فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 6 (بهار 1392)
 • پیاپی 6 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا صمیم*، راحله هاشمی، مریم سالاری صفحه 11
  هدف این نوشتار بررسی شیوه های بکار گرفته شده ی ادبیات پسامدرن در رمان «سرزمین گوجه های سبز» اثر هرتا مولر نویسنده ی رومانی الاصل می باشد. برای نیل به این منظور در ابتدا کوشیده ایم تلقی خود از مهمترین ویژگی های ادبیات داستانی پسامدرن را روشن نماییم. بنابراین در بخش نخست این مقاله بر مولفه هایی همچون بی نظمی زمانی در روایت رویدادها، عدم قطعیت، تناقض، جابجایی، عدم انسجام، فقدان قاعده، زیاده روی در استفاده از صنایع ادبی، دور باطل، پارانویا، اختلالات زبانی، استفاده ی افراطی از شیوه ی جریان سیال ذهن و بالاخره اقتباس به عنوان مهمترین مولفه های ادبیات داستانی پسامدرن تاکید شده است. در ادامه ی پژوهش تلاش شده تا با ارائه ی یک خوانش جدید از رمان «سرزمین گوجه های سبز» نشان دهیم که حقیقت ارائه شده در این جا حقیقتی است کاملا دموکراتیک که از ساختار لیبرال دنیای پسامدرن بر می خیزد؛ دنیایی که هر نوع مجادله ی زیبایی شناسانه را معتبر و قابل بحث می داند.
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، ادبیات پسامدرن، حقیقت، ساختار روایت، شالوده شکنی، رمان سرزمین گوجه های سبز، هرتا مولر
 • احسان جوانمرد*، حسین حیدری، محمد باقر موحدی صفحه 31
  مسئله محوری این مقاله بررسی چرایی و چگونگی بازتاب روستا در آثار سینمایی ایران در دهه اول انقلاب است. چارچوب نظری این مقاله بر دو رویکرد کاملا مستقل کارکردگرایانه و انتقادی استوار است. بدین ترتیب که از سویی سینما پدیده ایست با کارکردهای طبیعی برای جامعه - که یکی از آن ها بازنمایی واقعیات است - و از سوی دیگر ابزاری است برای شکل دهی به آرای مردم.
  روش بررسی روشی ترکیبی است. برای درک ساختار و کارکرد آثار سینمایی از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. به همین منظور آثار سینمایی مرتبط با توجه به کارکردهای آن ها، در قالب پنج کارکرد اقناع و تبلیغ، کارکرد ایجاد نگرش های نو، کارکرد گریزخواهانه، کارکرد جامعه پذیری و کارکرد نشان دادن واقعیت طبقه بندی شده است. همچنین طبقه-بندی مضمونی علی حده ای برای فراهم آوردن استنادات سویه های انتقادی تحلیل صورت گرفته است. نیز از روش اسنادی برای مشخص کردن تغییرات عمده جامعه روستایی و تحولات تاریخی سال های مورد بحث استفاده شده است.
  در این دوره از تعداد 73 فیلم روستایی، 23 فیلم با کارکرد گریزخواهی، 27 فیلم با کارکرد اقناع و تبلیغ و ایجاد نگرش های نو، 7 فیلم با کارکرد جامعه پذیری و 16 فیلم با کارکرد نشان دادن واقعیت ساخته شده است.
  در نهایت این که هم تحلیل کارکردگرایانه فیلم های این دوره با رویکرد پوزیتیویستی و هم تحلیل محتوای انتقادی آثار با استفاده از رویکردهای شکل دهی و نظریه های انتقادی هر کدام به شکل ملموسی نتایج حاصل از توصیف و تحلیل یکدیگر را تایید می کنند. سینمای این دوره در مقیاسی گسترده و انکارنشدنی سینمایی مبتنی بر کارکردهای مفید و هماهنگ با سیاست های دولت در آن دوره است. کارکرد نشان دادن واقعیت تنها در دوره ای که به نظر می رسد جامعه به نوعی ثبات سیاسی و اجتماعی رسیده است سر بر می آورد.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، روستا، سینما، تحلیل محتوای کیفی، بازتاب
 • بخش ویژه:خانواده و رسانه
 • خدیجه سفیری*، محسن گودرزی، سمیه میراشه صفحه 57
  مقاله پیش رو تلاشی است برای تبیین تعارض های هویت جنسیتی و عوامل موثر بر آن. چارچوب نظری تحقیق شامل نظریات جامعهشناسانی چون گیدنز، جنکینز، کاستلز، دورکیم، دیدگاه روانشناسی اریکسون و نظریات فمنیست ها بوده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش، میان 380 نفر و با نمونه گیری تصادفی اجرا شده است.
