود سینکی، زرین تاج علیپور، سکینه سعیدی سار صفحات 1-13
 • بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار
  زینب یارمحمودی، لادن آریانا، امید علیزاده صفحات 15-20
 • ارزیابی کمی و کیفی چهار رقم کلزای پائیزه در شرایط تنش آبی
  حسین یونسی پور، مجید امینی دهقی صفحات 21-29
 • بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات ژنوتیپ های سویا تحت شرایط تنش خشکی
  سید محمدعلی کارگر، علی مصطفایی، اسلام مجیدی هروان، سید سعید پورداد صفحات 31-45
 • بررسی اثر مصرف پاراکوات در مرحله پر شدن دانه بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در تاریخ های مختلف کاشت
  مهرداد جیلانی، جهانفر دانشیان، محمد ربیعی صفحات 47-59
 • بررسی اثر تنش گرمایی آخر فصل بر صفات زراتی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت
  رضا امیریان، احمد آیین، غلامرضا افشارمنش صفحات 61-72