  در این تحقیق رابطه برخی عوامل اجتماعی با افزایش تعارضات مورد سنجیده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که افرادی که شرایط زندگی مدرن تر (تحصیلات بیشتر، اشتغال و استفاده بیشتر از رسانه های بین المللی) و نیز رفاه بیشتری دارند (درآمد بالاتر از 2 میلیون تومان)، تعارضات هویتی کمتر، و کسانی که شرایط زندگی سنتی تر (تحصیلات پایین تر، بیکار و استفاده کمتر از رسانه های بین المللی) و رفاه کمتری دارند (درآمد کمتر از 400 هزار تومان، تعارضات هویتی بیشتری دارند. همچنین بیان می شود که زنان متاهل تعارضات هویتی بیشتری نسبت به زنان بدون همسر دارند.
  از سوی دیگر افرادی که والدینشان پایبندی مذهبی بیشتری دارند، به تعارض هویتی بیشتر و کسانی که والدینشان پایبندی مذهبی کمتری دارند، به تعارض کمتری دچارند؛ و قومیت تاثیری روی تعارض هویتی ندارد. نکته مهم، تاثیر معکوس استفاده از رسانه های داخلی و بین المللی بر هویت بود.
 • محمدمهدی لبیبی* صفحه 81
  اگرچه در دهه های اخیر مطالعات نسبتا گسترده ای در مورد تاثیر رسانه بر تحولات خانواده به عمل آمده اما این مطالعات عمدتا بر پایه نظریه های کلاسیک در حوزه مطالعات رسانه بنا شده و کمتر می توان در آن ها شاهد نوآوری یا دستیابی به نتایجی جدید بود. با توجه به این که روند تحول خانواده از نظر ساختار و ماهیت در کشور ما شتاب روزافزونی پیدا نموده، ضرورت رصدکردن تحقیقات جدیدتر در این زمینه بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله به نتایج تحقیقات چهار جامعه شناس معاصر از چهار کشور اروپایی پرداخته شده و سعی بر این است تا با طرح نظرها آنان که عمدتا حاصل پژوهش های تجربی و تحقیقات کیفی می باشد، دریچه نوینی بر فهم و درک چگونگی تاثیر رسانه های جمعی بر ساختار و تحول خانواده در غرب و همچنین ایران گشوده شود.
  کلیدواژگان: تفاوت های نسلی، روابط خانوادگی، زنجیره مراقبت جهانی، سالخوردگی جمعیت، سرمایه اجتماعی، طلاق، نظریه های رسانه ای
 • عالیه شکربیگی*، امیر مختاری زنجانی صفحه 99
  قدرت تاثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبان خود و همچنین عملکرد تلویزیون که بر اساس نتایج تحقیقات پیشین در سرمایه اجتماعی خود در میان پاره ای از مخاطبان در فرسایش سرمایه اجتماعی موثر بوده و چگونگی این سرمایه باعث شد پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش/کاهش سرمایه اجتماعی و نیز ارائه الگوی مطلوب شکل گیرد. روش تحقیق در این پژوهش «پیمایشی» بوده و جامعه آماری آن 400 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن مناطق 22گانه شهر تهران در سه ماه زمستان 1389 هستند، که با استفاده از جدول «Lin» و در سطح 95% اطمینان تعیین و باروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند.
  نتایج تحقیق با روش های آماری آزمون خی دو، آزمون F، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل شده است.
  مهم ترین نتایج تحقیق عبارتند از این که شرایط ساختاری جامعه و ویژگی های جمعیت شناختی آن بر اثرگذاری رسانه ها تاثیر دارند و رسانه ها هر چند می توانند دارای کارکردهای اطلاعاتی منحصر به فردی باشند، اما کارکردهای آن ها خود متاثر از شرایط ساختاری جامعه است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، پیوندهای اجتماعی، رسانه صداوسیما
 • مریم سادات غیاثیان*، رقیه آقازاده صفحه 121
  رادیو با توجه به سهولت استفاده از آن و علی رغم تنوع و جذابیت سایر رسانه ها، هنوز یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی جایگاه خود را حفظ کرده است. با توجه به این که رادیو، رسانه ای شنیداری است، انتقال معانی و مطالب به شنوندگان، عمدتا از طریق متن برنامه صورت می گیرد. آنچه در واقع کلید معنی دادن به صداها، موسیقی و سکوت در رادیوست، همان متن است و ابزاری هم که متن با آن نشان داده می شود، در نهایت شفاهی و لفظی است. لذا زبان برنامه های رادیویی اهمیت بسزایی دارد. اما موضوعاتی که در رادیو به آن ها پرداخته می شود، بسیار گسترده اند. یکی از موضوعاتی که با توجه به اهمیت آن، اکثر شبکه ها با آن درگیر هستند موضوعات زنان و خانواده است. با توجه به این که زنان نیمی از جامعه ی ایران را تشکیل می دهند و هم در خانواده و هم در جامعه، نقش بسزایی ایفا می کنند، لذا در این تحقیق «ساختار زبانی برنامه های رادیویی با موضوع زن و خانواده» بررسی می شود.
  برای بررسی این موضوع برنامه های رادیویی شبکه رادیویی ایران (سراسری) به دلیل گستردگی و عمومیت این شبکه و همچنین به دلیل وجود گروه خانواده در این شبکه، انتخاب شده و اختصاصا برنامه های گروه خانواده این شبکه تحلیل شده است. هدف این مقاله تعیین نحوه بازنمایی زنان در برنامه های رادیویی گروه خانواده رادیو ایران است؛ در واقع تحقیق بر این سوالات بنا نهاده شده است که: آیا در برنامه های این گروه به زنان و مسائل آنان پرداخته می شود؟ در صورتی که پرداخته می شود، تصویر مثبتی ارائه شده و یا خیر؟ از آن جا که ون لیوون و غیاثیان از طریق مولفه های جامعه شناختی- معنایی چگونگی بازنمایی کنشگرها را بررسی می کنند، لذا برای دستیابی به اهداف تحقیق، از چارچوب نظری ون لیون و بسط آن که پژوهش غیاثیان است، استفاده می شود. روش این تحقیق تحلیل گفتمان انتقادی است و به طور هدفمند برنامه های گروه خانواده رادیو ایران با موضوعات «اشتغال زنان خارج از منزل»، «مطالبات زنان از منظر حقوقدانان» و«طرح حجاب و عفاف» انتخاب و بررسی شده است. نتایج حاکی از حضور کم رنگ زنان یا حذف آن ها در گفتمان های موثر برنامه ها بوده و در صورتی نقش فعال داشته اند که هویتشان در کنار مردان مطرح بوده است و این نوع حضور فعال موجب نگرشی با ارزش دهی منفی به آن ها بوده است.
  کلیدواژگان: برنامه رادیویی، بازنمایی زن، تحلیل گفتمان انتقادی، مولفه های جامعه شناختی، معنایی
 • صدیقه ببران*، آیدا مسروری صفحه 137
  مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که برای بررسی میزان رعایت اصول معیارهای اخلاق رسانه ای در محتوای مجلات خانواده فارسی زبان انجام گرفته است. اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از: بررسی میزان استفاده از اصل عینیت در تولید مطالب و محتوای مجلات خانواده، بررسی استفاده از روزنامه نگاری تحقیقی در تهیه مطالب و محتوای مجلات، بررسی میزان رعایت عفت عمومی در محتوای مجلات خانواده، بررسی رعایت حریم خصوصی افراد در محتوای مجلات خانواده، بررسی میزان رعایت انتشار نکردن اخبار کذب و شایعات در مجلات خانواده، بررسی میزان ترویج خشونت در مباحث و عکس های مجلات خانواده، بررسی میزان انعکاس نظر مخاطبان در مجلات و اهمیت دادن به نظر مخاطب، بررسی استفاده از روزنامه نگاری زرد برای جذب مخاطب، بررسی تاثیر حرفه ای بودن و متخصص بودن کادر تحریریه در میزان رعایت اخلاق رسانه ای. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و جامعه آماری اعضای تحریریه مجلات خانواده بوده و ابزار مورد استفاده نیز پرسشنامه است. اطلاعات و اعضای نمونه به صورت تمام شماری از کل اعضای تحریره مجلات خانواده جمع-آوری گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که به نظر می رسد مجلات خانواده فارسی زبان به رعایت شاخصه های اخلاق رسانه ای چندان پایبند نبوده اند، تایید شده است.
  فرضیه رعایت اصل بی طرفی تایید شده، ولی فرضیه های حقیقت گویی، ترویج خشونت، احترام به حریم خصوصی افراد و اعتبار منبع این نشریات تایید نشده است. همچنین به نظر می رسد مجلات خانواده به سبک روزنامه نگاری زرد تمایل دارند.
  کلیدواژگان: اخلاق رسانه ای، مجلات خانواده
 • ذبیح الله صدفی*، علیرضا محسنی تبریزی صفحه 155
  در این مقاله به تبیین آسیب شناختی مسئله اجتماعی شدن کودکان در فضای رسانه های فراملی، مطالعه موردی خانواده های شهر زنجان، پرداخته شده است. در مدل نظری تحقیق مفروض اصلی این است که آسیب پذیری اجتماعی شدن کودکان در فضای شبکه های اینترنتی و ماهواره ای، متغیر وابسته، بر اساس نظریه آیسک آیزن و مارتین فیشباین به عواملی نظیر گرایش به پیام های بازرگانی، انگیزش پیروی از پیام های بازرگانی، گزینش پیام های مهم بازرگانی، ارزش اقتصادی پیام های بازرگانی، اقناع رسانه ای پیام های بازرگانی و متغیرهای زمینه ای خانواده ها، بستگی دارد. بنابراین با تکیه بر نظرسنجی از پدران و مادران در خانواده های شهر زنجان قرار است به این مسئله پرداخته شود. لذا از 135502 نفر متاهلان جمعیت آماری 18 سال به بالای شهر زنجان (از 227790 کل و 92288 مجرد)، 219 نفر متاهل (از 368 کل و 149 مجرد) با استعانت از قواعد تعیین حجم نمونه، نمونه آماری (100 پدر + 119 مادر) و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و سهمیه ای انتخاب گردیدند. با استفاده از پرسشنامه هدایت شده داده های مورد نیاز جمع آوری و با کمک مجموعه آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) پردازش گردید. یافته های تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون (r) نشان می دهد که از نظر پدران (نسبت به مادران) در فرآیند جامعه پذیری کودکان در فضای شبکه های اینترنتی و ماهواره ای، کودکان هم گرایش بالایی به پیام های بازرگانی دارند؛ و هم این که کودکان از انگیزه بالایی در پیروی از پیام های بازرگانی برخوردارند. در عین حال تفاوت معناداری میان پدران و مادران از نظر آسیب پذیری اجتماعی شدن کودکان در فضای شبکه های اینترنتی و ماهواره ای، و همچنین ارزش اقتصادی پیام های بازرگانی، گزینش پیام های مهم بازرگانی، و اقناع رسانه ای پیام های بازرگانی وجود ندارند. در صورتی که بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه (R) و تحلیل مسیر جهت نیکویی برازش مدل نظری، برحسب ارزش بتا (β) در مجموع 64% تغییرات آسیب پذیری اجتماعی شدن کودکان در فضای شبکه های اینترنتی و ماهواره ای (64/0= R2)، از نظر مادران (16/0-) به افزایش اقناع رسانه ای پیام های بازرگانی (54/0+)، افزایش انگیزش پیروی از پیام های بازرگانی (26/0+)، کاهش ارزش اقتصادی پیام های بازرگانی (17/0-)، افزایش گزینش پیام های مهم بازرگانی (17/0+) و افزایش گرایش به پیام های بازرگانی (10/0+)، در خانواده های شهر زنجان با حجم بالای بعد خانوار (12/0+) و فاقد مسکن شخصی (12/0-)، بستگی دارد.
  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی شدن کودکان در فضای شبکه های اینترنتی و ماهواره ای، گرایش به پیام های بازرگانی، انگیزه پیروی از پیام های بازرگانی، گزینش پیام های مهم بازرگانی، ارزش اقتصادی پیام های بازرگانی، اقناع رسانه ای پیام های بازرگانی و متغیرهای زمینه ای خانواده ها
|
 • Reza Samim*, Raheleh Hashemi, Maryam Salari Page 11
  The present article seeks to study the postmodern literature techniques used in the novel “The Land of Green Plums” by the Roman-born German novelist Herta Muller. Attaining this purpose, first we try to clarify our perception of the most important characteristics of postmodern literature. Therefore, In the first section of the paper, we emphasize on the elements such as temporal disorder in narration, uncertainty, contradiction, dis-placement, incoherence, irregularity, excessive use of literary techniques, void cycle, paranoia, linguistic disorders, excessive use the stream of consciousness and literary borrowing as the most important elements of postmodern literature. Meanwhile, we try to present a new reading of “the land of green plums” to demonstrate that the truth represented in this novel is a fully democratic truth driving from the liberal structure of the post-modern world, a world that assumes every aesthetic dispute as valid and discussable.
  Keywords: Fiction, postmodern literature, truth, narrative structure, deconstruction, the Land of Green Plums, Herta Muller
 • Ehsan Javanmard*, Hossein Heidari, M. Bagher Movahedi Page 31
  The basic issue of this paper is the review of how and why village is reflectedin the Iranian cinema works in the first decade after revolution. The theoreticalframework of this article is based on two totally independent and critical approaches.Thus, from one hand, cinema is studied as a phenomenon, which hasnormal functions for the society- that representation is one of them- and on theother hand, it is as a tool for the formation of people's viewpoints.Our methodology is a combinational method. To Percept the structure andfunctions of cinema works, we used qualitative content analysis method. Accessingto this purpose, the related cinema works have been classified in fiveformats, based on their functions: persuasion and propaganda, the function of performing new attitudes, desertional function, sociability function, and the function of presenting the reality. Also, another contented classification has performed to prepare the documents of critical direction. We used documentary method to clarify the chief variations in the rural society and historical vicissitude in mentioned years. In this era, 73 rural films have been made. Using formative approaches and critical theories, functionalist analysis this era's films by both positivistic approach and critical content analysis of works confirm the results obtained from description and analysis. In a broad and undeniable scale, the cinema of this era is a cinema based on useful functions and coordinated to that era's policy of government. The function of showing the reality is just raised in that era which the society has acceded to a social and political consistency.
  Keywords: Islamic Revolution, village, Cinema, Qualitative Content Analysis, Reflection
 • Khadije Safiri*, Mohsen Goudarzi, Somayeh Tarasheh Page 57
  The present paper attempts to explain the gender identity conflicts and factors affecting them. The theoretical framework used in this research includes theories of sociologists such as Giddens, Jenkins, Castells, Durkheim, Erikson’s psychological approach, and the feminists’ theories. The research performed by survey study on 380 persons as samples prepared by using random sampling. In this study, we assessed the relation between social factors and conflict. The findings indicate that people who live in more modern conditions (further education, employment, more use of international media with greater welfare and income above 20 million Rials), experience less identity conflicts. But those who live in more traditional conditions (lower education, unemployment, less consumption of international media, and less welfare with income less than 4 million Rials) experience greater identity conflicts. Also, we observed that married women experience more identity conflicts than single ones. On the other hand, people who have more religious parents, experience more Identity conflicts and ones who have less religious parents experience less identity conflicts. Also, ethnicity does not have any influence on the identity conflicts. The interesting point is the opposite effect of local and international media on the identity: Using local media increase gender identity conflicts, and the increasing usage of international media, reduces identity conflicts, which is a devisable and discussable point.
  Keywords: Identity, Identity conflict, Gender Identity, Traditional, Modern Identity, women of Qazvin
 • Mohammd Mehdi Labibi* Page 81
  In the recent decades, although a fairly wide spreading studies have found out about the influence of media on family vicissitude, but these studies are chiefly based on classic theories in the field of media studies and we can not see an innovation or accessing to a new results. Regarding to the point that in our country the procedure of family’ vicissitude has had an excessive acceleration, the necessity and importance of observation the newer researches in this field has been enhanced. In this paper, we addressed to the results of four sociologists’ researches from four European countries and we tried to discuss about their viewpoints which are chiefly acquired from empirical and qualitative researches, a new window could be opened for the perception of mass media influence on the family's structure and vicissitude in both west and Iran.
  Keywords: Generational Differences, Familial Relations, Global Care Chain, population's Senility, Social Capital, Divorce, Media Theories
 • Alieh Shekar, Beigi*, Amir Mokhtari Zanjani Page 99
  In this paper, we research the power of media affected their audiences, the function of IRIB in increasing/ decreasing the social capital, and also the presentation of a desirable pattern. Based on preceding researches in audiences’ social capital, television has effected on decreasing the social capital. The methodology used in this paper was survey study and the statistical population was 400 persons among over 15 years old people living in 22 districts of Tehran in winter 1389. The results analyzed by the statistical methods Chi-Square test, F test, multivariable regression, and path analysis. The most findings are composed of: structural conditions of society and its demographic characteristics affect on the influence of media. Media can have exclusive informational functions; however, their functions are affected by structural conditions of society.
  Keywords: Social capital, Social Trust, Social Awareness, Social Links, the media of IRIB
 • Maryam Sadat Ghiasian*, Roghayeh Aghazadeh Page 121
  Regarding to facility of using radio, it is still one of the most important massmedia, in spite of the diversity and the attraction of the other media. Regarding to this issue that radio is an audio media, the transmission of meaning and materials to audiences chiefly performed by the program text. Therefore, the language of radio programs is very important. One of the subjects that the most networks are involved in, regarding to its importance, is family and women related subject. Regarding to the issue that women are half of the population of Iran and have an important role in family and society, too; so in this study, the structure of language in radio programs with the subject of family and women have been researched. To study this issue, we selected the family programs in the radio network. The aim of this study is determination of women's representation model in Iran radio program of family group. In fact, the research is based on these questions:Do this group's programs addressed to the women's problems? And then, is a positive picture presented or not? Whereas van levon (1996) and Ghiasian (1286) research the quality of actant's representation by sociological-meaning components, so to access to the aim of the study, we used van levon’s theoretical framework and its developing by Ghiasian. The methodology is critical discourse analysis. The findings demonstrate that the women’s presence is inconspicuous, or they totally omitted. On the other hand, when they posed, their identity was along side men. So, this active presence has given them a negative value.
  Keywords: Radio Programs, Woman's Representation, Critical Discourse Analysis, Meaning, sociological components
 • Sedigheh Babran*, Ayda Masrouri Page 137
  This paper is the result of a research to study respecting rate of the criteria of media ethics in the content of Persian-language family magazines. The incidental aims are composed of: to study the usage rate of objectivity principle for the production of materials and contents of family magazines, to study the usage of investigative journalism to produce the materials and contents of magazines, to study the rate of respecting to general honor in the content of family magazines, respecting rate of individual sanctum in the content of family magazines, to study respecting rate of publishing false and canard news in family magazines, to study the rate of violence promotion in the materials and pictures of family magazines, to study the rate of audience's viewpoint reflection in the magazines, to import to the audience's viewpoint, to study the usage of yellow journalism for attracting the audience, to study the influence of professionalism and editorial board' speciality in the respecting rate of media ethics. The methodology was survey study and our statistical population was the editorial board of family magazines. We collected our data by questionnaire. The data and samples were the editorial board members of family magazines. The findings demonstrate the main presumption of research- which believes that Persian-language family magazines aren’t principled in respecting to the criteria of media ethics- has been confirmed. The presumption based on respecting to objectivity rule have been confirmed, but the presumption of telling the truth, violence promotion, and respecting to individual sanctum, has not been confirmed. Also,It seems the family magazines tend to yellow journalism style.
  Keywords: The media Ethics, Family magazines
 • Z. Sadafi *, A. Mohseni Tabrizi Page 155
  This paper describes children's socialization problem in transactional media space by case study of zanjan's families. In the theoretical model of research, we assumed the vulnerability problem of children's socialization in the space of satellite and internet networks as dependent variable, which based on ask aizen’s and martin fishbein’s theories, it depends on the factors like attitude to commercial messages, the motiva-tion of following commercial messages, selection of important commercial messages, economical value of commercial messages, media persuasion of commercial messages and familie's background variables. Emphasizing on the parent's poll in zanjan's families, we addressed to the mentioned subjects. Therefore, the statistical population was 135,502 persons above 18 years old, that we selected 368 persons composed of 219 married and 119 single ones. Using statistical rules, our samples determined 100 fathers and 119 mothers, based on multistage cluster sampling and quota sampling. The data were collected using conducted questionnaire and were processed using statistical passage for the social sciences (SPSS). Based on Pearson correlation coefficient (r), the data gathered from father's questionnaires indicate children highly tend to commercial messages. Also, children have a high motivation to follow commercial messages. However, there is no significant difference between mother's and father's idea about children's vulnerability in the internet and satellite networks. Also, there is not economical value of commercial messages, selection of important commercial messages, and media persuasion of commercial messages.
  Keywords: The vulnerability of children's socialization, motivation of following the commercial messages, the selection of important commercial messages, economical value of commercial messages, media persuasion